OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2008 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2008 r. wyniosła 53,70 zł za 1 dt.