OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 lipca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r.

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim, w okręgu wyborczym nr 1.

I.

W dniu 11 lipca 2004 r. odbyły się wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim, w okręgu wyborczym nr 1, obejmującym obszar powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, legnickiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, polkowickiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego oraz miast na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica. Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy i 676 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 4 690 wyborców.

II.

Wyniki głosowania w okręgu

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 7 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 804 073.

W głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 22 604 wyborców.

Frekwencja wyborcza wyniosła 2,81%.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 454, co stanowi 2,01% ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 22 141, co stanowi 97,99% ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. Bubel Leszek Henryk – 591

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

2. Gmurczyk Adam Wojciech – 412

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

3. Gwizda Stanisław – 3 964

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4. Matusiak Ryszard – 6 150

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

5. Nowak Ryszard – 3 590

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

6. Piesiak Andrzej – 4 766

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Piesiaka

7. Zawiła Marcin Edward – 2 668

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Zawiły

III.

Wyniki wyborów

W województwie dolnośląskim, w okręgu wyborczym nr 1 senatorem został wybrany Matusiak Ryszard zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin.



Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:
Andrzej Kisielewicz

Andrzej Mączyński

Włodzimierz Ryms

Stanisław Zabłocki

Tadeusz Żyznowski