OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r.

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 29.

I.

W dniu 21 listopada 2004 r. odbyły się wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 29, obejmującym obszar powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory. Wybory przeprowadziły Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Rybniku i 406 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 4 318 wyborców.

II.

Wyniki głosowania w okręgu

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 9 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 578 803.

W głosowaniu wzięto udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 17 723 wyborców.

Frekwencja wyborcza wyniosła 3,06%.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 219, co stanowi 1,24% ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 17 503, co stanowi 98,76% ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


1. Czerkawski Wacław Jacek

1 167

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Lewica Razem”
2. Kijewski Stanisław

363

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Bezpartyjny Ruch Społeczny”
3. Kluczniok Krzysztof Robert

1 439

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Jedność Górnośląska”
4. Kurzbauer Roman Henryk

742

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej
5. Mikołajec Kazimierz

1 960

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
6. Pańczyk-Pozdziej Maria

2 787

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
7. Porwoł Paweł Piotr

2 070

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
8. Sobierajski Czesław

797

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Sobierajskiego – „Chadecja Śląska”
9. Ścierski Klemens

6 178

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Wolności


III.

Wyniki wyborów

W województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 29 senatorem został wybrany Ścierski Klemens zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Wolności.Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:

F. Rymarz
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:
J. Kacprzak,
S. Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:
S. Jaworski,
A. Kisielewicz,
W. Ryms