OBWIESZCZENIE PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 27 lutego 2009 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 234, poz. 1571) obwieszcza się, że w Sądzie Najwyższym jest przewidziane do objęcia pięć stanowisk sędziego Sądu Najwyższego, w tym: dwa w Izbie Cywilnej, dwa w Izbie Karnej oraz jedno w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.