OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r.

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 36.

I

W dniu 16 stycznia 2005 r. odbyły się wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 36, obejmującym obszar powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego, wrzesińskiego oraz miasta na prawach powiatu: Konin. Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Koninie i 486 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 4 213 wyborców.

II

Wyniki głosowania w okręgu

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 8 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 593 602.

W głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 18 861 wyborców.

Frekwencja wyborcza wyniosła 3,18%.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 397, co stanowi 2,11% ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 18 439, co stanowi 97,89% ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. Antczak-Połatyńska Bożena Elżbieta zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego – 2 344

2. Florek Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 3 026

3. Kowalska Wiesława zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządność” – 1 704

4. Streker-Dembińska Elżbieta zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 3 909

5. Wilk Izabela Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unii Wolności – 1 019

6. Wojtaszek Jerzy Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin – 3 207

7. Zaleska Ewa Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość – 1 283

8. Zastawny Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 1 947

III

Wyniki wyborów

W województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 36 senatorem została wybrana Streker-Dembińska Elżbieta, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski