OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2008 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2008 r. wyniosła 1271,7 mld zł.