OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska — Spółka Akcyjna, w pierwszym kwartale 2013 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.