OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Dział I. Dane zbiorcze w skali kraju

Rozdział 1. Dane ogólne

1. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 41 okręgowych komisji wyborczych i 25 993 obwodowe komisje wyborcze. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 202 376 wyborców.

2. Wybierano 100 senatorów spośród 500 kandydatów zgłoszonych przez 88 komitetów wyborczych.

Rozdział 2. Zbiorcze wyniki głosowania i wyniki wyborów

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 762 931; pakiety wyborcze wysłano 22 951 osobom.

2. Karty do głosowania wydano 15 053 061 osobom, w tym 12 394 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

3. Z urn wyjęto 15 061 640 kart do głosowania, w tym 17 016 kart z kopert na karty do głosowania.

4. Liczba kart nieważnych wyniosła 13 380.

5. Liczba kart ważnych wyniosła 15 048 260.

6. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,92%.

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 516 798, co stanowi 3,43% ogólnej liczby głosów.

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 14 531 462, co stanowi 96,57% ogólnej liczby głosów.

9. Wybrano 100 senatorów zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze:

1) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — wybrano 63 senatorów;

2) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — wybrano 31 senatorów;

3) Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe — wybrano 2 senatorów;

4) Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu — wybrano 1 senatora;

5) Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego — wybrano 1 senatora;

6) Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza — wybrano 1 senatora;

7) Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz — wybrano 1 senatora.

Dział II. Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych

Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 1

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 232 701; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 98 017 osobom, w tym 69 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 97 994 karty do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 47.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 97 947.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 42,09%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 308, co stanowi 3,38% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 94 639, co stanowi 96,62% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  DULNIK Jerzy Stanisław                                      7 476 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  HETEL Piotr                                              10 149

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  KULCZYCKI Roman Marian                                  19 965 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  MICHALSKI Jan                                          33 641 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5)  STEMLER Anetta Elżbieta                                    2 934

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

6)  ZIELIŃSKI Jerzy Andrzej                                    20 474 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz

11.  Senatorem został wybrany MICHALSKI Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 2. Okręg wyborczy nr 2

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238 761; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 107 287 osobom, w tym 91 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 107 259 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 121.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 107 138.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 44,87%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 897, co stanowi 7,37% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 99 241, co stanowi 92,63% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BAĆKO Sylwester Ryszard                                    6 877 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Baćko do Senatu

2)  CHADŻY Wojciech                                         19 799

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan                              21 966 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  PINIOR Józef                                             40 703 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5)  SKOWRON Zbigniew                                        9 896 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany PINIOR Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 3. Okręg wyborczy nr 3

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330 527; pakiety wyborcze wysłano 3 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 157 980 osobom, w tym 86 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 157 923 karty do głosowania, w tym 3 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 139.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 157 784.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 47,74%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 656, co stanowi 2,95% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 153 128, co stanowi 97,05% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) CZUDOWSKA Dorota                                      45 167

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  DEMECKI Wacław                                          8 644 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  GŁOMB Jacek Kazimierz                                    44 866 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  MIELNIKIEWICZ Zenona Krystyna                            20 999

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  MYRDA Adam Stanisław                                    33 452

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz

11. Senatorem została wybrana CZUDOWSKA Dorota zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 4. Okręg wyborczy nr 4

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276 552; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 119 661 osobom, w tym 97 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 119 622 karty do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 55.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 119 567.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 43,23%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 798, co stanowi 3,18% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 115 769, co stanowi 96,82% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BADORA Maciej Adam                                     22 098 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  CHLEBOWSKI Zbigniew                                    11 729

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Chlebowskiego

3)  KILIAN Wiesław                                          35 461 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  MARCINIAK Andrzej                                        5 999 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  RATAJ Henryk                                            12 200 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy

Demokratycznej

6) WILD Patryk Edward                                       28 282

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz

11. Senatorem został wybrany KILIAN Wiesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 5. Okręg wyborczy nr 5

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280 739; pakiety wyborcze wysłano 1 osobie.

3.  Karty do głosowania wydano 118 855 osobom, w tym 139 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 118 827 kart do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 76.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 118 751.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 42,30%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 834, co stanowi 3,23% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 114 917, co stanowi 96,77% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  JURCEWICZ Stanisław                                      49 054 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  MAKARCZYK Jerzy Michał                                  16 573 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz

3)  NIEDZIELSKI Aleksander                                    14 037

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  URBANOWSKI Henryk Czesław                               26 233 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  WIJATYK Bogusław Grzegorz                                 9 020 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany JURCEWICZ Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 6. Okręg wyborczy nr 6

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 475 471; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 213 103 osobom, w tym 146 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 213 058 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 117.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 212 941.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 44,79%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 106, co stanowi 2,87% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 206 835, co stanowi 97,13% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CHMURZYŃSKI Piotr Michał                                 5 364 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawica

2)  CZARTORYSKI Tytus Henryk                                42 966 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  DUDA Jarosław                                           73 121 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  MISIAK Tomasz Wojciech                                   46 063 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz

5)  ORŁOWSKA-SONDEJ Grażyna Elżbieta                         39 321 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany DUDA Jarosław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 7. Okręg wyborczy nr 7

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 238 598; pakiety wyborcze wysłano 24 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 145 510 osobom, w tym 138 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 145 377 kart do głosowania, w tym 21 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 39.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 145 338.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 60,91 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 040, co stanowi 2,09% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 142 298, co stanowi 97,91% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) CHYBICKA Alicja Paulina                                   62 452

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  DYŻEWSKI Marek Jan                                      27 272 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  LUTY Tadeusz Michał                                      52 574

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz

11. Senatorem została wybrana CHYBICKA Alicja Paulina zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 8. Okręg wyborczy nr 8

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266 601.

3.  Karty do głosowania wydano 156 770 osobom, w tym 87 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 156 682 karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 133.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 156 549.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 58,72%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 432, co stanowi 2,83% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 152 117, co stanowi 97,17% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  KIERES Leon                                             53 785 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  MORAWIECKI Kornel Andrzej                                34 615

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ”Wolni i Solidarni” Kornela Morawieckiego

3)  OBREMSKI Jarosław Wojciech                                63 717 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz

11.  Senatorem został wybrany OBREMSKI Jarosław Wojciech zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 9. Okręg wyborczy nr 9

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 8 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484 224; pakiety wyborcze wysłano 17 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 247 448 osobom, w tym 205 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 247 325 kart do głosowania, w tym 16 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 202.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 247 123.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 51,03%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 843, co stanowi 2,77% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 240 280, co stanowi 97,23% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CHMIELEWSKI Grzegorz Kazimierz                            16 362 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  DOMBROWICZ Konstanty                                   29 592

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Senat Obywatelski — Konstanty Dombrowicz

3)  GRALIK Marek Henryk                                     42 419 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  JASIAKIEWICZ Roman Franciszek                             41 464

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Romana Jasiakiewicza

5)  KOBIAK Andrzej                                          77 485 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6)  KOTRZEWSKI Henryk Józef                                  3 611

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

7)  MACKIEWICZ Anna Zofia                                   26 455

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

8)  STREICH Ryszard                                          2 892 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności

11.  Senatorem został wybrany KOBIAK Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 10. Okręg wyborczy nr 10

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328 355; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 141 337 osobom, w tym 104 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 141 286 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 95.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 141 191.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 43,00%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 416, co stanowi 4,54% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 134 775, co stanowi 95,46% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BANASZAK Adam Heliodor                                  31392 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  IWICKA Urszula                                          35 579

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  PIEŚCIŃSKI Krzysztof                                       6 778

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

4)  RULEWSKI Jan                                           61 026 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem został wybrany RULEWSKI Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 11. Okręg wyborczy nr 11

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275 037; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 137 567 osobom, w tym 110 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 137 513 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 93.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 137 420.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 49,96%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 750, co stanowi 2,73% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 133 670, co stanowi 97,27% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  FILAR Marian Andrzej                                      32 328

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

2)  FRĄCKIEWICZ Marian Michał                                15 781

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  MILCZAREK Jarosław Tomasz                                 5 238

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Milczarka ”Zlikwidować Senat”

4)  POLAK Wojciech Józef                                      32 682 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  WYROWIŃSKI Jan Alfons                                   47 641

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany WYROWIŃSKI Jan Alfons zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 12. Okręg wyborczy nr 12

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 268 594; pakiety wyborcze wysłano 4 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 109 633 osobom, w tym 114 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 109 613 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 107.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 109 506.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 40,77%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 051, co stanowi 3,70% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 105 455, co stanowi 96,30% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BOBER Ryszard Jakub                                      24 384 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  CHAL Joe                                                5 867

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

3)  GÓRSKI Grzegorz Kazimierz                                 24 674 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  JANISZEWSKI Jacek                                       10 038

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Janiszewskiego

5)  WOJTCZAK Michał Józef                                    40 492 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem został wybrany WOJTCZAK Michał Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 13. Okręg wyborczy nr 13

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 297 536; pakiety wyborcze wysłano 9 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 122 318 osobom, w tym 134 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 122 287 kart do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 135.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 122 152.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 41,05%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 417, co stanowi 4,43% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 116 735, co stanowi 95,57% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  KIERZKOWSKI Henryk                                      8 486

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej -demokraci.pl

2)  ŁYCZAK Józef Mikołaj                                      30 721 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  PAWLAK Stanisław                                        27 808

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  PERSON Andrzej                                          49 720 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem został wybrany PERSON Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 14. Okręg wyborczy nr 14

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354 078; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 161 842 osobom, w tym 183 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 161 777 kart do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 114.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 161 663.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,66%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 575, co stanowi 4,07% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 155 088, co stanowi 95,93% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BARWIŃSKI Leszek Michał                                   6 271

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

2)  BIEŃKO Andrzej                                          26 776 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  CABAJ Marcin                                             5 567 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawica

4)  GIZA-MAŁECKA Bernarda                                   17 705

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  GOGACZ Stanisław                                        56 709 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6)  KAJKA Longin Paweł                                        7 059 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Longina Kajki

7)  KASZNIA Arkadiusz                                       35 001 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem został wybrany GOGACZ Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 15. Okręg wyborczy nr 15

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339 028; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 156 438 osobom, w tym 170 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 156 373 karty do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 227.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 156 146.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 46,06%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 775, co stanowi 4,34% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 149 371, co stanowi 95,66% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) BORYSIUK Bolesław Borys                                  21 427

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2)  CZELEJ Grzegorz                                          65 504 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  MALINOWSKA Teresa                                      12 643 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

4)  OLSZAK-WINIARSKA Maria                                 8 939

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Marii Olszak-Winiarskiej

5)  ORGASIŃSKI Lucjan                                       31 439 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6)  SZADURA Joanna Stanisława                                  4 017

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

7)  SZWED Edward Józef                                        5 402

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawica

11. Senatorem został wybrany CZELEJ Grzegorz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 16. Okręg wyborczy nr 16

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 276 983; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 160 538 osobom, w tym 125 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 160 487 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 151.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 160 336.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 57,89%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 378, co stanowi 3,35% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 154 958, co stanowi 96,65% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CIOCH Henryk                                            52 961 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  GILEWSKI Artur Jacek                                       5 247

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

3)  JEDLINA Dariusz Marek                                     14 331

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

4)  POLICZKIEWICZ Paweł Jerzy                                14 913

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Paweł Policzkiewicz

5)  SIERAKOWSKA Izabella Antonina                             50 931

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Izabelli Sierakowskiej

6)  WIATER Jan                                              16 575

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11. Senatorem został wybrany CIOCH Henryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 17. Okręg wyborczy nr 17

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216 354; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 100 181 osobom, w tym 94 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 100 143 karty do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 28.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 100 115.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 46,27%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 227, co stanowi 2,22% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 97 888, co stanowi 97,78% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BERGIER Józef                                           22 256 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  BIERECKI Grzegorz Michał                                  31716 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  HAIDAR Riad                                            20 766

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  LITWINIUK Przemysław                                    20 427 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  ŚLEDŹ Stefan                                             2 723 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawica

11.  Senatorem został wybrany BIERECKI Grzegorz Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 18. Okręg wyborczy nr 18

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209 847; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 86 539 osobom, w tym 65 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 86 528 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 18.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 86 510.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 41,23%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 107, co stanowi 2,44% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 84 403, co stanowi 97,56% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BARTNIK Łukasz                                          3 480 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bartnika Łukasza

2)  CICHOSZ Lucjan                                          22 871 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  GOŁOŚ Michał Reoland                                      5 838

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  GRABCZUK Krzysztof                                      25 799 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5)  ZAJĄC Józef                                             26 415 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany ZAJĄC Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 19. Okręg wyborczy nr 19

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 8 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 356 484; pakiety wyborcze wysłano 2 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 149 231 osobom, w tym 206 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 149 184 karty do głosowania, w tym 2 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 77.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 149 107.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 41,83%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 511, co stanowi 3,03% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 144 596, co stanowi 96,97% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz                             32 068 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław                           54 261 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  CHRZANOWSKI Kazimierz                                   7 218

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

4)  GODZISZ Ireneusz Mirosław                                  25 029 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5)  GONTARZ Tadeusz                                         4 954

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera

6)  MIAROWSKA Gertruda Gabriela                               9 900

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

7)  RĘKAS Anna Katarzyna                                      2 999

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

8)  SENDECKA Maria                                          8 167 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

11.  Senatorem został wybrany CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 20. Okręg wyborczy nr 20

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256 647; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 121 859 osobom, w tym 109 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 121 791 kart do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 78.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 121 713.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 47,42%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 535, co stanowi 3,73% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 117 178, co stanowi 96,27% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BARCZAK Piotr                                           23 645 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  FIEDOROWICZ Czesław                                    25 753 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  IWAN Stanisław Antoni                                     53 489 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  RADKIEWICZ Krzysztof Leopold                              14 291

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

11.  Senatorem został wybrany IWAN Stanisław Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 21. Okręg wyborczy nr 21

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 306 166; pakiety wyborcze wysłano 4 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 133 394 osobom, w tym 91 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 133 336 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 187.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 133 149.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 43,49%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 579, co stanowi 2,69% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 129 570, co stanowi 97,31% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  HATKA Helena                                           44 484 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  KOMARNICKI Władysław                                   38 705

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego

3)  LESZCZYŃSKI Paweł Adrian                                 12 840

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  SURMACZ Marek Tomasz                                   22 035

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5) Ś WIREPO Jan                                             11 506

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11. Senatorem została wybrana HATKA Helena zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 22. Okręg wyborczy nr 22

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 245 201; pakiety wyborcze wysłano 15 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 98 271 osobom, w tym 98 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 98 229 kart do głosowania, w tym 13 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 77.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 98 152.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 40,03%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 592, co stanowi 3,66% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 94 560, co stanowi 96,34% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BRZEZIŃSKI Jacek Artur                                    12 218 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  DOWHAN Robert                                          43 822 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  PALUCH Robert Jarosław                                    21 098 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  PANTAK Kazimierz                                        17 422

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.  Senatorem został wybrany DOWHAN Robert zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 23. Okręg wyborczy nr 23

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 340 038; pakiety wyborcze wysłano 15 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 193 328 osobom, w tym 174 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 193 163 karty do głosowania, w tym 11 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 345.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 192 818.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 56,70%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 618, co stanowi 3,95% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 185 200, co stanowi 96,05% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BILIŃSKI Piotr                                            12 587

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotr Biliński -Obywatel w Senacie

2)  FI SIAK Włodzimierz                                        26 617

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

3)  GRUBSKI Maciej Tomasz                                    76 862 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  HIBNER Elżbieta                                          25 361 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Hibner

5)  SANKOWSKI Dominik Jan                                   43 773 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany GRUBSKI Maciej Tomasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 24. Okręg wyborczy nr 24

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329 226; pakiety wyborcze wysłano 10 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 178 924 osobom, w tym 180 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 178 805 kart do głosowania, w tym 9 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 237.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 178 568.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 54,24%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 735, co stanowi 3,21% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 172 833, co stanowi 96,79% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) ADAMCZYK Piotr                                         49 422

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław                              78 707 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  KOBUS Konrad Dariusz                                     11411 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  MAKOWSKI Krzysztof Michał                                33 293

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11. Senatorem został wybrany BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 25. Okręg wyborczy nr 25

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 229 522; pakiety wyborcze wysłano 1 osobie.

3.  Karty do głosowania wydano 96 952 osobom, w tym 97 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 96 908 kart do głosowania, w tym 1 kartę z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 38.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 96 870.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 42,21 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 706, co stanowi 3,83% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 93 164, co stanowi 96,17% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BŁASZCZYK Przemysław Jacek                               27 392 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  GORCZYŃSKI Andrzej Robert                                16 712 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  KACZMAREK Michał                                      22 858 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  MICHALAK Janusz Edward                                   6 523

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Michalaka

5)  OLEJNICZAK Jerzy Wojciech                                  6 784

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

6)  STASZEWSKA Izabela Wanda                                 8 861 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy

Demokratycznej

7) WOJTERA Jan Andrzej                                       4 034

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jana Wojtery

11. Senatorem został wybrany BŁASZCZYK Przemysław Jacek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 26. Okręg wyborczy nr 26

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 271 729; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 134 518 osobom, w tym 126 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 134 448 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 120.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 134 328.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 49,43%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 542, co stanowi 4,13% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 128 786, co stanowi 95,87% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CIEBIADA Krzysztof                                       40 700 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  GABRYJĄCZYK Cezary Zbigniew                             13 865 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  OWCZAREK Andrzej                                       55 097 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  PIOTROWSKI Bogdan                                      19 124

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.  Senatorem został wybrany OWCZAREK Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 27. Okręg wyborczy nr 27

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 292 883; pakiety wyborcze wysłano 2 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 128 873 osobom, w tym 96 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 128 716 kart do głosowania, w tym 2 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 85.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 128 631.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 43,92%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 593, co stanowi 3,57% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 124 038, co stanowi 96,43% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  RYL Dorota Helena                                         28 303 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  RYS Jan                                                 21 733 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  SEWERYŃSKI Michał                                      33 770 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  TRZCIŃSKI Marek                                         27 338

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

5)  WOLSKI Krzysztof Andrzej                                   12 894

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.  Senatorem został wybrany SEWERYŃSKI Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 28. Okręg wyborczy nr 28

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321 820; pakiety wyborcze wysłano 3 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 149 760 osobom, w tym 111 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 149 686 kart do głosowania, w tym 2 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 69.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 149 617.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 46,49%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 392, co stanowi 4,27% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 143 225, co stanowi 95,73% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) BŁASZCZYŃSKI Marian Wojciech                             18 733

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

2)  BUJAK Bogdan Tadeusz                                     22 065

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  DOBKOWSKI Wiesław Józef                                 51 797 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  PAWELCZYK Arkadiusz Wojciech                             16 504 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  PENCINA Ludomir Michał                                   34 126

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany DOBKOWSKI Wiesław Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 29. Okręg wyborczy nr 29

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 270 764; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 127 613 osobom, w tym 86 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 127 567 kart do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 48.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 127 519.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 47,10%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 165, co stanowi 3,27% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 123 354, co stanowi 96,73% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BAGIENSKI Artur Jan                                      26 031 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  ŁYŻEŃ Piotr Marek                                        30 571 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał                           47 926 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  ZIELIŃSKI Mirosław Zdzisław                                18 826

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.  Senatorem został wybrany WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał zgłoszony przez

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 30. Okręg wyborczy nr 30

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512 929; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 253 538 osobom, w tym 205 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 253 463 karty do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 341.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 253 122.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 49,35%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 008, co stanowi 3,56% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 244 114, co stanowi 96,44% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BISZTYGA Stanisław                                       92 697 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  DROŻDŻ Marek Zdzisław                                    28 470

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  MĄSIOR Bogusław Mikołaj                                   20 516

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

4)  PAJĄK Andrzej Michał                                      92 779 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  ZGRZY WA Krzysztof Adam                                   9 652 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawica

11.  Senatorem został wybrany PAJĄK Andrzej Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 31. Okręg wyborczy nr 31

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 338 536; pakiety wyborcze wysłano 9 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 162 902 osobom, w tym 133 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 162 854 karty do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 81.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 162 773.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 48,08%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 109, co stanowi 3,14% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 157 664, co stanowi 96,86% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BATKO Jerzy Leszek                                       14 380

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

2)  CZEKAJ Kazimierz Józef                                    47 878 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  GAJ Grażyna Urszula                                       19 117

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  PĘK Bogdan Marek                                         49 885 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  SOSKA Jacek                                             26 404 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany PĘK Bogdan Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 32. Okręg wyborczy nr 32

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291711; pakiety wyborcze wysłano 12 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 171 175 osobom, w tym 145 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 171079 kart do głosowania, w tym 11 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 49.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 171 030.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 58,63%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 414, co stanowi 2,58% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 166 616, co stanowi 97,42% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) KLIMOWICZ Paweł Adam                                   28 453

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia

2)  KURTYKA Zuzanna Ewa                                    60 373 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  SEPIOŁ Janusz Marian                                      77 790

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany SEPIOŁ Janusz Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 33. Okręg wyborczy nr 33

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303 368; pakiety wyborcze wysłano 24 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 187 071 osobom, w tym 221 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 186 963 karty do głosowania, w tym 17 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 275.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 186 688.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 61,54%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 002, co stanowi 2,68% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 181 686, co stanowi 97,32% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CICHOŃ Zbigniew Jan                                      55 091 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  KLICH Bogdan Adam                                       95 439 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  ROSZCZYNIALSKI Włodzimierz                              23 316

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

4)  ZALASIŃSKI Przemysław Jakub                                7 840

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Przemysława Zalasińskiego

11.  Senatorem został wybrany KLICH Bogdan Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 34. Okręg wyborczy nr 34

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 275 622; pakiety wyborcze wysłano 2 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 132 507 osobom, w tym 109 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 132 462 karty do głosowania, w tym 2 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 44.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 132 418.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 48,04%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 328, co stanowi 2,51% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 129 090, co stanowi 97,49% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  KLIMA Maciej Jan                                         51 013 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  KOPEĆ Piotr Marek                                         8 249

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  KRACIK Stanisław                                         47 174 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  SZUMAŃSKI Bogdan Wiesław                                 3 134

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu

5)  WĘGRZYN Ludwik Kajetan                                  19 520 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany KLIMA Maciej Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 35. Okręg wyborczy nr 35

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293 534; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 140 671 osobom, w tym 138 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 140 620 kart do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 66.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 140 554.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 47,88%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 042, co stanowi 2,88% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 136 512, co stanowi 97,12% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  AUGUSTYN Paweł Piotr                                     12 837 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

2)  CIEPIELA Roman Stefan                                    47 686 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  KOSINIAK-KAMYSZ Andrzej                                19 578 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  SUMARA Zdzisław Józef                                     3 597 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawica

5)  WIATR Kazimierz Adam                                     52 814

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11. Senatorem został wybrany WIATR Kazimierz Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 36. Okręg wyborczy nr 36

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 293 838; pakiety wyborcze wysłano 4 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 135 583 osobom, w tym 125 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 135 529 kart do głosowania, w tym 3 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 81.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 135 448.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 46,10%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 231, co stanowi 3,86% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 130 217, co stanowi 96,14% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  HAMERSKI Jan Wincenty                                   38 243 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Podhalanie

2)  HODOROWICZ Stanisław Andrzej                             45 938 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  SKORUPA Tadeusz Wojciech                                 25 801

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Skorupy

4)  WILK Anna Maria                                         20 235

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu

11.  Senatorem został wybrany HODOROWICZ Stanisław Andrzej zgłoszony przez

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 37. Okręg wyborczy nr 37

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 2 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 311 000; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 159 487 osobom, w tym 138 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 159 443 karty do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 47.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 159 396.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 51,25%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 293, co stanowi 3,32% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 154 103, co stanowi 96,68% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  DOBOSZ Grzegorz Władysław                                51 918 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  KOGUT Stanisław                                         102 185 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany KOGUT Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 38. Okręg wyborczy nr 38

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 395 740; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 180 578 osobom, w tym 147 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 180 513 kart do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 55.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 180 458.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,60%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 941, co stanowi 3,29% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 174 517, co stanowi 96,71% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) BOSZKO Michał Ludwik                                    36 214

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  CZUBACKI Bogumił Zbigniew                                11781

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Czubackiego

3)  DERESZ Paweł Jan                                         29 702

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  MARTY NO WS KI Marek Eryk                                50 904 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  SMULEWICZ Eryk Stanisław                                 45 916

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany MARTYNO WS KI Marek Eryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 39. Okręg wyborczy nr 39

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279 022; pakiety wyborcze wysłano 1 osobie.

3.  Karty do głosowania wydano 111 853 osobom, w tym 99 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 111 832 karty do głosowania, w tym 1 kartę z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 36.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 111 796.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 40,07%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 845, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 107 951, co stanowi 96,56% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  ANTCZAK Henryk                                         26 494 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  JACKOWSKI Jan Maria                                     33 421 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  JAKUBOWSKI Krzysztof Tadeusz                              23 336 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  MIERZEJEWSKI Zdzisław                                    4 630 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

5)  OGOŃCZYK-MAKOWSKA Serafina                           10 340 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia

Prezydentów-Obywatele do Senatu

6)  PĘKAŁA Jerzy                                             2 343

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

7)  PIOTROWSKI Wiesław                                      7 387

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wiesław Piotrowski Bezpartyjny

11. Senatorem został wybrany JACKOWSKI Jan Maria zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 40. Okręg wyborczy nr 40

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 396 249; pakiety wyborcze wysłano 10 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 221 443 osobom, w tym 160 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 221 305 kart do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 305.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 221 000.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 55,77%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 088, co stanowi 3,21% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 213 912, co stanowi 96,79% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  AKSAMIT Anna Teresa                                     95 003 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz                                69 664 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  BŁASZCZAK Marek Aleksander                               19 195 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  KOCZYWĄS Sławomir Jacek                                 13 065 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

5)  WITASZEK Zbigniew                                        6 941

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

6)  WUJKOWSKA Hanna Małgorzata                              10 044 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawica

11.  Senatorem została wybrana AKSAMIT Anna Teresa zgłoszona przez Komitet

Wyborczy Platforma Obywatelska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 41. Okręg wyborczy nr 41

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 407 796; pakiety wyborcze wysłano 10 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 244 793 osobom, w tym 173 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 244 633 karty do głosowania, w tym 9 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 547.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 244 086.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 59,85%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 912, co stanowi 3,24% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 236 174, co stanowi 96,76% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  AB GAROWI CZ Łukasz Maria                                105 825 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  ANUSZ Andrzej Karol                                       12 444

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

3)  GRAJDA Dariusz Grzegorz                                   30 169 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  KOSTRZEWA-ZORBAS Grzegorz Jacek                         23 865

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

5)  ROKITA-ARNOLD Nelli                                    63 871 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany ABGAROWICZ Łukasz Maria zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 42. Okręg wyborczy nr 42

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335 504; pakiety wyborcze wysłano 12 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 216 573 osobom, w tym 180 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 216 329 kart do głosowania, w tym 11 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 579.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 215 750.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 64,31 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 8 333, co stanowi 3,86% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 207 417, co stanowi 96,14% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BOROWSKI Marek Stefan                                   104 238

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego

2)  PIESIEWICZ Radosław Paweł                                 10 361

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Piesiewicza Niezależnego Kandydata na Senatora RP

3)  ROMASZEWSKI Zbigniew Jan                                59 153 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  RYBIŃSKI Krzysztof Ireneusz                                 33 665

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

11.  Senatorem został wybrany BOROWSKI Marek Stefan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 43. Okręg wyborczy nr 43

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363 743; pakiety wyborcze wysłano 22 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 258 989 osobom, w tym 197 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 258 644 karty do głosowania, w tym 16 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 527.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 258 117.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 70,96%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 8 405, co stanowi 3,26% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 249 712, co stanowi 96,74% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) CELIŃSKI Andrzej Bohdan                                   59 469

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Celiński do Senatu

2)  CHODAKOWSKA Anna                                     67 595 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  ROCKI Marek Dariusz                                      122 648

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany ROCKI Marek Dariusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 44. Okręg wyborczy nr 44

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454 263; pakiety wyborcze wysłano 22 173 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 319 696 osobom, w tym 255 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 335 208 kart do głosowania, w tym 16 369 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 452.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 334 756.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 73,69%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 10 695, co stanowi 3,19% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 324 061, co stanowi 96,81% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BORYS-DAMIĘCKA Barbara                                196 735 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  IZBAN Włodzimierz                                        15 447 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  KRZEKOTOWSKI Jerzy Wojciech                              11 995

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Krzekotowskiego

4)  ŁANIEWSKA-BŁASZCZAK Katarzyna Janina                    99 884 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem została wybrana BORYS-DAMIĘCKA Barbara zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 45. Okręg wyborczy nr 45

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 339 545; pakiety wyborcze wysłano 15 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 228 281 osobom, w tym 190 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 228 076 kart do głosowania, w tym 12 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 705.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 227 371.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 66,96%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 501, co stanowi 3,30% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 219 870, co stanowi 96,70% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BIELECKI Krzysztof                                       70 315 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  POCIEJ Aleksander August                                   99 358 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  WANIEK Danuta                                          50 197

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.  Senatorem został wybrany POCIEJ Aleksander August zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 46. Okręg wyborczy nr 46

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 308 028; pakiety wyborcze wysłano 4 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 137 234 osobom, w tym 103 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 137 181 kart do głosowania, w tym 3 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 27.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 137 154.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 44,53%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 893, co stanowi 3,57% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 132 261, co stanowi 96,43% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  GERYK Janusz                                             4 305 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Geryka

2)  JANOWSKI Gabriel                                        13 809 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski

3)  JASTRZĘBSKI Stanisław                                    28 747 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  KOS ES KI Adam Waldemar                                   14 568

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  MAMĄTOW Robert Adam                                   42 603 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6)  MRÓZ Adam                                             28 229

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany MAMĄTOW Robert Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 47. Okręg wyborczy nr 47

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255 290; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 125 386 osobom, w tym 79 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 125 344 karty do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 20.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 125 324.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 49,09%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 272, co stanowi 3,41% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 121 052, co stanowi 96,59% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  GÓRSKI Henryk                                           46 999 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  GRZESIAK Zbigniew                                       12 209

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

3)  KUĆ Andrzej                                             31 171 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  SMOLAREK Ryszard                                       30 673 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany GÓRSKI Henryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 48. Okręg wyborczy nr 48

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198 717.

3.  Karty do głosowania wydano 98 257 osobom, w tym 84 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 98 227 kart do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 89.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 98 138.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 49,39%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 595, co stanowi 3,66% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 94 543, co stanowi 96,34% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  KRASKA Waldemar Jerzy                                    41260 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  ORZEŁOWSKA Janina Ewa                                  26 447 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  SOSNOWSKA Marta                                       26 836 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem został wybrany KRASKA Waldemar Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 49. Okręg wyborczy nr 49

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194 098; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 88 436 osobom, w tym 84 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 88 404 karty do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 35.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 88 369.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,53%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 834, co stanowi 3,21% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 85 535, co stanowi 96,79% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) KARCZEWSKI Stanisław                                    37 384

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  KWAŚNIEWSKA Dorota                                    11 448

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  PRZYBYTNIAK Leszek Janusz                                18 452 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  WÓJCIK Witold                                           18 251

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany KARCZEWSKI Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 50. Okręg wyborczy nr 50

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 387 006; pakiety wyborcze wysłano 1 osobie.

3.  Karty do głosowania wydano 183 295 osobom, w tym 105 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 183 186 kart do głosowania, w tym 1 kartę z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 80.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 183 106.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 47,31 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 717, co stanowi 3,12% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 177 389, co stanowi 96,88% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BRZÓZKA Stanisław                                       22 234 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  KOWALIK Jarosław Piotr                                    10 724

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

3)  ŁUCZYCKI Andrzej                                        47 582 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  REJMER Leszek                                           17 836

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  SKURKIEWICZ Wojciech                                   63 232 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6)  WIŚNIEWSKA Lucyna Emilia                                 15 781

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawica

11. Senatorem został wybrany SKURKIEWICZ Wojciech zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 51. Okręg wyborczy nr 51

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329 139; pakiety wyborcze wysłano 4 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 132 865 osobom, w tym 136 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 132 845 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 0.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 132 845.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 4036%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 114, co stanowi 3,10% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 128 731, co stanowi 96,90% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  KNOSALA Ryszard Antoni                                   44 124 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  KONARSKI Tadeusz Józef                                   11381

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

3)  KRAJCZY Norbert Jan                                      25 520 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  ŁUKAWIECKI Kazimierz                                    14 233

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  PŁONKA Irena Anna                                        4 828

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

6)  SANOCKI Janusz Antoni                                     28 645 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11. Senatorem został wybrany KNOSALA Ryszard Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 52. Okręg wyborczy nr 52

1.   W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 206 669; pakiety wyborcze wysłano 3 osobom.

3.   Karty do głosowania wydano 94 908 osobom, w tym 68 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.   Z urn wyjęto 94 887 kart do głosowania, w tym 2 karty z kopert na karty do głosowania.

5.   Liczba kart nieważnych wyniosła 13.

6.   Liczba kart ważnych wyniosła 94 874.

7.   Frekwencja wyborcza wyniosła 45,91 %.

8.   Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 587, co stanowi 2,73% ogólnej liczby głosów.

9.   Liczba głosów ważnych wyniosła 92 287, co stanowi 97,27% ogólnej liczby głosów.

10.  Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  ANTONISZYN Emil                                              4 001 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)   BRZEZIŃSKI Sławomir Grzegorz                                    13 105 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)   NICIEJA Stanisław Franciszek                                      24 968 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)   RASCH Norbert Józef                                            14 279 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka

5)   WACH Piotr                                                   35 934 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem został wybrany WACH Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 53. Okręg wyborczy nr 53

1.   W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów.

2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 291 783; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.   Karty do głosowania wydano 111 179 osobom, w tym 78 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.   Z urn wyjęto 111 156 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.   Liczba kart nieważnych wyniosła 1.

6.   Liczba kart ważnych wyniosła 111 155.

7.   Frekwencja wyborcza wyniosła 38,10%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 17 089, co stanowi 15,37% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 94 066, co stanowi 84,63% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CHOŁODECKI Jarosław                                      6 487

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

2)  CZAJA Marek Jan                                           6 637

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej

3)  FĄFARA Wiesław Kazimierz                                  11 482

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  KOTYS Józef Franciszek                                     19 968

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka

5)  MAŁEK Józef                                             6 572 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6)  ŚWIEYKOWSKI Aleksander Stefan                             29 098 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7)  WĘGRZYN Robert                                         13 822

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Węgrzyna

11.  Senatorem został wybrany ŚWIEYKOWSKI Aleksander Stefan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 54. Okręg wyborczy nr 54

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280 585; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 126 439 osobom, w tym 132 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 126 405 kart do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 86.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 126 319.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,02%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 879, co stanowi 3,07% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 122 440, co stanowi 96,93% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef                               39 686 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  CISEK Janusz Waldemar                                     15 190 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  HERNIK Konrad Aleksander                                   2 731

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

4)  KIDA Grzegorz Aleksander                                    7 069

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

5)  SAGATOWSKA Janina Zofia                                 50 185 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6)  SZEREMIETIEW Romuald                                    7 579

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Romualda Szeremietiewa

11.  Senatorem została wybrana SAGATOWSKA Janina Zofia zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 55. Okręg wyborczy nr 55

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370 574; pakiety wyborcze wysłano 11 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 175 007 osobom, w tym 133 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 174 968 kart do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 67.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 174 901.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 47,20%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 254, co stanowi 4,15% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 167 647, co stanowi 95,85% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  KAWA Mariusz                                           61 237 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  MAZIARZ Mieczysław Stanisław                              23 985 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawica

3) ORTYL Władysław Zenon                                    82 425

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11. Senatorem został wybrany ORTYL Władysław Zenon zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 56. Okręg wyborczy nr 56

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 329 944; pakiety wyborcze wysłano 4 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 177 313 osobom, w tym 153 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 177 221 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 204.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 177 017.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 53,65%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 709, co stanowi 2,10% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 173 308, co stanowi 97,90% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BARDZIK Bogdan                                          5 839

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika

2)  FERENC Tadeusz                                          68 847

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca ”Rozwój Podkarpacia”

3)  GAWLIK Zdzisław                                         29 138 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  JAWORSKI Kazimierz                                      69 484 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany JAWORSKI Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 57. Okręg wyborczy nr 57

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273 286; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 122 157 osobom, w tym 136 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 122 123 karty do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 105.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 122 018.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 44,65%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 694, co stanowi 3,03% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 118 324, co stanowi 96,97% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  FRYDRYCH Joanna Zofia                                    27 196 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  KARAŚ Roman Władysław                                    9 945

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  SZELC Grażyna Julia                                        4 314

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej -demokraci.pl

4)  WYDRO Antoni Jan                                        13 317 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  ZAJĄC Alicja Maria                                        63 552 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem została wybrana ZAJĄC Alicja Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 58. Okręg wyborczy nr 58

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 437 008; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 191 934 osobom, w tym 231 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 191 863 karty do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 100.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 191 763.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 43,88%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 7 066, co stanowi 3,68% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 184 697, co stanowi 96,32% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna                           25 296

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnoty

Samorządowej Doliny Sanu

2)  LEWICKI Maciej Jan                                       59 143 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  MATUSIEWICZ Andrzej Antoni                               72 861 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  NOWACKI Wieńczysław Jacek                                 3 227 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ”Ojcowizna”

5)  PIĘKOŚ-GLIWSKA Dorota Agata                              17 910

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

6)  URBAN Tadeusz Bronisław                                    6 260

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera

11. Senatorem został wybrany MATUSIEWICZ Andrzej Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 59. Okręg wyborczy nr 59

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 380 948; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 158 874 osobom, w tym 180 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 158 835 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 105.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 158 730.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 41,67%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 264, co stanowi 3,32% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 153 466, co stanowi 96,68% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BAGIŃSKI Mieczysław s. Stanisława                            35 899 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  BAGIŃSKI Mieczysław s. Tomasza                              5 100

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera

3)  CHOJNOWSKA-PIĄTKOWSKA Wioletta Anna                   14 330

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  LEWOC Leszek                                            6 206

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Leszka Lewoc

5)  PASZKOWSKI Bohdan Józef                                 51 758 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6)  SIEŃKO Adam                                            40 173

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany PASZKOWSKI Bohdan Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 60. Okręg wyborczy nr 60

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 401 410; pakiety wyborcze wysłano 13 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 207 784 osobom, w tym 172 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 207 658 kart do głosowania, w tym 13 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 125.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 207 533.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 51,70%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 105, co stanowi 2,94% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 201 428, co stanowi 97,06% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  ARŁUKOWICZ Tadeusz                                     84 049 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  GRABOWSKI Andrzej Jerzy                                   5 391 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności

3)  MIRONOWICZ Mikołaj                                     25 078

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  ZAGORSKI Marek Tadeusz                                   70 621 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  ŻYLIŃSKI Wiesław                                        16 289 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany ARŁUKOWICZ Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 61. Okręg wyborczy nr 61

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 176 498; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 80 330 osobom, w tym 102 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 80 310 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 89.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 80 221.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,45%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 1 770, co stanowi 2,21% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 78 451, co stanowi 97,79% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CIMOSZEWICZ Włodzimierz                                 39 095

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu

2)  DOBRZYŃSKI Jan                                         28 874 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  JANOWSKI Mikołaj                                        10 482 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany CIMOSZEWICZ Włodzimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 62. Okręg wyborczy nr 62

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351 535; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 171 993 osobom, w tym 130 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 171 917 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 134.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 171 783.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 48,87%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 263, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 165 520, co stanowi 96,35% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BOBA Hubert Piotr                                         24 680

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2)  KLEINA Kazimierz Mariusz                                  89 389 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  STEPNOWSKI Andrzej                                      37 932 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  WOŁOSZYN Roman Józef                                   13 519

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

11. Senatorem został wybrany KLEINA Kazimierz Mariusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 63. Okręg wyborczy nr 63

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 321 042; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 150 465 osobom, w tym 102 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 150 422 karty do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 35.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 150 387.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 46,84%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 949, co stanowi 3,29% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 145 438, co stanowi 96,71% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  GIERSZEWSKA Joanna Katarzyna                             15 805 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

2)  ŁOŚ Remigiusz                                            14 021

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  TALEWSKI Zbigniew Kazimierz                                8 253

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Dla Pomorza ... Dla Polski

4)  WASIELEWSKI Dariusz Jacek                                36 084 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  ZABOROWSKI Roman                                      71 275 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany ZABOROWSKI Roman zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 64. Okręg wyborczy nr 64

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256 816; pakiety wyborcze wysłano 15 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 154 250 osobom, w tym 151 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 154 153 karty do głosowania, w tym 10 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 125.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 154 028.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 59,98%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 481, co stanowi 2,26% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 150 547, co stanowi 97,74% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BOJAR-FIJAŁKOWSKI Tomasz                               11245

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2)  KLEIN Krzysztof                                           7 875

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

3)  KOŁOWROCKI Krzysztof Stanisław                            25 494 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  MARKOWSKI Jacek Zygfryd                                  4 411

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jacek Markowski Twój Senator

5)  NOWOSIELSKI Roman Stanisław                              31177

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

6)  WITTBRODT Edmund Kazimierz                              70 345 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem został wybrany WITTBRODT Edmund Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 65. Okręg wyborczy nr 65

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 392 512; pakiety wyborcze wysłano 22 osobom.

3.   Karty do głosowania wydano 242 437 osobom, w tym 184 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.   Z urn wyjęto 242 162 karty do głosowania, w tym 11 kart z kopert na karty do głosowania.

5.   Liczba kart nieważnych wyniosła 164.

6.   Liczba kart ważnych wyniosła 241 998.

7.   Frekwencja wyborcza wyniosła 61,65%.

8.   Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 313, co stanowi 2,20% ogólnej liczby głosów.

9.   Liczba głosów ważnych wyniosła 236 685, co stanowi 97,80% ogólnej liczby głosów.

10.  Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BORUSEWICZ Bogdan Michał                                 147 909 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  GWIAZDA Andrzej Stanisław                                   62 603 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  PODJACKI Wojciech Eugeniusz                                  6 024 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności

4)  SZCZUROWSKI Jarosław                                      20 149

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.  Senatorem został wybrany BORUSEWICZ Bogdan Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 66. Okręg wyborczy nr 66

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259 250; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.   Karty do głosowania wydano 119 610 osobom, w tym 89 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.   Z urn wyjęto 119 571 kart do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

5.   Liczba kart nieważnych wyniosła 29.

6.   Liczba kart ważnych wyniosła 119 542.

7.   Frekwencja wyborcza wyniosła 46,11%.

8.   Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 160, co stanowi 3,48% ogólnej liczby głosów.

9.   Liczba głosów ważnych wyniosła 115 382, co stanowi 96,52% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  ADAMOWICZ Dariusz                                      17 034 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  GRZYB Andrzej Stefan                                      53 771 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  KURSKA Anna Maria                                       28 581 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  LIS Bogdan Jerzy                                          15 996

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

11.  Senatorem został wybrany GRZYB Andrzej Stefan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 67. Okręg wyborczy nr 67

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 178 174; pakiety wyborcze wysłano 2 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 72 013 osobom, w tym 68 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 71 996 kart do głosowania, w tym 2 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 3.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 71 993.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 40,41 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 178, co stanowi 3,03% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 69 815, co stanowi 96,97% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CZARNOBAJ Leszek                                       34 230 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  GÓRSKI Mirosław Andrzej                                   15 045 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  LAMKOWSKI Waldemar                                     7 739 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  OSTROWSKA Małgorzata Teresa                              12 801

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.  Senatorem został wybrany CZARNOBAJ Leszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 68. Okręg wyborczy nr 68

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 302 080; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 131 846 osobom, w tym 94 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 131 801 kart do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 53.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 131 748.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 43,61 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 726, co stanowi 3,59% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 127 022, co stanowi 96,41% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  GMITRUK Stanisław                                       20 111 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  KONIECZNY Wojciech Jan                                   16 507

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  LASECKI Jarosław Wacław                                   50 287 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  MIKLOWICZ Anton                                         6 804

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

5)  RYSZKA Czesław Wincenty                                  33 313 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany LASECKI Jarosław Wacław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 69. Okręg wyborczy nr 69

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 193 215; pakiety wyborcze wysłano 12 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 103 699 osobom, w tym 66 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 103 652 karty do głosowania, w tym 12 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 169.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 103 483.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 53,56%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 531, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 100 952, co stanowi 97,55% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  DRYGAS Marek Jarosław                                    10 024

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kandydat Częstochowy

2)  GŁĘBOCKI Konrad Zygmunt                                 12 264

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego Obywatele do Senatu

3)  GRAJ Cezary Marek                                         3 862

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

4)  KRAMARSKI Stefan                                        4 325

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

5)  MARZEC Danuta Krystyna                                   12 207

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

6)  SZEWIŃSKI Andrzej                                       37 471 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7)  WARZOCHA Artur Ryszard                                  20 799 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany SZEWIŃSKI Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 70. Okręg wyborczy nr 70

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354 114; pakiety wyborcze wysłano 15 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 172 656 osobom, w tym 129 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 172 615 kart do głosowania, w tym 10 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 209.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 172 406.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 48,69%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 766, co stanowi 2,76% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 167 640, co stanowi 97,24% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BEREZOWSKI Marek Józef                                  36 701 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  GOLISZEWSKI Marek Zbigniew                               24 696

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

3)  LIS Zenon Jan                                             25 037

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej

4)  PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria                                 81 206 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem została wybrana PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 71. Okręg wyborczy nr 71

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 279 997; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 120 554 osobom, w tym 77 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 120 539 kart do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 32.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 120 507.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 43,04%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 560, co stanowi 2,95% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 116 947, co stanowi 97,05% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  KRÓL Wojciech Stanisław                                    13 091

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

2)  MARKOWSKI Jerzy                                        23 423

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Śląsk — Jerzy Markowski

3)  MISIOŁEK Andrzej Kazimierz                                49 705 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  SKALSKA Danuta Katarzyna                                 27 240 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  ŚWITOŃ Kazimierz Antoni                                    3 488

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność

11. Senatorem został wybrany MISIOŁEK Andrzej Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 72. Okręg wyborczy nr 72

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 8 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337 333; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 154 616 osobom, w tym 86 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 154 577 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 6.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 154 571.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,82%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 503, co stanowi 2,91% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 150 068, co stanowi 97,09% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BIELAWSKI Andrzej Kazimierz                               13 898

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2)  CIURKO Wiesława Bronisława                                 6 419 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

3)  DZIEWIOR Grzegorz Andrzej                                 32 843 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  HAJDUK Adam                                           16 693

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Adama Hajduka Razem

5)  JEDYNAK Tadeusz Janusz                                    5 589 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6)  WALA Eugeniusz                                          19 825 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni.pl

7)  ZDZIEBŁO Adam Michał                                    50 903 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

8) ZIOŁO Aleksander Zbigniew                                   3 898

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zioło

11. Senatorem został wybrany ZDZIEBŁO Adam Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 73. Okręg wyborczy nr 73

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246 977; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 122 922 osobom, w tym 96 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 122 908 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 5.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 122 903.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 49,76%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 2 901, co stanowi 2,36% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 120 002, co stanowi 97,64% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BIEGESZ Bogusław Marcin                                   8 300

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

2)  GRUSZKA Tadeusz Jerzy                                    26 622 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  MAKOSZ Józef Antoni                                      17 848 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Makosza

4)  MOTYCZKA Antoni Andrzej                                 40 929 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5)  POLOK Paweł Jan                                          26 303

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej

11.  Senatorem został wybrany MOTYCZKA Antoni Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 74. Okręg wyborczy nr 74

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 348 054; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 166 501 osobom, w tym 103 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 166 459 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 53.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 166 406.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 47,81 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 316, co stanowi 2,59% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 162 090, co stanowi 97,41% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  DUBIEL Janusz Józef                                       41003

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej

2)  KORFANTY Bronisław Jan                                   34 836 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  PIECHOTA Leszek Marian                                   63 789 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  SŁOMKA Adam Andrzej                                      3 062

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność

5)  STANUSZ Aleksandra Elżbieta                                15 206

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

6)  SUROWIEC Bogdan                                         4 194 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany PIECHOTA Leszek Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 75. Okręg wyborczy nr 75

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210 220; pakiety wyborcze wysłano 3 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 111 381 osobom, w tym 88 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 111 345 kart do głosowania, w tym 1 kartę z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 41.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 111 304.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 52,95%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 588, co stanowi 4,12% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 106 716, co stanowi 95,88% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BIEŃKOWSKA Elżbieta Ewa                                 48 281 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  DYRDA Dariusz Lucjan                                     34 527

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej

3)  SZCZEPAŃSKI Marek Stanisław                               23 908

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

11.  Senatorem została wybrana BIEŃKOWSKA Elżbieta Ewa zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 76. Okręg wyborczy nr 76

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 8 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 330 211; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 160 888 osobom, w tym 117 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 160 843 karty do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 27.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 160 816.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 48,70%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 746, co stanowi 2,95% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 156 070, co stanowi 97,05% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  DOLNIAK Barbara                                         34 890 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Barbary Dolniak

2)  GRABOWSKA Genowefa                                    23 131

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  GRABOWSKI Arkadiusz Jakub                                27 322 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4)  JASZCZURA Grzegorz Leszek                                 7 004

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

5)  KALAGA Mariusz Bogusław                                   7 947

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

6)  KRUPIŃSKI Sławomir Jerzy                                   2 736

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

7)  MERES Zbigniew Henryk                                    47 820 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

8)  NAWARA Radosław Paweł                                    5 220

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

11. Senatorem został wybrany MERES Zbigniew Henryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 77. Okręg wyborczy nr 77

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 255 427; pakiety wyborcze wysłano 4 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 130 485 osobom, w tym 60 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 130 456 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 71.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 130 385.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 51,05%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 735, co stanowi 2,86% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 126 650, co stanowi 97,14% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BORCHULSKA Iwona Urszula                                 8 559

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Iwony Borchulskiej

2)  HAŁASIK Piotr                                           30 016

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  ŚMIGIELSKI Bogusław Piotr                                 55 043 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  WALOTEK Anita                                           2 977

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

5)  WŁUSEK Andrzej Łukasz                                     4 776 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

6)  WÓJCIK Wiesław Stanisław                                  25 279

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11. Senatorem został wybrany ŚMIGIELSKI Bogusław Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 78. Okręg wyborczy nr 78

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 349 104; pakiety wyborcze wysłano 12 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 192 809 osobom, w tym 134 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 192 656 kart do głosowania, w tym 12 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 166.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 192 490.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 55,14%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 043, co stanowi 2,62% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 187 447, co stanowi 97,38% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BOŻAŁKIŃSKI Piotr Waldemar                               16 872

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2)  KAMIŃSKI Andrzej                                        57 579 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  MUCHACKI Rafał Klemens                                  86 086 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  PAJĄK Roman Paweł                                       14 203

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia Dla Ziemi Śląskiej

5)  WÓJCIK Ryszard Tadeusz                                    12 707 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany MUCHACKI Rafał Klemens zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 79. Okręg wyborczy nr 79

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 261 859; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 133 388 osobom, w tym 154 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 133 337 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 37.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 133 300.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 50,91 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 511, co stanowi 2,63% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 129 789, co stanowi 97,37% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  KAWULOK Jan                                           39 030 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  KOPEĆ Tadeusz Wiktor                                     48 948 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  LEWICKI Wiesław Andrzej                                    6 284

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

4)  STASICA Karol                                           18 688

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  TYRLIK Piotr Marek                                        16 839 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany KOPEĆ Tadeusz Wiktor zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 80. Okręg wyborczy nr 80

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249 350; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 140 276 osobom, w tym 127 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 140 228 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 149.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 140 079.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 56,18%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 120, co stanowi 3,66% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 134 959, co stanowi 96,34% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  KUTZ Kazimierz Julian                                      81 662 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza

2)  ŁAWRYNOWICZ Jarosław                                    8 665

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

3)  POSTULKA Elżbieta Teresa                                  11 727

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność

4)  WOJTYŁA Jan Jerzy                                        32 905 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany KUTZ Kazimierz Julian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 81. Okręg wyborczy nr 81

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 367 669; pakiety wyborcze wysłano 4 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 148 155 osobom, w tym 129 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 148 086 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 159.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 147 927.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 40,23%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 264, co stanowi 3,56% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 142 663, co stanowi 96,44% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  GIL Mieczysław Władysław                                   45 526 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  GOMUŁKA Stanisław                                       17 076

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców W. Lubawskiego — Senat dla Obywateli

3)  KOWALCZYK Tadeusz Józef                                 29 906 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  KOZERA Andrzej Jan                                       15 401

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  SKROBICH Mirosław Jerzy                                   4 472 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

6)  WIERTEK Włodzimierz Ludwik                                4 075

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Wiertka

7)  ZOCH Andrzej Franciszek                                    26 207

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany GIL Mieczysław Władysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 82. Okręg wyborczy nr 82

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 351 152; pakiety wyborcze wysłano 2 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 147 417 osobom, w tym 185 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 147 388 kart do głosowania, w tym 2 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 16.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 147 372.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 41,97%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 197, co stanowi 4,21% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 141 175, co stanowi 95,79% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BORZĘCKI Wojciech Tomasz                                 31979 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  GOSIEWSKA Beata Barbara                                  52 972 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  GRUDNIEWSKI Jan Gustaw                                   3 482 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

4)  JESIONEK Kazimierz Władysław                              23 973

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  KOBYLAŃSKI Andrzej Ignacy                                10 081

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców W. Lubawskiego

- Senat dla Obywateli

6)  OKŁA Michał                                             18 688

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Michała Okły

11. Senatorem została wybrana GOSIEWSKA Beata Barbara zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 83. Okręg wyborczy nr 83

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327 127; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 162 604 osobom, w tym 107 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 162 510 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 222.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 162 288.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 49,61 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 595, co stanowi 2,22% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 158 693, co stanowi 97,78% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BANAŚ Grzegorz Piotr                                      15 402

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ”Banaś do Senatu”

2)  GOŹDŹ Stanisław Szczepan                                  35 430 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3)  KIK Kazimierz                                            16 676

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  KOZA Janusz Adam                                        12 482

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców W. Lubawskiego

- Senat dla Obywateli

5)  PAŁKA-KORUB A Bożentyna Teresa                            35 735 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6)  PODLEJSKI Jarosław Franciszek                                3 166 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

7)  SŁOŃ Krzysztof Marek                                      39 802

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11. Senatorem został wybrany SŁOŃ Krzysztof Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 84. Okręg wyborczy nr 84

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 264 462; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 112 620 osobom, w tym 100 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 112 589 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 162.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 112 427.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 42,51 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 447, co stanowi 3,96% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 107 980, co stanowi 96,04% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BOBEK Jan                                              20 542 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef                     43 129 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  KONKLEWSKA Anna                                       5 133 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ligi Obrony Suwerenności

4)  KULA Sławomir Antoni                                      12 753

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  SADOWSKI Sławomir                                      26 423 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 85. Okręg wyborczy nr 85

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 244 436; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 97 687 osobom, w tym 62 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 97 663 karty do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 115.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 97 548.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 39,91 %.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 358, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 94 190, co stanowi 96,56% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  GORCZYCA Stanisław Andrzej                                33 627 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  NOSEWICZ Jan                                           12 767

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  SZARMACH Wincenty                                       4 975

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wincentego Szarmacha

4)  ŻARYN Jan Krzysztof                                       18 700 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  ŻUCHOWSKI Piotr                                        24 121 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany GORCZYCA Stanisław Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 86. Okręg wyborczy nr 86

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313 320; pakiety wyborcze wysłano 14 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 148 698 osobom, w tym 105 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 148 647 kart do głosowania, w tym 14 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 135.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 148 512.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 47,40%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 355, co stanowi 3,61% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 143 157, co stanowi 96,39% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  CHAZBIJEWICZ Selim                                     33 653 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  GÓRECKI Ryszard Józef                                     84 271 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  LORENZ Janusz Józef                                       25 233

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11. Senatorem został wybrany GÓRECKI Ryszard Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 87. Okręg wyborczy nr 87

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324 510; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 127 578 osobom, w tym 96 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 127 549 kart do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 64.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 127 485.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 39,29%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 332, co stanowi 4,18% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 122 153, co stanowi 95,82% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BORKOWSKI Bogdan Stanisław                               15 138

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borkowskiego

2)  DOMIAN Wiesław                                          5 199

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wiesława Dorni an

3)  GAJEWSKI Piotr Artur                                      16 081

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

4)  HEĆMAN Krzysztof Wiesław                                 24 644 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  KONOPKA Marek                                         43 717 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6)  TOŁWIŃSKI Stanisław                                      17 374

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatel z Mazur w Ponadpartyjnym Senacie

11. Senatorem został wybrany KONOPKA Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 88. Okręg wyborczy nr 88

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 324 002; pakiety wyborcze wysłano 9 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 148 175 osobom, w tym 112 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 148 129 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 64.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 148 065.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,70%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 374, co stanowi 3,63% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 142 691, co stanowi 96,37% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  AUGUSTYN Mieczysław                                    60 565 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  CIECHANOWSKI Jacek Tadeusz                               5 990

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Ciechanowskiego

3)  GOŁAWSKI Ryszard                                       21 987 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  KOSMATKA Zbigniew Marian                                27 197

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5)  KUBIAK Janusz                                           26 952 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany AUGUSTYN Mieczysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 89. Okręg wyborczy nr 89

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285 421; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 130 788 osobom, w tym 105 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 130 737 kart do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 59.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 130 678.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,78%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 211, co stanowi 3,99% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 125 467, co stanowi 96,01% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  AJCHLER Zbigniew Czesław                                 26 177

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2)  KURP Ryszard Andrzej                                      15 670 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Kurpa

3)  LIBICKI Jan Filip                                          38 040 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  OKPISZ Andrzej Janusz                                     20 367 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  SMORAWIŃSKI Jerzy Kazimierz                              25 213 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany LIBICKI Jan Filip zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 90. Okręg wyborczy nr 90

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 254 453; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 144 586 osobom, w tym 83 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 144 504 karty do głosowania, w tym 4 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 166.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 144 338.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 56,72%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 021, co stanowi 4,17% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 138 317, co stanowi 95,83% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) BATURA Piotr Henryk                                      19 701

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ”Nasz Powiat” Piotr Batura

2)  WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr                               29 248 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  ZIÓŁKOWSKI Marek Aleksander                              89 368

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11. Senatorem został wybrany ZIÓŁKOWSKI Marek Aleksander zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 91. Okręg wyborczy nr 91

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 3 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 432 413; pakiety wyborcze wysłano 20 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 269 710 osobom, w tym 190 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 269 398 kart do głosowania, w tym 13 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 515.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 268 883.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 62,18%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 474, co stanowi 3,52% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 259 409, co stanowi 96,48% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  JÓŹWIAK Andrzej Kazimierz                                 40 039

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2)  ROTNICKA Jadwiga Kazimiera                               161 582 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3)  RYPNIEWSKI Wojciech Robert                               57 788 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem została wybrana ROTNICKA Jadwiga Kazimiera zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 92. Okręg wyborczy nr 92

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 313 647; pakiety wyborcze wysłano 15 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 146 906 osobom, w tym 82 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 146 795 kart do głosowania, w tym 11 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 113.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 146 682.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 46,77%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 776, co stanowi 3,94% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 140 906, co stanowi 96,06% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  GRUSZCZYŃSKI Piotr Andrzej                               56 695 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2)  KUJAWA Zdzisław                                         25 377

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  LUDWICZAK Paweł Dariusz                                  9 127

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

4)  PIEKARSKI Piotr                                          30 809 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  STĘPA Teodor                                            18 898 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

11.  Senatorem został wybrany GRUSZCZYŃSKI Piotr Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 93. Okręg wyborczy nr 93

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 303 043; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 133 814 osobom, w tym 104 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 133 786 kart do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 226.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 133 560.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 44,07%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 805, co stanowi 3,60% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 128 755, co stanowi 96,40% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BIDER Katarzyna Elżbieta                                    3 856

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyna Elżbieta Bider

2)  BUDNER Margareta                                        33 255 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  GAPSKA Dorota                                           13 744 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  NIEWIAROWSKI Ireneusz                                   39 507 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5)  PAŁASZ Kazimierz Czesław                                  30 444

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

6)  ZBIERSKI Zbigniew                                         7 949

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

11.  Senatorem został wybrany NIEWIAROWSKI Ireneusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 94. Okręg wyborczy nr 94

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 263 297; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 116 345 osobom, w tym 63 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 116 328 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 37.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 116 291.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 44,17%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 721, co stanowi 4,06% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 111 570, co stanowi 95,94% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BARYS Elżbieta Krystyna                                    21 405 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2)  GŁUSZAK Grażyna Zofia                                     5 096 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Głuszak

3)  KLICH Edmund                                           18 573

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Edmunda Klicha

4)  MAĆKOWIAK Zdzisław                                     12 781 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5)  POŚLEDNIK Marian                                        38 077 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6)  WIŚNIEWSKI Maciej Medard                                 15 638

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11. Senatorem został wybrany POŚLEDNIK Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 95. Okręg wyborczy nr 95

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 5 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 277 992; pakiety wyborcze wysłano 9 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 126 654 osobom, w tym 72 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 126 581 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 151.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 126 430.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,48%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 4 630, co stanowi 3,66% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 121 800, co stanowi 96,34% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  GOSTOMCZYK Tomasz Waldemar                             17 030

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2)  MOTYLEWSKI Alojzy Ignacy                                 6 300

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego

3)  MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna                           36 566 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4)  ZIÓŁKOWSKI Bartosz                                      26 292 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  ŻELANOWSKI Rafał Maciej                                  35 612 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem została wybrana MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 96. Okręg wyborczy nr 96

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 7 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256 181; pakiety wyborcze wysłano 5 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 118 542 osobom, w tym 86 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 118 510 kart do głosowania, w tym 3 karty z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 213.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 118 297.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 46,18%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 935, co stanowi 3,33% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 114 362, co stanowi 96,67% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  DYRDZIAK Maria Krystyna                                   3 323

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

2)  KALETA Piotr Marek                                       25 743 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3)  KAŹMIERCZAK Robert                                      9 433

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

4)  PRZYBYŁ Adela Maria                                      10 242

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni do Senatu

5)  SITARZ Witold Jan                                         30 879 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6)  STRUGAŁA Dariusz Antoni                                  13 274 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7)  SZELC Krzysztof Rafał                                      21468

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.  Senatorem został wybrany SITARZ Witold Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 97. Okręg wyborczy nr 97

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370 147; pakiety wyborcze wysłano 23 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 203 669 osobom, w tym 168 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 203 496 kart do głosowania, w tym 19 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 280.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 203 216.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 54,90%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 6 535, co stanowi 3,22% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 196 681, co stanowi 96,78% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  FLEJTERSKI Stanisław                                      29 485

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2)  KOMOŁOWSKI Longin                                     15 153

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Longina Komołowskiego

3)  OBRYCKI Norbert Piotr                                     87 115 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4)  OSIŃSKI Sławomir Andrzej                                   8 601 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

5)  TOSZEK Bartłomiej Henryk                                   6 557 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6)  ZAREMBA Krzysztof Piotr                                   49 770 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11.  Senatorem został wybrany OBRYCKI Norbert Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 98. Okręg wyborczy nr 98

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 467 096; pakiety wyborcze wysłano 12 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 196 256 osobom, w tym 165 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 196 137 kart do głosowania, w tym 12 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 49.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 196 088.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 41,98%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 11 575, co stanowi 5,90% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 184 513, co stanowi 94,10% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BALAZS Artur Krzysztof                                    41 301 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Artura Balazsa

2)  OLECH Jan                                              33 422

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska

3)  PIECHOTA Jacek Jan                                       44 957

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4)  PREISS Sławomir Piotr                                      64 833 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem został wybrany PREISS Sławomir Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 99. Okręg wyborczy nr 99

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 6 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274 488; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 116 179 osobom, w tym 103 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 116 135 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 196.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 115 939.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 42,24%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 821, co stanowi 3,30% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 112 118, co stanowi 96,70% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  BATEJKO-DRABIK Krystyna Lubomira                         11658 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  HARŁACZ Jerzy                                           6 710

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

3)  REGINIEWICZ Waldemar                                    4 029

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

4)  SUBOCZ Andrzej Piotr                                      21 372 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5)  SZTARK Grażyna Anna                                     44 974 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6)  WOZNIAK Jacek Artur                                      23 375

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11. Senatorem została wybrana SZTARK Grażyna Anna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, która otrzymała największą liczbę głosów ważnych.

Rozdział 100. Okręg wyborczy nr 100

1.  W okręgu wyborczym zarejestrowano 4 kandydatów.

2.  Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 246 956; pakiety wyborcze wysłano 11 osobom.

3.  Karty do głosowania wydano 113 604 osobom, w tym 100 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

4.  Z urn wyjęto 113 562 karty do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

5.  Liczba kart nieważnych wyniosła 336.

6.  Liczba kart ważnych wyniosła 113 226.

7.  Frekwencja wyborcza wyniosła 45,85%.

8.  Liczba głosów nieważnych wyniosła 5 415, co stanowi 4,78% ogólnej liczby głosów.

9.  Liczba głosów ważnych wyniosła 107 811, co stanowi 95,22% ogólnej liczby głosów.

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1)  DIDUCH Stanisław                                         13 667 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2)  FRYDRYCH Tadeusz                                       16 439

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

3)  KRZYŻYŃSKI Tomasz Maciej                                27 527

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu

4)  ZIENTARSKI Piotr Benedykt                                 50 178 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

11.  Senatorem został wybrany ZIENTARSKI Piotr Benedykt zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych.

Dział III. Wybrani senatorowie

1. Senatorami zostali wybrani kandydaci, którzy w okręgach wyborczych otrzymali najwięcej oddanych głosów ważnych:

1)    w okręgu wyborczym nr 1 — MICHALSKI Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 33 641 głosów.

2)    w okręgu wyborczym nr 2 — PINIOR Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 40 703 głosy.

3)    w okręgu wyborczym nr 3 — CZUDOWSKA Dorota zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 45 167 głosów.

4)    w okręgu wyborczym nr 4 — KILIAN Wiesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 35 461 głosów.

5)    w okręgu wyborczym nr 5 — JURCEWICZ Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 49 054 głosy.

6)    w okręgu wyborczym nr 6 — DUDA Jarosław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 73 121 głosów.

7)    w okręgu wyborczym nr 7 — CHYBICKA Alicja Paulina zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 62 452 głosy.

8)    w okręgu wyborczym nr 8 — OBREMSKI Jarosław Wojciech zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz — 63 717 głosów.

9)    w okręgu wyborczym nr 9 — KOBIAK Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 77 485 głosów.

10)   w okręgu wyborczym nr 10 — RULEWSKI Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 61 026 głosów.

11)   w okręgu wyborczym nr 11 — WYROWIŃSKI Jan Alfons zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 47 641 głosów.

12)   w okręgu wyborczym nr 12 — WOJTCZAK Michał Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 40 492 głosy.

13)   w okręgu wyborczym nr 13 — PERSON Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 49 720 głosów.

14)   w okręgu wyborczym nr 14 — GOGACZ Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 56 709 głosów.

15)   w okręgu wyborczym nr 15 — CZELEJ Grzegorz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 65 504 głosy.

16)   w okręgu wyborczym nr 16 — CIOCH Henryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 52 961 głosów.

17)   w okręgu wyborczym nr 17 — BIERECKI Grzegorz Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 31 716 głosów.

18)   w okręgu wyborczym nr 18 — ZAJĄC Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe — 26 415 głosów.

19)   w okręgu wyborczym nr 19 — CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 54 261 głosów.

20)   w okręgu wyborczym nr 20 — IWAN Stanisław Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 53 489 głosów.

21)   w okręgu wyborczym nr 21 — HATKA Helena zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 44 484 głosy.

22)   w okręgu wyborczym nr 22 — DOWHAN Robert zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 43 822 głosy.

23)   w okręgu wyborczym nr 23 — GRUBSKI Maciej Tomasz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 76 862 głosy.

24)   w okręgu wyborczym nr 24 — BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 78 707 głosów.

25)   w okręgu wyborczym nr 25 — BŁASZCZYK Przemysław Jacek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 27 392 głosy.

26)   w okręgu wyborczym nr 26 — OWCZAREK Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 55 097 głosów.

27)   w okręgu wyborczym nr 27 — SEWERYŃSKI Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 33 770 głosów.

28)   w okręgu wyborczym nr 28 — DOBKOWSKI Wiesław Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 51 797 głosów.

29)   w okręgu wyborczym nr 29 — WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 47 926 głosów.

30)   w okręgu wyborczym nr 30 — PAJĄK Andrzej Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 92 779 głosów.

31)   w okręgu wyborczym nr 31 — PĘK Bogdan Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 49 885 głosów.

32)   w okręgu wyborczym nr 32 — SEPIOŁ Janusz Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 77 790 głosów.

33)   w okręgu wyborczym nr 33 — KLICH Bogdan Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 95 439 głosów.

34)   w okręgu wyborczym nr 34 — KLIMA Maciej Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 51 013 głosów.

35)   w okręgu wyborczym nr 35 — WIATR Kazimierz Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 52 814 głosów.

36)   w okręgu wyborczym nr 36 — HODOROWICZ Stanisław Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 45 938 głosów.

37)   w okręgu wyborczym nr 37 — KOGUT Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 102 185 głosów.

38)   w okręgu wyborczym nr 38 — MARTYNOWSKI Marek Eryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 50 904 głosy.

39)   w okręgu wyborczym nr 39 — JACKOWSKI Jan Maria zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 33 421 głosów.

40)   w okręgu wyborczym nr 40 — AKSAMIT Anna Teresa zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 95 003 głosy.

41)   w okręgu wyborczym nr 41 — AB GAROWI CZ Łukasz Maria zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 105 825 głosów.

42)   w okręgu wyborczym nr 42 — BOROWSKI Marek Stefan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego — 104 238 głosów.

43)   w okręgu wyborczym nr 43 — ROCKI Marek Dariusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 122 648 głosów.

44)   w okręgu wyborczym nr 44 — BORYS-DAMIĘCKA Barbara zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 196 735 głosów.

45)   w okręgu wyborczym nr 45 — POCIEJ Aleksander August zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 99 358 głosów.

46)   w okręgu wyborczym nr 46 — MAMĄTOW Robert Adam zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 42 603 głosy.

47)   w okręgu wyborczym nr 47 — GÓRSKI Henryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 46 999 głosów.

48)   w okręgu wyborczym nr 48 — KRASKA Waldemar Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 41 260 głosów.

49)   w okręgu wyborczym nr 49 — KARCZEWSKI Stanisław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 37 384 głosy.

50)   w okręgu wyborczym nr 50 — SKURKIEWICZ Wojciech zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 63 232 głosy.

51)   w okręgu wyborczym nr 51 — KNOSALA Ryszard Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 44 124 głosy.

52)   w okręgu wyborczym nr 52 — WACH Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 35 934 głosy.

53)   w okręgu wyborczym nr 53 — ŚWIEYKOWSKI Aleksander Stefan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 29 098 głosów.

54)   w okręgu wyborczym nr 54 — SAGATOWSKA Janina Zofia zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 50 185 głosów.

55)   w okręgu wyborczym nr 55 — ORTYL Władysław Zenon zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 82 425 głosów.

56)   w okręgu wyborczym nr 56 — JAWORSKI Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 69 484 głosy.

57)   w okręgu wyborczym nr 57 — ZAJĄC Alicja Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 63 552 głosy.

58)   w okręgu wyborczym nr 58 — MATUSIEWICZ Andrzej Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 72 861 głosów.

59)   w okręgu wyborczym nr 59 — PASZKOWSKI Bohdan Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 51 758 głosów.

60)   w okręgu wyborczym nr 60 — ARŁUKOWICZ Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 84 049 głosów.

61)   w okręgu wyborczym nr 61 — CIMOSZEWICZ Włodzimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu — 39 095 głosów.

62)   w okręgu wyborczym nr 62 — KLEINA Kazimierz Mariusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 89 389 głosów.

63)   w okręgu wyborczym nr 63 — ZABOROWSKI Roman zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 71 275 głosów.

64)   w okręgu wyborczym nr 64 — WITTBRODT Edmund Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 70 345 głosów.

65)   w okręgu wyborczym nr 65 — BORUSEWICZ Bogdan Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 147 909 głosów.

66)   w okręgu wyborczym nr 66 — GRZYB Andrzej Stefan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 53 771 głosów.

67)   w okręgu wyborczym nr 67 — CZARNOBAJ Leszek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 34 230 głosów.

68)   w okręgu wyborczym nr 68 — LASECKI Jarosław Wacław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 50 287 głosów.

69)   w okręgu wyborczym nr 69 — SZEWIŃSKI Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 37 471 głosów.

70)   w okręgu wyborczym nr 70 — PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 81 206 głosów.

71)   w okręgu wyborczym nr 71 — MISIOŁEK Andrzej Kazimierz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 49 705 głosów.

72)   w okręgu wyborczym nr 72 — ZDZIEBŁO Adam Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 50 903 głosy.

73)   w okręgu wyborczym nr 73 — MOTYCZKA Antoni Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 40 929 głosów.

74)   w okręgu wyborczym nr 74 — PIECHOTA Leszek Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 63 789 głosów.

75)   w okręgu wyborczym nr 75 — BIEŃKOWSKA Elżbieta Ewa zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 48 281 głosów.

76)   w okręgu wyborczym nr 76 — MERES Zbigniew Henryk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 47 820 głosów.

77)   w okręgu wyborczym nr 77 — ŚMIGIELSKI Bogusław Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 55 043 głosy.

78)   w okręgu wyborczym nr 78 — MUCHACKI Rafał Klemens zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 86 086 głosów.

79)   w okręgu wyborczym nr 79 — KOPEĆ Tadeusz Wiktor zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 48 948 głosów.

80)   w okręgu wyborczym nr 80 — KUTZ Kazimierz Julian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza — 81 662 głosy.

81)   w okręgu wyborczym nr 81 — GIL Mieczysław Władysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 45 526 głosów.

82)   w okręgu wyborczym nr 82 — GOSIEWSKA Beata Barbara zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 52 972 głosy.

83)   w okręgu wyborczym nr 83 — SŁOŃ Krzysztof Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — 39 802 głosy.

84)   w okręgu wyborczym nr 84 — GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP -

43 129 głosów.

85)   w okręgu wyborczym nr 85 — GORCZYCA Stanisław Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 33 627 głosów.

86)   w okręgu wyborczym nr 86 — GÓRECKI Ryszard Józef zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 84 271 głosów.

87)   w okręgu wyborczym nr 87 — KONOPKA Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 43 717 głosów.

88)   w okręgu wyborczym nr 88 — AUGUSTYN Mieczysław zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 60 565 głosów.

89)   w okręgu wyborczym nr 89 — LIBICKI Jan Filip zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 38 040 głosów.

90)   w okręgu wyborczym nr 90 — ZIÓŁKOWSKI Marek Aleksander zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 89 368 głosów.

91)   w okręgu wyborczym nr 91 — ROTNICKA Jadwiga Kazimiera zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 161 582 głosy.

92)   w okręgu wyborczym nr 92 — GRUSZCZYŃSKI Piotr Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 56 695 głosów.

93)   w okręgu wyborczym nr 93 — NIEWIAROWSKI Ireneusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 39 507 głosów.

94)   w okręgu wyborczym nr 94 — POŚLEDNIK Marian zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 38 077 głosów.

95)   w okręgu wyborczym nr 95 — MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe — 36 566 głosów.

96)   w okręgu wyborczym nr 96 — SITARZ Witold Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 30 879 głosów.

97)   w okręgu wyborczym nr 97 — OBRYCKI Norbert Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 87 115 głosów.

98)   w okręgu wyborczym nr 98 — PREISS Sławomir Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 64 833 głosy.

99)   w okręgu wyborczym nr 99 — SZTARK Grażyna Anna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 44 974 głosy.

100)  w okręgu wyborczym nr 100 — ZIENTARSKI Piotr Benedykt zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — 50 178 głosów.

2. We wszystkich okręgach wyborczych dokonano wyboru senatora.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan J. Jaworski

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Andrzej Kisielewicz Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

Bogusław Dauter Maria Grzelka Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz Włodzimierz Ryms Stanisław Zabłocki


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.