OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 października 2006 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2002—2004

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2002—2004 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2002—2004 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2006 r. (poz. 743)