OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.; Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

I.

Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 40 okręgowych komisji wyborczych i 25 165 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 268 250 wyborców.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 229 031.

W głosowaniu wzięło udział (otrzymało karty do głosowania) 12 262 311 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 40,56%.

Liczba kart ważnych wyniosła 12 239 019 kart.

Liczba głosów nieważnych wyniosła 426 054, co stanowi 3,48% ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba głosów ważnych wyniosła 11 812 965, co stanowi 96,52% ogólnej liczby kart ważnych.

Wybierano 100 senatorów spośród 623 kandydatów zgłoszonych przez 108 komitetów wyborczych.

Wyniki wyborów w okręgach wyborczych

A. Informacja zbiorcza

Wybrano 100 senatorów zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze:

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

- wybrano 7 senatorów,

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

- wybrano 34 senatorów,

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

- wybrano 2 senatorów,

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

- wybrano 49 senatorów,

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

- wybrano 3 senatorów,

Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza

- wybrano 1 senatora,

Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza -wybrano 1 senatora,

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

- wybrano 1 senatora,

Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005 -wybrano 1 senatora,

Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka

- wybrano 1 senatora.

B. Informacja o wynikach wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych