OBWIESZCZENIE PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 23 czerwca 2006 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) obwieszcza się, że w Sądzie Najwyższym są, przewidziane do objęcia, cztery stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, w tym: trzy w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz jedno w Izbie Karnej.