OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 września 2005 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

I.

Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 41 okręgowych komisji wyborczych i 25 165 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 268 250 wyborców.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 229 031.

W głosowaniu wzięło udział (otrzymało karty do głosowania) 12 263 640 osób.

Frekwencja wyborcza wyniosła 40,57%.

Liczba kart ważnych wyniosła 12 244 903 karty.

Głosów nieważnych oddano 440 227, co stanowi 3,60% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 11 804 676, co stanowi 96,40% ogólnej liczby głosów.

Wybierano 460 posłów spośród 10 658 kandydatów zgłoszonych na 594 okręgowych listach kandydatów przez 22 komitety wyborcze.

Wyniki wyborów w okręgach wyborczych

A. Informacja zbiorcza

1. Na poszczególne listy okręgowe oddano w skali kraju następującą liczbę głosów ważnych:

na listy nr 1 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

oddano 124 038 głosów, to jest 1,05% głosów ważnych,

na listy nr 2 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

oddano 91 266 głosów, to jest 0,77% głosów ważnych,

na listy nr 3 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

oddano 940 762 głosy, to jest 7,97% głosów ważnych,

na listy nr 4 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl

oddano 289 276 głosów, to jest 2,45% głosów ważnych,

na listy nr 5 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

oddano 459 380 głosów, to jest 3,89% głosów ważnych,

na listy nr 6 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

oddano 3 185 714 głosów, to jest 26,99% głosów ważnych,

na listy nr 7 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

oddano 1 335 257 głosów, to jest 11,31% głosów ważnych,

na listy nr 8 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

oddano 2 849 259 głosów, to jest 24,14% głosów ważnych,

na listy nr 9 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

oddano 34 127 głosów, to jest 0,29% głosów ważnych,

na listy nr 10 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

oddano 821 656 głosów, to jest 6,96% głosów ważnych,

na listy nr 11 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Centrum

oddano 21 893 głosy, to jest 0,19% głosów ważnych,

na listy nr 12 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke

oddano 185 885 głosów, to jest 1,57% głosów ważnych,

na listy nr 13 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

oddano 16 251 głosów, to jest 0,14% głosów ważnych,

na listy nr 14 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca

oddano 8 353 głosy, to jest 0,07% głosów ważnych,

na listy nr 15 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

oddano 1347 355 głosów, to jest 11,41% głosów ważnych,

na listy nr 16 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP

oddano 11 914 głosów, to jest 0,10% głosów ważnych,

na listy nr 17 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

oddano 32 863 głosy, to jest 0,28% głosów ważnych,

na listy nr 18 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

oddano 7 376 głosów, to jest 0,06% głosów ważnych,

na listę nr 19 zgłoszoną w okręgu nr 4 przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

oddano 1 019 głosów, to jest 0,01% głosów ważnych,

na listę nr 19 zgłoszoną w okręgu nr 9 przez Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

oddano 982 głosy, to jest 0,01% głosów ważnych,

na listę nr 19 zgłoszoną w okręgu nr 21 przez

Komitet Wyborczy Wyborców ”Mniejszość Niemiecka”

oddano 34 469 głosów, to jest 0,29% głosów ważnych,

na listę nr 19 zgłoszoną w okręgu nr 29 przez

Komitet Wyborczy Wyborców ”Mniejszości Niemieckiej Śląska”

oddano 5 581 głosów, to jest 0,05% głosów ważnych.

2.  Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 165 ust. 2, uwzględniając art. 134 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdziła, że warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych spełniły następujące listy okręgowe:

listy nr 3 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,

listy nr 6 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

listy nr 7 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,

listy nr 8 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

listy nr 10 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego,

listy nr 15 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

lista nr 19 zgłoszona w okręgu nr 21 przez

Komitet Wyborczy Wyborców ”Mniejszość Niemiecka”,

lista nr 19 zgłoszona w okręgu nr 29 przez

Komitet Wyborczy Wyborców ”Mniejszości Niemieckiej Śląska”.

3.  W podziale mandatów w okręgach wyborczych nie brały udziału następujące listy okręgowe, gdyż nie spełniły warunków określonych w art. 133 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu:

listy nr 1 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny,

listy nr 2 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

listy nr 4 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl,

listy ar 5 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej,

listy nr 9 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej,

listy nr 11 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Centrum,

listy nr 12 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke,

listy nr 13 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,

listy nr 14 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca,

listy nr 16 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP,

listy nr 17 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Dom Ojczysty,

listy nr 18 zgłoszone przez

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski,

lista nr 19 zgłoszona w okręgu nr 9 przez

Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy,

lista nr 19 zgłoszona w okręgu nr 4 przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy.

4. Listy komitetów wyborczych uprawnionych do uczestniczenia w podziale mandatów uzyskały w kraju następującą liczbę mandatów:

listy nr 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin uzyskały 34 mandaty,

listy nr 6 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskały 155 mandatów,

listy nr 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskały 55 mandatów,

listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP uzyskały 133 mandaty,

listy nr 10 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa

Ludowego uzyskały 25 mandatów,

listy nr 15 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej uzyskały 56 mandatów,

lista nr 19 zgłoszona w okręgu nr 21 przez Komitet Wyborczy Wyborców ”Mniejszość Niemiecka” uzyskała 2 mandaty,

lista nr 19 zgłoszona w okręgu nr 29 przez Komitet Wyborczy Wyborców ”Mniejszości Niemieckiej Śląska” nie uzyskała mandatu.

B. Informacja o wynikach wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych