OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2008 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) ogłasza się, iż według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2008 r. wyniosła 87,75 zł za 1 dt.