OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2008 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2008 r. w stosunku do I półrocza 2008 r. wyniósł 94,2 (spadek cen o 5,8 %).