OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r.

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 oraz w województwie śląskim w okręgach wyborczych: nr 26, nr 30 i nr 31.

Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie, Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej, Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach, Okręgowa Komisja Wyborcza w Sosnowcu i 2 308 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 23 629 wyborców.

I.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 22

1. W okręgu obejmującym obszar powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego oraz miast na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg wybierano 1 senatora spośród 11 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 933 635.

W głosowaniu wzięto udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 50 842 wyborców.

Frekwencja wyborcza wyniosła 5,45%.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 665, co stanowi 1,31% ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 50 141, co stanowi 98,69% ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


1. Bentkowski Aleksander

8 378

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

2. Jaworski Kazimierz

11 714

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Jaworskiego „Dolina Strugu”

3. Mastalerz Norbert Robert

1 905

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracja Polska

4. Maziarz Mieczysław Stanisław

11 560

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

5. Merendino Wanda

766

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP

6. Midura Leszek

1 734

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Midury

7. Rynasiewicz Zbigniew

7 865

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

8. Sikora Waldemar Mieczysław

2 666

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Chrześcijańsko-Ludowo-Narodowy „Nadzieja”

9. Stanibuła Krzysztof Mieczysław

168

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

10. Wąsowicz Karol

3 062

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11. Wróbel Jerzy Bogusław

323

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy


2. W województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 22 senatorem został wybrany Jaworski Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Jaworskiego „Dolina Strugu”.

II.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 26

1. W okręgu obejmującym obszar powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wybierano 1 senatora spośród 12 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 583 068.

W głosowaniu wzięto udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 30 565 wyborców.

Frekwencja wyborcza wyniosła 5,24%.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 472, co stanowi 1,54% ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 30 080, co stanowi 98,46% ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


1. Barcik Ryszard Antoni

3 409

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2. Heczko Józef Jerzy

1 164

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Heczko – Prawo, Rodzina, Ojczyzna

3. Korwin-Mikke Janusz Ryszard

3 467

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

4. Larkowski Robert

104

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

5. Muchacki Rafał Klemens

4 630

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6. Olszewski Mariusz Jacek

215

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

7. Polok Tadeusz

900

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

8. Rosowska Renata Urszula

3 442

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unii Wolności

9. Skrzypek-Mrowiec Zofia Maria

6 320

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

10. Tyrna Marcin, Paweł

4 615

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11. Walas Krystyna

1 038

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

12. Zgierski Bogusław Adam

776

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracja Polska


2. W województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 26 senatorem została wybrana Skrzypek-Mrowiec Zofia Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin.

III.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 30

1. W okręgu obejmującym obszar powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy wybierano 1 senatora spośród 9 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 835 714.

W głosowaniu wzięto udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 30 324 wyborców.

Frekwencja wyborcza wyniosła 3,63%.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 372, co stanowi 1,23% ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 29 944, co stanowi 98,77% ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


1. Bochenek Krystyna Maria

10 038

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unii Wolności

2. Bubel Leszek Henryk

167

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

3. Lacheta Leszek Andrzej

1 219

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracja Polska

4. Misiołek Andrzej Kazimierz

507

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

5. Postulka Elżbieta Teresa

649

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP

6. Stojko Artur

2 425

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

7. Wesoły Werner

4 084

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

8. Wójcik Michał Marek

5 300

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

9. Zapała Stanisław

5 555

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin


2. W województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 30 senatorem została wybrana Bochenek Krystyna Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unii Wolności.

IV.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 31

1. W okręgu obejmującym obszar powiatów: będzińskiego i zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec wybierano 1 senatora spośród 13 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 602 516.

W głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 21 109 wyborców.

Frekwencja wyborcza wyniosła 3,50%.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 396, co stanowi 1,88% ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 20 704, co stanowi 98,12% ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


1. Barański Marek Janusz

3 632

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2. Dolniak Andrzej Jan

1 220

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona RP

3. Dziwak Krzysztof Marian

368

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP

4. Hałasik Piotr

2 386

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Hałasika

5. Kubicki Janusz Marian

1 436

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracja Polska

6. Kupińska Bożena Barbara

346

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Partii Ludowo-Demokratycznej

7. Pajor Romuald Andrzej

164

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

8. Podrzycki Daniel Tomasz

776

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

9. Saługa Wojciech Paweł

4 593

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

10. Sosnowski Antoni

3 329

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

11. Trefon Adam Benedykt

537

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

12. Zaguła Henryk Franciszek

1 289

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Wolności

13. Zarzycki Piotr Marian

628

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej


2. W województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 31 senatorem został wybrany Saługa Wojciech Paweł zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak
Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan Jaworski

Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Włodzimierz Ryms
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski