OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

Dział I. Dane zbiorcze w skali kraju

Rozdział 1. Dane ogólne

1. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 41 okręgowych komisji wyborczych i 25 993 obwodowe komisje wyborcze. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 202 376 wyborców.

2. Wybierano 460 posłów spośród 7 035 kandydatów zgłoszonych na 338 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.

Rozdział 2. Zbiorcze dane o głosowaniu

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 762 931; pakiety wyborcze wysłano 22 951 osobom.

2. Karty do głosowania wydano 15 053 754 osobom, w tym 12 427 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

3. Z urn wyjęto 15 063 945 kart do głosowania, w tym 17 161 kart z kopert na karty do głosowania.

4. Liczba kart nieważnych wyniosła 13 918.

5. Liczba kart ważnych wyniosła 15 050 027.

6. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,92%.

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 680 524, co stanowi 4,52% ogólnej liczby głosów.

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 14 369 503, co stanowi 95,48% ogólnej liczby głosów.

Rozdział 3. Zbiorcze wyniki głosowania na listy kandydatów i wyniki wyborów posłów w skali kraju

1. Na poszczególne listy kandydatów oddano w skali kraju następującą liczbę głosów ważnych:

1) na listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 4 295 016 głosów, to jest 29,89%;

2) na listy nr 2 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 315 393 głosy, to jest 2,19%;

3) na listy nr 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 1 184 303 głosy, to jest 8,24%;

4) na listy nr 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 1 439 490 głosów, to jest 10,02%;

5) na listy nr 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 1 201 628 głosów, to jest 8,36%;

6) na listy nr 6 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 79 147 głosów, to jest 0,55%;

7) na listy nr 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 5 629 773 głosy, to jest 39,18%;

8) na listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 9 733 głosy, to jest 0,07%;

9) na listy nr 9 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 151 837 głosów, to jest 1,06%;

10) na listy nr 10 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 35 169 głosów, to jest 0,24%;

11) na listę nr 11 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka w okręgu nr 21 oddano 28 014 głosów, to jest 0,19%.

2. Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 231 § 2 i przy uwzględnieniu art. 197 § 1 Kodeksu wyborczego, stwierdziła, że warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych spełniły następujące listy kandydatów:

1) listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) listy nr 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) listy nr 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) listy nr 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) listy nr 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

6) lista nr 11 zgłoszona w okręgu nr 21 przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka.

3. W podziale mandatów w okręgach wyborczych nie brały udziału następujące listy kandydatów, gdyż nie spełniły warunków określonych w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego:

1) listy nr 2 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza;

2) listy nr 6 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80;

3) listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera;

4) listy nr 9 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke;

5) listy nr 10 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawica.

4. Listy komitetów wyborczych uprawnionych do uczestniczenia w podziale mandatów uzyskały w kraju następującą liczbę mandatów:

1) listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskały 157 mandatów;

2) listy nr 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskały 27 mandatów;

3) listy nr 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota uzyskały 40 mandatów;

4) listy nr 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskały 28 mandatów;

5) listy nr 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP uzyskały 207 mandatów;

6) lista nr 11 zgłoszona w okręgu nr 21 przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka uzyskała 1 mandat.

Dział II. Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych

Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 1 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 postów.

2. Zarejestrowano 7 list z 154 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 801 989; pakiety wyborcze wysłano 16 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 363 297 osobom, w tym 249 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 363 220 kart do głosowania, w tym 12 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 282.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 362 938.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,25%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 18 770, co stanowi 5,17% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 344 168, co stanowi 94,83% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 95 277 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) LIPIŃSKI Adam Józef 25 523;

2) WITEK Elżbieta Barbara 9 381;

3) MACHAŁEK Marzena Anna 11 812;

4) ŚLUSARZ Rafał Józef 5 657;

5) IDCZAK Witold Lech 6 289;

6) STACHYRA Jerzy Grzegorz 6 451;

7) KUBÓW Krzysztof Jan 6 082;

8) ZEMBIK Wojciech Bolesław 1 408;

9) GROCKI Władysław Ryszard 2 333;

10) SIDOROWICZ Dorota Małgorzata 2 658;

11) HORZEMPA Mirosław 852;

12) ZUBOWSKI Wojciech Michał 6 800;

13) SZYMAŃSKI Rafał Piotr 1 400;

14) GĘBORYS Jarosław Andrzej 490;

15) BUCIUTO Jadwiga Barbara 485;

16) MAJSNER Iwona 631;

17) LACHOWICZ Julian 815;

18) ZAWIŚLAK Katarzyna Małgorzata 914;

19) BIRUT Teresa Mariola 619;

20) TROCZYŃSKA Danuta Anna 1 114;

21) DURAJ Joanna Edyta 1015;

22) ZATYLNA Irena 868;

23) TARNOWSKI Jarosław Michał 656;

24) ZOŁOTEŃKI Paweł 1 024.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 6 349 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SWAKOŃ Jacek 2 070;

2) SKIBIŃSKI Leszek Andrzej 457;

3) WOJCIECHOWSKI Jan 520;

4) GIERUS Mariusz Karol 289;

5) OPALIŃSKI Krzysztof Adam 238;

6) NIEDBALSKA Ewa Alicja 499;

7) DERNOGA Paweł 133;

8) ŁYCZKO Anna Agata 332;

9) KULIKOWSKA Dorota Aleksandra 285;

10) PTAK Anna Maria 355;

11) LIBERA Stanisław Jan 142;

12) PAŃKÓW Marian 92;

13) MICHALISZYN Angelika 135;

14) MYKYTJUK Anna 69;

15) SZMATLOCH Łucja Ewa 83;

16) MOLIŃSKA Izabela Katarzyna 158;

17) SZYNAL Dariusz Wiesław 72;

18) DOROŻYŃSKI Tomasz Dawid 84;

19) NIERYCHŁY Artur Piotr 336.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 45 825 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ZBRZYZNY Ryszard 11990;

2) ZAKRZEWSKA Elżbieta 5 055;

3) SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena 15 883;

4) KUSIAK Józef 1 624;

5) ŚMIECHOWSKA Adrianna Inez 255;

6) ZDANOWICZ Zbigniew 613;

7) HUZARSKI Michał Seweryn 1 583;

8) ŚWIĄTEK Andrzej Kazimierz 1112;

9) KRÓL Józef 643;

10) SIENKIEWICZ Zbigniew Ryszard 1 750;

11) MIARA Rafał 963;

12) SZUDROWICZ Lucyna 573;

13) KAMIŃSKI Paweł Ryszard 409;

14) CHMIELEWSKA Sylwia 375;

15) BACZMAŃSKI Henryk Stanisław 595;

16) NICZYPORUK Jerzy Grzegorz 113;

17) KUKLA Agnieszka Sylwia 317;

18) TAZBIR-SUCHOCKA Magdalena 228;

19) SPECYLAK Iwona Anna 165;

20) DEMECKI Adam 312;

21) JĘDRZEJEWSKA Elżbieta Urszula 368;

22) ŚWIĘTOCHOWSKI Waldemar Wacław 133;

23) PIOTROWICZ Joanna Agnieszka 766.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 39 899 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KMIECIK Henryk Ryszard 13 015;

2) MARSZAŁEK Jarosław 3 929;

3) MÜLLER Justyna 3 323;

4) LESIAK Joanna 2 841;

5) MOSZCZYŃSKI Przemysław 1 179;

6) JOKIEL Grzegorz Marcin 735;

7) GAJEWSKI Jakub Marcin 1 859;

8) KUNECKI Grzegorz Bartłomiej 1 534;

9) MOSKAŁA Elżbieta Krystyna 776;

10) WISZNIEWSKI Marcin Tomasz 557;

11) KACZAŁKO Przemysław Jerzy 579;

12) SOBIESIAK Małgorzata 1 191;

13) KIRCHNER Sebastian Leszek 324;

14) SZCZEPAŃSKA Ewa Katarzyna 1 148;

15) GÓRA Jolanta Zofia 687;

16) MAŻUCHOWSKI Tomasz 278;

17) PIERZYŃSKA Grażyna Maria 372;

18) HAJDAMOWICZ Marzena 508;

19) ZWOLIŃSKA-KRÓL Alfreda 670;

20) GRACZYK Ewa Jadwiga 1 095;

21) CZUCHRO Angelika Paulina 1 084;

22) ISKRA Przemysław 886;

23) JADACH Mirosław Janusz 1 329.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 17 985 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GRALA Leszek 4 326;

2) PAWLAK Józef 2 233;

3) MAĆKAŁA Tadeusz 3 181;

4) ZAWIS Sabina 886;

5) ZAWIERUCHA Stefan Adam 603;

6) BERNACKI Zenon 605;

7) KAŹMIERCZAK-WOJTASIEWICZ Ewa Aldona 432;

8) GRONOWSKI Waldemar Ireneusz 223;

9) LITWIN Czesław 333;

10) KUTY Roman Andrzej 569;

11) WRONA Maria 457;

12) HUK Kazimierz 518;

13) HASIUK Jan Dominik 474;

14) JARMUŁOWICZ Lidia Maria 215;

15) KROSNOWSKI Roman Piotr 134;

16) MIKOŁAJCZYK Mariusz Piotr 234;

17) SASIELA Michał 156;

18) WIŚNIEWSKA Bożena 285;

19) KACZYŃSKA Marcelina 431;

20) KLIMEK Kazimierz Sławomir 400;

21) LESZCZYŃSKA Ryszarda Zofia 223;

22) LISZKA Grażyna 342;

23) ZATCHIEJ Zenon 628.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 150 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KOSELA Patryk 509;

2) JĘDRASZKO Janusz 236;

3) KWIATKOWSKA Izabela Kamila 266;

4) PAŹDZIOR Emilia Katarzyna 90;

5) KISIELEWICZ Elwira Ewelina 81;

6) DEMBOWSKI Mariusz Jacek 66;

7) ADAMEK Adam Jakub 132;

8) PROCEK Agnieszka Magdalena 50;

9) OKRZESIK Wojciech Andrzej 26;

10) DEMBOWSKA Katarzyna Maria 62;

11) LINKIEWICZ Damian Łukasz 34;

12) DĘBSKI Marek Krzysztof 58;

13) SKORŻA Krystyna 72;

14) BUC Stanisław 74;

15) KRAJEWSKA Magdalena Katarzyna 97;

16) MANDRYSZ Leszek 17;

17) KOTAŃSKI Seweryn Jerzy 80;

18) STRYCHACZ Joanna 200.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 136 683 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SCHETYNA Grzegorz Juliusz 67 670;

2) DROZD Ewa 14 205;

3) WOJNAROWSKI Norbert Ryszard 5 981;

4) CZERNO W Zofia 7 740;

5) BRODNIAK Roman Marek 5 688;

6) KROPIWNICKI Robert 6 029;

7) KRAWCZYK Iwona Małgorzata 5 682;

8) KWAŚNIEWSKI Dariusz Jerzy 5 125;

9) LEWKÓW Jarosław 542;

10) GODLEWSKI Bogusław Dariusz 1 128;

11) BERA Emilian Stanisław 2 047;

12) KAJPUST Paweł Mariusz 588;

13) KOŁODZIEJSKA Halina Anastazja 1 087;

14) WRÓBLEWSKI Krzysztof Ryszard 606;

15) ALIRA Ali Jean Eric 795;

16) ZBADYŃSKA Katarzyna 520;

17) KOSMALSKI Radosław 777;

18) SOLPA-TERTEL Beata Bogusława 669;

19) SIENKIEWICZ Aldona Agata 932;

20) SOKOŁOWSKA Alicja 1 746;

21) RADZIĘTA Krystyna 552;

22) SADOWSKA Maria 1 827;

23) JEDLECKA Elżbieta Barbara 1 018;

24) ŁUŻNIAK Jerzy Lucjan 3 729.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 95 277 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) LIPIŃSKI Adam Józef 25 523,

b) MACHAŁEK Marzena Anna 11 812,

c) WITEK Elżbieta Barbara 9 381,

d) ZUBOWSKI Wojciech Michał 6 800.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 45 825 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena 15 883,

b) ZBRZYZNY Ryszard 11 990.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 39 899 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KMIECIK Henryk Ryszard 13 015.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano

136 683 głosy, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SCHETYNA Grzegorz Juliusz 67 670,

b) DROZD Ewa 14 205,

c) CZERNOW Zofia 7 740,

d) KROPIWNICKI Robert 6 029,

e) WOJNAROWSKI Norbert Ryszard 5 981.

Rozdział 2. Okręg wyborczy nr 2 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.

2. Zarejestrowano 7 list z 109 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 557 291; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 238 531 osobom, w tym 236 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 238 489 kart do głosowania, w tym 5 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 190.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 238 299.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,76%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 12 775, co stanowi 5,36% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 225 524, co stanowi 94,64% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 54 271 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ŚWIĘCZKOWSKI Bogdan Roman 17 109;

2) ZALEWSKA Anna Elżbieta 14 999;

3) WIĄZOWSKI Waldemar Bogdan 3 498;

4) DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 4 188;

5) ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof 2 975;

6) BIELAWSKA Zuzanna 1 927;

7) SZUMIEJKO Eugeniusz 584;

8) BŁASIK Robert Artur 838;

9) GASZYŃSKA Elżbieta 970;

10) TYNIEC Jacek 795;

11) FRANKOWSKA Iwona Krystyna 1032;

12) FURMANEK Janusz Marian 394;

13) KOCZOT Tomasz Kazimierz 588;

14) MUCHA Beata Maria 1471;

15) NATANEK Wiesław 708;

16) REJMAN Monika 2 195.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 4 226 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RATUSZNIK Marek Walenty 1230;

2) KAPTUR Wiesław 595;

3) SERWACKA Beata 367;

4) SITNIK Danuta Joanna 256;

5) SZWIEC Bartłomiej Jan 78;

6) ŁUCZAK Bogumiła Władysława 162;

7) WEISS Zenon Czesław 142;

8) KNAPIK — SZCZYGIEŁ Marta Violetta 189;

9) ZAJĄC Ewa Anna 387;

10) DOBRZAŃSKA Julia 191;

11) RADOMSKI Paweł 98;

12) MIŁADOWSKA — MISZCZAK Maria Krystyna 90;

13) ŚNIEŻEK Tomasz Marek 441.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 20 177 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MAROSZ Danuta 4 777;

2) DYDUCH Marek 7 950;

3) ŁĄCKI Adam Edward 2 085;

4) KAMIŃSKA Marzanna 1 285;

5) FASUGA Rafał Paweł 376;

6) SŁATYŃSKA Bożena Helena 405;

7) PIĄTEK Ewa Barbara 552;

8) GODLEWSKI Zygmunt 261;

9) SOCHA Ilona Małgorzata 610;

10) GACKIEWICZ Michał Krzysztof 128;

11) DOROSZ Ewa Anna 692;

12) ŚWIĄTEK Józef Jan 200;

13) NIEWĘGŁOWSKI Kazimierz 171;

14) TWORZYDŁO Bernadeta Monika 109;

15) KUBAS Robert Waldemar 122;

16) SZOPIAN Elżbieta Antonina 454.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 28 853 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 12 654;

2) WOLSKI Bartłomiej Mateusz 4 599;

3) LELITO-DĄBROWA Grażyna Aniela 995;

4) PŁOSKI Krzysztof Mirosław 692;

5) RYBAK Danuta Anna 1 330;

6) SAWIEL Aleksandra Józefa 533;

7) LEWANDOWSKI Piotr Łukasz 1 785;

8) PISZCZATOWSKA-HOŁUB Katarzyna Barbara 687;

9) DRAPAŁA Sebastian Marek 684;

10) RYBICKA Barbara Maria 675;

11) KRZYSZTOFEK Jerzy 357;

12) GAIK Krzysztof Jerzy 438;

13) KUBAT Krystyna Karolina 623;

14) STASIAK Marek Aleksander 451;

15) KROCZAK Anna Elżbieta 826;

16) ZBOROWSKI Tomasz Łukasz 1 524.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 13 832 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NIEBIESZCZAŃSKI Ryszard Wiktor 5 332;

2) KURZAWA Jarosław 1281;

3) CAL Grażyna Joanna 1 058;

4) ZIBROW Andrzej 565;

5) WISZNIEWSKA Elżbieta 620;

6) WĘGRZYN Andrzej Waldemar 261;

7) MESJASZ Joanna 311;

8) NOWAK Ryszard Mieczysław 1 395;

9) KORZEWICZ Monika 203;

10) LUCIÓW Marek Jerzy 260;

11) SIEMCZONEK Barbara Łucja 319;

12) PIELA Sylwia 278;

13) LONGAWA Stanisław Tadeusz 500;

14) KOWALCZYK Zenon Jacek 308;

15) MARCHLEWSKI Grzegorz Ryszard 240;

16) JAWORSKA Dorota Adriana 901.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 797 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PONITKA Jan Zenon 444;

2) PATRO Izabela Magdalena 209;

3) MICHALAK Ryszard Stanisław 153;

4) GROCHALSKA Danuta Bernarda 124;

5) KWIATKOWSKI Waldemar Bolesław 129;

6) KRUPA Rafał Jan 113;

7) KANDYBA Anna 64;

8) ŁOJOWSKA Marzena Agata 40;

9) KUREK Alicja Kinga 100;

10) PIWOŃSKA Elżbieta Izabela 71;

11) KASPEREK Mariusz 51;

12) JACIUK Robert Bogusław 21;

13) KURZYDLAK Daniel Andrzej 33;

14) KANDYBA Maja 72;

15) BOLECHOWSKI Tomasz Wojciech 56;

16) ŁOJOWSKI Grzegorz Józef 117.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 102 368 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna 31697;

2) SZULC Jakub Maciej 17 230;

3) SMOLARZ Tomasz 9 893;

4) WIELICHOWSKA Monika 10 589;

5) JAGŁA Robert Aleksander 4 376;

6) ORGANIŚCIAK Jerzy 4 027;

7) KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Maria 6 762;

8) GROMADZKA Dorota 2 086;

9) ŚWIŁO Teresa 4 431;

10) SZCZYGIEŁ Zbigniew 2 872;

11) ADAMSKA Jadwiga Monika 1 416;

12) LINARD-KRAWCZYŃSKA Malwina Małgorzata 772;

13) KONIECZNA-ENOZEL Dorota 1 056;

14) RUDZIŃSKA Grażyna Maria 945;

15) PROSTAK Paweł Władysław 989;

16) PIOTROWICZ Zbigniew 3 227.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 54 271 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) ŚWIĘCZKOWSKI Bogdan Roman 17 109,

b) ZALEWSKA Anna Elżbieta 14 999.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 28 853 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy została wybrana kandydatka, która otrzymała największą liczbę głosów:

a) SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 12 654.

3) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 102 368 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna 31 697,

b) SZULC Jakub Maciej 17 230,

c) WIELICHOWSKA Monika 10 589,

d) SMOLARZ Tomasz 9 893,

e) KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Maria 6 762.

Rozdział 3. Okręg wyborczy nr 3 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 14 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 193 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 980 670; pakiety wyborcze wysłano 32 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 515 420 osobom, w tym 367 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 515 160 kart do głosowania, w tym 28 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 418.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 514 742.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,49%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 18 235, co stanowi 3,54% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 496 507, co stanowi 96,46% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 127 311 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JACKIEWICZ Dawid Bohdan 26 648;

2) UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 26 221;

3) HRENIAK Paweł Marek 2 618;

4) STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława Agnieszka 2 952;

5) ŚWIAT Jacek 14 904;

6) BABIARZ Piotr Łukasz 3 575;

7) JAROCH Andrzej Stanisław 2 775;

8) KRYSÓWATA-ZIELNICA Jolanta 3 318;

9) CIOŁEK Łukasz Tadeusz 986;

10) WŁODARCZYK Urszula Ewa 1 624;

11) KOWALCZYK Roman 1259;

12) WĘGRZYNOWICZ Sławomir Andrzej 791;

13) KOCIŃSKI Wojciech Eugeniusz 1 779;

14) JĘDRYSEK Mariusz Orion 22 381;

15) KULIG Alojzy Józef 924;

16) PIEŃKOWSKI Robert 517;

17) BEDNARZ Danuta Stanisława 989;

18) KOWAŃDY Agnieszka Ewa 280;

19) TARCZYŃSKA Natalia Jolanta 1 099;

20) STRĄCZEK Kamila Anna 617;

21) KOWALCZYK Kamil Łukasz 839;

22) POPŁAWSKA Renata 1 287;

23) ZA WODNIAK AYĘGRZYNOWSKA Krystyna Adela 754;

24) CAPIK Marian 234;

25) JACH-KOBIELSKA Barbara Irena 468;

26) POLAŃSKI Artur Maciej 661;

27) SOKOŁOWSKI Mariusz Dariusz 589;

28) CZARNECKI Przemysław Maksymilian 6 222.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 8 096 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KARASIEWICZ Lucjan Dominik 2 655;

2) RUCIŃSKI Adam Robert 863;

3) FYDA Elżbieta Beata 1033;

4) BIELAŃSKI Krzysztof Andrzej 296;

5) ZARYTKIEWICZ Grzegorz Łukasz 100;

6) KAMIŃSKI Krystian Krzysztof 297;

7) LECH Bogusław 271;

8) KUROPIEJ Piotr Marek 139;

9) POBIEGUN Krystyna Stanisława 92;

10) STEFANIK Zbigniew Przemysław 104;

11) ŻYGADŁO Magdalena Anna 452;

12) GRZYBEK Helena Jadwiga 156;

13) RYNK Tomasz Mieczysław 58;

14) ANKOWITSCH Bożena Olimpia 86;

15) WRZESIŃSKA Barbara 268;

16) LEWANDOWSKA Anna 362;

17) LUDKOWSKA Maria 84;

18) TRACZ Andrzej Adam 180;

19) CHLEBEK Ewa 244;

20) WOŚ Artur 209;

21) MASIN Arnold Wiktor 147.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 26 754 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KRASOŃ Janusz Mirosław 9 609;

2) TRELA Helena 2 942;

3) SYSKA Michał Jan 2 417;

4) CZAJKOWSKI Tomasz Robert 767;

5) KRUK-GRĘZIAK Joanna Elżbieta 915;

6) BERNACKI Henryk 869;

7) MORKA Stefan 788;

8) GULCZYŃSKI Artur Cezary 816;

9) WICHA Stanisław 686;

10) FITEK Jerzy Andrzej 412;

11) TABISZ Bożena 558;

12) DAMRATH Jagoda Halina 206;

13) ZBROIŃSKI Roman 279;

14) NOGA Beniamin 444;

15) BOROWIK Małgorzata Stanisława 247;

16) GRZEŚKOWICZ Łukasz Paweł 194;

17) SYGUŁA Bronisław Mateusz 415;

18) PADIASEK Aleksandra 127;

19) ŻAK Przemysław Paweł 272;

20) SZAFRAŃSKA-NIENART Anna 346;

21) WROŃSKI Patryk Marek 265;

22) WŁODARCZYK Iwona Elżbieta 496;

23) KLEWIN Maria Barbara 135;

24) MILIAN Jarosław Michał 196;

25) ŚMIAŁEK Danuta Maria 440;

26) MIROWSKI Dawid Jan 146;

27) KŁOSOWSKI Dominik 402;

28) LEWANDOWSKA Alicja Mariola 1 365.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 47 626 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ELSNER Wincenty Aleksander 15 969;

2) KUBICA Anna Maria 12 201;

3) TROJNACKI Ryszard Dominik 1 207;

4) STACHEL Henryk 719;

5) BARTOSIK Agnieszka Ewa 1 952;

6) KOWALCZYK Michał Zbigniew 946;

7) SIEDLACZEK Paulina Anna 1 234;

8) BARTKOWIAK Paweł Adam 872;

9) JAŚNIKOWSKA-PITUCHA Nina Dorota 738;

10) WOLSKA Jessica 1 279;

11) DZIEKAN Jerzy Antoni 553;

12) BOGUSZEWICZ Janusz Marian 410;

13) MATEJA Alfred Ryszard 441;

14) SEWERYNIAK Beata Bogusława 318;

15) NIERADKA Krzysztof 269;

16) SZULC Ireneusz Sebastian 595;

17) PRAWDZIK Martyna Michalina 308;

18) ZIELIŃSKI Józef Bernard 527;

19) SEWERYNIAK Anna Maria 291;

20) DEREŃ Jerzy Piotr 1 086;

21) SZCZĘSNY Marcin 1 744;

22) KURYŁEK Zbigniew Henryk 216;

23) RUDY Blanka Małgorzata 754;

24) SZAREK Tomasz Janusz 328;

25) ĆWIĄKAŁA-KUSCH Agnieszka Maria 536;

26) LEJAWKA Katarzyna 503;

27) GRZĄDZIEL Marek Henryk 206;

28) MAZGAJ Miłosz Adam 1 424.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 21 946 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MAŃKOWSKA Ewa Maria 5 773;

2) CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 1 225;

3) ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 833;

4) KUBACKI Rafał Andrzej 1 953;

5) LECH Lesław 424;

6) SZCZERBA Barbara 1 575;

7) HURKOT Jan 1 058;

8) KONOPKA Mariusz Edward 1 224;

9) SZAWAN Andrzej 457;

10) KURYŚ Hieronim Stanisław 896;

11) WIRASZKA Joanna 307;

12) DRAPIEWSKI Andrzej 148;

13) SWADEK-SCHNEIDER Dorota 360;

14) RZEPKOWSKI Mirosław Tadeusz 224;

15) CHRZAN Eugeniusz 540;

16) OLKIEWICZ Teresa Stanisława 362;

17) SZLACHETKA Robert 535;

18) PILAWKA Tomasz 927;

19) SZYLLE Dariusz Władysław 27;

20) BRONOWICKA Joanna Barbara 719;

21) KU STROŃ Leszek 111;

22) STACHORZECKA Maria Helena 118;

23) SABAT Alicja 335;

24) TRĘBACZ Michał 382;

25) SZAŁANKIEWICZ Krzysztof 309;

26) MRÓZ-MOŻDŻONEK Joanna Róża 233;

27) TUROWSKI Ryszard Leon 891.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 220 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GROSZEWSKA Ewa Agata 828;

2) GRENEN Iwona Teresa 97;

3) GACZOŁ Artur Janusz 77;

4) CZYŻEWSKA Zofia Helena 118;

5) PAWELEC Szczepan Jacek 119;

6) DEMBOWSKA Hanna Barbara 83;

7) ANDRUSZKÓW Tadeusz Zbigniew 54;

8) GŁUCHOWSKA Iwona Sylwia 54;

9) SKORUPSKI Marek 119;

10) ADAMEK Iwona Wioletta 116;

11) KOŁODZIEJSKI Krzysztof Piotr 62;

12) CHLASTA Joanna 57;

13) DĄBROWSKI Krzysztof Marcin 53;

14) ŚWIĘCH Krzysztof Stanisław 26;

15) DEMBOWSKI Krystian 32;

16) GĘBURA Tomasz Sebastian 27;

17) MRÓZ Agnieszka Maria 298.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 250 869 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 149 962;

2) WOLAK Ewa Wanda 11 554;

3) PIECHOTA Sławomir Jan 11 750;

4) MŁYŃCZAK Aldona Janina 4 855;

5) CHARŁAMPOWICZ Jarosław 8 399;

6) SIDOROWICZ Władysław 3 279;

7) HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 7 164;

8) JAROŃ Lilla Urszula 3 336;

9) ŁAPIŃSKI Marek 6 357;

10) JAROS Michał 9 635;

11) RABA Norbert Łukasz 3 364;

12) PYTLARZ Grzegorz Piotr 248;

13) KACZOR Roman Bronisław 5 302;

14) WOŁOWICZ Piotr Tomasz 1 662;

15) GRANOWSKA Renata Małgorzata 4 257;

16) BURDZY Sebastian Robert 1073;

17) ENGEL Małgorzata Elżbieta 1 562;

18) SIERPIŃSKI Cezary Maksymilian 1 906;

19) ZALEWSKI Marek Krzysztof 818;

20) WRÓBEL Anna Magdalena 1 690;

21) MACHIŃSKI Dariusz 984;

22) EFINOWICZ Wioletta Jadwiga 1 585;

23) DZIERZGOWSKA-HERMAN Dobrosława Maria 306;

24) JĘDRZEJEWSKA Krystyna Bożena 790;

25) TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 790;

26) DZIWIŃSKA-KARABA Bożena 628;

27) WRÓBLEWSKA Krystyna Eliza 1 514;

28) ZIELIŃSKI Maciej Jerzy 6 099.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 11 685 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MAURER Robert Jarosław 6 366;

2) STREMBICKI Arkadiusz Tomasz 692;

3) PACHURA Paweł 380;

4) PODOLSKA Maja Małgorzata 1 077;

5) IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 578;

6) PRZĘDZAK-BARTKÓW Anna Bernadeta 119;

7) SZYNAL Radosław Wiktor 258;

8) JARZĄBEK Bogusława Hanna 250;

9) DIAKOWSKI Bogdan Michał 193;

10) WOJTASIK Anna 295;

11) TOŁKIN Michał Piotr 111;

12) GŁĄB Anna 449;

13) GAZDA Kamil Piotr 192;

14) CHOMĄT Agnieszka Ewelina 115;

15) GÓŹDŹ Kamila 182;

16) SZYMCZYK Jacek Marian 428.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 127 311 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) JACKIEWICZ Dawid Bohdan 26 648,

b) UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 26 221,

c) JĘDRYSEK Mariusz Orion 22 381,

d) ŚWIAT Jacek 14 904.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 47 626 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) ELSNER Wincenty Aleksander 15 969.

3) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 250 869 głosów, przypadło 9 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 149 962,

b) PIECHOTA Sławomir Jan 11 750,

c) WOLAK Ewa Wanda 11 554,

d) JAROS Michał 9 635,

e) CHARŁAMPOWICZ Jarosław 8 399,

f) HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 7 164,

g) ŁAPIŃSKI Marek 6 357, h) ZIELIŃSKI Maciej Jerzy 6 099, i) KACZOR Roman Bronisław 5 302.

Rozdział 4. Okręg wyborczy nr 4 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 187 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 812 579; pakiety wyborcze wysłano 23 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 388 815 osobom, w tym 309 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 388 647 kart do głosowania, w tym 20 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 453.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 388 194.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,77%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 20 570, co stanowi 5,30% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 367 624, co stanowi 94,70% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 80 632 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 21607;

2) LATOŚ Tomasz Edward 20 308;

3) KOWNACKI Bartosz Józef 7 735;

4) ŻURAW Magdalena Kamila 2 261;

5) KRÓL Piotr Marek 5 797;

6) KIEŁPIŃSKI Marek Jan 1 428;

7) WARDA Maria Alina 2 464;

8) GAWĘDA Jerzy Marek 1 246;

9) TARCZEWSKI Jacek Andrzej 1 382;

10) WITKOWSKI Marek Leon 1971;

11) PILARSKA Danuta Stanisława 1517;

12) SOWIŃSKA Grażyna Maria 753;

13) KOWALIK Jerzy 1 765;

14) JAGIEŁŁOWICZ Magdalena Wanda 658;

15) MRUGALSKA Krystyna 686;

16) REGA Tomasz Jan 1 134;

17) SZABELSKA Grażyna Edyta 526;

18) KONWIŃSKI Janusz Andrzej 389;

19) PASTUSZEWSKI Stefan Marian 1 382;

20) SZYMAŃSKA Anna-Maria 1 580;

21) WISZNIEWSKA Renata Urszula 1 008;

22) WALENCIAK Mariusz 1 637;

23) NYCEK Łukasz 362;

24) MŁODZIKOWSKI Sławomir Krzysztof 1 036.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 6 929 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WALKOWIAK Andrzej 2 925;

2) WROŃSKI Marcin 427;

3) KWIATKOWSKA Elżbieta Maria 692;

4) BRZEZIŃSKA Mieczysława Teresa 235;

5) CIESIELCZYK Waldemar 126;

6) GINTHER Radosław Mariusz 165;

7) BASIŃSKA Magdalena 285;

8) WOŹNIAK Jerzy 235;

9) TEODORSKA Anita 124;

10) POLAKOWSKI Maciej 180;

11) HOPPE Michalina Ewa 198;

12) LASKOWSKI Dariusz Jan 123;

13) WIĄCEK Barbara 122;

14) MARCINIAK Piotr 192;

15) TERECHOWICZ Witold Stanisław 28;

16) HAŁAJDA Dorota Elżbieta 65;

17) KEMPIAK Teresa Janina 99;

18) STACHOWIAK Hanna Elżbieta 155;

19) SOCHA Marcin 156;

20) GAWINECKA Małgorzata 218;

21) SZUBSKI Zdzisław Zbigniew 179.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 38 001 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BAŃKOWSKA Anna Danuta 16 203;

2) CHOJNACKI Łukasz Karol 2 324;

3) GAWRON-FIEDOROW Krystyna Danuta 2 373;

4) JASZCZUK Zbigniew 2 497;

5) GRUGEL Zbigniew Józef 1 905;

6) MOLUS Marta Hanna 1 260;

7) KRZESIŃSKI Tomasz 650;

8) LUDWISIAK-KAWECKA Anna Magdalena 413;

9) RUCIŃSKA Małgorzata Maria 632;

10) FELDHEIM Helena Zofia 696;

11) CACKOWSKA Wanda 502;

12) JANECZEK Stefan 579;

13) MAKOWSKI Maciej Sławomir 935;

14) DOMAŃSKI Jerzy Stanisław 467;

15) BŁASZAK Zdzisław Tomasz 246;

16) POGODZIŃSKI Ignacy Ryszard 1319;

17) KOBIERA Krzysztof Lech 296;

18) MARCINKOWSKA Magdalena Maria 457;

19) DULIŃSKA Agnieszka 461;

20) MURAWSKI Piotr Zbigniew 370;

21) CZYŻ Emilia 494;

22) SUCHARSKA Dorota 414;

23) ARENT Wiesława Teresa 292;

24) LEWANDOWSKI Lech Stanisław 2 216.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 44 447 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KRUPA Łukasz Marcin 18 401;

2) OLECH Jacek Andrzej 6 377;

3) FAŁKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 4 724;

4) DRZYMALSKA Stanisława 754;

5) OSTROWSKI Andrzej Krzysztof 1 147;

6) ANTKOWIAK Danuta 1 533;

7) LISOWSKI Sebastian Andrzej 817;

8) NOWACKA Wioletta Krystyna 979;

9) KLOREK Andrzej Marcin 469;

10) MICHNIK Roman Teodor 787;

11) ŻOŁNOWSKI Grzegorz Ryszard 397;

12) SZEMROWICZ Stefan 219;

13) SALWIERZ Sylwester Alfons 351;

14) CHOJNACKA Anita Teresa 850;

15) KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 618;

16) MIKOŁAJEWSKA Marta Anna 447;

17) RYSZEWSKI Krzysztof 245;

18) PILARSKA Iwona 1 070;

19) SMENTEK Krystyna Anna 347;

20) KARWECKI Przemysław Bolesław 239;

21) KATOWSKA Agnieszka 1111;

22) GAPIŃSKI Ryszard Jerzy 517;

23) GOŁAŚ Teresa 919;

24) FABISZEWSKI Tomasz Walenty 1 129.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 30 509 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KŁOPOTEK Eugeniusz 13 287;

2) MES Ewa Monika 3 222;

3) KOZŁOWSKA Zofia Władysława 2 235;

4) ZABOROWSKI Tadeusz 1 200;

5) MAJEWSKI Tadeusz Jan 1 347;

6) WOŹNIAK Dariusz Robert 1 473;

7) REPULAK Dorota Maria 491;

8) STROIŃSKI Leszek Stanisław 437;

9) ANKIEWICZ-JASIŃSKA Ewa Teresa 240;

10) MIŁOWSKI Tomasz Edmund 485;

11) BIELIŃSKA Halina Józefa 257;

12) PRZYBYŁ Marlena Ewa 247;

13) BURY Barbara 343;

14) GADACZ Edyta 302;

15) PROCHOWNIK Wiesława Stanisława 114;

16) JANKIEWICZ Iwona Maria 115;

17) DREWCZYŃSKI Grzegorz 193;

18) GAJEWICZ Maciej Rafał 403;

19) LUDWIKOWSKI Michał 133;

20) KAWKA Ryszard Stanisław 556;

21) BORKOWSKA Anna 812;

22) KRASICKI Adam Henryk 353;

23) ORNOWSKI Alojzy 162;

24) KURZAWA Dariusz 2 102.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 259 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DUBICKI Piotr Radosław 620;

2) DRABIK Jacek 117;

3) GNUTEK Danuta Aniela 133;

4) NIEZNALSKI Jan 101;

5) GAZDA Renata Teresa 114;

6) RATAJCZAK Łukasz Szymon 82;

7) KARPIŃSKA Barbara 124;

8) BIAŁEK Łukasz 62;

9) KOWALEWSKA Marzena Elżbieta 82;

10) DERNOGA Krzysztof 56;

11) LASKOWSKA Irena Wanda 86;

12) LEMAŃCZYK Franciszek 52;

13) KARMONIK Justyna Teresa 47;

14) OBRĘBSKA Ewelina Sylwia 32;

15) TOMASZEWSKA Danuta Stanisława 36;

16) ORZECHOWSKA Agnieszka Zofia 51;

17) MAGIERA Daniel Piotr 24;

18) RATAJCZAK Patrycja 72;

19) MAJCZAK Wojciech Jerzy 34;

20) FIGURA Tomasz Adrian 40;

21) BIELOWICZ Monika 72;

22) ŻYWICA Ewa Jadwiga 87;

23) KUROPATWIŃSKA-WUJCIŃSKA Małgorzata 135.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 158 938 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SIKORSKI Radosław Tomasz 91720;

2) PIOTROWSKA Teresa 10 009;

3) OLSZEWSKI Paweł Bartosz 9 257;

4) KATULSKI Jarosław Paweł 5 872;

5) KOZŁOWSKA Iwona Maria 4 668;

6) ROSZAK Grzegorz Michał 2 625;

7) BREJZA Krzysztof 12 600;

8) NOWAKOWSKA Aleksandra Bogumiła 4 501;

9) CIEMNIAK Grażyna Jolanta 4 590;

10) DRZAZGOWSKI Józef 1 415;

11) BALBUZA-WALKOWSKA Lucyna Elżbieta 717;

12) HARDYK Tomasz Paweł 296;

13) ELIASZ Józef Henryk 1513;

14) JANOWSKA-GIŁKA Halina Maria 486;

15) MACURA Angelika Bożena 808;

16) BŁOŃSKI Krzysztof Jan 350;

17) WASILEWSKI Andrzej Mieczysław 356;

18) SZELIGA Agnieszka 2 003;

19) MARZEC Maciej Jan 554;

20) BIERNACKI Marek 680;

21) GRABARKIEWICZ Natalia 846;

22) DRZYCIMSKA Jadwiga 626;

23) SLA WETA Alina Izabela 586;

24) GROBELSKI Ryszard Zdzisław 1 860.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 5 909 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ORSZAGH Krzysztof Piotr 2 393;

2) NAJZER Piotr Zbigniew 593;

3) SKUTECKI Paweł Juliusz 215;

4) WASILEWSKA Ewa 292;

5) ŁUCKA Robert Józef 84;

6) BORUCKA Irena 120;

7) NOWICKA Marta 271;

8) ŁUCZYŃSKI Piotr Edward 89;

9) PĄK Bogdan Zdzisław 70;

10) ZAGRABSKI Tomasz 197;

11) SZYTTENHOLM Oliwier 154;

12) PUCHOWSKI Roman Kazimierz 83;

13) SKRZYPEK Danuta Stanisława 89;

14) PERLIKOWSKI Łukasz Marek 86;

15) GREŃ Krystyna Zofia 45;

16) KOSTRZ-DUDA Agnieszka Helena 37;

17) KUGLARZ Anna 74;

18) GOŚKA Karolina Magdalena 50;

19) OLEJNIK Marcin Daniel 120;

20) KUBICKA Patrycja Aleksandra 110;

21) KAMIŃSKA Hanna 196;

22) DUDA Przemysław Andrzej 187;

23) SYPNIEWSKI Marcin 354.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 80 632 głosy, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 21607,

b) LATOŚ Tomasz Edward 20 308,

c) KOWNACKI Bartosz Józef 7 735.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 38 001 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy została wybrana kandydatka, która otrzymała największą liczbę głosów:

a) BAŃKOWSKA Anna Danuta 16 203.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 44 447 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KRUPA Łukasz Marcin 18 401.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 30 509 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KŁOPOTEK Eugeniusz 13 287.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 158 938 głosów, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SIKORSKI Radosław Tomasz 91 720,

b) BREJZA Krzysztof 12 600,

c) PIOTROWSKA Teresa 10 009,

d) OLSZEWSKI Paweł Bartosz 9 257,

e) KATULSKI Jarosław Paweł 5 872,

f) KOZŁOWSKA Iwona Maria 4 668.

Rozdział 5. Okręg wyborczy nr 5 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 13 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 199 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 841 167; pakiety wyborcze wysłano 21 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 369 534 osobom, w tym 358 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 369 429 kart do głosowania, w tym 17 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 399.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 369 030.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,87%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 17 365, co stanowi 4,71% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 351 665, co stanowi 95,29% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 91 049 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ARDANOWSKIJan Krzysztof 14 841;

2) ZBONIKOWSKI Łukasz 17 327;

3) GIRZYŃSKI Zbigniew 24 907;

4) DRAB Marzenna Stefania 4 782;

5) PRZYBYLSKI Przemysław Tomasz 5 844;

6) MELLER Dariusz Henryk 1 599;

7) SOBECKA Anna Elżbieta 6 990;

8) TURSKA Maria Teresa 897;

9) STAŃKO Małgorzata 1 155;

10) SOCHACKI Jarosław 1 067;

11) KONIECZNA Barbara Krystyna 1015;

12) KOŃCZYŃSKA Ewa Maria 1 015;

13) TYBURSKI Jacek Aleksander 634;

14) NADOLSKI Jerzy Marian 490;

15) LITWIN Grażyna Krystyna 589;

16) TRAWIŃSKI Marek Piotr 1 060;

17) GRZEGÓRSKI Konstanty Antoni 788;

18) MANIEWSKA Elżbieta 434;

19) CZYŻYKOWSKI Andrzej 235;

20) SZYMAŃSKI Sławomir Andrzej 1 423;

21) JARANOWSKI Wojciech 836;

22) SZLITKUS Grzegorz Wojciech 297;

23) LAMPARSKA Mariola 615;

24) TOMASZEWSKI Tadeusz Zygmunt 339;

25) GILEWICZ Iwona Danuta 635;

26) BANASIK Paweł Piotr 1 235.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 5 887 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MICHAŁEK Iwona Krystyna 1 977;

2) LUBIŃSKI Adam Stanisław 461;

3) PROKOPOWICZ Wojciech 247;

4) KRZYŻANOWSKA Teresa 534;

5) JANKOWSKI Artur Grzegorz 160;

6) BŁĄDEK Katarzyna 184;

7) ŻURAWSKI Remigiusz Wiesław 135;

8) MŁODZIANKIEWICZ Wiesław Stanisław 126;

9) KOŁODZIEJ Jolanta 129;

10) LEWANDOWSKA Alicja 187;

11) WIELKANOWSKI Karol Jan 83;

12) KONONIUK Elżbieta Grażyna 75;

13) GRALEWSKI Krzysztof Marek 58;

14) MĄDRZEJEWSKI Dariusz Adam 122;

15) IWAN Marta Aneta 106;

16) SZKUDLAREK Jolanta Janina 160;

17) BERG Czesława 40;

18) WÓJCICKI Paweł 74;

19) ZALEWSKA Anna Maria 196;

20) SPYCHAŁA Grażyna Gabriela 114;

21) KRYSTEK Bartłomiej Maria 80;

22) DZIUBICH Jan 72;

23) GÓRSKA Maria Teresa 188;

24) SZADKOWSKI Marek 91;

25) MOJZESOWICZ Maciej 288.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 35 253 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WENDERLICH Jerzy Jan 19 078;

2) PIERZCHAŁA Maria Jolanta 1 464;

3) ŁUCZAK Krystian Walery 2 980;

4) POLAK Urszula 1 792;

5) KUKUCKI Krzysztof Aleksander 2 298;

6) BAGNIEWSKA Helena Teresa 368;

7) JASIŃSKI Wiesław Eugeniusz 405;

8) SZPARAGA Elżbieta Anna 669;

9) PILARSKI Marcin Andrzej 661;

10) STASIAK Irena Maria 256;

11) SZCZUROWSKI Arkadiusz Wojciech 284;

12) SOSIŃSKA Aneta 420;

13) MIZERA Łukasz Marcin 487;

14) ARBART Elżbieta Ewa 266;

15) SZYMAŃSKA Danuta 314;

16) BEKSA Alicja Mariola 257;

17) STEINERT Andrzej Wojciech 283;

18) GRZELAK Maria Magdalena 217;

19) CZUB AKOWSKI Rafał Daniel 84;

20) TROJANOWSKA Izabella Barbara 475;

21) BLUMKOWSKI Mariusz 281;

22) KWAŚNIEWSKI Tomasz Wiktor 480;

23) SZCZERBIAK Roman Tadeusz 264;

24) KARBOWSKA Agnieszka 256;

25) PIOTROWSKA Justyna Danuta 353;

26) LESZCZYŃSKI Stanisław Radosław 561.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 37 741 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WYDRZYŃSKI Maciej 15 311;

2) WOJCIECHOWSKI Janusz Piotr 3 857;

3) LESZCZYŃSKA Danuta 2 683;

4) LEWANDOWSKA Bogumiła Urszula 1 516;

5) PARDA Eugeniusz 828;

6) MATYJASEK Rafał Adam 1116;

7) SZUBIELSKA Karolina Małgorzata 759;

8) AGATOWSKI Waldemar Witold 403;

9) CZEKAŃSKI Robert Janusz 389;

10) RYNKIEWICZ Olgierd Witold 378;

11) NALEPKA Marlena Jolanta 1018;

12) ANTOSZEWSKI Dariusz Jacek 497;

13) RODE Gabriela 674;

14) KARPIŃSKI Robert 827;

15) SKONIECZNA Iwona Elżbieta 779;

16) KORZESTAŃSKI Paweł 158;

17) KOZŁOWSKI Artur Marcin 403;

18) PIETRZYK Agnieszka Monika 502;

19) KOWALCZYK Anna 712;

20) WEIWER Renata Wioletta 365;

21) GRUDZIŃSKI Dariusz Robert 818;

22) WICHROWSKA Katarzyna 836;

23) HORSKA Justyna Teresa 362;

24) NAWROCKI Jacek 749;

25) MICHALAK Jerzy Sławomir 419;

26) SOKOŁUCHA Anna Agnieszka 1 382.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 33 443 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 6 913;

2) SOSNOWSKI Zbigniew 7 354;

3) KŁOPOTEK Andrzej 4 828;

4) PETRYKOWSKI Piotr Paweł 586;

5) ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 2 011;

6) WICHROWSKA Magdalena 1 336;

7) KORGOL Edmund Stanisław 432;

8) KLIMKIEWICZ Marek 768;

9) BUŁKOWSKI Krzysztof 382;

10) KWIATKOWSKI Piotr Tomasz 502;

11) DĄBROWSKA Danuta Ewa 685;

12) POKORA Krzysztof Piotr 449;

13) PODYMA Józef Stanisław 465;

14) DOMIAN Grażyna Stefania 125;

15) PASTUSZKA Anna 297;

16) RACHUBIŃSKA Marzena Ewa 247;

17) GAPIŃSKI Henryk 455;

18) LEWANDOWSKA-MAZUREK Krystyna 167;

19) ELWERTOWSKA Ewa 200;

20) KUPCZAK Marzenna Elżbieta 87;

21) OWCZARZ Andrzej 429;

22) RÓG Leszek Władysław 220;

23) LEWANDOWSKI Zbigniew Karol 764;

24) DWORZYŃSKI Tadeusz Jan 120;

25) STERNICKA Violetta 406;

26) BARANOWSKI Krzysztof 3 215.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 178 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KUROPATWIŃSKI Lech Stefan 565;

2) PIEJKO Wawrzyniec 194;

3) SKOCZYK Bożena Aldona 103;

4) RUSOŃ Błażej Jan 81;

5) ADAMCZYK Zbigniew 97;

6) KMIECIAK Bożena Elżbieta 62;

7) KRUPIŃSKI Heronim 52;

8) NARTOWSKA Katarzyna Maria 44;

9) SEKLECKA Katarzyna Anna 82;

10) JANUSZEK Katarzyna Joanna 31;

11) KUFEL Edward Zenon 118;

12) WÓJCIK Kazimierz 62;

13) BURDZIUK Natalia Joanna 17;

14) BACKHAUS Zygfryd Ryszard 15;

15) GRONCZEWSKA Magdalena Danuta 31;

16) TOMASZEWSKA Monika Maria 55;

17) NOWAK Dorota Elżbieta 40;

18) MAKSYMOWICZ Maciej Stanisław 26;

19) SOBIECHOWSKI Jan 39;

20) MAĆKOWIAK Agnieszka Anna 56;

21) KULCZYCKA Malwina 57;

22) MUCHA Andrzej Jarosław 73;

23) PACHULSKA Eleonora Guelda 40;

24) WACHOWICZ Łukasz 51;

25) SEKLECKA Marta 187.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 140 681 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) LENZ Tomasz 28 998;

2) KOPACZEWSKA Domicela Katarzyna 16 992;

3) MĘŻYDŁO Antoni 17 077;

4) SZYMAŃSKI Tomasz Józef 7 510;

5) KRZEMIŃSKA Beata 5 385;

6) KARPIŃSKI Grzegorz 6 723;

7) SOCHA Zbigniew Józef 5 490;

8) RYCHARSKI Łukasz 4 306;

9) WOJTKOWSKI Marek 7 352;

10) KRÓLIKOWSKA-ZIEMKIEWICZ Barbara Maria 3 947;

11) SOKOŁOWSKA Mariola Henryka 4 137;

12) MICHNICKI Tomasz Krzysztof 875;

13) ZALESKI Jerzy 1916;

14) BŁASZKIEWICZ Marek 1 577;

15) DĄBROWSKI Marcin Tomasz 1 269;

16) ŁAŃCUCKA Dorota 1314;

17) WOJCIECHOWSKI Piotr 1 467;

18) MANSOUR Lotfi 2 554;

19) SZMERK Małgorzata 669;

20) GRACZYK Mirosław Roman 1 644;

21) WASILUK Barbara Marianna 1169;

22) SKIBA Emilia 1303;

23) JAŁOSZYŃSKI Dariusz 892;

24) NOWAK Krystyna Barbara 1 076;

25) ORBACZEWSKA Teresa 1 132;

26) DZIĘCIOŁ Janusz Andrzej 13 907.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 5 433 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ROSZKOWSKI Mirosław 2 593;

2) REGLIŃSKA Bernadetta Urszula 295;

3) ADAMCZYK Piotr 508;

4) SIKOROWSKI Tomasz 208;

5) NOWICKA Anna 220;

6) DOMINIAK Janusz 79;

7) KRÓL Ireneusz 232;

8) CIEŚNIEWSKI Arkadiusz Krzysztof 72;

9) CZEREPIUK Krzysztof 90;

10) MIEDZIŃSKI Adrian 275;

11) ROMANOWSKA Halina 69;

12) KRAJEWSKA Maria Pelagia 51;

13) MENTZEN Tomasz Jacek 101;

14) KUBIK Mariusz Sebastian 90;

15) WESOŁOWSKA Regina 67;

16) KRUPECKA-CZARKOWSKA Danuta Gabriela 30;

17) ZIELIŃSKA Stella Maria 67;

18) ADAMCZYK Dorota 130;

19) WOJCIECHOWSKI Ireneusz 256.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 91 049 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) GIRZYŃSKI Zbigniew 24 907,

b) ZBONIKOWSKI Łukasz 17 327,

c) ARDANOWSKI Jan Krzysztof 14 841,

d) SOBECKA Anna Elżbieta 6 990.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano

35 253 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) WENDERLICH Jerzy Jan 19 078.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 37 741 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) WYDRZYŃSKI Maciej 15 311.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 33 443 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) SOSNOWSKI Zbigniew 7 354.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 140 681 głosów, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) LENZ Tomasz 28 998,

b) MĘŻYDŁO Antoni 17 077,

c) KOPACZEWSKA Domicela Katarzyna 16 992,

d) DZIĘCIOŁ Janusz Andrzej 13 907,

e) SZYMAŃSKI Tomasz Józef 7 510,

f) WOJTKOWSKI Marek 7 352.

Rozdział 6. Okręg wyborczy nr 6 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 15 posłów.

2. Zarejestrowano 9 list z 249 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 970 089; pakiety wyborcze wysłano 20 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 478 844 osobom, w tym 480 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 478 691 kart do głosowania, w tym 18 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 355.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 478 336.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,31%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 18 181, co stanowi 3,80% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 460 155, co stanowi 96,20% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 177 543 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KRUK Elżbieta Małgorzata 30 048;

2) MICHAŁKIEWICZ Krzysztof Stefan 11816;

3) POGONOWSKI Piotr 8 287;

4) SPRAWKA Lech Stanisław 23 848;

5) MASŁOWSKA Gabriela 17 777;

6) SADURSKA Małgorzata Barbara 15 946;

7) STAWIARSKI Jarosław Piotr 10 126;

8) ŻACZEK Jarosław 11 278;

9) GŁUCHOWSKI Krzysztof 8 438;

10) SOLIS Tomasz Piotr 3 371;

11) MAJKOWSKI Ryszard Marek 5 501;

12) MACH Jadwiga 1215;

13) PISAREK-PIOTROWSKA Sylwia Ewa 838;

14) RADEK Włodzimierz Sylwester 2 619;

15) TOR Lech Zbigniew 2 966;

16) PAPROCKI Jarema Maciej 736;

17) PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 8 102;

18) DUŃSKA Małgorzata Maria 382;

19) SKIBA Tadeusz Jan 2 323;

20) TUŁAJEW Sylwester Karol 3 168;

21) KRAWCZYK Agnieszka 1863;

22) SKRZAT Dorota 505;

23) DOBRZYŃSKA Dorota 585;

24) KOZŁOWSKI Andrzej Marek 638;

25) DRAGAN Maria 466;

26) NOWAK Marcin Andrzej 1461;

27) ŚWIĄTKOWSKA Teresa 724;

28) WIDOMSKA Dorota 914;

29) SZYMONIUK Grzegorz Dariusz 381;

30) KSIĘSKA Eliza Angelika 1221.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 11 924 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 6 639;

2) ZYBURA Bożena 737;

3) SŁOMKA Sławomir Julian 260;

4) GZIK Bolesław 469;

5) UZAREK Dariusz 192;

6) RUDZKA Małgorzata 286;

7) KRUPA Elżbieta 470;

8) SKRZEK Michał 163;

9) FILIP Mariusz Jarosław 142;

10) SEKUŁA Julian 136;

11) PO W ALKA-PRZYBYSZ Marianna Lucyna 120;

12) MANDRYK Marcin Marek 68;

13) LISOWSKI Konrad Jacek 67;

14) GRUDZIŃSKA Zuzanna 107;

15) WRONA Paweł Stanisław 103;

16) WOJTOWICZ Romana 129;

17) KOZŁOWSKA Monika 186;

18) BOJARSKI Jerzy Jacek 184;

19) LIPSKA — TOUMI Marzena Małgorzata 83;

20) MIERZWA Grzegorz 100;

21) CISAK Dorota 124;

22) KOCZMARA Albert Grzegorz 59;

23) MARCZYŃSKI Krzysztof 121;

24) KULIK Beata 227;

25) KRAWCZYK Kazimierz 114;

26) WOLSKA Edyta 191;

27) KOLBUCH Tomasz Konrad 20;

28) PONIAT Monika Patrycja 113;

29) WIERZBICKI Roman Władysław 314.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 29 799 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) CZERNIAK Jacek Andrzej 5 965;

2) SZYSZKOWSKA Maria 3 239;

3) GOŁAWSKA Kazimiera 4 364;

4) TERESIŃSKI Grzegorz 2 239;

5) MAZUR Stanisław Jan 1 853;

6) JABŁOŃSKA-CHMIELEWSKA Anna Maria 859;

7) KUFEL Tomasz 618;

8) SOBASZEK Andrzej 758;

9) TAŁĘDA Julian Michał 239;

10) BEREJ Ewa 398;

11) BIELSKI Paweł Łukasz 213;

12) CZECHOWSKA-KOSACKA Aneta Maria 225;

13) CZYŻYK Stefan 485;

14) DUDZIŃSKA Elżbieta Jadwiga 266;

15) GAJ-GODYŃSKA Halina 97;

16) GĄBKA Jan 830;

17) KAŹMIERCZAK Józef Tomasz 169;

18) CHUDZIK Robert Stanisław 310;

19) KOZAK Jolanta Maria 306;

20) LENART Agnieszka Monika 968;

21) LEWCZUK Edward Jan 396;

22) SKRZYPCZAK Piotr Józef 202;

23) ORŁOWSKI Mirosław 179;

24) LENART Katarzyna 502;

25) RZEDZICKA Karolina Barbara 185;

26) TORBICZ Mateusz Tymon 66;

27) SIENNICKA Katarzyna Urszula 284;

28) ŚWIERCZYŃSKI Grzegorz 224;

29) ŻMUREK Michał 211;

30) SZYMAŃSKI Zygmunt Jerzy 3 149.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 54 139 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) POPIOŁEK Zofia 18 752;

2) KABACIŃSKI Michał 6 984;

3) ZIELONKA Tomasz Józef 2 341;

4) CZUBACKA Beata Krystyna 2 479;

5) ORŁOWSKI Mariusz 1 667;

6) KUŁAK Janusz Borys 1 992;

7) BRANECKA Bożena Stefania 923;

8) NIEOCZYM Michał Marek 907;

9) DROZD Monika 2 317;

10) MITUŁA Dariusz Stanisław 521;

11) MAŃKA Zbigniew 951;

12) ROGOWSKI Marcin 645;

13) KOZIŃSKI Tomasz Władysław 397;

14) KOWALCZYK Przemysław Tomasz 656;

15) REWUCKI Robert Antoni 295;

16) BUCZKOWSKA Marta Teresa 335;

17) BISZCZANIK Andrzej Sławomir 232;

18) MUZYKA Anna Ewa 1 664;

19) MAŁOCHA Ewa Maria 548;

20) KARPIŃSKI Janusz Ludwik 1 743;

21) GORAJEK-KOSOWSKA Emilia Aldona 690;

22) SZUBSTARSKI Marian Michał 658;

23) KOZIOŁ Iwona Violetta 778;

24) WAJDA Jacek Wojciech 568;

25) WÓJCIK Dorota Ewa 1 000;

26) GRYKA Radosław Paweł 309;

27) KUŹMICKA Grażyna Urszula 227;

28) BIELECKI Andrzej 769;

29) LIPIŃSKA Irena 676;

30) KOSOWSKI Mirosław Aleksander 2 115.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 57 606 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) HETMAN Krzysztof Andrzej 10 804;

2) ŁOPATA Jan Zbigniew 8 725;

3) STAROWNIK Marian Roman 5 310;

4) CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 3 331;

5) SMOLARZ Henryk Józef 6 191;

6) RZETELSKI Piotr Sławomir 4 311;

7) RODZIK Zenon Jerzy 2 291;

8) ŚWIĘTOCHOWSKI Leszek Jan 3 999;

9) CIUPAK Andrzej Piotr 426;

10) POPIOŁEK Witold Zygmunt 1240;

11) SKRABUCHA Adam Piotr 423;

12) KOŁODZIEJCZYK Dariusz Stanisław 1071;

13) BIEGALSKA Janina Ewa 506;

14) BORZĘCKA Hanna Irena 299;

15) STEFANEK Anna 306;

16) PRZĄDKA Tomasz 729;

17) KOŁODZIEJCZYK Genowefa 226;

18) GAWDZIK Zbigniew Józef 818;

19) SZMIDT Anna 224;

20) WOJTOWICZ Kazimiera Ewa 459;

21) BUJAK Małgorzata 543;

22) GORGOL Zofia 299;

23) SOLARSKI Tadeusz 815;

24) ĆWIRTA Katarzyna Aneta 142;

25) GUZ Ewa Elżbieta 526;

26) GRZYWACZEWSKA Anna 462;

27) SIENKIEWICZ Małgorzata Barbara 310;

28) KWIECIEŃ Zofia Barbara 721;

29) SEREDYN Elżbieta 523;

30) ZDANOWSKI Adam Grzegorz 1 576.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 294 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MARTY S Szymon 545;

2) WACH Zofia Elżbieta 292;

3) WARCHULSKI Bogusław 94;

4) SZULEJ Zofia Ewa 79;

5) WOJTYŁA Urszula 228;

6) GROSSMANN-GŁOWACKA Delfina Barbara 75;

7) MIŁACZEWSKI January Jacek 41;

8) FIJAŁKOWSKI Artur Krzysztof 80;

9) KIJEK Magdalena 86;

10) FILIPEK Paweł 118;

11) PŁOWAŚ Jarosław Andrzej 39;

12) REMBIELIŃSKA Magdalena Teresa 28;

13) STRUŻEK Łukasz 53;

14) WĄSIK Wioleta Katarzyna 56;

15) KRAMEK Zbigniew Andrzej 37;

16) HERC Małgorzata 36;

17) SALA Zbigniew Jerzy 28;

18) WĄSIK Halina Maria 41;

19) LASKOWSKI Paweł 59;

20) RYKOWSKI Grzegorz Stanisław 41;

21) RYN Elżbieta 70;

22) WIDELSKA Wiktoria Emilia 168.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 116 252 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GĄSIOR-MAREK Magdalena Ewa 14 676;

2) MUCHA Joanna 45 568;

3) KARPIŃSKI Włodzimierz Witold 16 498;

4) WILK Wojciech 7 772;

5) KUCHARSKI Cezary 7 910;

6) KULKA Maciej Andrzej 5 963;

7) KWAPISZ Kornelia 2 156;

8) ZALEWSKI Jacek Kazimierz 968;

9) BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek 1 774;

10) SZCZUCKI Piotr 1 046;

11) STRAWA Andrzej 582;

12) ŻYŚKO Robert Artur 384;

13) LIPIEC Agnieszka Monika 531;

14) KOWALIK Maciej 462;

15) STEC Robert 286;

16) STALĘGA Mariola Anna 250;

17) JACHIM Ewa Anna 162;

18) DANIEWSKI Leszek Kazimierz 1914;

19) KLECHOWICZ Dariusz Władysław 201;

20) SĘK Teresa Maria 326;

21) SZCZEPANIAK Monika 548;

22) GUZ Radosław Teofil 369;

23) CHWAŁA Teresa 250;

24) BIELECKA Izabela 943;

25) GAJAK Andrzej Leszek 251;

26) LACHOWSKI Krzysztof Jan 236;

27) CZURYSZKIEWICZ Krystyna 322;

28) JURKOWSKI Zbigniew Wiktor 1 492;

29) LEMPARTY Ewelina 236;

30) GLIJER Anna Elżbieta 2 176.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 8 779 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WOJAK Olaf Karol 4 303;

2) KOWALSKI Marian Janusz 1 409;

3) KEMPISTY Monika Katarzyna 289;

4) STEFANIAK Łukasz Kamil 274;

5) OSIŃSKA Iwona Eliza 270;

6) SZYMCZUK Michał Marcin 206;

7) MARZĘTA Małgorzata Ewa 185;

8) PIETRACHOWICZ Jacek Henryk 106;

9) SŁOWIK Katarzyna Danuta 233;

10) BUBICZ Jacek Jakub 158;

11) SZYMONA Zofia Marta 111;

12) LIKOS Mateusz Łukasz 95;

13) SAŁĘGA Agnieszka Teresa 96;

14) CIĘŻKAL Magdalena 59;

15) GWARDYŃSKI Krzysztof 63;

16) TARNOWSKA Dorota 82;

17) ZŁOTO Adam 220;

18) HETMAN Dorota Agnieszka 197;

19) WRÓBLEWSKA Iwona Agnieszka 126;

20) WRÓBEL Andrzej Piotr 297.

9. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1819 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) CHRAPOWICKI Marcin 343;

2) PIEKARSKI Zygmunt Franciszek 215;

3) CHOŁODY Kacper Jan 77;

4) NIEDBAŁA Zdzisław Marian 89;

5) MAJEWSKI Piotr Eugeniusz 40;

6) FILUS Andrzej Jerzy 15;

7) JAGIEŁŁO Kazimierz Wiesław 105;

8) JAKÓBCZYK Marcin Paweł 104;

9) OSTAŃSKA-MULHERON Ewa Bożena 26;

10) OKOŃ Irena Elżbieta 65;

11) SOLIS Mikołaj Stanisław 40;

12) KRUK Agnieszka Krystyna 64;

13) GRZEGORCZYK Agnieszka Zofia 70;

14) BOROWSKA Maria Helena 15;

15) PASTERNAK Karol Jan 86;

16) BISEK Dorota 26;

17) CZERNIAK Elżbieta 27;

18) ZAJĄC Monika Magdalena 70;

19) RÓŻAŃSKA-KOKSZAR Eleonora 10;

20) LUTY Iwona 33;

21) ROMANOWSKA Amalia Grażyna 34;

22) MICHALSKI Marcin 34;

23) DORACZYŃSKI Paweł Piotr 22;

24) CUCH Mariusz 22;

25) KOZAK Jadwiga 43;

26) WŁOSEK Ewa Anna 34;

27) KOWAL Danuta 31;

28) CHOJNACKI Józef 79.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 177 543 głosy, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KRUK Elżbieta Małgorzata 30 048,

b) SPRAWKA Lech Stanisław 23 848,

c) MASŁOWSKA Gabriela 17 777,

d) SADURSKA Małgorzata Barbara 15 946,

e) MICHAŁKIEWICZ Krzysztof Stefan 11816,

f) ŻACZEK Jarosław 11 278.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 29 799 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) CZERNIAK Jacek Andrzej 5 965.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 54 139 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) POPIOŁEK Zofia 18 752,

b) KABACIŃSKI Michał 6 984.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 57 606 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) HETMAN Krzysztof Andrzej 10 804,

b) ŁOPATA Jan Zbigniew 8 725.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 116 252 głosy, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) MUCHA Joanna 45 568,

b) KARPIŃSKI Włodzimierz Witold 16 498,

c) GĄSIOR-MAREK Magdalena Ewa 14 676,

d) KUCHARSKI Cezary 7 910.

Rozdział 7. Okręg wyborczy nr 7 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 postów.

2. Zarejestrowano 8 list z 180 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 782 685; pakiety wyborcze wysłano 16 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 335 957 osobom, w tym 365 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 335 905 kart do głosowania, w tym 14 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 237.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 335 668.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,89%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 17 739, co stanowi 5,28% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 317 929, co stanowi 94,72% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 124 084 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MAZUREK Beata 22 249;

2) ZAWIŚLAK Sławomir 24 478;

3) BEJDA Ernest Gerard 4 585;

4) ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 12 708;

5) REBEK Jerzy 7 503;

6) MŁYNARCZYK Henryk 4 325;

7) HAŁAS Teresa 4 381;

8) ZAŃKO Mariusz Artur 3 188;

9) SZELIGA Piotr 8 222;

10) SZWAJ Jerzy Ryszard 2 920;

11) PODOBA Paweł Karol 2 967;

12) GMYZ Maria 2 442;

13) SZWED Zdzisław 470;

14) BRODAWKA Jan 3 915;

15) PUDŁO Agnieszka 625;

16) ZAGDAŃSKI Dariusz Zbigniew 979;

17) SUCHOCKA Hanna 1 395;

18) CZARNECKA Halina 1131;

19) MAKSYMIUK Marta 651;

20) DUSZEK Marcin Kamil 5 226;

21) PANASIUK Ewa Teresa 3 022;

22) GOŁOŚ Hanna Maria 754;

23) KUSIAK-JANIEC Anna 945;

24) MULAWA Michał 5 003.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 6 892 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MALEC Michał Tomasz 1819;

2) KUĆ Stanisław 612;

3) SOBCZUK Ryszard Andrzej 486;

4) CHODZIŃSKI Adam Rajmund 858;

5) SIŁUCH Bożena Anna 631;

6) PYSZ Marta 209;

7) KOZŁOWSKI Przemysław Kazimierz 186;

8) MECKIER Marek Stanisław 82;

9) ZAŁUSKI Krzysztof 101;

10) SILEZIN Klaudia Marta 90;

11) JAREMEK-KUDŁA Ryszard Janusz 182;

12) SOKOŁOWSKA Aneta Marta 256;

13) SALA-PAUL Joanna Maria 95;

14) WOJTAS Ryszard Karol 159;

15) DUDEK Edyta Krystyna 163;

16) LIMINOWICZ Sebastian 57;

17) CHUDOBA-BIS Agnieszka 104;

18) MIELNIK Robert 61;

19) MIL Witold 59;

20) GRUDZIEŃ Anna 235;

21) PAKUŁA Zbigniew Tomasz 182;

22) JEZIERSKI Wiesław 265.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 24 513 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MATUSZCZAK Zbigniew 8 017;

2) BAJKOWSKI Jan Józef 4 104;

3) KURZĘPA Irena 3 142;

4) ORGANISTA Kazimierz Stanisław 857;

5) STACHURA Rafał Artur 1 143;

6) PIASKO Mirosława 526;

7) ŻBIKOWSKI Krzysztof Adam 969;

8) BOŻEK Krzysztof 353;

9) CHWASZCZ Agnieszka 491;

10) FRĘCHOWICZ Wojciech 105;

11) FUDALI Włodzimierz 532;

12) HERDA Iwona 326;

13) IWANIUK Iwona 560;

14) KAMIŃSKI Henryk Krzysztof 820;

15) KUDZIA Wiesława 212;

16) NOWACKA Jadwiga Maria 404;

17) PERECHUBKO-MIROSŁAW Teresa 210;

18) PIASECKI Paweł Rajmund 157;

19) PIETRUSIŃSKI Rafał Grzegorz 148;

20) SIEŃCZYK Eugeniusz 126;

21) WOJEWÓDZKA Ewa 533;

22) ZALEŃSKA-SAK Teresa Stanisława 232;

23) ZAWIERUCHA Joanna Katarzyna 331;

24) SZOC Jan Włodzimierz 215.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 38 296 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) POZNAŃSKI Marek 16 640;

2) LAMCZYK Grażyna Bogumiła 1 949;

3) MAZUR Łukasz Sebastian 1614;

4) OKOŃ Elżbieta 2 699;

5) WYSZYŃSKI Dawid Jerzy 998;

6) OLSZEWSKI Marian 915;

7) GORCZYŃSKI Paweł Wojciech 679;

8) PAWELEC Grzegorz 1 042;

9) GĄSKA Zbigniew Janusz 653;

10) PISKORSKI Artur Andrzej 1 414;

11) KACZMAREK Jerzy Stanisław 478;

12) MUSIAŁ Paweł Zdzisław 575;

13) BEREZA Agnieszka 963;

14) SZPYRKA Radosław Daniel 310;

15) WYSZYŃSKA Magdalena Anna 706;

16) WŁODARSKA Patrycja Wiktoria 419;

17) TOKARSKA Barbara 1 636;

18) KURDZIEL Sylwia 378;

19) WILCZYŃSKA Celina Zofia 245;

20) SZPOT Jerzy 251;

21) PRZYSTUPA Katarzyna 849;

22) KLECH Marcin Andrzej 454;

23) WILCZEWSKA Agnieszka 748;

24) SZCZYGIEŁ Katarzyna Anna 1681.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 57 882 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) STEFANIUK Franciszek Jerzy 10 527;

2) SŁAWECKI Tadeusz 7 916;

3) TOKARSKA Genowefa 8 906;

4) SZPAK Janusz Krzysztof 5 095;

5) KRÓLIKOWSKA Teresa 1514;

6) KOWALCZYK Jan Franciszek 4 827;

7) ZAJĄC Tomasz Piotr 2 973;

8) MIELNICKI Kazimierz 1 774;

9) GADOMSKA Maria Teresa 619;

10) KLOC Janusz Adam 1 502;

11) BONDYRA Krystyna Teresa 774;

12) DROZDOWSKA Krystyna Florianna 140;

13) KOZACZUK Lucyna 847;

14) FIDECKA Edyta Barbara 859;

15) OŻÓG Tomasz 664;

16) KOWALCZUK Zofia 278;

17) MATY JANKA Renata Anna 455;

18) IWANIUK Elżbieta Stanisława 749;

19) CHODYKA Marcin Tadeusz 267;

20) DENISZCZUK Piotr 530;

21) PODKAŃSKI Mariusz Józef 1789;

22) JUSZCZAK Artur Paweł 591;

23) KICZYŃSKI Mariusz Jan 2 094;

24) STANIBUŁA Ryszard Zbigniew 2 192.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 787 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WROTKOWSKI Wiesław Ryszard 521;

2) WOROBIK Krystyna 113;

3) CHMOLOWSKA Kamila Maria 79;

4) KONASZUK Halina Danuta 59;

5) ORZEŁ Wiesław 94;

6) JASZCZYK Aneta 108;

7) MAZURUK Krzysztof 94;

8) MALCZEWSKI Piotr Maciej 57;

9) TOKARSKI Rafał Tomasz 70;

10) GRUDKA Nina Halina 39;

11) MINKIEWICZ Elwira 33;

12) PEREC Kazimiera 22;

13) WÓJCICKI Stanisław 45;

14) KOŁACZKOWSKI Radosław Paweł 28;

15) SOSIK Irena 67;

16) SZULEJ Robert Stanisław 18;

17) DĄBROWSKA Katarzyna 76;

18) KOWALSKA Marianna Teresa 42;

19) BOREK Mariusz 58;

20) BORYS Aneta Barbara 164.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 63 005 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ŻMIJAN Stanisław 14 202;

2) GRAD Mariusz 9 962;

3) MAZURKIEWICZ Hanna Małgorzata 4 574;

4) KUCHARSKA Elżbieta Krystyna 5 081;

5) RANIEWICZ Grzegorz Artur 7 907;

6) BRONIEWICZ Bogusław 4 403;

7) PIĘTAK-FARYNA Agnieszka Barbara 1451;

8) GARAJ Tadeusz 1 632;

9) WETOSZKA Krystyna 721;

10) ZIELIŃSKI Bogdan 509;

11) MAZUR Marian Jan 1 184;

12) FURLEPA Michał 812;

13) ANDRZEJUK Marzenna Maria 777;

14) ŁUCJAN Łukasz Adam 1 177;

15) WRZESIEŃ Jerzy 1 172;

16) KOLBUS Barbara Małgorzata 379;

17) KRZYKAŁA Marcin Wojciech 255;

18) LIPIEC Marek 914;

19) TYWONIUK-MAŁYSZ Aneta Izabela 682;

20) ARTECKA-WICHLAJ Marzenna Maria 359;

21) MIRZWA Anna 1 170;

22) PAWŁOŚ Dariusz 1061;

23) HETMAN Jerzy Janusz 970;

24) MULAWA Krzysztof Piotr 1651.

8. Na listę nr 8 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 1 470 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RUSIŃSKI Andrzej 371;

2) SZPONAR Ryszard Adam 168;

3) MAŁYSZ Henryk Stanisław 162;

4) ZATORSKI Lesław Franciszek 63;

5) MAKSYMIUK Edward Marian 143;

6) KAWIAK Marzena Renata 65;

7) PYZIK Bożena Krystyna 62;

8) ZATORSKA Agata Janina 38;

9) ZARCZUK Ryszard Franciszek 23;

10) MISZTAL Jacek 97;

11) MALOWANY Mariusz Wojciech 38;

12) JARZNICKA Ewelina Maria 19;

13) PEŁECH Małgorzata Anna 22;

14) KOPERWAS Sebastian 33;

15) DRZEWICZUK Antoni 14;

16) KULAWCZUK Alicja 27;

17) GRUNDAS Krystyna Jadwiga 22;

18) PEREPECZO Beata Adela 103.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 124 084 głosy, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) ZAWIŚLAK Sławomir 24 478,

b) MAZUREK Beata 22 249,

c) ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 12 708,

d) SZELIGA Piotr 8 222,

e) REBEK Jerzy 7 503.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 24 513 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) MATUSZCZAK Zbigniew 8 017.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 38 296 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) POZNAŃSKI Marek 16 640.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 57 882 głosy, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) STEFANIUK Franciszek Jerzy 10 527,

b) TOKARSKA Genowefa 8 906.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 63 005 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) ŻMIJAN Stanisław 14 202,

b) GRAD Mariusz 9 962,

c) RANIEWICZ Grzegorz Artur 7 907.

Rozdział 8. Okręg wyborczy nr 8 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 183 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 808 014; pakiety wyborcze wysłano 27 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 353 529 osobom, w tym 308 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 353 437 kart do głosowania, w tym 22 karty z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 553.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 352 884.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,67%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 20 228, co stanowi 5,73% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 332 656, co stanowi 94,27% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 72 302 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) AST Marek 12 598;

2) RAFALSKA Elżbieta 14 812;

3) MATERNA Jerzy Marian 12 868;

4) DAJCZAK Władysław 5 852;

5) RONOWICZ Bożena 3 181;

6) KURZĘPA Jacek Sławomir 5 402;

7) OSTROWSKI Henryk Ryszard 939;

8) PŁONKA Elżbieta Teresa 2 564;

9) ŁYSZCZYK Barbara Kazimiera 734;

10) PIEŃKOWSKI Sebastian 2 628;

11) WERSTLER-WOJTASZEK Joanna Magdalena 1522;

12) GRABAREK Grzegorz 632;

13) KACZMAREK-SKÓRA Krystyna 615;

14) JASZCZ Mieczysław 656;

15) LUBIENIEC Arleta Barbara 506;

16) GROCHALA Wojciech 673;

17) SITEK Małgorzata Maria 414;

18) FABIANOWICZ Zenon 485;

19) SROCZYŃSKI Krzysztof Andrzej 460;

20) GANCARZ Ewa Danuta 1212;

21) SZOŁTUN Amelia Honorata 486;

22) GALERCZYK Krzysztof Jan 260;

23) ARDELLI Tadeusz 1 151;

24) BUDZIŃSKI Jacek Wojciech 1 652.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 5 293 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KURASZKIEWICZ Robert 1 542;

2) MROWIEĆ Zbigniew 333;

3) BURNOS Zbigniew Kazimierz 415;

4) BANDKOWSKA Ewa 521;

5) ŚMIGIEL Krzysztof Adam 297;

6) ZIMOCH Maria Dorota 289;

7) BIRECKI Andrzej 153;

8) JĘDRZEJCZAK-SIŁKA Alicja 240;

9) ŁASZCZ Krystyna Wiesława 90;

10) BIELECKI Walerian Mirosław 112;

11) ŻERO-SIENIUĆ Ewa 87;

12) PILCZUK Andrzej 67;

13) DUREK Sebastian Kamil 71;

14) SZUMILAS Renata Ryszarda 142;

15) FERENDZ Marcin 40;

16) MOKRZYCKI Wacław Mirosław 160;

17) WOGA Agnieszka 142;

18) TROCIŃSKA Ewa Joanna 97;

19) KAŁUŻNY Tomasz Rafał 213;

20) ZATORSKI Jacek Piotr 282.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 34 300 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KOCHANOWSKI Jan 8 059;

2) WINNICKA Mirosława Weronika 2 512;

3) WONTOR Bogusław Tadeusz 8 065;

4) DANIELAK Jolanta Ryszarda 3 755;

5) SIKORA Krzysztof Ryszard 1214;

6) JASICKA Aleksandra Elżbieta 785;

7) DERECH-KRZYCKI Jakub Alfred 2 021;

8) GRZYBOWICZ Lucyna 814;

9) POPŁAWSKI Emilian Arkadiusz 214;

10) PŁOTECKA Marlena Ewa 300;

11) ALEKSANDROWICZ Hieronim 405;

12) OŹMINKOWSKA Anna 412;

13) KLAJNEROK Piotr 427;

14) HAŚCIŁO Elżbieta 639;

15) GALENT Bolesław 1 404;

16) SARBICKA Katarzyna Izabela 256;

17) PIOTROWSKI Arkadiusz 365;

18) KASPROWICZ Joanna Maria 221;

19) SMEJLIS Zbigniew 788;

20) SAMOTYJA Anna Monika 460;

21) DEMBNIAK Ryszard Romuald 214;

22) MOSKALIK Kinga Maria 310;

23) PSONAK Marcin 205;

24) KĄKALEC Tadeusz 455.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 38 958 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MROCZEK Maciej Zbigniew 15 335;

2) RAGINIA Katarzyna 6 261;

3) PASEK Michał Grzegorz 2 033;

4) BIENIAS Katarzyna Iwona 1 896;

5) TARGOWICKI Marcin 936;

6) CHŁOPECKA Agata Krystyna 1 304;

7) LESZCZYŃSKI Łukasz 1 873;

8) KIJOWSKI Władysław 388;

9) ZIMNIEWICZ Roman Grzegorz 1 177;

10) KRÓL Czesława 1 722;

11) JANUSZKIEWICZ Artur Stanisław 643;

12) SZWALUK Piotr 318;

13) KUCZYŃSKI Maciej Jakub 790;

14) REROŃ Kamila Stanisława 247;

15) KANAR Marcin 597;

16) SOBKOWIAK Mariusz Daniel 567;

17) TRĘBICKA Claudia 950;

18) KM AK Dorota Eliza 560;

19) ŻARCZYŃSKI Grzegorz 1361.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 25 575 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) FEDAK Jolanta Beata 4 692;

2) ZYCH Józef 6 919;

3) SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 753;

4) TOMCZYSZYN Stanisław 1 099;

5) DEFTUCH Michał 1 132;

6) PLEWA Zofia Teresa 970;

7) POLAK Elżbieta Olga 1 040;

8) FABIŚ Jerzy Antoni 986;

9) KUCHARSKA Barbara 515;

10) KRUCZKOWSKI Józef 993;

11) PADUSZYŃSKI Zdzisław Franciszek 432;

12) STROJNOWSKA Bogusława Aleksandra 204;

13) KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 656;

14) DEREŃ Grażyna 268;

15) CHYLAK Paweł 597;

16) SANKO Ferdynand Maciej 591;

17) CHINALSKA Anna 399;

18) KWAŚNIEWICZ Elżbieta 282;

19) BAŚ Zygmunt 206;

20) STAROSTA Waldemar Henryk 279;

21) PAWLAK Natalia 1481;

22) STARZEWSKA Jolanta 278;

23) KONIECZNA Wioletta Barbara 333;

24) GROCHLA Dariusz Paweł 470.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 720 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ZERO Leon 337;

2) KOTLARSKI Edmund 144;

3) BADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 129;

4) MAIK Krzysztof 39;

5) KRUSZEWSKI Andrzej 64;

6) MELSKA Sylwia 114;

7) SIUDA Sebastian Marcin 64;

8) WOŹNIAK Urszula 111;

9) PIKULSKI Zdzisław 51;

10) MOLENDA Edmund Bolesław 28;

11) SIEROŃ Alicja 44;

12) OPANOWICZ Włodzimierz Mariusz 22;

13) BEDNARSKA Marta 45;

14) PACZKOWSKA Marlena Katarzyna 22;

15) STEINBORN Emil 14;

16) LENARD Renata 26;

17) RAKOWSKA Paulina 47;

18) WOLNICZAK Bogusława 13;

19) BIELECKI Piotr 53;

20) MŁYNKOWIAK Monika 53;

21) ZAKRYSZKO Anna Józefa 44;

22) JABŁOŃSKI Sebastian Stefan 64;

23) SZOSTAK Beata 90;

24) WALAS Donata Krystyna 102.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 148 970 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BUKIEWICZ Bożenna 38 017;

2) NIESIOŁOWSKI Stefan Konstanty 36 993;

3) SIBIŃSKA Krystyna Mieczysława 8 756;

4) BOJKO Bogdan 4 391;

5) SŁAWIAK Bożena Maria 6 673;

6) BALCERZAK Klaudiusz 5 590;

7) ISSEL Małgorzata Barbara 4 964;

8) SŁUGOCKI Waldemar Jan 6 465;

9) WRÓBLEWSKI Radosław Artur 1 009;

10) OSOS Katarzyna 2 499;

11) BYCKA Andrzej 1313;

12) BAJON Michał Maciej 648;

13) SAWICKI Wiesław Marek 1 704;

14) GÓRNA-BOBROWSKA Maria Jolanta 727;

15) OSIŃSKA-CEGIELNIK Alicja Sylwia 1 680;

16) HADADA Jacek Zbysław 604;

17) PAHL Witold 7 235;

18) DZIDUCH Roman 1 570;

19) MACHALICA Krzysztof Edward 3 011;

20) HORODYSKI Zygmunt 826;

21) STAWOWCZYK Grażyna 2 217;

22) WOŹNIAK Henryk Maciej 5 495;

23) OSIŃSKA Bożena Krystyna 4 382;

24) GANCZAR Ireneusz 2 201.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 5 538 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ZAPADKA Rafał Zygmunt 2 607;

2) RAITER Mirosław 201;

3) ŻÓŁTAŃSKI Andrzej 211;

4) KOWALCZYK Grażyna Janina 258;

5) SOBCZAK Mateusz Dawid 189;

6) KUTROWSKI Paweł Michał 101;

7) ZAWADA Grzegorz Janusz 156;

8) MISZCZYŃSKA Elżbieta Iwona 95;

9) MLECZAK Tadeusz Jan 94;

10) MUŻELAK Izabela Agnieszka 75;

11) PUCZYŁOWSKA Grażyna 59;

12) KUŻEL Beata Katarzyna 58;

13) CHOCIANOWSKI Maciej Wiktor 99;

14) TUREK Aneta Sylwia 98;

15) ARABCZYK Radosław 71;

16) SKULSKI Maciej Rafał 68;

17) GRZYMAŁOWSKI Mateusz Marcin 37;

18) KUŻEL Elżbieta Wanda 32;

19) WOJCIECHOWSKA Agata Anna 182;

20) SZAGDAJ Przemysław Adam 28;

21) TUREK Sławomir Grzegorz 169;

22) DRYJAŃSKA Marta Aleksandra 81;

23) KAWALA Mariusz 87;

24) BIEDA Stanisław 482.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 72 302 głosy, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) RAFALSKA Elżbieta 14 812,

b) MATERNA Jerzy Marian 12 868,

c) AST Marek 12 598.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 34 300 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) WONTOR Bogusław Tadeusz 8 065.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 38 958 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) MROCZEK Maciej Zbigniew 15 335.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 25 575 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) ZYCH Józef 6 919.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 148 970 głosów, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) BUKIEWICZ Bożenna 38 017,

b) NIESIOŁOWSKI Stefan Konstanty 36 993,

c) SIBIŃSKA Krystyna Mieczysława 8 756,

d) PAHL Witold 7 235,

e) SŁAWIAK Bożena Maria 6 673,

f) SŁUGOCKI Waldemar Jan 6 465.

Rozdział 9. Okręg wyborczy nr 9 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.

2. Zarejestrowano 9 list z 163 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 669 264; pakiety wyborcze wysłano 25 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 372 273 osobom, w tym 354 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 372 076 kart do głosowania, w tym 20 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 353.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 371 723.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,54%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 9 460, co stanowi 2,54% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 362 263, co stanowi 97,46% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 90 558 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WASZCZYKOWSKI Witold Jan 36 854;

2) BARSKI Dariusz 12 245;

3) LOB A Jerzy Andrzej 2 763;

4) WIĘCŁAWSKA-SAUK Elżbieta 6 258;

5) ŁUGOWSKA Sylwia 4 447;

6) GORZKOWSKI Mariusz Bogusław 533;

7) JAWORSKI Piotr Marceli 1191;

8) KAMIŃSKA Anna Bogda 1 325;

9) WYPYCH Małgorzata Józefa 611;

10) JAKUBOWSKA Ilona Adrianna 1 652;

11) MARKIEWICZ Marek Sławomir 2 955;

12) SĘCZKOWSKA Barbara 484;

13) JAGIEŁŁO Jarosław Tomasz 6 596;

14) KACZOROWSKA Alicja Grażyna 1 322;

15) KORWIN-KOCHANOWSKI Piotr Tadeusz 799;

16) CIECIERSKA Marianna Łucja 294;

17) GÓRSKI Paweł 1 067;

18) POLAŃSKI Jacek Mieczysław 361;

19) BARTOSZEWSKI Tadeusz Waldemar 687;

20) TOMASZEWSKI Jan 8 114.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 5 865 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WOJCIECHOWSKA VAN HEUKELOM Agnieszka Krystyna 2 307;

2) ZAKRZEWSKI Wojciech 789;

3) SZAC Andrzej 167;

4) WIJAS Mariusz Paweł 178;

5) WRÓBLEWSKA Elżbieta Jadwiga 561;

6) POTASIAK Piotr 256;

7) RADZISZEWSKA Marta 590;

8) WRONA Marcin Szymon 219;

9) LIBERT Krzysztof Norbert 82;

10) MACIEJEWSKI Wiesław Jerzy 121;

11) ZAJFERT Aleksandra Teresa 157;

12) HERSZEL Andrzej 49;

13) CYBULSKA Marianna 389.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 35 069 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JOŃSKI Dariusz 15 164;

2) PAWŁOWSKI Sylwester Stefan 2 470;

3) NIEWIADOMSKA-CUDAK Małgorzata Krystyna 3 462;

4) JANOWSKA Zdzisława 6 002;

5) NIEMCZYK Ryszard Andrzej 980;

6) MURYNOWICZ Alicja Maria 696;

7) SÓJKA Michał 574;

8) RUNOWSKI Bogdan Stanisław 198;

9) PIERÓG Piotr 544;

10) GRABARSKA Krystyna 448;

11) BERGER Jarosław 1 642;

12) NOWICKA Anna Maria 423;

13) MAJEWSKI Grzegorz Piotr 305;

14) ROBAK Łucja 197;

15) BABSKI Paweł Władysław 341;

16) KRYSIAK Monika Izabela 212;

17) WNUK Alina 251;

18) CHOJNACKA Maria Jolanta 313;

19) WILCZYŃSKA Krystyna 237;

20) BORS Piotr Marcin 610.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 39 204 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KOTLIŃSKI Roman 17 720;

2) BARTOSZ Katarzyna 5 692;

3) KRYSIAK Halina 1843;

4) BOGUSŁAWSKI Mariusz Adam 1071;

5) ZARZYCKA Anna 2 654;

6) KURCZEWSKA Barbara 790;

7) RYCERZ Konrad Tadeusz 2 163;

8) JACHIMCZAK Agnieszka Renata 600;

9) DOMAGAŁA Danuta Urszula 871;

10) KOWALCZYK Andrzej Grzegorz 527;

11) URBAŃCZYK Łukasz Czesław 287;

12) NIEWIADOMSKI Aleksander Ryszard 907;

13) OLCZYK Tadeusz Wiesław 458;

14) ROZBICKI Wiesław Bogusław 108;

15) JAGUSI AK Artur Krzysztof 199;

16) POLAK Barbara Grażyna 1 238;

17) SZENBORN Ariel Łukasz 330;

18) PIETRZAK Dorota Danuta 791;

19) PIASZCZYK Zdzisław Józef 174;

20) NIECIKOWSKI Leszek Stanisław 781.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 9 750 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KACZMAREK Marian Bogusław 1 900;

2) BEDNARCZYK Stanisław 1 344;

3) BIAŁAS Monika Krystyna 850;

4) MAJEWSKI Eugeniusz Paweł 329;

5) PYKA Jolanta Danuta 508;

6) BORODZICZ Irena 137;

7) TOMCZYK Antoni Józef 1621;

8) URBAŃSKI Jerzy Marian 153;

9) WĘGRZYNOWSKI Wojciech Ireneusz 346;

10) BOREK Czesław Tadeusz 197;

11) MINI AK Robert Jacek 132;

12) WŁUKA Barbara Maria 180;

13) ZNYK Aneta Agnieszka 205;

14) DURYS Lidia 179;

15) WALASZCZYK Alina Nina 182;

16) SŁAWIŃSKA Jolanta 168;

17) PYTKA Zbigniew 155;

18) HILT Józef 136;

19) ŻEBROWSKI Michał Robert 326;

20) KACZOROWSKA Maria 702.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 703 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GŁĘBSKI Janusz Zdzisław 472;

2) BĘDKOWSKI Michał Ryszard 239;

3) HOROSZCZAK Beata Monika 121;

4) KORCZAK Grzegorz Stefan 102;

5) KUBCZYŃSKA Adriana Dagmara 85;

6) GORZKIEWICZ Andrzej Marek 76;

7) PIETRASIK Monika Kinga 88;

8) HOROSZCZAK Paweł Roman 20;

9) CHMIELOWICZ Milena 39;

10) DEPCZYŃSKI Bartłomiej Zbigniew 40;

11) STANISŁAWSKA Agnieszka 58;

12) LIPKA Dominik Edward 40;

13) PIĘTKA Izabela Elżbieta 84;

14) ORLIŃSKA Urszula Paulina 41;

15) CIESZKOWSKA Aneta Ewa 36;

16) TRZMIELAK Jan 42;

17) MALISZEWSKA Aleksandra Urszula 62;

18) ZBIORCZYK Henryk Wacław 58.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 171 750 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GRABARCZYK Cezary Stanisław 24 582;

2) ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA Iwona Elżbieta 16 279;

3) KWIATKOWSKI Krzysztof 68 814;

4) KRÓLIKOWSKA-KIŃSKA Elżbieta Maria 3 942;

5) GODSON John Abraham 29 832;

6) KACPRZAK Tomasz Piotr 1 674;

7) NIEMCZYK Małgorzata Barbara 10 959;

8) PAPIERSKI Zbigniew 477;

9) KRAKOWIAK Jan Jerzy 3 296;

10) ROSSET Witold Andrzej 1312;

11) KUROWSKI Tomasz Włodzimierz 635;

12) ADAMCZEWSKA Sylwia Anna 1 814;

13) ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 888;

14) PASIEK Adam Marian 348;

15) PUCHALSKI Tobiasz Krzysztof 414;

16) ŁOPIŃSKI Paweł Mikołaj 338;

17) MISIAKIEWICZ-WOCH Magdalena Beata 431;

18) KIERUCZENKO Jacek Witold 248;

19) OSTOJSKA Grażyna 1 548;

20) STOLARCZYK Jarosław Piotr 3 919.

8. Na listę nr 8 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 590 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) FRANKOWSKI Paweł 174;

2) BILICKI Marian 33;

3) MOJSA Stanisław 12;

4) KORCZAROWSKI Piotr 20;

5) PYRGIEL Jolanta 33;

6) KWAŚNIAK Emilia Joanna 26;

7) URBAŃSKI Mariusz 13;

8) FRONTCZAK Jadwiga Urszula 23;

9) KOWALCZYK Dariusz 21;

10) PIETRZYKOWSKA Maria Helena 14;

11) PAWLAK Zenon 66;

12) KOPER Beata Iwona 21;

13) HERBRICH Ryszard Walenty 5;

14) BEREŚ Anna Dominika 11;

15) GRZEGORZEWSKA Małgorzata 16;

16) SZYNIEC Szymon Maciej 4;

17) GŁOWACKI Jarosław 10;

18) ŚRODA-SOSKA Jadwiga 18;

19) SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 70.

9. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 7 774 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DOBIESZ Jacek Marian 4 221;

2) POTAPCZYK Maciej Wacław 434;

3) ARENT Jerzy Kazimierz 372;

4) PRZYBYŁ Renata Gabriela 413;

5) MADEJ Maria Małgorzata 386;

6) KĘDZIERSKA Ewa 376;

7) CHWALIŃSKI Kazimierz Jerzy 156;

8) GAJEWSKI Jacek Mariusz 216;

9) WOJCZUK Maciej Mateusz 201;

10) UTECHT Bożena Teresa 68;

11) PAPROCKA Joanna Jadwiga 217;

12) JANIAK Renata Elżbieta 179;

13) ANDRIKOPULOS Anna 535.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 90 558 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) WASZCZYKOWSKI Witold Jan 36 854,

b) BARSKI Dariusz 12 245,

c) TOMASZEWSKI Jan 8 114.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 35 069 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) JOŃSKI Dariusz 15 164.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 39 204 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KOTLIŃSKI Roman 17 720

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano

171 750 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KWIATKOWSKI Krzysztof 68 814,

b) GODSON John Abraham 29 832,

c) GRABARCZYK Cezary Stanisław 24 582,

d) ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA Iwona Elżbieta 16 279,

e) NIEMCZYK Małgorzata Barbara 10 959.

Rozdział 10. Okręg wyborczy nr 10 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 135 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 592 584; pakiety wyborcze wysłano 9 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 277 384 osobom, w tym 197 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 277 314 kart do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 82.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 277 232.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,78%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 16 097, co stanowi 5,81% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 261 135, co stanowi 94,19% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 103 472 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MACIEREWICZ Antoni 41871;

2) SELIGA Dariusz Michał 8 129;

3) KRUPA Urszula Irena 4 791;

4) TELUS Robert 11 305;

5) MACIEJEWSKI Krzysztof 6 442;

6) WITKO Marcin 6 535;

7) BRÓZDA Jarosław Konrad 5 039;

8) OLEJNIK Wiesława Helena 2 168;

9) GRABEK Anna Małgorzata 3 014;

10) PENCZAK Maria Karolina 558;

11) GRABOWSKI Piotr 4 211;

12) LASOTA Magdalena Małgorzata 1118;

13) KUBIAK Dariusz Jan 2 080;

14) SIKORSKA Iwona Ewa 855;

15) NOWAKOWSKA Joanna Małgorzata 950;

16) MARASEK Mariusz Wojciech 567;

17) WITCZAK Witold Jacek 3 839.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 4 956 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PRZYBYŁEK Ignacy Wojciech 1 384;

2) ZYSKOWSKI Mieczysław Kazimierz 773;

3) KULBAS Małgorzata Bogumiła 476;

4) BERNACKI Mirosław 231;

5) NIEWIECZERZAŁ Arkadiusz Mariusz 374;

6) HETIG Ewelina 193;

7) WOJCIECHOWSKA Beata Janina 419;

8) SOSIŃSKI Robert Wacław 93;

9) CICHECKA Agata 267;

10) SZYMAŃSKI Dariusz Wiktor 113;

11) KAPUSTA Mariusz 127;

12) TAHERY Magdalena Izabela 74;

13) WIKTOROWICZ Aleksandra Elżbieta 432.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 23 988 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) OSTROWSKI Artur Zygmunt 7 884;

2) BARAŃSKI Andrzej 4 004;

3) KAŁUZIŃSKA Danuta 2 894;

4) KOMIDZIERSKI Sławomir Jarosław 1 845;

5) KARBOWIAK Małgorzata Stanisława 895;

6) BARYŁA Stanisław Paweł 836;

7) ROCHMIŃSKI Paweł 227;

8) DĘBSKA Anna Janina 758;

9) NAPORA Joanna Małgorzata 680;

10) KIK Mirosław Jan 544;

11) PIERKOŚ Piotr Mariusz 312;

12) WIKTOROWICZ Agnieszka Dorota 400;

13) CIEŚLIK Jan 353;

14) PECYNA Maria 478;

15) STARCZYK Tomasz Krzysztof 170;

16) JAGIEŁŁO Jolanta Gabriela 688;

17) CHRZANOWSKI Bogdan 360;

18) STEMPNIAK Piotr Andrzej 660.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 23 010 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DOMARACKI Marek Robert 9 986;

2) JAKUBOWSKI Marek Janusz 2 071;

3) GRUCHAŁA Jadwiga Wanda 1941;

4) KASPRZYCA Wiesława Wacława 535;

5) RUCIŃSKI Krzysztof Ryszard 705;

6) ROSIŃSKI Bartłomiej 782;

7) TRACZYK Ewa Teresa 1 134;

8) MADEJ Mariusz Bogdan 756;

9) KARZEWNIK Zofia 411;

10) MAŁYSZEK Dorota 785;

11) FILIPEK Bohdan Jerzy 424;

12) WĄS Elżbieta Urszula 674;

13) KACZMAREK Daniel Jacek 598;

14) WÓJCIAK Wanda Krystyna 352;

15) WÓJT ANIA Paweł 815;

16) STANIEĆ Marcin Dariusz 1041.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 34 789 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) OZGA Krystyna Ewa 9 207;

2) WITASZCZYK Stanisław 5 902;

3) MAZUR Marek Marian 2 857;

4) KLIMCZAK Dariusz 4 714;

5) FIRST Agnieszka Teresa 1 035;

6) KUCHTA Kamil Łukasz 1 766;

7) KĄCKI Bogdan 842;

8) PAWLAK Włodzimierz Jerzy 1 979;

9) KOWALCZYK Dariusz Anatol 680;

10) LESZCZYŃSKI Włodzimierz Tadeusz 1 478;

11) MATUSIEWICZ Monika Agnieszka 1152;

12) KOKOCIŃSKA Bogusława 421;

13) CZECHOWSKA Krystyna 488;

14) GAWRON Iwona Wiesława 390;

15) JAGURA Andrzej Piotr 234;

16) GANDZIAREK Jolanta 240;

17) URBANEK Antoni Tadeusz 209;

18) OŚCIK Elżbieta Teresa 1 195.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 801 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) HERUDZIŃSKI Bolesław Kazimierz 455;

2) SZULC Robert Ryszard 157;

3) JĘDRYSZCZAK Teresa Janina 136;

4) GRABSKA Julia 166;

5) PACHO LAK Maciej Piotr 94;

6) KRZYSZTOFIK Renata Ewa 64;

7) WARSKI Adam 33;

8) WIRTEK Sylwia 63;

9) BARASIŃSKI Jan 78;

10) GRUSZCZYŃSKI Dariusz Józef 57;

11) SZCZYPIŃSKA Bogusława Jadwiga 50;

12) WOLANKIEWICZ Paweł Maciej 66;

13) CHMIELEWSKI Wiesław 47;

14) JĘDRASIK Barbara Maria 49;

15) KULPA Aldona Julita 49;

16) ICIEK Zofia Grażyna 25;

17) WARSKA Renata Katarzyna 47;

18) TELUS Daniel 165.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 66 889 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RADZISZEWSKA Elżbieta 19 269;

2) ZACHAREWICZ Jacek Paweł 8 857;

3) RUTKOWSKA Dorota 10 268;

4) CZAPLA Andrzej Wiesław 6 391;

5) KRAWCZYK Cezary Jarosław 4 410;

6) KUDAJ Elżbieta Maria 4 271;

7) DEREWĘDA-JANKOWSKA Katarzyna Elżbieta 980;

8) PIETRZAK Teresa Wiesława 1 339;

9) KLATKA Barbara Ewa 3 241;

10) KUCHARSKI Sylwester Wojciech 1 685;

11) MAG ACZ Dariusz Marian 806;

12) KRUSZONA Bartosz 253;

13) GRETA Szczepan Jan 285;

14) CŁAPA Ewa Maria 1 095;

15) OLSZEWSKI Wiktor Łukasz 917;

16) LANGKAMER Tomasz Łukasz 253;

17) JARCZYŃSKI Mateusz Arkadiusz 414;

18) MALINOWSKI Sławomir 2 155.

8. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 2 230 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KWAŚNIAK Paweł Wojciech 784;

2) TERA Monika Edyta 145;

3) ŁĘSKA Mirosława Jadwiga 221;

4) FAŁEK Grażyna 94;

5) KOT Marian Krzysztof 154;

6) PRZERADA Maria Jolanta 63;

7) SKÓRA Sylwia Agnieszka 61;

8) CABAN Agnieszka Bożena 95;

9) STROJECKI Karol 100;

10) DZIERŻANOWSKA Monika 57;

11) KIESZEK Ewa 64;

12) PAŹDZIEJ Małgorzata Marianna 64;

13) KLUZEK Jarosław Adam 38;

14) KOCIK Agnieszka Maria 41;

15) PERDEUS Paweł Piotr 58;

16) KOBYLIŃSKA Irena Bożena 23;

17) CHRUST Przemysław 168.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 103 472 głosy, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) MACIEREWICZ Antoni 41871,

b) TELUS Robert 11 305,

c) SELIGA Dariusz Michał 8 129,

d) WITKO Marcin 6 535.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 23 988 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) OSTROWSKI Artur Zygmunt 7 884.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 23 010 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) DOMARACKI Marek Robert 9 986.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 34 789 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy została wybrana kandydatka, która otrzymała największą liczbę głosów:

a) OZGA Krystyna Ewa 9 207.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 66 889 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostały wybrane kandydatki, które otrzymały największą liczbę głosów:

a) RADZISZEWSKA Elżbieta 19 269,

b) RUTKOWSKA Dorota 10 268.

Rozdział 11. Okręg wyborczy nr 11 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

2. Zarejestrowano 10 list z 200 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 794 134; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 360 353 osobom, w tym 322 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 360 251 kart do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 392.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 359 859.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,31%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 19 959, co stanowi 5,55% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 339 900, co stanowi 94,45% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 109 205 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SCHREIBER Grzegorz Zenon 17 808;

2) MATUSZEWSKI Marek 16 207;

3) MASTALEREK Marcin 8 509;

4) GRABICKA Krystyna Stanisława 6 776;

5) MATEUSIAK-PIELUCHA Beata Anna 6 319;

6) ZARZYCKI Wojciech Szczęsny 4 158;

7) WOŹNIAK Tadeusz Jacek 8 996;

8) POLAK Piotr Stanisław 9 022;

9) KŁOPOTOWSKI Konrad 2 211;

10) CZYŻ AK Grażyna Ewa 3 128;

11) KOSIOREK Marcin Rafał 5 213;

12) DĘGA Sylwia Bogumiła 4 179;

13) OLAS Stanisław Czesław 1 127;

14) KRZAK Michał Bazyli 1243;

15) RZĄDZIŃSKI Robert Roman 1 327;

16) SAGAN Marlena Barbara 2 630;

17) GĘDEK Łukasz Andrzej 878;

18) MOSKA Jolanta Maria 510;

19) OLCZAK Grażyna Jadwiga 1 046;

20) ŻEBROWSKA Jolanta Janina 1 102;

21) ROZMARYNOWSKA Anna Maria 2 159;

22) LIBERSKI Zbigniew Krzysztof 631;

23) WOŹNIAK Marlena Maria 1431;

24) ROZMARYNOWSKA Urszula Teresa 2 595.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 5 866 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KENIC Janusz Kazimierz 1 389;

2) BUDZIANOWSKI Piotr Ryszard 475;

3) HAJNRYCH Grażyna 562;

4) ŚMIGIELSKI Witold Jacek 330;

5) TOMCZAK Henryk Zenon 539;

6) BAJER Bartosz Artur 275;

7) STARCZEWSKI Jan 165;

8) SZADKOWSKA Anna Maria 484;

9) DĄBROWSKI Andrzej Maksymilian 98;

10) LIS Anna Maria 496;

11) WOJCIECHOWSKA Rrystyna Zofia 308;

12) GRADOWSRI Dariusz 152;

13) KRÓL Kamilla Dorota 337;

14) ZAJDA Tomasz Ryszard 256.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 29 933 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PIĄTEK Iwona Zofia 5 539;

2) KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 2 846;

3) DZIEMDZIELA Józef 2 405;

4) JURA Tomasz Aleksander 1 259;

5) KAŹMIERSKA-MAŁYSKA Iwona Monika 1 896;

6) LEŚNICZAK Henryk Jan 615;

7) SADZIŃSKI Przemysław 652;

8) ZARĘBSKI Zdzisław 332;

9) LEŚKIEWICZ Patrycja Irena 534;

10) KABACIŃSKI Wojciech Andrzej 415;

11) ŁEBKOWSKI Paweł Krzysztof 296;

12) PRZYTULSKA Maria Nina 587;

13) KOWALCZYK Dominika Anna 516;

14) WARZOCHA Maryla 368;

15) KRASKA Robert Piotr 642;

16) PŁUCIENNIK Agnieszka 728;

17) SZCZEPAŃSKA Elżbieta Zofia 325;

18) WIŚNIEWSKA Ewa 695;

19) GROBLEWSKA-DURAJSKA Bogusława Maria 181;

20) WALCZEWSKA Aleksandra Marianna 290;

21) JANOWSKA Ewa Maria 999;

22) KRY SIAK Piotr Paweł 312;

23) RUCIŃSKI Mirosław Remigiusz 419;

24) OLEJNICZAK Cezary Roman 7 082.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 35 623 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PACHOLSKI Michał Tomasz 12 918;

2) MATUSZEWSKA-KOŚCIELEWSKA Anna Maria 3 180;

3) FOLWARCZYK Sylwia 2 202;

4) WŁODARCZYK Iwona Jolanta 1 932;

5) CZECZKO Dominik Adam 853;

6) HIRSZ Paweł Piotr 1 375;

7) MOSTOWSKI Przemysław 739;

8) RUTKOWSKI Jacek Piotr 1 282;

9) KALINOWSKA-MILLER Małgorzata 760;

10) LEWANDOWSKI Marcin Paweł 1 269;

11) JAWORSKI Jan Paweł 566;

12) FRONTCZAK Tomasz 761;

13) PIJEWSKI Tomasz Piotr 670;

14) ARCISZEWSKA-SIEK Paulina Anna 384;

15) SEKUŁA Jakub 589;

16) CZEKALSKI Stefan Ryszard 278;

17) SÓJKA Karol Jan 422;

18) TADEUSIAK Małgorzata Agata 327;

19) CIEŚLAK Justyna Magdalena 763;

20) WINCIOR Andrzej 259;

21) SZTYBEL Iwona Mirosława 332;

22) GOŹDZIK-BIENIECKA Wiesława Monika 347;

23) URBAŃSKA Olga 1 807;

24) KOŁODZIEJCZYK Rafał Ryszard 1 608.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 42 671 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ŁUCZAK Mieczysław Marcin 9 373;

2) NAWROCKA Elżbieta Renata 6 370;

3) OLAS Stanisław Piotr 1 789;

4) BEJDA Paweł Jan 3 385;

5) MIEDZIŃSKA Irena Maria 2 109;

6) FRASZKA Tomasz Władysław 1 007;

7) GABRYELCZAK Małgorzata 1 509;

8) ŁABĘDZKI Marcin 935;

9) BARCZAK Sebastian Bogdan 971;

10) STASIAK Zbigniew Marek 1 754;

11) JASIŃSKA Justyna Magdalena 899;

12) OLSZEWSKA-NOWAK Iwona Ewa 380;

13) KWIATKOWSKI Grzegorz 1 157;

14) TRAWCZYŃSKI Zdzisław 753;

15) KANIA Małgorzata Anna 608;

16) TOPÓR Halina Maria 407;

17) ŁAWNICZAK Artur Jerzy 1 433;

18) WILL Jolanta 248;

19) PŁONEK Bożena Maria 311;

20) ŻUBROWSKI Krzysztof Andrzej 1 343;

21) DZIERŻEK Bohdan Cezary 1 549;

22) SZYSZKA Dariusz 874;

23) RÓŻAŃSKIJacekMirosław 671;

24) OWCZAREK Włodzimierz Jan 2 836.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 924 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WERBICKI Wojciech Zygmunt 555;

2) ŚWIERCZYŃSKA Halina 219;

3) LUBOWICKI Piotr 98;

4) TOMCZYK Iwona 201;

5) PRZEPIÓRA Mateusz Krystian 29;

6) JANKIEWICZ Joanna Agnieszka 86;

7) SKALSKI Arkadiusz Marek 67;

8) GORZĘDOWSKA Justyna Magdalena 75;

9) KACZORKIEWICZ Maciej 60;

10) PALIGA Małgorzata 68;

11) FAJKOWSKA Tarsylia Kazimiera 68;

12) FORYŚ Mariusz Norbert 36;

13) GOŁATA Małgorzata Janina 45;

14) RUDEK Przemysław Jacek 26;

15) STAWICKI Radosław Tomasz 24;

16) DORNI A Artur Piotr 18;

17) WÓJCIK Robert Stanisław 51;

18) CIOSEK Patryk Rafał 21;

19) MILOCH Tomasz 15;

20) SZAŁAŃSKA Barbara Danuta 80;

21) KO PIJ Grzegorz 82.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 106 601 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BIERNAT Andrzej Zbigniew 25 721;

2) HANAJCZYK Agnieszka Małgorzata 16 484;

3) TOMCZYK Cezary Józef 12 748;

4) ZAKRZEWSKA Danuta Ewa 5 882;

5) PAWLAK Janusz Bogdan 3 699;

6) JAROSŁAWSKA Joanna Beata 6 248;

7) JASIŃSKI Janusz 2 397;

8) BINDER Piotr Jan 1 549;

9) BIEDA Robert Damazy 1 690;

10) KRAWCZYK Marek 1 896;

11) KAŁUŻNY Jan 1314;

12) KOŁODZIEJSKA Agnieszka Dorota 1771;

13) LIPIŃSKA Grażyna Jolanta 2 012;

14) GÓRECKI Piotr Wojciech 700;

15) MAKOTA Beata 1 210;

16) PIEKARZ Krzysztof Władysław 1578;

17) DUNIN BORKOWSKA Anna Maria 1 294;

18) RAKOWSKI Krzysztof Gabor 2 996;

19) KAŁUŻA Emilia Stanisława 1 480;

20) SAŁAGACKI Marcin 1419;

21) WERWIŃSKA Krystyna 1 517;

22) SUT Sebastian Jan 1 049;

23) PIGŁOWSKI Dariusz Andrzej 352;

24) DUNIN Artur Jerzy 9 595.

8. Na listę nr 8 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 1 388 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) STOLARCZYK Ewa Kazimiera 257;

2) GRZEGORZEWSKI Dawid Piotr 97;

3) MACIEJEWSKA Elżbieta Wiesława 91;

4) KAŹMIERSKI Józef 78;

5) MORAWIAK Maria Anna 45;

6) WIEDEŃSKA Honorata 21;

7) PIETRAS Marian Antoni 59;

8) WRÓBEL Małgorzata 66;

9) JEZIERSKI Mariusz Karol 18;

10) RZEPKA Wiesław Józef 42;

11) WOJCIECHOWSKA Jolanta 47;

12) MARCINIAK Arkadiusz Michał 36;

13) GŁOWACKA Ewa 58;

14) SAZON Aneta Katarzyna 20;

15) MALINOWSKA Aneta Karolina 41;

16) BAŃSKA Katarzyna Aldona 17;

17) NOWAK Marcin Piotr 65;

18) STAWSKI Mirosław 62;

19) OLEJNICZAK Bogusław Andrzej 268.

9. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 5 713 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KĘDZIERSKI Lech Tomasz 2 844;

2) UTECHT Waldemar Arkadiusz 483;

3) DOBIESZ Alicja Maria 375;

4) KOSIACKA-WOCH Aneta Iwona 139;

5) KACZOROWSKA Halina Bożena 206;

6) JANCZAK Magdalena Anna 213;

7) BAKALARSKI Marcin 341;

8) SASS Sebastian Edward 235;

9) SUPERA-SZALENIEC Justyna 270;

10) JACKIEWICZ Jerzy 82;

11) RYBKOWSKI Sławomir 77;

12) TOMCZAK Ewelina 448.

10. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 976 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GŁOWACKI Tomasz Bogdan 198;

2) PAWLAK Jerzy Wojciech 257;

3) LOBKA Grzegorz Janusz 43;

4) HALAMUS Anatol 81;

5) MICHALAK Aleksandra Izabela 105;

6) DĘBKOWSKI Stanisław Michał 29;

7) PIECZEWSKA Anna 35;

8) DRABIK Marek 50;

9) KONARSKA Sylwia 26;

10) STRUSZCZYK Adrian Waldemar 7;

11) BEDNARKIEWICZ Teresa 9;

12) CIĄGŁO Włodzimierz Adam 12;

13) JURCZAK Agnieszka Maria 46;

14) BOROSKI Marek 78.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano

109 205 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SCHREIBER Grzegorz Zenon 17 808,

b) MATUSZEWSKI Marek 16 207,

c) POLAK Piotr Stanisław 9 022,

d) WOŹNIAK Tadeusz Jacek 8 996,

e) MASTALEREK Marcin 8 509.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 29 933 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) OLEJNICZAK Cezary Roman 7 082.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 35 623 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) PACHOLSKI Michał Tomasz 12 918.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 42 671 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) ŁUCZAK Mieczysław Marcin 9 373.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 106 601 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) BIERNAT Andrzej Zbigniew 25 721,

b) HANAJCZYK Agnieszka Małgorzata 16 484,

c) TOMCZYK Cezary Józef 12 748,

d) DUNIN Artur Jerzy 9 595.

Rozdział 12. Okręg wyborczy nr 12 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 122 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512 929; pakiety wyborcze wysłano 7 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 253 546 osobom, w tym 204 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 253 490 kart do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 468.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 253 022.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,33%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 13 653, co stanowi 5,40% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 239 369, co stanowi 94,60% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 91 220 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZYDŁO Beata Maria 43 612;

2) SZCZERSKI Krzysztof Maria 4 751;

3) ŁATAS Marek Jerzy 12 466;

4) POLAK Marek Władysław 6 341;

5) GÓRSKA Anna Teresa 2 219;

6) JURZAK Jarosław Ludwik 2 132;

7) HAJOS Sławomir Paweł 2 588;

8) BIENIEK Władysław 1 186;

9) KASPEREK Krzysztof 2 205;

10) NIEŚPIELAK Jeremi Paweł 2 602;

11) KOZIK Krzysztof Janusz 2 683;

12) ŚWIATŁOŃ Krystyna 944;

13) ŚWIERKOSZ Grażyna 1 308;

14) MAJKA Jolanta Maria 1 172;

15) WĄGIEL Krystyna Maria 686;

16) KACZYŃSKI Filip Roman 4 325.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 7 055 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GOŁDYNIA Grzegorz Władysław 2 546;

2) LISTWAN Marek Marian 1 300;

3) CHRUSZCZ Maksymilian 412;

4) DŁUGOPOLSKA Joanna Anna 689;

5) PIWOWARSKI Damian 255;

6) ŻAK Marcin Arkadiusz 247;

7) GIERAT Iwona 275;

8) MIROCHA Anna Elżbieta 214;

9) KOWALCZYK Robert Jerzy 204;

10) KORCZYK Andrzej Henryk 84;

11) WÓJCIK Paulina Katarzyna 213;

12) ŻAK Lucyna Natalia 278;

13) KUCZEK Krzysztof Dariusz 338.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 16 438 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZWED Dariusz Jacek 3 842;

2) RYDZOŃ Stanisław 5 811;

3) DRABEK — POLEK Wiesława 1 053;

4) SKUZA Grzegorz 401;

5) RAUCH Jan Zbigniew 678;

6) MATUSZEWSKA Franciszka 427;

7) GRZELKA — KOPEĆ Joanna 548;

8) TALAGA Irena 810;

9) GRÓDECKI Andrzej Józef 173;

10) SZAFRAŃSKA Janina Bożena 434;

11) KULIŃSKI Wojciech Marcin 173;

12) SZCZOTKOWSKI Dariusz 265;

13) ADAMUS Karolina 562;

14) LEWANDOWSKI Andrzej Jan 482;

15) JANZER Izabela Magdalena 195;

16) KOBIELUSZ Paweł Bernard 584.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 21 137 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) TAWREL Andrzej Mirosław 7 597;

2) PIĄTKOWSKA Zdzisława Alicja 2 612;

3) SZCZYGIEŁ Elżbieta Teresa 2 228;

4) KAZNOWSKI Adrian 690;

5) ŚWIĘSZEK Grzegorz Stanisław 677;

6) MALCHER Przemysław Antoni 420;

7) POTOCKIJerzy Marian 1113;

8) KLERMON — WILLIAMS Jakub Włodzimierz 476;

9) NĘDZA Edyta 1 520;

10) GŁOWACZ Danuta 493;

11) SUCHECKI Radosław Zygmunt 395;

12) DOMINIK Paulina Monika 856;

13) BYLICA Jacek Robert 1 474.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 14 074 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) HARĘŻLAK Andrzej Jerzy 2 271;

2) SZYDŁOWSKI Franciszek 2 024;

3) SASUŁA Andrzej Wojciech 1 122;

4) WIŚNIEWSKA Beata Barbara 923;

5) HYJEK Ewa Maria 457;

6) STALMACH Wiesław 660;

7) KLIMCZYK Józef 377;

8) PUDO Stanisław 1 173;

9) BUDKA Józef 551;

10) ADAMCZYK Adam 734;

11) SZCZEPANIAK Krystyna 633;

12) KLIMOWSKA — BOBULA Edyta Katarzyna 282;

13) JOPEK Bożena Halina 386;

14) JAROSZ Franciszka 213;

15) MISKA Anna Maria 269;

16) KAŁA Józef 1 999.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 463 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DZIADKOWIEC Dorota Małgorzata 455;

2) LINCZOWSKI Jacek Jerzy 106;

3) KNAPIK Zbigniew 133;

4) GARBUZ Ewelina Halina 47;

5) KAMIŃSKA Barbara Magdalena 76;

6) WAŁĘGA Tomasz 61;

7) SROCZYŃSKA Julia Bogna 57;

8) KUFTA Barbara Iwona 48;

9) RĄCZKA Monika 103;

10) STASZCZYK Przemysław Bartosz 30;

11) BĄBACZ Grzegorz Piotr 30;

12) PŁONKA Robert Tomasz 56;

13) JASEK Joanna Barbara 44;

14) GAWĘDA Ewa Małgorzata 78;

15) NOWO RYT A Beata Anna 64;

16) KUFTA Adam Tomasz 75.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 85 670 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GRAŚ Paweł Bolesław 36 992;

2) ARKIT Tadeusz Andrzej 12 458;

3) BOBOWSKA Joanna Grażyna 7 976;

4) KOTARBA Stanisław Wojciech 2 783;

5) NIEDZIELA Dorota 6 166;

6) SATERNUS Andrzej Stanisław 3 330;

7) MACIASZEK Robert Tomasz 3 479;

8) KOŁAT Zbigniew Wojciech 692;

9) LISTWAN Ryszard Andrzej 1 162;

10) PĘDRAK Maria Irena 1 474;

11) SZCZUREK Renata Krystyna 1898;

12) TOMIAK Krzysztof Marek 861;

13) BROŻEK Maria 2 029;

14) RAMENDA Sebastian 1613;

15) NAGÓRZAŃSKA Henryka Maria 633;

16) WACŁAWSKI Jan Stanisław 2 124.

8. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 2 312 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MURZYN Leszek 889;

2) CZACHUR Adam Aleksander 108;

3) OLIWA Rozalia 160;

4) POPIEŁUSZKO Ryszard Franciszek 167;

5) WYDRA Joanna 106;

6) KOZDRÓJ Zygmunt 25;

7) KUMALA Anna Dominika 73;

8) PAJĄK Jan 224;

9) SZYDLIK Halina Danuta 62;

10) FORTUNA Marta Halina 88;

11) DUBIEL Maria Zofia 60;

12) BABIK Radosław 46;

13) ZWOLIŃSKA Bogumiła Stanisława 41;

14) WIERZBICKA Helena Teresa 41;

15) STRYCZEK Iwona Gabriela 43;

16) KUCHARSKI Piotr Andrzej 179.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 91 220 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SZYDŁO Beata Maria 43 612,

b) ŁATAS Marek Jerzy 12 466,

c) POLAK Marek Władysław 6 341,

d) SZCZERSKI Krzysztof Maria 4 751.

2) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 85 670 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) GRAŚ Paweł Bolesław 36 992,

b) ARKIT Tadeusz Andrzej 12 458,

c) BOBOWSKA Joanna Grażyna 7 976,

d) NIEDZIELA Dorota 6 166.

Rozdział 13. Okręg wyborczy nr 13 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 14 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 201 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 933 615; pakiety wyborcze wysłano 45 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 521 155 osobom, w tym 499 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 520 943 karty do głosowania, w tym 35 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 469.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 520 474.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,75%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 13 894, co stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 506 580, co stanowi 97,33% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 156 800 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DUDA Andrzej Sebastian 79 981;

2) ADAMCZYK Andrzej Mieczysław 14 297;

3) TERLECKI Ryszard Iwon 14 726;

4) BUBULA Barbara Ewa 7 502;

5) OSUCH Jacek Piotr 10 997;

6) KOSIOR Bolesław Henryk 1 984;

7) TATARA Agata Iwona 3 099;

8) BIESAGA Jan Czesław 1513;

9) ĆWIK Piotr Krzysztof 3 502;

10) PIETRUS Włodzimierz Wacław 1 168;

11) ŚMIAŁEK Witold Janusz 831;

12) GILARSKI Mirosław Jan 1 870;

13) DUDA Elżbieta 3 353;

14) WRÓBLEWSKA Halina Elżbieta 833;

15) GAMRAT Krystyna 1 220;

16) MAZUR Andrzej Karol 585;

17) TOCHOWICZ Włodzimierz 1 087;

18) KWIATKOWSKA — RACHWAŁ Ewa Maria 810;

19) SŁONIOWSKI Łukasz Jan 447;

20) GŁOWA Elżbieta 962;

21) PLEWNIAK Stanisław Zdzisław 591;

22) JAGOCKI Marek Witold 425;

23) WYRWIŃSKA — CIEŚLAK Małgorzata Anna 425;

24) BUCZKOWSKI Andrzej 947;

25) ZAREMBA — PIWOWARSKA Maria Teresa 636;

26) DURAJ Izabela Agnieszka 657;

27) ZAMORSKA Grażyna Małgorzata 882;

28) JAHN — MACHOWSKA Joanna Agnieszka 1 470.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 10 749 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) OWCZARSKI Zbysław Piotr 4 046;

2) TWORZYDŁO — WOŹNIAK Iwona Maria 1 447;

3) JURCZAK Marian 600;

4) SUTER Marta Rozalia 627;

5) DZIUBA — BOCZKOWSKA Marzanna Ewa 537;

6) BASA Jan Zbigniew 294;

7) GARDEŁA Elżbieta Katarzyna 330;

8) KOCJAN — DĄBROWA Beata Jolanta 198;

9) ROJEK Grzegorz Witold 212;

10) KUZORA Tomasz Jan 131;

11) SROKA Rafał 208;

12) KACZOR Michał Aleksander 264;

13) SULARCZYK — ZIELIŃSKA Małgorzata 392;

14) MAJ Rafał Andrzej 192;

15) NALEPA Tomasz Jan 219;

16) WRÓBEL Konrad 114;

17) RZEPKA Aneta Dominika 380;

18) HAJDUK Dariusz 181;

19) EMILEWICZ Marcin Jan 377.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 27 504 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KALITA Tomasz Roman 8 365;

2) BINCZYCKA Elżbieta 4 098;

3) HARTMAN Jan Marek 2 209;

4) ORKISZ Jan 5 295;

5) SZCZUKA Anna Małgorzata 1 144;

6) CZERKAS Irena Barbara 361;

7) PROKOP Jerzy Franciszek 380;

8) NATKANIEC Ryszard 619;

9) UFIR Dorota Maria 479;

10) BEDNAREK Marian 312;

11) LESZCZYŃSKA Ryszarda 197;

12) KIMNER — TRZCIŃSKA Iwona Teresa 141;

13) JEDYNAK Roman Waldemar 243;

14) NOCOŃ Anna Małgorzata 395;

15) MARCINEK Ewa Lucyna 233;

16) SOLARZ Bogdan Władysław 283;

17) PIECHNIK Jerzy Zbigniew 125;

18) KRÓL Agnieszka 884;

19) KANIA Joanna Marzena 315;

20) SZWED Damian 271;

21) KRÓLIKOWSKI Włodzimierz 170;

22) JANCZUR Andrzej Jan 86;

23) CZUDEJ Arkadiusz Robert 83;

24) MATCZUK Karolina Anna 357;

25) MEUS Grzegorz Józef 437.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 45 079 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GRODZKA Anna 19 451;

2) MASŁOWIEC Lucjan Władysław 5 799;

3) STUPKIEWICZ TUREK Agnieszka Karolina 1793;

4) MASTEK Elżbieta Maria 1 197;

5) CZERNECKI Leszek Józef 2 170;

6) ZIMNI AK Robert Roman 3 257;

7) STARYCZENKO Marcin Andrzej 853;

8) WOŹNIAKIEWICZ Ewa Maria 955;

9) GARGA Jerzy 635;

10) SZAL Stanisław Józef 472;

11) PIESZCZEK Włodzimierz Stanisław 409;

12) BON AR Bożena Teresa 618;

13) DZIERLĘGA Dominik Łukasz 507;

14) PŁATEK Krystyna Barbara 731;

15) GÓRECKA Kazimiera 515;

16) BANDYK Adrian Piotr 317;

17) OLESZKO — SAWICKA Magdalena Maria 647;

18) TKACZYK Andrzej 585;

19) JAROSZ Grzegorz Mikołaj 456;

20) MANTERYS Bożena Elżbieta 581;

21) KAMIENIARZ Katarzyna 1046;

22) MOKSA Waldemar 436;

23) BŁĄKAŁA Stanisław 1 649.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 22 574 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KOZAK Wojciech 4 663;

2) PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 3 778;

3) DOMAGAŁA Adam Stanisław 2 507;

4) KALISKI Maciej Kazimierz 804;

5) KURTYKA Halina Ewa 2 210;

6) WÓJCIK Jerzy 824;

7) BOGDALI Bogdan Wojciech 466;

8) PASZKOT Marzena Iwona 161;

9) DROŻDŻ Ewa Sabina 352;

10) WAŃTUCH Łukasz Mariusz 286;

11) OKRAJEK Włodzimierz Wiktor 749;

12) GORAJCZYK Stanisław Piotr 887;

13) DURŁAK Tadeusz 578;

14) ZAJĄCZKOWSKA Jolanta Czesława 140;

15) JAROSZ Sylwia Magdalena 224;

16) BIAŁAS Justyna 319;

17) ĆMAK Piotr Ludwik 85;

18) KULIŃSKA Michalina Maja 138;

19) TOMASZEK Zbigniew Antoni 353;

20) CHWASTEK Michał Stanisław 723;

21) LINCA Mieczysław 234;

22) MAKOWSKI Tomasz Ryszard 128;

23) RYBICKA — MASZCZAK Maria Anna 137;

24) PIJANOWSKI Jacek Marcin 95;

25) KALETA Zofia 566;

26) SENDOR Piotr Szymon 135;

27) THIER Marek Władysław 362;

28) MALINOWSKA Maria 670.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 194 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WROŃSKI Leszek Józef 610;

2) JANKOWSKA Iwona Beata 313;

3) PAWLAK Artur Wojciech 183;

4) OTTOMAŃSKA Danuta 58;

5) ADAMSKI Jarosław Mariusz 73;

6) SUDER Jolanta Małgorzata 111;

7) TOMCZYK Krzysztof Zbigniew 57;

8) WEŁNA Paweł Piotr 47;

9) BOROWIEC Aleksandra Anna 90;

10) PAMUŁA Janina 54;

11) GOLIK Władysław 36;

12) BARTOSIAK Emil Piotr 24;

13) KRAWCZYK Rafał Stanisław 38;

14) ZIRALDO Piotr Andrzej 41;

15) JARUGA Kamil Zbigniew 34;

16) KOTLARZ Przemysław Mateusz 17;

17) NOGA Andrzej 45;

18) MOŻDŻEŃ Ryszard Stanisław 15;

19) JURCZYŃSKA Magdalena Dorota 68;

20) PIETRASZAK Agata 69;

21) BISKUP Krystyna Stanisława 73;

22) HELAK Helena Zofia 138.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 224 915 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RA Ś Ireneusz Jacek 31455;

2) MATUSIK — LIPIEC Katarzyna Irena 22 178;

3) GO WIN Jarosław Adam 62 570;

4) FEDOROWICZ Jerzy Feliks 28 383;

5) JANTOS Małgorzata Krystyna 6 175;

6) KRUPA Jacek Jan 5 018;

7) GADEK Lidia Stanisława 7 191;

8) LASSOTA Józef 10 241;

9) SAMBORSKI Adam Alfred 938;

10) MARCZUŁAJTIS — WALCZAK Jagna Kinga 7 289;

11) PIASNY Paweł Marcin 4 185;

12) SŁAWIŃSKI Mateusz Jerzy 1013;

13) MEYSZTOWICZ Jerzy Witold 1 705;

14) NENKO Jerzy Jan 548;

15) DĄSAŁ Bogdan Michał 620;

16) SIUDAK Ewa 1 798;

17) JANAWA Grażyna Genowefa 980;

18) WILAM Agata Iwona 2 002;

19) GIBAŁA Łukasz 18 583;

20) BIELAŃSKA Katarzyna Anna 1 392;

21) PIETROW Dorota Jadwiga 722;

22) JASTRZĘBSKI Paweł Artur 646;

23) GORAJ Lucjan 874;

24) FILEMONOWICZ Wojciech Jerzy 3 791;

25) KLIMCZAK Andrzej Marian 404;

26) MUSIAŁ Kazimierz Józef 577;

27) SĘKOWSKA Daria 976;

28) SZYBIST Anna Gabriela 2 661.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 16 765 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ŻÓŁTEK Stanisław Józef 9 260;

2) SZATAN Jarosław Kazimierz 2 021;

3) CZARNEK Norbert Jerzy 642;

4) GOŁĘBIEWSKA Jadwiga Wiesława 618;

5) STARNOWSKI Daniel Michał 230;

6) GANKIEWICZ Ewa Franciszka 165;

7) SIERANT Maciej Zbigniew 223;

8) KRUK Łukasz Julian 205;

9) STRUŚ Krzysztof Jakub 189;

10) MICHAŁOWSKA Marta Urszula 228;

11) ROSADZIŃSKI Andrzej 97;

12) SIGNIO Bożena 123;

13) SKOPLAK Anna Magdalena 117;

14) NOWAK Jakub Krzysztof 118;

15) MICHAŁOWY Tomasz Jerzy 57;

16) BACHMATIUK Mariola Agnieszka 62;

17) KOWAL Tomasz Marek 175;

18) DROŻDŻ Paulina Franciszka 115;

19) PABIAN Mateusz Paweł 133;

20) OLSZOWSKI Adam Tadeusz 196;

21) MLECZKO Konrad Adam 431;

22) KOZŁOWSKI Ryszard Mikołaj 140;

23) SĘK Justyna 376;

24) PIEKARSKI Hubert Zdzisław 73;

25) TOMCZAK — KRĘŻEL Magdalena 113;

26) RAJKIEWICZ Łukasz Bartosz 53;

27) SZANIAWSKA — SZYDŁOWSKA Magdalena Anna 212;

28) SYGA Artur Jerzy 393.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano

156 800 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) DUDA Andrzej Sebastian 79 981,

b) TERLECKI Ryszard Iwon 14 726,

c) ADAMCZYK Andrzej Mieczysław 14 297,

d) OSUCH Jacek Piotr 10 997,

e) BUBULA Barbara Ewa 7 502.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 45 079 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy została wybrana kandydatka, która otrzymała największą liczbę głosów:

a) GRODZKA Anna 19 451.

3) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 224 915 głosów, przypadło 8 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) GOWIN Jarosław Adam 62 570,

b) RAŚ Ireneusz Jacek 31 455,

c) FEDOROWICZ Jerzy Feliks 28 383,

d) MATUSIK — LIPIEC Katarzyna Irena 22 178,

e) GIBAŁA Łukasz 18 583,

f) LASSOTA Józef 10 241,

g) MARCZUŁAJTIS — WALCZAK Jagna Kinga 7 289, h) GADEK Lidia Stanisława 7 191.

Rozdział 14. Okręg wyborczy nr 14 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.

2. Zarejestrowano 9 list z 157 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 604 838; pakiety wyborcze wysłano 11 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 295 075 osobom, w tym 266 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 295 009 kart do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 124.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 294 885.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,75%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 16 039, co stanowi 5,44% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 278 846, co stanowi 94,56% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 143 543 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MULARCZYK Arkadiusz 45 801;

2) NAIMSKI Piotr Aleksander 5 388;

3) PALUCH Anna 9 764;

4) BARTUŚ Barbara Halina 14 652;

5) SIARKA Edward 13 264;

6) JANCZYK Wiesław Stanisław 13 993;

7) ROMANEK Andrzej Stanisław 9 743;

8) PICZURA Jan 3 817;

9) CIĄGŁO Edward 4 270;

10) FILIPIAK Ewa 3 513;

11) PORĘBA Antoni Marian 2 606;

12) DORULA Leszek 3 660;

13) NOWAK Alicja 2 564;

14) SUŁKOWSKI Stanisław Jan 1 497;

15) BORZĘCKI Michał Piotr 3 006;

16) KOSAKOWSKA Iwona Maria 861;

17) JANCZURA Teresa 1 299;

18) PALKI Jan Piotr 908;

19) BARAN Bonifacy 1 076;

20) OSTROWSKA Helena 1861.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 6 041 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) HAJDA Kazimierz 1 525;

2) MAJOCH Waldemar 261;

3) MORAWA Tadeusz Stanisław 235;

4) WOJTOWICZ Jadwiga Teresa 906;

5) GRUSZKA Maria 544;

6) DĘBSKI Stanisław Jan 701;

7) BIEL Krzysztof 383;

8) RYMARCZYK Irena Elżbieta 162;

9) WOJTAS Czesław 178;

10) ORZECHOWSKA Stanisława 122;

11) ZMUDA Lucyna Anna 103;

12) BIEDA Andrzej 164;

13) KARCZYŃSKA Monika Anna 205;

14) PILCH Joanna Zofia 150;

15) FILAS Maria 99;

16) BYSTROWSKA-ORAWIEC Joanna Maria 91;

17) WOŹNIAK Krzysztof Jan 212.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 11 750 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SAS Kazimierz 5 121;

2) KUKLA Rafał Tomasz 1 931;

3) KIEMYSTOWICZ Bożena Józefa 478;

4) KNAPIK Jan Leopold 842;

5) KRZYŻKOWIAK Łucja Maria 198;

6) GABOR Jan 366;

7) JASNOSZ Michał Wilhelm 289;

8) GÓRSKI Stanisław 288;

9) CEMPA-PULIT Grażyna 193;

10) JAWORSKA Katarzyna Anna 368;

11) FILAR Janusz Wojciech 134;

12) WĘDRYCHOWICZ Eugeniusz 150;

13) FROHLICH Beata Małgorzata 301;

14) KACZMAREK Katarzyna Ewa 201;

15) NIŻNIK Krystyna Maria 125;

16) LATAŁA-ZIĘBA Lucyna Janina 74;

17) TOMASZEK Tadeusz 124;

18) KOŚCIÓŁEK Paulina Arieta 164;

19) KRUK Piotr Aleksander 181;

20) UJWARY Edward Kazimierz 222.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 13 022 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BANDYK Kazimierz 5 256;

2) REICHERT Jolanta Maria 1 964;

3) POLAKIEWICZ Łukasz Tomasz 957;

4) CHMIELEWSKA-SOBCZAK Katarzyna Elżbieta 754;

5) GRAPA Kamil Grzegorz 418;

6) GURGUL Jarosław Mieczysław 656;

7) KIDOŃ Monika 716;

8) KURZAWA Jakub Alfred 217;

9) LEW-MIGACZ Magdalena 450;

10) MOŻDŻEŃ Tomasz Krzysztof 250;

11) FILIPEK Agata Małgorzata 619;

12) WĘGRZYN Stanisław 765.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 19 387 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DUTKA Bronisław 6 583;

2) KASZYK Stanisław 1911;

3) BARNAŚ Stanisław 1 720;

4) BABIARCZYK Bogumiła 790;

5) KOLBRECKA Józefa 465;

6) BODZIONY Emil 1 078;

7) KĄDZIOŁKA Michał Bartosz 764;

8) BOCHNIA Irena Agata 491;

9) CHMURA Mikołaj Wojciech 723;

10) TRZASKOŚ Marek 575;

11) KRÓLCZYK Monika Joanna 237;

12) STOKŁOSA Jolanta Stanisława 409;

13) NALEPKA Jerzy Andrzej 884;

14) BARAN Grzegorz 235;

15) KLIMOWSKI Marcin Sebastian 343;

16) MOSKAŁA Renata Małgorzata 189;

17) KWIT Jacek Adam 523;

18) WALENDOWICZ Krystyna 241;

19) DZIEDZINA Franciszek Piotr 823;

20) WIŚNIOWSKA Elżbieta Aleksandra 403.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 001 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KROK Kazimierz 343;

2) LEJA Małgorzata Maria 114;

3) WÓJCIK Kazimierz Marian 89;

4) SURMA Urszula 66;

5) STASZEL Stanisław 119;

6) FORMA Barbara 33;

7) SURMA Anna Zofia 56;

8) MIŁKOWSKA Ewa Barbara 41;

9) BURNAGIEL Anna Teresa 34;

10) SZABLA Krzysztof Jan 60;

11) ZDZIEBŁOWSKI Dawid Jan 46.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 77 809 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) CZERWIŃSKI Andrzej Stanisław 16 723;

2) GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 15 345;

3) MALUCH Małgorzata Krystyna 6 843;

4) PATALITA Tadeusz 6 422;

5) DZIWISZ Barbara Stanisława 3 124;

6) ZEGZDA Leszek Jan 4 821;

7) JACHYMIAK Maciej 2 972;

8) KUK Jan Zbigniew 820;

9) STASZEL Wiesława 305;

10) CYCOŃ Marian Adam 10 678;

11) KOPERSKI Mariusz Jarosław 321;

12) KOWALCZYK Justyna Maria 873;

13) KRÓL-MIREK Agata Kazimiera 1471;

14) WIĘCEK Jan 1 190;

15) GÓRKA Jerzy Józef 468;

16) JANOWSKA Kinga Anna 1 660;

17) SIENKIEWICZ Jan 1223;

18) STRAMA Zofia 588;

19) NIEMIEC Małgorzata Anna 1 125;

20) KOZIOŁ Krzysztof Franciszek 837.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 4 963 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PACIEJ Andrzej Stefan 2 061;

2) JAMRO Szymon 500;

3) MROWCA Małgorzata Józefa 246;

4) GOŁĘBIOWSKI Jerzy Waldemar 160;

5) MARKUSZEWSKA-TOCZEK Elżbieta Gabriela 129;

6) WENECKI Piotr 158;

7) GARULA Jacek Jerzy 204;

8) NIWICKA-WŁODEK Sonia Zofia 82;

9) KALETA Jadwiga Helena 137;

10) PABIN Piotr Franciszek 55;

11) WOJTASZEK Stanisław 139;

12) BEREZOWSKI Maciej Henryk 119;

13) KRZAK Dorota Maria 132;

14) SUŁKOWSKA Anna Maria 97;

15) LELITO Krzysztof 148;

16) POTOCZEK-KĄDZIOŁKA Beata Łucja 72;

17) KLAG Krzysztof Józef 118;

18) JABŁOŃSKI Mateusz Piotr 116;

19) CHOWANIEC Tomasz Michał 290.

9. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 330 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NOWAK Tadeusz Józef 374;

2) POLAK Paweł Robert 115;

3) BROKOS Lucyna Małgorzata 67;

4) KLIŃSKI Stefan Paweł 64;

5) MATRAS Stanisław 134;

6) PROSTKO Wiesław Ryszard 160;

7) UCZKIEWICZ Mieczysława 15;

8) KACZMARCZYK Alfred Antoni 48;

9) MAJOCH Bogusława 14;

10) BROWN Dominika Agata 18;

11) JANUSZ Józef 35;

12) SEUL Anastazja Beata 16;

13) PAZGAN Józef 61;

14) DEMSKA Stanisława 41;

15) KUROWSKIJózefAdam 15;

16) KUDER Krzysztof Roman 8;

17) ŁUKASIK Małgorzata Maria 41;

18) JASIŃSKIJerzy Kazimierz 81.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 143 543 głosy, przypadło 7 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) MULARCZYK Arkadiusz 45 801,

b) BARTUŚ Barbara Halina 14 652,

c) JANCZYK Wiesław Stanisław 13 993,

d) SIARKA Edward 13 264,

e) PALUCH Anna 9 764,

f) ROMANEK Andrzej Stanisław 9 743,

g) NAIMSKI Piotr Aleksander 5 388.

2) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 77 809 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) CZERWIŃSKI Andrzej Stanisław 16 723,

b) GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 15 345,

c) CYCOŃ Marian Adam 10 678.

Rozdział 15. Okręg wyborczy nr 15 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 137 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 569 156; pakiety wyborcze wysłano 10 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 273 202 osobom, w tym 250 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 273 113 kart do głosowania, w tym 10 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 135.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 272 978.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,96%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 15 028, co stanowi 5,51% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 257 950, co stanowi 94,49% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 112 982 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BERNACKI Włodzimierz 18 699;

2) CZESAK Edward Stanisław 18 787;

3) MARIANOWSKA Barbara 5 541;

4) ROJEK Józef 15 978;

5) WOJTKIEWICZ Michał Jan 9 403;

6) RUSECKA Urszula Beata 7 787;

7) KOSTURKIEWICZ Bogdan Tomasz 4 220;

8) KĄDZIELAWA Robert Jerzy 8 524;

9) POŁOSKA Teresa Alicja 2 144;

10) SKRUCH Wojciech 2 132;

11) IWANIEC Renata Maria 1045;

12) CZAPIEWSKI Bogdan Jan 991;

13) KOPROWSKA Barbara Maria 1 268;

14) RYBKA Robert Zdzisław 828;

15) WÓJTOWICZ-WODA Justyna Marta 1 788;

16) STEFAŃCZYK Izabela Małgorzata 570;

17) ZIOBRO Jan Paweł 9 347;

18) ŁUCARZ Roman 3 930.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 7 909 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GAWORCZYK Stanisław 2 740;

2) JĘDRYKA Arkadiusz Andrzej 1 247;

3) BUCZEK Dorota Teresa 969;

4) LITWIN Jacek Bogusław 223;

5) HAŁATEK Wanda 134;

6) JASIŃSKA-KRUK Anna Maria 219;

7) PARYS Józef Roman 301;

8) GRUSZKA Piotr 363;

9) PIŚ Jerzy Stanisław 239;

10) PIETRAS Małgorzata 195;

11) ŁOSIK-MENTEL Urszula Paulina 54;

12) ŁABĘDŹ Anna Maria 195;

13) WENCEL Małgorzata Marta 102;

14) MUCHA Dorota Małgorzata 302;

15) MATRAS Katarzyna Krystyna 185;

16) MASNY Andrzej Włodzimierz 441.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 13 863 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KWAŚNY Jakub Michał 7 305;

2) TWORZYDŁO Iwona Teresa 1 052;

3) BANEK Kazimierz Bogusław 323;

4) POWROŹNIK Magdalena Anna 469;

5) WOŹNIAK Jerzy Andrzej 569;

6) PRZYBYŁO Maria 417;

7) ANDRZEJCZYK Kazimierz Jan 178;

8) KUBALA Jan 402;

9) CZARNECKI Stefan 366;

10) KONIECZNY Eugeniusz Władysław 477;

11) SZTORC Andrzej Stefan syn Józefa 684;

12) NOWAK Grażyna Helena 228;

13) BAZIA Robert Janusz 108;

14) ROKITA Sylwia Anna 245;

15) OLCHAWA Krzysztof 195;

16) NOWICKA Anna Maria 239;

17) MIZERA Irmina Anna 133;

18) POCZĄTEK Tomasz Piotr 473.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 17 017 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BARANOWSKI Piotr Maciej 7 328;

2) SKARŻYŃSKA Grażyna Bogumiła 1 785;

3) HAŁASTRA Małgorzata 877;

4) WOŹNIAKOWSKI Piotr Tadeusz 484;

5) OLEKSY Piotr Rudolf 944;

6) SERWIN Alicja Łucja 517;

7) BURDA Anna 858;

8) GADEK Rafał Kamil 717;

9) STEC Izabela Teresa 613;

10) GĄSIOROWSKI Sławomir Filip 322;

11) SŁOWIKOWSKI Grzegorz Rafał 167;

12) NALEŻNY Waldemar Marcin 222;

13) SKOWYRA Paweł Robert 312;

14) GINALSKA Karolina Bożena 205;

15) ŻAKOWICZ Monika 222;

16) MYTNIK Andżelika Marta 511;

17) KOWALSKA Magdalena Krystyna 401;

18) KILIAN-MICHALCZUK Barbara Katarzyna 532.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 25 833 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZTORC Andrzej Stefan syn Stefana 7 087;

2) SORYS Stanisław Andrzej 2 346;

3) GAWEŁ Marcin Stanisław 3 051;

4) GDOWSKA Maria Magdalena 1 314;

5) GACEK Barbara 1 867;

6) KOZIOŁ Tadeusz 1 668;

7) KAMIŃSKI Bogusław 1071;

8) KRZYSZKOWSKA-PYTEL Magdalena Katarzyna 376;

9) DĄBLEWSKA Małgorzata Maria 574;

10) LUPA Marek Janusz 1168;

11) PIOTROWSKI Grzegorz Bartłomiej 696;

12) MIROSŁAWSKI Zbigniew 201;

13) KORNAŚ Wiesława 261;

14) TADEL Wiesław Wojciech 168;

15) SUMARA Jadwiga 571;

16) SOLKOWSKI Marian Józef 439;

17) MARCZYK Monika Kinga 439;

18) KWAŚNIAK Adam Jan 2 536.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 201 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) H AD ALA Antonina Maria 388;

2) SAWIŃSKI Kornel Witold 91;

3) GURGUL Teresa 102;

4) KULA Tadeusz Adolf 83;

5) SUKA Małgorzata Monika 43;

6) GURGUL Paulina 68;

7) LISOWSKI Władysław Jan 74;

8) SYROKA Katarzyna 51;

9) OTTOMAŃSKI Lech Aleksander 27;

10) GURGUL Patrycja 47;

11) LISOWSKI Grzegorz Piotr 53;

12) PELCZAR Małgorzata Izabela 69;

13) MOSKAL Bartłomiej Spytek 105.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 76 688 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GRAD Aleksander 23 671;

2) AUGUSTYN Urszula Danuta 9 724;

3) MUSIAŁ Jan Wiesław 5 974;

4) KORTA Adam Janusz 3 719;

5) ACHINGER Elżbieta Jadwiga 9 273;

6) BANACH Mirosław Władysław 1 806;

7) WARDZAŁA Robert Marian 10 437;

8) MINORCZYK Marek 763;

9) KALARUS-KWAŚNIEWSKA Magdalena Agnieszka 825;

10) KARASIEWICZ Bernard Henryk 1 045;

11) CIERNIAK-LAMBERT Ewa Irena 1122;

12) SIENKIEWICZ Grzegorz Krzysztof 499;

13) KUSIOR Jadwiga 1 250;

14) JELONEK Julia 1 037;

15) MRÓZ Agata 2 053;

16) SROGA Paweł Andrzej 587;

17) SZYMAŃSKA Krystyna 1 415;

18) WÓJCIK Jan 1 488.

8. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 2 457 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RUSAK Janusz Roman 768;

2) ŁUKASIK Janusz Tomasz 282;

3) SWOSZOWSKA Ewa 160;

4) KLESZCZ Stanisław Marek 138;

5) MALIK Ludmiła Maria 72;

6) STRACH Urszula 135;

7) DREWNIAK Sebastian Włodzimierz 65;

8) CAPIK Andrzej Marian 101;

9) DANECKA Beata Małgorzata 43;

10) ŚWIADER Justyna Maria 49;

11) BUGAJSKI Kazimierz 56;

12) BACHMIŃSKI Zbigniew Andrzej 49;

13) JAWIEŃ Paweł Mirosław 55;

14) BROKOS Kinga Małgorzata 22;

15) ŚLIWA Jolanta Maria 69;

16) PILCH Emilia Angelika 96;

17) ŻAK Justyna Maria 90;

18) MURZYN Izabela Joanna 207.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 112 982 głosy, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) CZESAK Edward Stanisław 18 787,

b) BERNACKI Włodzimierz 18 699,

c) ROJEK Józef 15 978,

d) WOJTKIEWICZ Michał Jan 9 403,

e) ZIOBRO Jan Paweł 9 347.

2) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 25 833 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) SZTORC Andrzej Stefan syn Stefana 7 087.

3) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 76 688 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) GRAD Aleksander 23 671,

b) WARDZAŁA Robert Marian 10 437,

c) AUGUSTYN Urszula Danuta 9 724.

Rozdział 16. Okręg wyborczy nr 16 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.

2. Zarejestrowano 7 list z 134 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 674 762; pakiety wyborcze wysłano 8 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 292 431 osobom, w tym 249 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 292 363 karty do głosowania, w tym 7 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 87.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 292 276.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,32%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 15 766, co stanowi 5,39% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 276 510, co stanowi 94,61% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 93 307 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JASIŃSKI Wojciech Stefan 26 125;

2) OPIOŁA Marek 9 545;

3) WĄSIK Maciej Roman 6 583;

4) KOŁAKOWSKI Robert Jerzy 9 314;

5) PAGÓREK Marian Adam 4 007;

6) KLEJNOWSKA Ilona 5 875;

7) LUBIŃSKA Ewa 2 537;

8) MAŁECKI Maciej 9 757;

9) CHODUBSKI Tomasz Robert 2 669;

10) OSOWSKI Tomasz 2 646;

11) PURCELEWSKA Małgorzata 916;

12) CZEŚNIK Andrzej Sławomir 1 657;

13) KORNATOWSKA Barbara 1 407;

14) URMAŃSKA Maria Zofia 442;

15) GRABOWSKA Małgorzata 1953;

16) JUSTAT Wiesława 497;

17) MIGDA Piotr Czesław 854;

18) GAJEWSKA Maria Bożena 1101;

19) ZAJĄC Krystyna 1 945;

20) KAMIŃSKI Henryk 3 477.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 6 740 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RABCZEWSKI Paweł 1 515;

2) KUBERA Piotr 1 307;

3) ROMANOW Henryka Anna 249;

4) TUCHOLSKI Krzysztof 327;

5) ZMUDCZYŃSKA Edyta Wiesława 333;

6) DZIELIŃSKI Mariusz 388;

7) SAWICKA Marzena 504;

8) DRĄŻKIEWICZ Grzegorz 323;

9) SZCZYTNIEWSKA Beata 140;

10) MAŁECKA Beata 268;

11) URMAŃSKI Jan Dominik 86;

12) HUPIŃSKI Remigiusz Piotr 63;

13) OSIECKI Radosław 96;

14) KOZŁOWSKA Elżbieta 172;

15) KUBAT Zofia 71;

16) RZODKIEWICZ Elżbieta Irena 80;

17) KAMIŃSKA Ewa Grażyna 179;

18) ŚLADOWSKA Marlena Maria 126;

19) ŻELICHOWSKI Jerzy Stefan 513.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 20 798 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GAWKOWSKI Krzysztof Kamil 5 503;

2) IW ANI AK Arkadiusz 2 680;

3) KRÓLEWIECKA Edyta Joanna 1 474;

4) BUDZICH Marek 2 144;

5) KIWIT Marek 1 493;

6) OLENDRZYŃSKA Elżbieta 949;

7) POPIOŁEK Jolanta 1 767;

8) GÓRALCZYK Arkadiusz 470;

9) DREWA Ryszard Józef 136;

10) MICHALSKA Jadwiga Helena 554;

11) SADOWSKI Tomasz Ireneusz 501;

12) GRUCHOT Maria 257;

13) KOZŁOWSKI Jacek 483;

14) MAĆKOWSKA Joanna Stanisława 279;

15) PRZEDLACKI Andrzej 298;

16) ŻUCHOWSKA Ludwika Apolonia 154;

17) ORLIKOWSKA Justyna Magdalena 248;

18) NAWROCKA Małgorzata Helena 290;

19) MALINOWSKA Teresa 1118.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 23 175 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SAJAK Paweł Ireneusz 7 747;

2) ALEKSANDROWICZ Maciej Bohdan 1 695;

3) DĘBSKA Marta 3 044;

4) WYSOCKA Izabela Maria 1 522;

5) WALAWSKI Andrzej Jerzy 585;

6) PINDOR Marcin 1 160;

7) ZAREMBA Milena 751;

8) ZIELIŃSKI Michał 720;

9) KOWALSKI Bogusław 546;

10) STĘKIEL Justyna Agnieszka 267;

11) UMIŃSKI Dariusz 521;

12) CYRAN Paulina 407;

13) BUCZYŃSKI Hubert Paweł 486;

14) SKAMBARA Marta Maria 174;

15) WIECZOREK Jarosław 391;

16) TYMIŃSKI Tomasz 436;

17) CICHOBŁAZIŃSKI Wojciech 149;

18) STRYCHALSKA Monika Maria 266;

19) MICHALSKA Dorota 613;

20) SOKOŁOWSKA Agnieszka 1 695.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 51 766 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PAWLAK Waldemar 24 491;

2) SOPLIŃSKI Aleksander 3 074;

3) ZGORZELSKI Piotr 4 323;

4) KRAWCZYK Wiesława 2 665;

5) SZYMANIK Elżbieta 1 909;

6) WOJNAROWSKI Włodzimierz Adam 3 278;

7) OPOLSKA Grażyna Anna 1 377;

8) SIWIEC Krystyna Barbara 1 294;

9) STOLPA Andrzej 677;

10) ORLIŃSKI Mirosław Adam 3 085;

11) KWIATKOWSKI Stanisław 768;

12) KŁOSOWSKIJózefGrzegorz 283;

13) KĘSICKA Lucyna Danuta 276;

14) JABŁOŃSKI Bernard 1 006;

15) GÓRALSKA Katarzyna 297;

16) PENCZONEK Krystyna Zofia 277;

17) KOMINEK Tomasz 533;

18) DURCZAK Jadwiga Ewa 219;

19) BIEŃKOWSKA Elżbieta 387;

20) ŚWIERZYŃSKI Sławomir Arkadiusz 1 547.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 101 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BARTOLD Tadeusz Klemens 372;

2) LEWANDOWSKI Mirosław 187;

3) WOŹNIAK Beata Anna 167;

4) KACPRZAK Henryk 315;

5) FRĄCZKIEWICZ Sylwester 73;

6) NOWICKI Piotr Marek 124;

7) AMELIAN Paweł 63;

8) BRZEZIŃSKA Alicja 95;

9) ŻOCHOWSKA Maria Jolanta 103;

10) SPYCHAŁA Agata Edyta 34;

11) WIŚNIEWSKI Jacek 66;

12) NITECKA Liliana Teresa 31;

13) BELKA Dawid Marek 30;

14) RYBAK Jerzy 41;

15) DYMEK Marcin 63;

16) CISZEWSKA Anna 64;

17) TRZEBIŃSKA Małgorzata 43;

18) SIENKIEWICZ Natalia 230.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 78 623 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PITERA Julia Teresa 29 095;

2) KOŹLAKIEWICZ Mirosław 11 000;

3) RUSINOWSKA Beata Małgorzata 8 773;

4) GAPIŃSKA Elżbieta Teresa 10 794;

5) KAMASA Andrzej Juliusz 2 503;

6) MŁODAWSKA Katarzyna 1 648;

7) WETMAŃSKI Adam Piotr 1101;

8) PESTA Piotr 2 042;

9) KWIATKOWSKI Jacek 1 045;

10) WILAND Małgorzata 512;

11) BIEŃKOWSKI Andrzej 1625;

12) KRZEWICKI Mateusz 1 534;

13) ZIMERMAN Margota Anna 1483;

14) GROCHOWSKA Małgorzata 832;

15) GROCKA Joanna 566;

16) LEWICKI Grzegorz 761;

17) KAJKOWSKA Agnieszka 1 175;

18) DOROBEK Jarosław 2 134.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 93 307 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) JASIŃSKI Wojciech Stefan 26 125,

b) MAŁECKI Maciej 9 757,

c) OPIOŁA Marek 9 545,

d) KOŁAKOWSKI Robert Jerzy 9 314.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 23 175 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) SAJAK Paweł Ireneusz 7 747.

3) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 51 766 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) PAWLAK Waldemar 24 491,

b) ZGORZELSKI Piotr 4 323.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 78 623 głosy, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) PITERA Julia Teresa 29 095,

b) KOŹLAKIEWICZ Mirosław 11 000,

c) GAPIŃSKA Elżbieta Teresa 10 794.

Rozdział 17. Okręg wyborczy nr 17 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 139 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 581 104; pakiety wyborcze wysłano 6 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 271 739 osobom, w tym 189 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 271 623 karty do głosowania, w tym 6 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 167.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 271 456.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,71%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 12 921, co stanowi 4,76% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 258 535, co stanowi 95,24% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 103 798 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SUSKI Marek Witold 17 251;

2) KUZMIUK Zbigniew Krzysztof 29 223;

3) BOŻEK Martin 6 532;

4) WRÓBEL Marzena Dorota 11738;

5) BĄK Dariusz 10 217;

6) SONTA Krzysztof Jan 9 436;

7) GÓRSKA Agnieszka Beata 3 296;

8) REJCZAK Jan 3 605;

9) BARTULA Ewa Elżbieta 911;

10) PÓŁBRATEK Małgorzata Danuta 1072;

11) KWIECIEŃ Anna 2 648;

12) BOROWSKA Barbara Jadwiga 992;

13) DOLEGA Barbara Jolanta 724;

14) FOGIEL Radosław Aleksander 826;

15) TYKA-PAWLIKOWSKA Bożena Zofia 620;

16) WOLSZCZAK Anna 1478;

17) GAWRYŚ Grzegorz Michał 723;

18) PIWOŃSKI Dariusz Tomasz 2 506.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 4 575 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PAPROCKI Tomasz Jerzy 1662;

2) PALIŃSKA Dorota Małgorzata 658;

3) NOWAK Dominik Konrad 208;

4) NOLL Maria Krystyna 232;

5) DYGAS Emil Andrzej 134;

6) SZTUKA Justyna Elżbieta 164;

7) REMJASZ Jarosław 141;

8) TKACZYK-ZYCH Edyta Anna 139;

9) ŁUKOMSKA Anna Maria 146;

10) KOWALIK Rafał Grzegorz 149;

11) GNIADKOWSKA Renata Maria 134;

12) ŁASKI Michał 76;

13) CHMIELEWSKA Anna Helena 143;

14) SOT Karol 124;

15) GAJZLER Celestyna Teodora 37;

16) SMOLIŃSKI Norbert Karol 52;

17) CZYŻEWICZ Urszula 97;

18) BOROWSKI Paweł 279.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 19 828 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WIKIŃSKI Marek Michał 8 312;

2) KACZMARSKI Waldemar Antoni 1 492;

3) SOKOŁOWSKA Jolanta Monika 1341;

4) KOWALECZKO Romuald Zdzisław 1 959;

5) RATUSZYŃSKA Marta 796;

6) PSZCZOŁA Jan 983;

7) HEBDA Roman 200;

8) SIT AREK Jolanta 728;

9) ZAJĄC Mariola Zenona 482;

10) NIEDZIELSKA Violetta Małgorzata 460;

11) DZIEDZIC Jakub Mateusz 141;

12) BĄK Rajmund Paweł 397;

13) WŁODARCZYK Adam Wojciech 697;

14) WĘGRZYCKA Urszula 283;

15) POZNAŃSKA-ROSAK Daria Iwona 300;

16) KAIM Jacek 262;

17) RUSIECKI Stanisław 165;

18) PRONOBIS Iwona Joanna 830.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 22 056 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RYFIŃSKI Armand Kamil 7 812;

2) PODGÓRSKA Barbara Krystyna 2 682;

3) MIKITIUK Maciej 852;

4) JAROSZ Agnieszka Anna 1611;

5) PAWELEC Zofia Wiesława 947;

6) CZERWONKA Piotr Grzegorz 620;

7) SZOKA Waldemar Marek 722;

8) STYCZEŃ Karolina Magdalena 1 246;

9) TOKARSKI Maciej Mikołaj 604;

10) PAWLAK Dariusz Jacek 1 002;

11) JARCZEWSKA Małgorzata Lucyna 330;

12) SOKOŁOWSKI Karol 464;

13) KATUS Wiesław Jan 558;

14) JASKULSKA-MASIARZ Maria Irena 340;

15) MACIĄG Jolanta Elżbieta 699;

16) ROMANOWSKI Zbigniew Mieczysław 359;

17) GRUNWALD Jerzy Bolesław 517;

18) MIKLEWSKI Maciej Ludwik 691.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 36 488 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PACHOLCZAK Bożenna Teresa 4 206;

2) MALISZEWSKI Mirosław Wojciech 9 815;

3) PAPIS Piotr 6 551;

4) JAWORSKA Bogusława Janina 2 353;

5) FERENSZTAJN Bogumił 2 355;

6) GOŁĄBEK Zbigniew 3 658;

7) PIĄTEK Dariusz 1714;

8) PIĘTOWSKI Tadeusz 668;

9) BAKUŁA Józef 593;

10) JAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 332;

11) ŚLIFIRCZYK Mirosław 1146;

12) MADEJ Sławomir 270;

13) KRÓL Hanna 468;

14) GABLER Ewa 389;

15) MARCHEWKA Kazimierz 651;

16) SZCZERBICKA Jadwiga 292;

17) PAWELEC Walentyna 286;

18) WĘGRZECKA Maria Agnieszka 741.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1515 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZYSZKA Renata Henryka 480;

2) ZAJĄC Krzysztof Jan 202;

3) MOKROGULSKI Zdzisław Władysław 43;

4) JASTRZĘBSKI Adam 67;

5) KOŚLA Marcin 96;

6) UTKOWSKI Paweł 43;

7) DĄBROWSKA Małgorzata Karolina 120;

8) JABŁOŃSKI Grzegorz Krzysztof 56;

9) TKACZYK Urszula Maria 77;

10) PROKOP Przemysław Piotr 71;

11) KASZUBA Grażyna 55;

12) MRÓZ Wioletta Maria 92;

13) SZYSZKA Mateusz Bartosz 113.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 67 349 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KOPACZ Ewa Bożena 41 554;

2) WITKOWSKI Radosław 7 285;

3) CZECHYRA Czesław Jan 4 347;

4) WOŹNIAK Małgorzata Anna 2 017;

5) WĘDZONKA Wiesław 1 656;

6) POGORZELSKI Robert 1 342;

7) BELOWSKI Zbigniew 1801;

8) PIERZCHALSKA Maria Halina 980;

9) SZYMCZYK Mariola Izabela 682;

10) GAJEWSKI Sławomir Witold 885;

11) MASTALEREK Marek Piotr 279;

12) STĘPIEŃ Mateusz Zbigniew 347;

13) GRUSZCZYŃSKI Paweł Leonard 514;

14) PASTUSZKA-CHROBOTOWICZ Katarzyna 1 066;

15) SZYMELA Teresa Krystyna 298;

16) STRĄK Mariusz 293;

17) JAMRÓZ Zbigniew Janusz 358;

18) BIAŁKOWSKA Anna Maria 1 645.

8. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 2 926 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GRABOWSKI Dariusz Maciej 669;

2) NIEMIRSKI Andrzej Szczepan 439;

3) ZAWODNIK Romuald 271;

4) SKOCZEK Teresa Maria 371;

5) KOWALCZYK Krystyna 111;

6) STĘPIEŃ Marian Piotr 79;

7) BYZDRA Henryk Sylwester 143;

8) KSIĄŻEK Danuta Maria 83;

9) SIEMBOR Stanisław 38;

10) BERUS Barbara 100;

11) REDESTOWICZ Wojciech Józef 100;

12) MIŚKIEWICZ Sylwester 61;

13) POPIEL Zbigniew Jan 64;

14) GOTKIEWICZ Wanda Łucja 39;

15) JAŁOWSKI Cezary Bernard 78;

16) KOBYŁECKA Barbara Regina 58;

17) SUŁEK-KIJ Grażyna Anna 46;

18) SWEND Artur 176.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 103 798 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 29 223,

b) SUSKI Marek Witold 17 251,

c) WRÓBEL Marzena Dorota 11 738,

d) BĄK Dariusz 10 217.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 22 056 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) RYFIŃSKI Armand Kamil 7 812.

3) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 36 488 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) MALISZEWSKI Mirosław Wojciech 9 815.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 67 349 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KOPACZ Ewa Bożena 41 554,

b) WITKOWSKI Radosław 7 285,

c) CZECHYRA Czesław Jan 4 347.

Rozdział 18. Okręg wyborczy nr 18 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

2. Zarejestrowano 9 list z 188 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 762 035; pakiety wyborcze wysłano 11 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 360 893 osobom, w tym 266 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 360 807 kart do głosowania, w tym 8 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 148.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 360 659.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,33%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 18 355, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 342 304, co stanowi 94,91% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 139 926 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PAWŁOWICZ Krystyna 20 681;

2) TCHORZEWSKI Krzysztof Józef 22 787;

3) CZARTORYSKI Arkadiusz 17 516;

4) KOWALCZYK Henryk 13 713;

5) WARGOCKA Teresa Anna 7 743;

6) KOWALSKI Bogusław 5 196;

7) KOC Maria Zofia 6 615;

8) WOŹNIAK-SIONEK Elżbieta 2 538;

9) WYSZYŃSKA Iwona Bogusława 2 446;

10) WOŹNIAK Grzegorz Adam 8 550;

11) CHRUPEK Zbigniew 3 302;

12) KOZŁOWSKI Henryk 1 242;

13) KAMIŃSKI Stanisław Sylwester 4 548;

14) MIROŃSKI Szczepan 1713;

15) MILEWSKI Daniel George 7 660;

16) KOZOS Teresa 670;

17) DREWNOWSKA Eliza 1 260;

18) SKUP Jadwiga 2 456;

19) WARPAS Adam 1 579;

20) GÓRNIACZYK Marek 1291;

21) BOGUCKI Łukasz Piotr 2 610;

22) STAŃCZEWSKA Bogusława Teresa 839;

23) DRĘŻEK Krystyna 933;

24) KURKUS Bartłomiej 2 038.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 7 435 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ADAMCZUK Grzegorz 3 358;

2) BRULIŃSKI Sławomir 409;

3) DĄBROWSKA-GIEDROJĆ Renata 638;

4) KIELISZEK Marcin Wojciech 288;

5) KLIMUT Ewa 362;

6) LASKOWSKI Adam 370;

7) OPALIŃSKA Bożena 233;

8) MOŻDŻONEK Mariusz 269;

9) FILIPIAK Krzysztof 236;

10) KRUPKA Bartłomiej 130;

11) ORZECHOWSKA Bożena 262;

12) KRĘPSKA Katarzyna 147;

13) STOLARCZYK Monika 366;

14) SUCHECKA-TORCHALSKA Iwona 367.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 24 418 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PRZĄDKA Stanisława Alicja 8 717;

2) NOWOTKA Marcin 1 649;

3) RYBSKI Stanisław 1 395;

4) GODLEWSKA Małgorzata 1 138;

5) DRABIO Maciej 579;

6) SZYMANIUK Katarzyna 393;

7) GARBARCZYK Justyna 1 905;

8) SADOCH Jacek 219;

9) ŚWIEŻEWSKI Jacek Medard 88;

10) LEWANDOWSKI Mirosław 482;

11) DUMAŁA Joanna 330;

12) DOMAGAŁA Przemysław 144;

13) BRANICKI Rafał 181;

14) BANASZEWSKA Dorota 291;

15) RYPINA Wiesław Jan 96;

16) GUGAŁA Teresa Halina 159;

17) BORUC Mirosław 288;

18) LIPKA Emilia 327;

19) DĘBSKI Jakub 174;

20) KUCZYŃSKA Marta 513;

21) NOWOGÓRSKI Karol Jerzy 122;

22) KOŁODZIEJCZYK Tomasz 442;

23) LIPSKA Mieczysława Janina 193;

24) GAJOWNICZEK Andrzej 4 593.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 23 490 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BODIO Bartłomiej Jarosław 8 740;

2) SIKORSKA Małgorzata 3 538;

3) DENISIUK Marzena 870;

4) BORKOWSKI Paweł 2 024;

5) TYLKOWSKI Piotr 626;

6) WAWRYNIUK Łukasz Albin 361;

7) BURKUSZ Sławomir Stanisław 263;

8) MYRCHA Karolina Elżbieta 557;

9) SIEMIEŃCZUK Hanna Małgorzata 515;

10) RŻYSKO Joanna 569;

11) ŁĘCZYCKA Jadwiga 386;

12) RYBAŁTOWSKA Ewelina 298;

13) MALINOWSKA Aleksandra 566;

14) MAZURCZAK Daniel Wojciech 209;

15) REK Paweł 511;

16) KOZAK Marian Jakub 575;

17) MAZURCZAK Karina 308;

18) MALINOWSKA Magdalena 491;

19) CZYŻEWICZ Tadeusz Andrzej 170;

20) BĄK Henryk Wawrzyniec 495;

21) TEREBUS Irena 321;

22) MAZURCZAK Grażyna Maria 387;

23) POKROWSKI Bogdan Tadeusz 710.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 61 136 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SAWICKI Marek Wacław 23 901;

2) BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec 6 868;

3) NALEWAJK Tadeusz 6 605;

4) JANUSZ Danuta 2 821;

5) DOMŻAŁA Cecylia 1 912;

6) TARCZYŃSKI Antoni Jan 2 887;

7) BAŁDYGA Krzysztof Konstanty 1 357;

8) WIELOGÓRSKI Zygmunt Jakub 1 039;

9) PIESIO Jerzy 1 269;

10) PĄGOWSKI Bogdan Mirosław 1 248;

11) ZAWISTOWSKI Rajmund 878;

12) SZPAKOWSKI Leszek Roman 289;

13) MYNYK Anna Jadwiga 412;

14) WASZCZUK Marian Jan 368;

15) LIPKA Tadeusz 850;

16) NALEWKA Ewa Zofia 388;

17) KAMO LA Joanna Beata 211;

18) POMACHO Bożena 1 103;

19) ZYSK Małgorzata 577;

20) ŁUKA Lidia 314;

21) OROWIĘCKA Teresa 987;

22) KOZERA Mariusz 349;

23) DZIĘCIOŁ Marian 1 436;

24) AUGUSTYNIAK Mirosław Jan 3 067.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 917 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ŚNIADECKA Katarzyna Ewa 459;

2) KRASNODĘBSKI Dariusz Paweł 350;

3) BARTOSIEWICZ Tadeusz 104;

4) OSIECKI Dariusz 51;

5) RUDOWSKI Mirosław Andrzej 47;

6) WRZOSEK Antoni Kazimierz 54;

7) LIWSKA Monika Małgorzata 74;

8) KRUK Konrad 88;

9) ŚLESZYŃSKI Janusz Antoni 46;

10) WACHOWSKA Marzena Katarzyna 33;

11) WOŹNIAK Andrzej 90;

12) KANIA Agata Ewelina 71;

13) CHOROŚ Dariusz 18;

14) GNATKOWSKA Regina 29;

15) GŁODŹ Anna 40;

16) SKONIECZNY Marian 12;

17) SZKLARSKA Aneta Maria 43;

18) PUTKO Ewa Kamila 20;

19) KUROWSKIJakub 43;

20) JASTRZĘBSKA Ewa 143;

21) SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława 102.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 77 181 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MROCZEK Czesław 22 985;

2) KOZACZYŃSKI Jacek 6 804;

3) OKULARCZYK Stanisława Anna 4 255;

4) KANIA Andrzej 5 212;

5) LANC Elżbieta 4 307;

6) KAMIŃSKI Zbigniew 5 069;

7) GRENDA Jarosław 1818;

8) GÓRA Stefan Marian 3 827;

9) KIKOLSKI Witold Stefan 1891;

10) DANILUK Sybilla Stanisława 686;

11) BARAŃSKI Rafał Paweł 1 006;

12) SKARŻYŃSKI Łukasz 1 124;

13) KOBYLIŃSKI Grzegorz Stefan 1 504;

14) ROSA Anna Małgorzata 3 875;

15) ZBRZEŹNIAK Karol Stanisław 252;

16) OSIPIUK Sylwia Halina 906;

17) WYSOCKA-KUŚMIERSKA Ewa 839;

18) ORZEŁ Krzysztof 832;

19) PAKIEŁA Aneta Dorota 2 069;

20) PRZEŹDZIECKA Barbara 839;

21) PYRA Elżbieta 982;

22) ZAGAJEWSKA-ŁUCZAK Aneta 937;

23) POPIELARZ Mariusz Piotr 5 162.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 5 549 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SOMMER Tomasz Krzysztof 2 652;

2) DRZEWIECKA Anna 551;

3) STOSZEWSKI Tadeusz 178;

4) MICHOWIECKI Paweł 268;

5) KALICKI Tomasz 225;

6) SALAMON Aneta Anna 200;

7) LIPKA Piotr 355;

8) PLISZKA Kamila Anna 177;

9) SEMENIUK Krzysztof 171;

10) HRYCIUK Katarzyna Barbara 85;

11) DZIUBAK Bartłomiej 126;

12) NAUMIUK Piotr Krzysztof 116;

13) WYRZYKOWSKA Anna 179;

14) SOCHARSKA Hanna 266.

9. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 252 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PIŁKA Marian 415;

2) SZYMAŃSKI Leszek Bogdan 102;

3) GOŁO Ś Piotr 71;

4) KĘPKA Adam 117;

5) PERKOWSKA Anna 31;

6) KRZYŻANOWSKA Danuta 65;

7) MŁYŃCZYK-BUDZYNOWSKA Krystyna Aleksandra 14;

8) ZDANOWSKI Jerzy Piotr 16;

9) WIERZCHUCKI Henryk 18;

10) SOBISZ Marek 58;

11) RADZIKOWSKA Beata Anna 24;

12) BIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata 6;

13) JABŁOŃSKI Marian 26;

14) BŁOŃSKA Emilia 21;

15) BARTCZAK Ewa 80;

16) GŁUCHOWSKI Witold Napoleon 10;

17) STOSIO Marek Andrzej 35;

18) SOWA Wioleta 23;

19) KUĆ Mariusz 41;

20) SACHARCZUK Marian 18;

21) KOBYLIŃSKI Zbigniew Juliusz 61.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano

139 926 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) TCHORZEWSKI Krzysztof Józef 22 787,

b) PAWŁOWICZ Krystyna 20 681,

c) CZARTORYSKI Arkadiusz 17 516,

d) KOWALCZYK Henryk 13 713,

e) WOŹNIAK Grzegorz Adam 8 550.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 24 418 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy została wybrana kandydatka, która otrzymała największą liczbę głosów:

a) PRZĄDKA Stanisława Alicja 8 717.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 23 490 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) BODIO Bartłomiej Jarosław 8 740.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 61 136 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SAWICKI Marek Wacław 23 901,

b) BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec 6 868.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 77 181 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) MROCZEK Czesław 22 985,

b) KOZACZYŃSKI Jacek 6 804,

c) KANIA Andrzej 5 212.

Rozdział 19. Okręg wyborczy nr 19 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 20 posłów.

2. Zarejestrowano 7 list z 261 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 493 055; pakiety wyborcze wysłano 22 222 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 1 023 570 osobom, w tym 831 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 1 038 594 karty do głosowania, w tym 16 552 karty z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 1 808.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 1 036 786.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 69,44%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 19 222, co stanowi 1,85% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 1 017 564, co stanowi 98,15% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 277 577 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 202 297;

2) KAMIŃSKI Mariusz 17 535;

3) GOSIEWSKA Małgorzata Maria 8 129;

4) KARSKI Karol Adam 2 736;

5) DWORCZYK Michał Paweł 4 398;

6) GÓRSKI Artur Cezary 4 762;

7) WIPLER Przemysław Janusz 4 615;

8) KOŁODZIEJSKI Witold Czesław 468;

9) TOMASZEWSKA Ewa 2 924;

10) MULLER Piotr Józef 1365;

11) MELAK Andrzej Józef 3 231;

12) RACZYŃSKA-WEINSBERG Małgorzata Helena 770;

13) KASPRZYK Jan Józef 928;

14) KACZMARSKA Agnieszka 1 253;

15) GAJADHUR Alvin 564;

16) LISIECKI Paweł Jacek 2 486;

17) KONDRAT Michał Stanisław 2 746;

18) GRĘZIAK Anna Maria 670;

19) NIEDZIELA Janusz 360;

20) ZALEWSKI Krzysztof Andrzej 439;

21) JURKIEWICZ Cezary Andrzej 2 286;

22) MIERZEJEWSKA Hanna Elżbieta 343;

23) MACIEJOWSKI Maciej Juliusz 166;

24) CIERPISZ Zbigniew Adam 249;

25) CACKOWSKI Marek Jan 150;

26) TERLECKA Mirosława Hanna 392;

27) KOMOREK Irena Teresa 280;

28) WASILEWSKI Witold Ludwik 276;

29) RYLSKA Barbara 578;

30) POLAK Katarzyna Maria 617;

31) WRÓBEL Sławomir Rafał 426;

32) MURDOCH Anna Elżbieta 135;

33) REWIŃSKI Jonasz Maksymilian 570;

34) JĘDRYCHOWSKA Anna 257;

35) WOJDALSKI Janusz Andrzej 410;

36) SULIŃSKA Elżbieta Krystyna 176;

37) TERLECKI Paweł Andrzej 290;

38) SŁOMIŃSKA Małgorzata Maria 341;

39) AUGUSTYNOWICZ-FIGAT Barbara 675;

40) KWIATKOWSKI Adam Mariusz 6 284.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 30 964 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PONCYLJUSZ Paweł Janusz 24 948;

2) OKSIUTA Krzysztof Roman 286;

3) MATYJASIAK Wojciech Robert 280;

4) JARA Adriana Łucja 943;

5) KOBYLIŃSKI Ernest Jerzy 270;

6) KLIMASZEWSKI Bartosz Kazimierz 161;

7) RAFFINETTI Tymoteusz Mateusz 192;

8) LASKOWSKI Rafał Gabriel 98;

9) PEDA Marek Dominik 79;

10) RESZKA Wojciech 169;

11) REJDYCH Aleksander Piotr 44;

12) LUKASEK Natalia Klaudia 206;

13) JABŁOŃSKI Tomasz Robert 128;

14) IWANOWSKA Bożenna 150;

15) SMOCZYŃSKA Agnieszka Joanna 322;

16) POMIANOWSKI Antoni 112;

17) WOJTIUK Karolina Justyna 83;

18) KACZOROWSKI Marcin Bogumił 112;

19) STELMASZEWSKA Grażyna Jolanta 174;

20) MŁODZIANKA Justyna Magdalena 203;

21) KARPETA Joanna Izabella 201;

22) WÓJCIK Marcin 65;

23) DĄBROWSKI Jan 95;

24) SOSNOWSKI Stanisław Antoni 66;

25) PIECYK Stanisław 119;

26) SZTYK Małgorzata 140;

27) KULPA Henryk 96;

28) KWIATKOWSKA Danuta 200;

29) BOHDANOWICZ Katarzyna Anita 97;

30) BUJALSKI Władysław Paweł 64;

31) KWAŚNIEWSKA Agnieszka Maria 291;

32) JASTRZĘBSKI Roman 115;

33) KOWALSKI Marcin Robert 455.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 78 020 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KALISZ Ryszard Roman 53 451;

2) BALICKI Marek Zbigniew 9 175;

3) PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna 1 805;

4) LEGIERSKI Krystian Łukasz 1 862;

5) TYSIĄC Alicja Agnieszka 1 286;

6) GRZYBEK Agnieszka Magdalena 1161;

7) PSTROKOŃSKI Andrzej Stefan 84;

8) PROCKI Marek 243;

9) TONDERA Maria Barbara 404;

10) MARSZAŁEK Waldemar Antoni 476;

11) GROCHALA Dorota Lidia 325;

12) GĘSICKI Janusz Tadeusz 156;

13) WIŚNIEWSKA Elżbieta Magdalena 304;

14) KRASKO Tadeusz 164;

15) GŁOWACZ Daniel Franciszek 153;

16) KULCZYCKA-GĄSIOREK Elżbieta Jadwiga 131;

17) CZERSKA Bogumiła Małgorzata 132;

18) OPRZĄDEK Mariusz 157;

19) MARDOFEL Grażyna Bogumiła 66;

20) SZOSTAKIEWICZ Stanisław Wincenty 164;

21) RYTEL Michał Mirosław 205;

22) SZLENDAK Judyta 118;

23) BŁASZCZAK Marzena 201;

24) KOWALSKI Daniel Marek 225;

25) SADOWSKI Adam Michał 103;

26) JANKOWSKA Alicja Janina 255;

27) GAJEWSKI Sebastian 89;

28) JAROSZ Joanna Patrycja 143;

29) KAMIŃSKA Kamila 266;

30) KLAUDZIŃSKI Jacek Marian 114;

31) BAJ Bogdan 50;

32) OBLIZAJEK Michał Wojciech 58;

33) LAZAR Małgorzata Ewa 134;

34) MORAWIEC Maciej Józef 31;

35) HANUSZ Piotr Jerzy 24;

36) KARDASZ Ewa 177;

37) PYTLAK Henryk Józef 45;

38) WRÓBLEWSKI Giedymin 76;

39) ŚLEPOWROŃSKA Małgorzata 255;

40) GADZINOWSKI Piotr 3 752.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 110 589 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PALIKOT Janusz Marian 94 811;

2) NOWICKA Wanda Hanna 7 065;

3) SZYPUŁA Tomasz 929;

4) SENDECKA Aleksandra Aniela 637;

5) MIERNIK Michał Jerzy 264;

6) MIERZEWICZ Barbara Anna 350;

7) DOLECKI Andrzej Dariusz 1281;

8) WAWRZYŃCZYK Paulina 456;

9) NIECZ Krzysztof Michał 88;

10) RUCIŃSKA Agnieszka Eliza 560;

11) KACZMAREK Marcin 154;

12) PIECHOWIAK — GRZYMAŁA Agnieszka 230;

13) WOJCIECHOWSKI Mariusz 148;

14) KOZICKA Ewa 188;

15) KOZŁOWSKI Julian 95;

16) PIASECKA Milena Anna 233;

17) GNYSIŃSKI Robert Mirosław 32;

18) KARBOWSKA Monika Agnieszka 128;

19) BUSCH Norbert Rudolf 241;

20) ŻUKOWSKA Jadwiga Katarzyna 122;

21) PACEWICZ Andrzej 150;

22) KAMIŃSKA Natalia 276;

23) GAŁUSZKA Radosław Sebastian 61;

24) WERCZYŃSKA Katarzyna Maria 82;

25) SKOWROŃSKI Mieczysław Witold 53;

26) BRAŃSKA Katarzyna Anna 145;

27) BONKOWSKI Jarosław Antoni 27;

28) PIOTROWSKA Grażyna Maria 86;

29) SURDEL Stanisław 100;

30) DOBROWOLSKA-WOŚ Magdalena 112;

31) JASTRZĘBSKI Jarosław 100;

32) PIETRZAK Teresa 88;

33) MIERNIK Bartłomiej 63;

34) ŚNIEG-BOGUSZEWSKA Magdalena Karolina 115;

35) KIENDZIERSKI Kamil 35;

36) CHOJNACKA Anna Danuta 120;

37) ANTOSZEWSKI Grzegorz 44;

38) BANASIK Joanna Iwona 97;

39) LESIAK Konrad Aleksander 136;

40) JANKOWSKA Dorota Anna 687.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 17 755 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KOZAKIEWICZ Władysław 5 792;

2) SKÓRA Sylwester 591;

3) WĘGORZEWSKA-WHISKERD Alicja Dorota 2 239;

4) SOKOŁOWSKA Jowita 617;

5) JEDLEWSKA Maria Małgorzata 415;

6) JAŚNIAK Włodzimierz Andrzej 109;

7) ROZBICKI Andrzej 244;

8) GÓRSKA Urszula Dorota 374;

9) GRYZEL Bolesław 113;

10) BOBOWSKI Andrzej 145;

11) WIDEŁ Sebastian Bartłomiej 84;

12) KALINOWSKA-BOUVY Agata Dorota 217;

13) KURY LUK Krystyna 190;

14) KACZYŃSKI Grzegorz Jerzy 197;

15) GŁAŻEWSKI Wojciech 190;

16) RAKIEL-CZARNECKA Walentyna 115;

17) RYPIŃSKA-OLSSON Maria Jolanta 79;

18) STĘPNIEWSKI Andrzej Adam 100;

19) DYDUCH Janusz 205;

20) WÓJCIK Stanisław Jakub 244;

21) STRĄK Michał Stanisław 448;

22) WYSZYŃSKA Teresa Maria 305;

23) BOGIEL Teresa Maria 140;

24) JANUSZ Agnieszka 167;

25) WAŹBIŃSKI Tomasz 54;

26) RUTKOWSKA Mirosława 191;

27) OSSOWSKA Małgorzata 168;

28) NASIADKA Ilona 175;

29) WASILEWSKA Lucyna Gertruda 160;

30) DZIAK Hanna Elżbieta 108;

31) MATŁACKI Robert Adam 71;

32) GARSTKA Tatiana Joanna 85;

33) ORNOCH Marek Jacek 49;

34) PAŁASZ Ewa Agata 184;

35) FARKOWSKA Agata Maria 106;

36) CHOŁAST Sylwester Adam 91;

37) GRUDOWSKA Agata Zofia 59;

38) KOŁODZIEJSKI Wiesław Stanisław 132;

39) MŁYNARCZYK Agata 426;

40) STRUZIK Adam Krzysztof 2 376.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 4 060

głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JANISZEWSKA Magdalena Anna 1 604;

2) KANIA Bogdan 323;

3) BIELIŃSKA Katarzyna Helena 162;

4) LANCMAN Krzysztof Zbigniew 43;

5) STRZEŻEK Jan 88;

6) ŁUCZYCKI Michał Paweł 75;

7) ZIELENIEWSKI Rafał Roman 102;

8) ZACHERT Katarzyna Magdalena 61;

9) FELIKSIAK Wiesław Marian 60;

10) KRAKOWIAK Henryk 56;

11) MAGIERSKI Kazimierz 32;

12) CICHOŃ Henryka 67;

13) STASIAK Tadeusz 82;

14) PIRIM Krzysztof Tomasz 30;

15) NIEWIADOMSKI Adam Andrzej 69;

16) TRZEBIŃSKI Jan 36;

17) WÓJCIK Daria Małgorzata 92;

18) MAKUSZYŃSKA Marta 126;

19) CZERSKI Kamil Marcin 37;

20) SZYMAŃSKI Robert Stefan 42;

21) MALANGIEWICZ Małgorzata 88;

22) ANDZIAK Henryk Sebastian 30;

23) SOBCZAK Małgorzata Hanna 97;

24) DĄBROWSKI Władysław Henryk 74;

25) JAKUBOWSKI Dawid Witold 61;

26) GAWŁOWSKA Justyna Maria 76;

27) ŁUBOWSKA Dorota Elżbieta 79;

28) BELKA Barbara 368.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 498 599 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) TUSK Donald Franciszek 374 920;

2) KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria 45 027;

3) YTNCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 10 743;

4) FABISIAK Joanna 6 739;

5) KIERWIŃSKI Marcin Piotr 3 580;

6) CZUMA Andrzej Bobola 2 433;

7) KRAJEWSKA Ligia 3 590;

8) ŚWIĘCICKI Marcin 6 246;

9) JAWORSKI Lech Włodzimierz 1 527;

10) KOSECKI Roman Jacek 4 603;

11) LECH Paweł Piotr 2 276;

12) DOLCZEWSKI Dariusz Dominik 1 737;

13) ROSS Tadeusz Edward 2 373;

14) DĄBROWSKA Alicja 4 622;

15) SZCZERBA Michał Roch 4 137;

16) CZESZEJKO-SOCHACKA Ewa Jadwiga 2 466;

17) SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 874;

18) PRZYBYSZEWSKA-KUJAWA Beata Joanna 1051;

19) WRÓBEL Robert Dariusz 1011;

20) LERCZAK Magdalena 1 780;

21) GOŁOTA Łukasz 1 327;

22) MALESA Wojciech Marian 935;

23) RABCZON Mariola 912;

24) KROPACZ Jerzy Tadeusz 533;

25) KRAKOWSKI Roman Wojciech 421;

26) KOŁOS-JAGIEŁŁO Jolanta Sabina 937;

27) MALINA Andrzej Janusz 343;

28) WIĘZOWSKA Kinga Agata 726;

29) JANISZEWSKI Mieczysław 460;

30) WALIGÓRA Joanna Alicja 1 054;

31) BANASIAK Teresa Renata 678;

32) FILIŃSKI Jarosław Henryk 170;

33) MIASTOWSKA-GIEREK Małgorzata 281;

34) PIASECKI Piotr Michał 389;

35) SADOWSKA Wanda Teresa 662;

36) RZEPCZYŃSKI Juliusz Zbigniew 178;

37) SZYMAŃSKA-SŁOK Eliza Maria 626;

38) KOSSAK Anna Maria 2 089;

39) BERŁOWSKA Halina Teresa 1 068;

40) JASTRZĘBSKI Leszek Andrzej 3 075.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano

277 577 głosów, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 202 297,

b) KAMIŃSKI Mariusz 17 535,

c) GOSIEWSKA Małgorzata Maria 8 129,

d) KWIATKOWSKI Adam Mariusz 6 284,

e) GÓRSKI Artur Cezary 4 762,

f) WIPLER Przemysław Janusz 4 615.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 78 020 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KALISZ Ryszard Roman 53 451.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 110 589 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) PALIKOT Janusz Marian 94 811,

b) NOWICKA Wanda Hanna 7 065.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 498 599 głosów, przypadło 11 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) TUSK Donald Franciszek 374 920,

b) KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria 45 027,

c) VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 10 743,

d) FABISIAK Joanna 6 739,

e) ŚWIĘCICKI Marcin 6 246,

f) DĄBROWSKA Alicja 4 622,

g) KOSECKI Roman Jacek 4 603, h) SZCZERBA Michał Roch 4 137, i) KRAJEWSKA Ligia 3 590, j) KIERWIŃSKI Marcin Piotr 3 580, k) JASTRZĘBSKI Leszek Andrzej 3 075.

Rozdział 20. Okręg wyborczy nr 20 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

2. Zarejestrowano 9 list z 199 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 804 045; pakiety wyborcze wysłano 20 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 466 242 osobom, w tym 333 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 466 033 karty do głosowania, w tym 17 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 633.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 465 400.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 57,88%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 15 516, co stanowi 3,33% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 449 884, co stanowi 96,67% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 145 893 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BŁASZCZAK Mariusz 44 319;

2) DORN Ludwik Stanisław 18 683;

3) PIETRZAK — MERTA Magdalena Brygida 5 679;

4) SZYSZKO Jan Feliks 13 636;

5) SASIN Jacek Robert 29 134;

6) SIKORA Anna Ewa 7 979;

7) LUBIAK Katarzyna 2 037;

8) OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy 2 034;

9) MATUSIAK Sylwia 1 437;

10) ŻYŁA Edyta Julia 1 943;

11) ARCISZEWSKI Grzegorz 2 060;

12) SIPIERA Zdzisław Tadeusz 844;

13) PIECHOTA Krzysztof 1 485;

14) PODGÓRSKA-PACIOREK Małgorzata 947;

15) IWICKI Piotr 2 024;

16) KOZAK Sebastian Jakub 791;

17) ZADROŻNY Hubert Witold 859;

18) WIĄCKOWSKA Iwona Jolanta 828;

19) SZLAGA Lech Jerzy 438;

20) RODE Barbara 544;

21) ZARZECZNA Bożena 1 357;

22) NAPIÓRKOWSKI Jarosław 1 578;

23) ZALEWSKI Paweł Czesław 1 326;

24) CZERWIŃSKA Anita 3 931.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 12 151 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) OŁDAKOWSKI Jan Łukasz 4 971;

2) DYBOWSKA-KLUK Elżbieta 1 289;

3) JANOWSKI Konrad Filip 569;

4) KRÓL Lidia 762;

5) KAMIŃSKA Anna Aleksandra 795;

6) MIODUSZEWSKA Teresa 312;

7) WYGLĄDAŁA Tomasz 222;

8) BRAŃSKI Błażej 191;

9) ŻMIJEWSKI Janusz 253;

10) LEWAN Olgierd Bogdan 105;

11) DĄBROWSKI Marek Andrzej 158;

12) MAZLOUM Magda 125;

13) ŻURKOWSKI Piotr 97;

14) SZYMANIAK Karol Edwin 76;

15) RAK Beata Maria 217;

16) DĄBROWSKI Tomasz Zbigniew 116;

17) ŚREDNIAWA Karolina Anna 181;

18) BOROWSKI Cezary 128;

19) ORLOWSKIJanWaldemar 215;

20) PONCYLJUSZ Jadwiga 1 369.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 23 739 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PIEKARSKA Katarzyna Maria 13 944;

2) PAPUGA Marek Zdzisław 1 408;

3) RUD Katarzyna Tamara 504;

4) IZYDORCZYK Katarzyna 383;

5) STANIEWSKI Tadeusz Henryk 186;

6) DOROSZKIEWICZ Konrad Tomasz 285;

7) SZYMAŃSKI Grzegorz Jan 949;

8) OLEKSIAK Paweł 742;

9) WALCZYŃSKI Franciszek Adam 594;

10) KLUCZ Jerzy Krzysztof 236;

11) ZARĘBSKA Małgorzata Zofia 496;

12) KOŚCIELNIAK Sławomir Marek 134;

13) MAJEWSKI Włodzimierz Andrzej 218;

14) KULESZA Lech Stanisław 418;

15) WALISZEWSKI Marcin Sebastian 134;

16) NICZYPORUK Mariola Iwona 170;

17) WRÓBLEWSKA Elżbieta Krystyna 373;

18) JEZIORSKA Beata Monika 347;

19) ZIELIŃSKI Robert Zygmunt 237;

20) DAŁKOWSKA Barbara Ewa 277;

21) RUTKOWSKA Lucyna Wanda 503;

22) SZCZEPAŃSKI Łukasz Jerzy 216;

23) OCIPKA Janusz Kazimierz 985.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 38 482 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DĘBSKI Artur 15 269;

2) KRZEMIŃSKA Małgorzata 4 389;

3) JAKUBOWSKA Natalia Justyna 3 416;

4) PIASECKI Arkadiusz 1 922;

5) CIESIELSKA-PLEBAN Jolanta Irena 781;

6) CZAJKOWSKI Paweł 1 016;

7) HAGMAJER Rafał Jerzy 903;

8) WÓJCIK Grzegorz Sylwester 727;

9) ZIELIŃSKA Dorota Małgorzata 1 176;

10) NIECZ Zofia Lucyna 392;

11) PUCHAŁA Grzegorz 697;

12) ŁUKASIAK Ireneusz 345;

13) GRUNECKA Marta 674;

14) ŚWIDERSKA Izabela Mariola 659;

15) SZABLEWSKI Władysław 251;

16) KOŁAKOWSKA Ewa Małgorzata 663;

17) FERNIK-JUREK Katarzyna Joanna 231;

18) BAKŁASZCZUK Iwona Józefa 172;

19) RZEPKA Grażyna 539;

20) SZMIGIEL Samuel Roman 408;

21) TOMASZEWSKA Grażyna Bożena 726;

22) ŁĄCKI Mileniusz Jan 402;

23) SZCZEPAŃSKI Paweł Leszek 527;

24) ZAWADZKA Jolanta Anna 2 197.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 32 064 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PIECHOCIŃSKI Janusz 11638;

2) NASTULA Paweł Marcin 3 516;

3) ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 2 328;

4) SMAK Danuta 650;

5) ROSZKIEWICZ Waldemar Cezary 734;

6) MAŁOLEPSZY Karol Andrzej 518;

7) KALICIŃSKA-GOCZAŁ Katarzyna Dominika 269;

8) WOJTOWICZ Jarosław 465;

9) GALIŃSKI Piotr Stanisław 753;

10) KALINOWSKI Jacek Modest 408;

11) MUCHA Bernard Dariusz 1485;

12) BARTNICKA Aneta Renata 990;

13) FORTUŃSKI Wojciech Stanisław 805;

14) BODZAK Małgorzata Jadwiga 506;

15) KOPEĆ Andrzej 894;

16) BALA Agnieszka Joanna 274;

17) GAJEWSKA Anna Katarzyna 525;

18) ROKICKI Tadeusz 265;

19) KILJAN Andrzej 535;

20) KOKOSZKA Dariusz Stanisław 1101;

21) PAKUŁA Bożena 1 535;

22) SMOLAGA Krzysztof Paweł 245;

23) RELUGA Zbigniew 709;

24) RYŚ-FERENS Erwina Lilia 916.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 085

głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PISKORSKI Mateusz Andrzej 578;

2) BAREJKO Jacek 137;

3) SĘCZKOWSKI Grzegorz Franciszek 53;

4) BARCIKOWSKI Krzysztof Adam 106;

5) BONISŁAWSKA Agnieszka Katarzyna 167;

6) KOWALCZYK Robert Tomasz 326;

7) WARTAŁOWICZ-PIRIM Elżbieta 48;

8) GÓRCZEWSKI Kazimierz 58;

9) BORATYŃSKA Agnieszka Sylwia 99;

10) KULBICKA Emilia Elżbieta 83;

11) ŁUNIESKA Ewelina Teresa 54;

12) JABŁOŃSKI Jerzy Grzegorz 59;

13) WEŁYCZUK Grzegorz Michał 21;

14) KOMOROWSKA Aleksandra 111;

15) ROGOZIŃSKA Sylwia 87;

16) FEDORCZYK Rafał 98.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 182 123 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) HALICKI Andrzej Witold 40 002;

2) ROSATI Dariusz Kajetan 59 562;

3) ZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 11 383;

4) OLECHOWSKA Alicja Danuta 10 884;

5) SMIRNOW Andrzej 7 043;

6) SZWEYCER Michał Stanisław 2 093;

7) CZAPLICKA Barbara 8 340;

8) DURKA Zenon 7 988;

9) KOZŁOWSKI Jarosław Zygmunt 2 716;

10) WIERZBICKA Olga 2 721;

11) SULICH Igor Sebastian 4 561;

12) WAŚ Emilia Agata 1 964;

13) KIENDZIERSKA Izabella 1 198;

14) PSZCZÓŁKOWSKI Wiesław 3 225;

15) OBZEJTA-ŻBIKOWSKA Dorota Tomira 771;

16) BIDWELL-PORĘBSKA Krystyna Joanna 351;

17) KLOCEK Sławomir Jan 1 694;

18) OBŁĄKOWSKA-KUBIAK Katarzyna Agnieszka 2 979;

19) ROSZKOWSKA Agnieszka Dorota 2 439;

20) BARTNIK Ewa Urszula 2 163;

21) MIZERSKI Andrzej 4 329;

22) KLIMONT-BODZIŃSKA Aleksandra Maria 1 704;

23) CUKROWSKI Paweł 2 013.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 11 673 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BURCHERT Mieczysław 5 505;

2) BIEGAŁA Michał Stanisław 974;

3) RAKFALSKI Tomasz 284;

4) WYGLĄDAŁA Wojciech Marcin 368;

5) LUBERSKA Dorota Halina 501;

6) SIUDYM Mariusz 624;

7) NAUMCZYK Krystyna Barbara 163;

8) JANKOWSKI Mieczysław Zbigniew 168;

9) BIESZCZAD Aleksandra 230;

10) KOŁAKOWSKA Edyta 324;

11) SIWIŃSKA Grażyna Maria 111;

12) CIEMIŃSKI Zbigniew Janusz 69;

13) RONDTKE Marcin Przemysław 131;

14) SZCZEPANIK Piotr 357;

15) DANKOWSKA Maria Jadwiga 97;

16) KOZUBSKI Artur 115;

17) PYTKOWSKI Jan Skarbimir 84;

18) MIĘTUS Regina 199;

19) HOSER Paweł Stanisław 187;

20) RAKFALSKA Wioletta Małgorzata 98;

21) JANKOWSKA Alina Barbara 267;

22) PIÓRKOWSKI Marcin 256;

23) SZMIT Małgorzata Maria 561.

9. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 674 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KAWECKI Krzysztof 508;

2) ABGAROWICZ Jan Tomasz 79;

3) LUTOBORSKI Cyprian Krzysztof 33;

4) KOCHOWSKA Barbara Józefa 134;

5) MŁOCKI Andrzej Władysław 49;

6) LEWANDOWSKI Stefan 65;

7) MILLER Tomasz 51;

8) TYZO Dorota Ewa 53;

9) DUNIN-WĄSOWICZ Katarzyna Magdalena 52;

10) DASZKIEWICZ-KRZEMIŃSKA Elżbieta Danuta 31;

11) BORCZYŃSKI Piotr 27;

12) ŁUCZYŃSKI Paweł Michał 28;

13) KORCZAK Ewa Maria 66;

14) OLAN Edward 20;

15) KOWALCZYK Anna Barbara 55;

16) SIEDLECKI Radosław 42;

17) MURAWSKI Eugeniusz 25;

18) PRUSZCZYK Katarzyna 51;

19) KOZŁOWSKI Lech Zdzisław 37;

20) BORKOWSKA Teresa 77;

21) WRÓBLEWSKI Daniel 49;

22) JURCZUK Agata Hanna 124.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 145 893 głosy, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) BŁASZCZAK Mariusz 44 319,

b) SASIN Jacek Robert 29 134,

c) DORN Ludwik Stanisław 18 683,

d) SZYSZKO Jan Feliks 13 636.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 38 482 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) DĘBSKI Artur 15 269.

3) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 32 064 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) PIECHOCIŃSKI Janusz 11 638.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 182 123 głosy, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) ROSATI Dariusz Kajetan 59 562,

b) HALICKI Andrzej Witold 40 002,

c) ZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 11383,

d) OLECHOWSKA Alicja Danuta 10 884,

e) CZAPLICKA Barbara 8 340, 1) DURKA Zenon 7 988.

Rozdział 21. Okręg wyborczy nr 21 Oddział 1. Dane ogólne

1 W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów. 2. Zarejestrowano 9 list z 204 kandydatami.

3 Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 827 591; pakiety wyborcze wysłano 12 osobom.

4 Karty do głosowania wydano 338 964 osobom, w tym 282 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5 Z urn wyjęto 338 878 kart do głosowania, w tym 10 kart z kopert na karty do głosowania. 6. Liczba kart nieważnych wyniosła 2.

7 Liczba kart ważnych wyniosła 338 876.

8 Frekwencja wyborcza wyniosła 40,95%.

9 Liczba głosów nieważnych wyniosła 19 210, co stanowi 5,67% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 319 666, co stanowi 94,33% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1 Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 65 739 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ŻYŻYŃSKI Jerzy 9 872;

2) KŁOSOWSKI Sławomir 14 165;

3) CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 5 577;

4) CHABRASZEWSKI Jan 1 202;

5) POROWSKA Violetta Teresa 2 473;

6) BYCZKOWSKI Dariusz Paweł 4 074;

7) TYMA Zenon Andrzej 2 437;

8) JAKI Patryk Tomasz 8 911;

9) ZAKRZEWSKA Agnieszka 1 325;

10) SMAGOŃ Janusz Marek 1390;

11) POKORSKA-MŁODZIŃSKA Olga 1 064;

12) WRĘBIAK Jerzy Piotr 1813;

13) CZOCHARA Katarzyna Beata 1292;

14) BORTNIK Wacław 674;

15) ZUG Henryk Józef 435;

16) GIBAS Teresa Jadwiga 558;

17) HUBICKI Grzegorz Józef 268;

18) WRÓBEL Teresa 1 374;

19) OSIJEWSKA Zofia Cecylia 378;

20) MORAWSKI Bartłomiej Tomasz 620;

21) KUBIS Katarzyna 1 304;

22) HAJDUGA Jerzy Marek 430;

23) DZIADUŚ Przemysław Piotr 2 797;

24) NASZKIEWICZ Jerzy Kazimierz 1 306. 2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 7 121 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) OCIEPA Marcin Michał 2 105;

2) ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 545;

3) SYREK-MACIERZYŃSKA Estera Maria 207;

4) KIELSKA Elżbieta 395;

5) ROSZKOWIAK Jerzy Marian 192;

6) GRABISZ Klaudiusz Sebastian 103;

7) BUCZEK Mariusz 317;

8) GŁOGIEWICZ Tadeusz 196;

9) LOTKO Marcjanna Barbara 320;

10) PLICKO Krystian Walerian 82;

11) STAŃCZAK Eligiusz Bogdan 260;

12) KRZEWICKI Wiktor Władysław 102;

13) RELIGA Jan Andrzej 592;

14) WRZOSEK Małgorzata 110;

15) DWORAK Mirosław Mieczysław 58;

16) SAMBORSKI Marek Stanisław 112;

17) ZWOLAK Grzegorz Krzysztof 72;

18) PĘKALSKA Ilona Dorota 144;

19) DWORNICZAK Magdalena Jolanta 66;

20) SZYDEŁKO Jan 171;

21) CZARNY-ŁYSZCZEK Beata Iwona 53;

22) MUSIAŁ Rafał Paweł 173;

23) MENDEL Alicja Danuta 173;

24) BORTNICZUK Kamil 573.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 24 723 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GARBOWSKI Tomasz Robert 6 828;

2) MAZUR Andrzej Michał 2 731;

3) KLEPACZ Apolonia Weronika 2 642;

4) NOWAK Kryspin 1 203;

5) RUTKOWSKA Elżbieta Jadwiga 1 243;

6) WOZNIAK Piotr Jan 2 103;

7) RURYNKIEWICZ Ewa 549;

8) BILIK Lucjusz Wiktor 562;

9) WILK Krystyna Czesława 564;

10) BAŻYŃSKI Jan Hilary 323;

11) PAWLISZYN Danuta 424;

12) BUKOWIŃSKI Józef Stanisław 418;

13) JANIK Janina 1 170;

14) GRADZIK Sławomir Piotr 394;

15) CAPAŁA-PIETRZAK Lidia Kazimiera 106;

16) SOKOŁOWSKI Roman 322;

17) MEŁECH Małgorzata 135;

18) PAWLICKIJacekMaciej 491;

19) DĄBROWSKA Renata Dorota 319;

20) MARTYNA Zdzisław 317;

21) SACZKO-BOMBA Barbara Urszula 292;

22) WYCZAŁKOWSKI Bogdan Andrzej 406;

23) ŚLIWAK Magda Maria 348;

24) MANKIEWICZ Grzegorz Bogdan 833.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 30 919 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KĘPIŃSKI Adam Krzysztof 11175;

2) PEIKERT Judyta Elżbieta 2 571;

3) DUDA Jan 3 033;

4) MYKICKA Ludmiła Bronisława 561;

5) GRYGIEL Tomasz 878;

6) ZAJĄC Janusz Krzysztof 1 049;

7) GIBAS Grzegorz Paweł 834;

8) REWUCKA Grażyna Ewa 692;

9) BOGUSZEWSKI Marcin Andrzej 397;

10) SZEREMET Kamil 721;

11) RYCHLEWSKA Halina Felicja 405;

12) BISKUP Teresa 556;

13) OLEJNIK Krzysztof Joachim 1216;

14) FLASZYŃSKI Krzysztof 525;

15) KORZENIOWSKA Agnieszka 889;

16) GALUS Justyna Aleksandra 480;

17) KLIMEK Andrea Wirginia 301;

18) BAGIŃSKA Justyna Krzysztofa 381;

19) FIEBICH Lucyna 135;

20) ŚWIERC Justyna Anna 642;

21) JUNG Grzegorz Robert 1 009;

22) BAGIŃSKA Paulina Malwina 952;

23) KICIA Andrzej Bolesław 1 517.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 18 816 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RAKOCZY Stanisław 4 787;

2) KAROL Teresa Maria 1 431;

3) KUCHCZYŃSKI Krzysztof Andrzej 1 400;

4) KONOPKA Antoni Jacek 1401;

5) JAŻDŻ-ZALESKA Renata Maria 934;

6) POLAK Antoni Józef 1 002;

7) SAWICKI Grzegorz Adam 596;

8) BUTRA Andrzej Zbigniew 639;

9) PULIT Andrzej 1411;

10) PYZIAK Kazimierz 504;

11) KRZESIŃSKIJan 341;

12) ZAJĄC Barbara 718;

13) JASTRZEMBSKI Antoni Piotr 581;

14) PROROK Genowefa Katarzyna 165;

15) BARAN Alina Maria 293;

16) KIK-SZEWCZYK Izabela Maria 200;

17) KONCEWICZ Dorota 386;

18) SALAMON Jan Zbigniew 431;

19) MARTWICKA Krystyna Katarzyna 114;

20) SZACHOWICZ Mariola Magdalena 132;

21) HANKUS Mirosław 277;

22) KUKUCZKA Piotr Paweł 168;

23) GRUNER Ryszard 414;

24) KOWALCZYK Jarosław Paweł 491.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 726 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JANKOWSKA Joanna 503;

2) HUREK Tomasz Rafał 110;

3) HASIAK Kamila Monika 73;

4) SKIBIŃSKI Mirosław Krzysztof 92;

5) BARCIK Jagoda Kornelia 53;

6) JAKUBCZYK Bartosz Franciszek 69;

7) JASIŃSKA-WIECZOREK Barbara Anna 96;

8) SACHA Tomasz Damian 55;

9) DROŚ Irena Józefa 56;

10) ZAWORSKI Przemysław Marek 35;

11) KIERNICKA Karolina Anna 41;

12) GURGUL Grzegorz Marek 35;

13) THRON Maria Władysława 22;

14) TOKARSKI Mariusz Stanisław 49;

15) UCHER Irena Urszula 22;

16) CZEKAŃSKI Kornel Piotr 22;

17) GRZEGORZEWICZ Joanna Ewa 32;

18) HUREK Adam Michał 13;

19) THRON Damian Józef 11;

20) KOPYTEK Maria Barbara 51;

21) PRZYGODA Sebastian Piotr 70;

22) FRANOSZ Brygida Urszula 25;

23) KULCZYCKI Tadeusz 171.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 140 641 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KORZENIOWSKI Leszek Sylwester 30 454;

2) OKRĄGŁY Janina Władysława 11418;

3) JARMUZIEWICZ Tadeusz 14 022;

4) BUŁA Andrzej 9 167;

5) PŁOSZAJ Leonarda 5 184;

6) KOLENDA-ŁABUŚ Brygida 10 411;

7) KRUPA Adam 8 323;

8) MILLER Rajmund Tadeusz 8 901;

9) GWOZDECKI Krzysztof 2 119;

10) TUSK Łukasz Maciej 8 620;

11) SONIK Maciej Ryszard 3 056;

12) BYTOMSKI Ireneusz Lesław 1 385;

13) KWIATKOWSKA Ewa Barbara 3 110;

14) CZAJA-KOZIOŁ Janina Elżbieta 1 180;

15) SIDOR Krystyna 2 040;

16) RUDY Dragomir Antoni 1051;

17) STACHOWSKI Mariusz Kazimierz 2 232;

18) KAWECKA Jolanta 3 882;

19) SMAGAŁA Dariusz Janusz 1 170;

20) MATYJASZEK Magdalena Maria 1 766;

21) WOJCZYSZYN Janusz Paweł 2 154;

22) KIMAK Barbara 1 098;

23) BIEŃ Elżbieta Maria 3 743;

24) KOPEĆ Andrzej Robert 4 155.

8. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 967 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WATRAS Lesław Jan 615;

2) ZWIERZCHOWSKI Eugeniusz 172;

3) POTRZ Magdalena Karolina 63;

4) ROK Wiesław Robert 111;

5) KALICIŃSKA Urszula Anna 113;

6) GIL Anna Larysa 93;

7) WĘGRZYN Ireneusz Marek 254;

8) FRACZEK Joanna Ludwika 51;

9) MAŁOTA Alicja Franciszka 58;

10) HASIAK Teresa 91;

11) MAGDIJ Andrzej Marek 72;

12) WARCHOŁ Krzysztof Ryszard 55;

13) KOBYLARSKI Marek Aleksander 47;

14) TYCHY Daria Barbara 131.

9. Na listę nr 11 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka oddano 28 014 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GALLA RyszardJerzy 11794;

2) GAIDA Bernard Józef 2 356;

3) SWACZYNA Józef Jerzy 3 974;

4) CZAJA Herbert Wincenty 1 866;

5) DONATH-KASIURA Zuzanna Teresa 584;

6) KUPKA Marieta 458;

7) GISMAN Aleksander Józef 616;

8) GERLIC Rajnard Józef 284;

9) MRÓZ Joanna Ewa 494;

10) RYBORZ Paweł Alojzy 368;

11) GAMBIEC Marcin Roch 492;

12) PIESZKAŁA Mariusz Gabriel 418;

13) SZUBERT Joanna Renata 326;

14) WOCHNIK-KUKAWSKA Ilona Jadwiga 146;

15) KANDZIORA Tomasz Hubert 266;

16) WĄSIK-KUDLA Monika Maria 114;

17) HYLLA Edyta 127;

18) PAWELCZYK Adelajda Maria 200;

19) WIENCEK Brygida Joanna 351;

20) DAMBOŃ Jan Antoni 371;

21) DONITZA Arnold Marcin 1276;

22) WARZECHA Krzysztof Jerzy 338;

23) HASSA Joanna Teresa 196;

24) URBAN Rudolf 599.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

6) lista nr 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 65 739 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KŁOSOWSKI Sławomir 14 165,

b) ŻYŻYŃSKI Jerzy 9 872,

c) JAKI Patryk Tomasz 8 911.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 24 723 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) GARBOWSKI Tomasz Robert 6 828.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 30 919 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KĘPIŃSKI Adam Krzysztof 11 175.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 140 641 głosów, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KORZENIOWSKI Leszek Sylwester 30 454,

b) JARMUZIEWICZ Tadeusz 14 022,

c) OKRĄGŁY Janina Władysława 11418,

d) KOLENDA-ŁABUŚ Brygida 10 411,

e) BUŁA Andrzej 9 167,

f) MILLER Rajmund Tadeusz 8 901.

5) liście nr 11 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka, na którą oddano 28 014 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) GALLA Ryszard Jerzy 11 794.

Rozdział 22. Okręg wyborczy nr 22 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 11 posłów.

2. Zarejestrowano 10 list z 192 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 710 294; pakiety wyborcze wysłano 13 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 314 101 osobom, w tym 367 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 314 018 kart do głosowania, w tym 11 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 202.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 313 816.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 44,18%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 15 786, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 298 030, co stanowi 94,97% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 133 320 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz 23 128;

2) PARUCH Waldemar 1019;

3) BABINETZ Piotr Mieczysław 7 239;

4) PIOTROWICZ Stanisław 12 325;

5) SCHMIDT Anna Katarzyna 4 037;

6) SUDOŁ Ewa Grażyna 2 508;

7) ZIOBRO Kazimierz Bronisław 8 234;

8) RZOŃCA Bogdan Józef 15 623;

9) CHILIK Dorota 3 650;

10) ĆWIERZ Andrzej Bogusław 5 799;

11) BAJDA Stanisław 3 808;

12) KUROWSKA Maria Stanisława 6 978;

13) ŚNIEŻEK Adam Walenty 6 869;

14) GOLBA Mieczysław Józef 12 332;

15) BURY Jan 5 911;

16) NABYWANIEC Tadeusz 3 186;

17) MISIOŁEK Marta 1 155;

18) KOŁCZ Beata 816;

19) KRAWIEC Daniel Stanisław 3 615;

20) EKIERT Aleksandra 520;

21) KRAJEWSKA Barbara Jadwiga 1599;

22) GMYREK Zygmunt Adam 2 969.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 4 487 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZYMCZAKOWSKA Ewelina Magdalena 1 749;

2) FROŃ Andrzej Kazimierz 276;

3) FUDALI Dorota Maria 588;

4) PAWLAK Antoni 488;

5) ZAJDEL Władysław 226;

6) WILK Łukasz Paweł 180;

7) GIEDRYS Karolina 105;

8) JAKIEŁA Anna Maria 223;

9) PURSKI Paweł Tadeusz 41;

10) OLEKSIAK Hubert Jan 39;

11) NIEDZIELA Ryszard Józef 99;

12) MISZCZAK Krzysztof Witold 88;

13) SZPAK Paulina Karolina 385.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 18 407 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 5 899;

2) SOKOŁOWSKA Anna Katarzyna 2 194;

3) PRZEŁĄCZNIK Janusz Bronisław 2 367;

4) ROWIŃSKI Waldemar 881;

5) OKLEJEWICZ Jan Leon 1 556;

6) SZAŁAJKO Stanisław Michał 633;

7) ZAJĄC Jerzy Andrzej 1 004;

8) JACHYM Małgorzata 282;

9) JANICZEK Zbigniew Janusz 123;

10) KUBRAK Ewa 361;

11) MAŁACHOWSKA Magdalena Anna 414;

12) POSADZKI Wacław Marian 272;

13) OSTAFIJCZUK Roman Tadeusz 219;

14) ŚLIWIAK Bożena Bogumiła 151;

15) PUKA Regina 141;

16) GILOWSKI Stanisław Jan 235;

17) PISKOREK Beata Ewa 155;

18) KORZENIOWSKI Jacek 380;

19) ZEGARTOWSKA Krystyna Janina 136;

20) GOMUŁKA Wojciech Jan 284;

21) KOSIOROWSKI Piotr Paweł 444;

22) FIRAK Witold Edwin 276.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 21 044 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MARCINKIEWICZ Małgorzata 10 058;

2) LOKAJ Tadeusz Antoni 1 503;

3) JUSZCZYK Józef 809;

4) KAMIŃSKA Bożena Irena 1 027;

5) KUREK Adolf 787;

6) KONIK Ewa Aleksandra 454;

7) WILUSZ Piotr Tadeusz 707;

8) KLARA Kamila Magdalena 490;

9) BARGIEL Stanisław Andrzej 320;

10) KOSIBA Danuta 467;

11) ZAJDEL Gabriel Jerzy 597;

12) ZIOMEK Jerzy 1643;

13) TEŚNIARZ Łukasz Robert 346;

14) MAJCHER Elżbieta Joanna 321;

15) KIJOWSKI Kamil 276;

16) BREJ Ewelina Anna 309;

17) TŁUŚCIAK Monika Maria 186;

18) SZAJNA Arkadiusz Bogumił 239;

19) SOBKOWICZ Krzysztof Jan 505.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 37 702 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KASPRZAK Mieczysław 6 854;

2) PERS Grzegorz Stanisław 4 867;

3) WOSIK Alicja Barbara 3 332;

4) KISZKA Zbigniew Wojciech 3 581;

5) JANKIEWICZ Barbara Ewa 874;

6) ZADWORNY Zdzisław 4 120;

7) OWSIANY Marek 2 167;

8) PĄCZEK Jan Antoni 2 000;

9) MICHALIK Anna 588;

10) PANKIEWICZ Stanisław Leon 1 492;

11) KOMORNICKI Piotr 596;

12) BUKOWCZYK Joanna Alina 442;

13) BIEDROŃ Albina 532;

14) WANIELISTA Dariusz Michał 1 307;

15) GRZEGORCZYK Wanda Danuta 159;

16) PELCZAR Władysław 928;

17) KROKER Tadeusz Józef 88;

18) ROMOWICZ Bartosz 257;

19) MOŻDŻEŃ Zbigniew Józef 91;

20) CHORĄŻAK-TABISZ Marta Małgorzata 269;

21) ZAJĄC Alicja Zofia 2 280;

22) SALACHA Małgorzata 878.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1018 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JASION Bernadeta 272;

2) BIENIEK Krzysztof Piotr 137;

3) WRÓBEL Halina Beata 81;

4) MIKULSKA Zofia 60;

5) WARZOCHA Piotr 55;

6) RĄCZY Anna Elżbieta 48;

7) DEMBOWSKA Ewa Barbara 40;

8) ŁYSZCZAK Roman 22;

9) OPIĆ Magdalena Małgorzata 24;

10) POPŁAWSKA Ewa 50;

11) ABLAMOWICZ Piotr Stanisław 28;

12) ZDĄBŁARZ Janina 20;

13) PŁAZA Magdalena 39;

14) KOPYTEK Mariusz Piotr 22;

15) MOSKAL Daniel 28;

16) MILOCH Piotr 10;

17) RYKOWSKI Daniel 13;

18) WĄSIK Jan 26;

19) SZPONAR Jan Władysław 43.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 75 403 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) CHOMYCZ Małgorzata Maria 16 829;

2) KULESZA Tomasz Jerzy 6 976;

3) RZĄSA Marek Zdzisław 9 204;

4) TOMAŃSKI Piotr 9 621;

5) SZCZEPAŃSKA Renata Marta 3 896;

6) BORCZ Jerzy 5 782;

7) MIKLICZ Sławomir 4 276;

8) KMIECIK Adam Jan 3 562;

9) AUGUSTYNOWICZ-SOBOTA Renata Ewa 547;

10) SUŁUJA Henryk Ignacy 2 252;

11) LIPIŃSKA Ewa Jadwiga 1368;

12) OPON Arkadiusz Paweł 1 252;

13) SZPYT Krzysztof Antoni 808;

14) RZOŃCA Sebastian Krzysztof 933;

15) ZAJĄC Andrzej Stanisław 1 168;

16) HARASIMOWICZ-GĄSKA Katarzyna Anna 561;

17) PIWOWAR Daniel Łukasz 506;

18) KONIECZNA Dorota 880;

19) SIWAK Monika 358;

20) PIĄTKOWSKA Agnieszka Anna 568;

21) ŁĄCKA Barbara Katarzyna 765;

22) KŁAK Krzysztof Józef 3 291.

8. Na listę nr 8 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 981 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) LIS Alicja Bronisława 332;

2) SŁOTWIŃSKI Zbigniew 129;

3) MAKSYMIUK Janusz Roman 92;

4) KRZANOWSKI Jan Franciszek 65;

5) POTOCZNY Józef Roman 81;

6) PUKA Daniela Franciszka 41;

7) PROROK Teresa Maria 44;

8) WOŚ Stanisław 62;

9) PIKUŁA Kazimiera Anna 12;

10) HOJŁO Joanna 12;

11) SZCZURKO Krzysztof Janusz 16;

12) KUŚNIERZ Maria 22;

13) REBUS Arkadiusz Albert 16;

14) SABRAMOWICZ Anna Ewa 16;

15) GAZDA Krystian Bogumił 41.

9. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 4 202 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BUDNIOK Jacek Józef 1570;

2) DUBNIEWICZ Marian 587;

3) CZUCHMAN Jerzy 243;

4) PAWLUK Krzysztof 163;

5) KORZEC Wiesław Bogdan 99;

6) DĘBICKI Maciej Krzysztof 160;

7) DUBNIEWICZ Alicja Janina 161;

8) NIEZGODA Wojciech Waldemar 232;

9) KOPEĆ Piotr Andrzej 177;

10) DROZD Jacek Marek 141;

11) GÓRECKI Bartosz Dariusz 98;

12) DĄBEK Alina 115;

13) WÓJCIK Barbara 158;

14) RENNER Katarzyna Ewa 55;

15) SZYGULA Magdalena 61;

16) KRYMOWSKA Justyna Katarzyna 182.

10. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 466 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WINTER Wojciech 304;

2) STAŃKO Piotr Tadeusz 166;

3) SIARA Maria Jadwiga 46;

4) MORAWSKI Wiesław Stanisław 348;

5) WIDAJ Kazimierz Jerzy 43;

6) FAC Zbigniew Antoni 51;

7) STRĄCZEK Ewa Maria 36;

8) SUWAŁA Monika 31;

9) SZCZEPANIK Paweł Mateusz 29;

10) BILIŃSKI Mieczysław 34;

11) HALINIAK Janina Paula 66;

12) PACZKOWSKI Waldemar Ryszard 21;

13) SOWIŃSKA-SKIBA Anna Maria 35;

14) STANISZEWSKI Stanisław 19;

15) KWAŚNIAK Czesława 37;

16) ROKITOWSKA-CISEK Ewa Bożena 43;

17) GÓRA Mariusz Bogusław 21;

18) FILAR-ZYZ Urszula Katarzyna 13;

19) BIELKA Maria 26;

20) BIERZYŃSKI Maciej 20;

21) ZABROŃ Elżbieta Anna 36;

22) WASIECZKO Dariusz Leszek 41.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano

133 320 głosów, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz 23 128,

b) RZOŃCA Bogdan Józef 15 623,

c) GOLBA Mieczysław Józef 12 332,

d) PIOTROWICZ Stanisław 12 325,

e) ZIOBRO Kazimierz Bronisław 8 234,

f) BABINETZ Piotr Mieczysław 7 239.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 21 044 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy została wybrana kandydatka, która otrzymała największą liczbę głosów:

a) MARCINKIEWICZ Małgorzata 10 058.

3) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 37 702 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KASPRZAK Mieczysław 6 854.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 75 403 głosy, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) CHOMYCZ Małgorzata Maria 16 829,

b) TOMAŃSKI Piotr 9 621,

c) RZĄSA Marek Zdzisław 9 204.

Rozdział 23. Okręg wyborczy nr 23 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 15 posłów.

2. Zarejestrowano 10 list z 256 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 981 103; pakiety wyborcze wysłano 22 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 478 768 osobom, w tym 417 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 478 651 kart do głosowania, w tym 18 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 340.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 478 311.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,75%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 20 990, co stanowi 4,39% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 457 321, co stanowi 95,61% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 219 629 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) HRYNKIEWICZ Józefa 17 039;

2) OŻÓG Stanisław 37 160;

3) MOSKAL Kazimierz Marian 14 234;

4) SZLACHTA Andrzej 13 717;

5) PUPA Zdzisław Stanisław 10 968;

6) WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 7 402;

7) POPIOŁEK Krzysztof Andrzej 12 755;

8) BŁĄDEK Antoni 9 631;

9) GOŁO JUCH Kazimierz Edward 12 311;

10) CHMIELOWIEC Zbigniew Michał 16 038;

11) DRAUS Ewa Maria 4 296;

12) WARZECHA Jan Marek 12 588;

13) PAKUŁA-SACHARCZUK Anna Zofia 1 127;

14) TOŁPA Mieczysław 5 471;

15) RUDNICKI Roland Antoni 4 212;

16) NAPIERACZ Maria 3 725;

17) SARNA Zdzisław Władysław 2 558;

18) KAZANA Renata Ewa 2 249;

19) BŁĄDEK Lidia 5 401;

20) ŁABĘCKA Alicja Maria 1 128;

21) FALANDYS Jan 2 009;

22) ROJEK-KAŁEK Monika Ewa 677;

23) FUDALI Dariusz Jacek 907;

24) SAMOŁYK Genowefa 1 048;

25) SULICH Edward Józef 641;

26) SROKA Józef 2 752;

27) RUPAR Joanna 885;

28) WOLICKI Paweł Grzegorz 2 426;

29) KOTULA Jacek Adam 6 401;

30) CYPRYS Jerzy 7 873.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 8 393 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PRZEWROCKI Piotr Marek 3 009;

2) KĄDZIELAWSKI Grzegorz Krzysztof 321;

3) MARCINIEC Andrzej 867;

4) LASOTA Ernest Andrzej 364;

5) LORENC Bogumiła Lucyna 879;

6) LELITO Ilona Agnieszka 276;

7) STAWARZ Robert 378;

8) KOŁODZIEJ Konrad Piotr 227;

9) JASIUKIEWICZ Paweł Dariusz 101;

10) PABIAN Ewa Katarzyna 226;

11) DOJKA Stanisław 134;

12) WOJTKOWSKA Joanna 236;

13) GIEDRYS Bartosz Jakub 56;

14) KWOLEK Faustyna Teresa 170;

15) MRÓZ Michał Jan 90;

16) MISZCZAK Monika 163;

17) LISZKA Łukasz Antoni 46;

18) PAJĄK Krzysztof 169;

19) KOWAL-ŚRODOŃ Barbara Małgorzata 681.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 25 649 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KAMIŃSKI Tomasz Artur 8 410;

2) GROBEL-PROSZOWSKA Joanna Irena 2 197;

3) NIEWCZAS Marta Agata 3 510;

4) SMACZNY Józef 1 897;

5) OZIMEK Julian 1 407;

6) SKAWIŃSKI Stanisław Andrzej 899;

7) KURAŚ Przemysław Piotr 410;

8) WOŁOSZYŃSKI Leszek 225;

9) TRAWKA Wiesława 331;

10) TOFTLSKI Andrzej Antoni 591;

11) CZAJA Halina 320;

12) CZAJKA Anna Magdalena 196;

13) BIESIADECKI Jerzy Jan 374;

14) SKRZYPEK Greta Małgorzata 194;

15) HOMA Adam Grzegorz 242;

16) WALAS Zbigniew Stanisław 181;

17) SASIELA-BŁAŻEJCZAK Halina Małgorzata 147;

18) ŁĄCZNY Ryszard 124;

19) LITWICKA-CHMURA Lucyna Barbara 294;

20) ZDZYMIRA Agnieszka Barbara 96;

21) DZIERŻAK Antoni 214;

22) DABWAN Abdul Raqeeb 343;

23) KOPACZ Andrzej Janusz 288;

24) INGLOT Anna Ewelina 229;

25) STOPA Kazimiera 202;

26) GOLA Zbigniew Andrzej 994;

27) RADZIEWICZ Małgorzata Alina 199;

28) WOJNOWSKA Małgorzata Anna 344;

29) HERBA Krystian Tomasz 377;

30) TUDEREK Grzegorz Konstanty 414.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 30 718 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DZIADZIO Dariusz Cezar 11091;

2) SMUCZ Robert Dariusz 1 725;

3) KACZOR Roksana Agnieszka 2 539;

4) WOJTURSKA-DUDA Anna Monika 1 437;

5) PAWĘZKA Sławomir 521;

6) WALAS Andrzej Szymon 967;

7) KOBYLARSKA Bożena Anna 1 507;

8) CZEREPAK Tomasz Kazimierz 866;

9) MATŁOSZ Mariusz Kazimierz 388;

10) BILIŃSKI Tomasz Józef 460;

11) KRÓL-GIERCZAK Małgorzata Anna 475;

12) BARAN Dariusz 611;

13) MAJEWSKI Janusz 526;

14) KANIA Piotr Jan 568;

15) RUDAŚ Beata Romana 164;

16) JĘCZMYK Danuta 204;

17) PARTYKA Tomasz Łukasz 513;

18) SKOWYRA Dorota Magdalena 231;

19) SOKOŁOWSKI Mateusz Valgard 246;

20) MICZOŁEK Ewa Elżbieta 219;

21) SZLACHCIŃSKA Natalia 837;

22) SZCZĘCH Piotr Andrzej 492;

23) NOWAK Damian 597;

24) MARTENS Andrzej Tomasz 653;

25) BUDZIK Jaromir Piotr 319;

26) WRÓBEL Beata Anna 682;

27) DĄBROŚ Stanisław Józef 200;

28) KANIA Robert Grzegorz 390;

29) LEŚ Piotr 1 290.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 47 832 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BURY Jan 15 649;

2) RYGIEL Wiesław Andrzej 5 874;

3) REGUŁA Andrzej Zygmunt 4 407;

4) KLUZ-ZAWADZKA Jolanta Małgorzata 1 174;

5) CHRABĄSZCZ Andrzej 4 064;

6) ZABOROWSKI Franciszek 973;

7) SŁUPEK Edward Józef 1 686;

8) SKIBA Agata Magdalena 652;

9) OPALIŃSKI Marek 728;

10) GNATEK Robert Andrzej 836;

11) HERMANIUK Jan Leszek 290;

12) NAWROCKI Janusz Andrzej 1516;

13) GOŁĘBIOWSKA Ewa Marianna 1 752;

14) MISIEWSKA Beata Teresa 256;

15) NABRZESKI Sebastian 705;

16) WRÓBEL Elżbieta Stanisława 1033;

17) GAWEŁ Renata Józefa 340;

18) KRAMARZ Tadeusz Kazimierz 586;

19) BATOR Jerzy Stanisław 755;

20) LEJA Małgorzata 429;

21) MĄCZKA Maria 533;

22) JOŁDA Teresa Halina 227;

23) JEMIOŁO Maciej Krzysztof 410;

24) RĘKAS Sławomir Józef 139;

25) BALAWEJDER Maria Teresa 210;

26) JANDA Marek Jacek 473;

27) LIGAS Tadeusz 470;

28) SOKOŁOWSKA Justyna Mirosława 200;

29) PIECUCH Agnieszka 245;

30) GOSPODARCZYK Tadeusz Marian 1 220.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 541 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WRÓBEL Jerzy Bogusław 527;

2) KAWALEC Małgorzata 196;

3) KONRAD Justyna Maria 68;

4) PIĘKOŚ Paweł Stanisław 94;

5) STY GAR Edyta 54;

6) WAŃTUCH Renata Natalia 44;

7) BAWIEC Jacek Marek 52;

8) BERŁOWSKI Wiesław Józef 28;

9) KOZDROŃ Dorota Anna 40;

10) GAWŁOWSKA Jowita Beata 51;

11) WOJNAROWSKI Janusz Leszek 59;

12) KUBICKI Marian Józef 43;

13) KONRAD Jolanta Elżbieta 20;

14) RĄCZY Mariusz Wojciech 25;

15) WÓJCIKIEWICZ-RUTKA Bogusława 23;

16) PIKOS Kazimierz 26;

17) ABLAMOWICZ Aneta Anna 43;

18) OSTROWSKI Zenon Leszek 17;

19) BOGDAN Halina Stanisława 25;

20) BENDKOWSKI Dawid Paweł 106.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 111 871 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RYNASIEWICZ Zbigniew Franciszek 27 510;

2) SKOWROŃSKA Krystyna 25 174;

3) BUTRYN Renata Celina 8 941;

4) PORĘBA Marek Zbigniew 4 271;

5) PLUTA Mirosław Stanisław 12 812;

6) STĘPIEŃ Danuta Waleria 2 963;

7) OŻÓG Krzysztof 3 109;

8) NOWAK Marcin Mieczysław 2 647;

9) GWIZDAK Stanisław Jan 1 260;

10) CZWAL Sławomir Mariusz 1 669;

11) CYNKAR Sławomir Tadeusz 1 976;

12) DERĘGOWSKI Marcin 965;

13) MIĄSO Krzysztof Piotr 1 002;

14) GDUŁA Krystyna 696;

15) ŻUREK Agnieszka 1 772;

16) BARNAŚ Mariusz Andrzej 455;

17) ADAMUS Stanisław Dariusz 192;

18) KROPORNICKI Janusz 698;

19) CZEKIERDA-STAMENKOYTC Jolanta Lucyna 340;

20) ZI ARNIK Jan 913;

21) FILA Robert 1853;

22) BŁOTKO Violetta Maria 448;

23) SZEWCZYK Mariusz Krzysztof 3 251;

24) BUCZKO Marzena Maria 258;

25) KAWIK Józef Jan 212;

26) NOWICKA Halina Zofia 849;

27) ŁĘGOWIECKA-BAJDA Maria Zuzanna 303;

28) KARDY Ś Paweł Andrzej 1071;

29) KARKUT Michał 611;

30) KUBAS-HUL Teresa Krystyna 3 650.

8. Na listę nr 8 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 848 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZOSTEK Roman 247;

2) WALICKA Marzena Iwona 70;

3) CHMURA Józef Czesław 85;

4) JANKOWSKI Tomasz Dariusz 39;

5) RZUCIDŁO Łukasz 66;

6) POTOCKI Ryszard Zbigniew 28;

7) GÓRECKA Maria Barbara 40;

8) WYROBA Maria Antonina 16;

9) ŁABUZ Jan 23;

10) KAPLITA Anna Elżbieta 23;

11) MAJ Zofia Alicja 48;

12) KOWAL Janusz Andrzej 37;

13) LALOWICZ Krzysztof Bogusław 9;

14) SOCHA Halina 30;

15) KUSIAK Jarosław Waldemar 14;

16) POTOCKA Maria Elżbieta 16;

17) KONTEK Walenty 7;

18) SOCHA Janusz 19;

19) RAJWER-PASTUŁA Małgorzata Anna 31.

9. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 8 555 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BIZOŃ Tomasz Krzysztof 3 935;

2) ZARĘBSKI Waldemar 594;

3) WALICKI Lech Karol 455;

4) MATECKA Joanna Danuta 206;

5) WITEK Mariusz Piotr 226;

6) ŚWIEŻAWSKA Klaudia Karolina 151;

7) KAPUSTKA Sławomir Marek 162;

8) ŻURAWSKA Beata Anna 159;

9) SKRĘT Wojciech Jan 443;

10) KRZEMIENIECKA Natalia Julia 150;

11) RYKAŁA Grzegorz Wojciech 105;

12) CZAJKA Monika Iwona 147;

13) OSSOLIŃSKI Mariusz Jerzy 380;

14) PUKAS Magdalena 72;

15) ŻYGADŁO Piotr 379;

16) KAMYCKI Zdzisław 49;

17) TROJAN Ewelina 124;

18) KOCUR Piotr Maciej 137;

19) KAPUSTKA Daniel Adam 76;

20) CHMURA Joanna Patrycja 264;

21) KOGUC Mateusz 341.

10. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 2 285 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ROMANIUK Bogdan Piotr 765;

2) ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 253;

3) TROJNAR Maria Anna 84;

4) DOMARSKI Rafał Jan 49;

5) PODGÓRSKA Lucyna Józefa 61;

6) HOŁÓWKO Zbigniew 44;

7) ZAJĄC Kryspin Jan 81;

8) JAGUSTYN Elżbieta Czesława 112;

9) SZMYD Jan 22;

10) WĄSIK Stanisław 95;

11) KOŚCIELNY Lesław Andrzej 34;

12) KAPICA Andrzej 27;

13) CIEPIELOWSKI Antoni 37;

14) PATRUŚ Grzegorz 32;

15) RUTCZYŃSKA Władysława Jadwiga 20;

16) WALAT Aleksander 33;

17) KIELER Mirosław Stanisław 83;

18) RYBAK Marcin Kosma 13;

19) TOKARZ Daniel Grzegorz 20;

20) TĘCZA Krystyna Teresa 53;

21) MICHNO Dorota Katarzyna 67;

22) PIĘTA Andrzej 30;

23) CIEŚLACHOWSKA Natalia Anna 25;

24) KSIĄŻEK Jolanta Matylda 40;

25) ORŁOWSKI Radosław 38;

26) PORADA Urszula Elżbieta 25;

27) HELWIN Wiktoria 27;

28) W ALAT Wiesław Jan 115.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano

219 629 głosów, przypadło 8 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) OŻÓG Stanisław 37 160,

b) HRYNKIEWICZ Józefa 17 039,

c) CHMIELOWIEC Zbigniew Michał 16 038,

d) MOSKAL Kazimierz Marian 14 234,

e) SZLACHTA Andrzej 13 717,

f) POPIOŁEK Krzysztof Andrzej 12 755,

g) WARZECHA Jan Marek 12 588, h) GOŁO JUCH Kazimierz Edward 12 311.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 25 649 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KAMIŃSKI Tomasz Artur 8 410.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 30 718 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) DZIADZIO Dariusz Cezar 11091.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 47 832 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) BURY Jan 15 649.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 111 871 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) RYNASIEWICZ Zbigniew Franciszek 27 510,

b) SKOWROŃSKA Krystyna 25 174,

c) PLUTA Mirosław Stanisław 12 812,

d) BUTRYN Renata Celina 8 941.

Rozdział 24. Okręg wyborczy nr 24 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 14 posłów.

2. Zarejestrowano 10 list z 255 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 958 856; pakiety wyborcze wysłano 26 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 446 999 osobom, w tym 450 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 446 891 kart do głosowania, w tym 23 karty z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 381.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 446 510.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,57%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 17 787, co stanowi 3,98% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 428 723, co stanowi 96,02% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 158 572 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JURGIEL Krzysztof 35 763;

2) ZIELIŃSKIJarosław 21015;

3) PIONTKOWSKI Dariusz 14 439;

4) KAMIŃSKI Mariusz 22 675;

5) BOGUCKI Jacek 10 927;

6) CHMIEL Patrycja Maria 6 553;

7) KOŁAKOWSKI Lech Antoni 13 502;

8) GWIAZDOWSKI Kazimierz 6 275;

9) CZEPE Roman 1841;

10) JAWOROWSKI Krzysztof 3 627;

11) ŻESZKO Maria 578;

12) BOBEL Marek 1215;

13) BIENIUSIEWICZ Jadwiga 538;

14) DEMBOWSKI Zbigniew 532;

15) KUCHAREWICZ Grzegorz 1 330;

16) FIDRYCH Lucyna 562;

17) RYKACZEWSKI Stanisław 2 293;

18) ŁOSKOT-CYWIŃSKA Maria Małgorzata 297;

19) KLECZKOWSKI Marcin 1 270;

20) NIENAŁTOWSKA Bożena 732;

21) JAROSZEWICZ-ŁOJEWSKA Mirosława Anna 618;

22) BOGUSKA Krystyna 780;

23) JABŁOŃSKI Antoni 467;

24) SKÓRSKI Grzegorz 652;

25) GROMADZKA Lucyna 1 159;

26) SIWEK Rafał Franciszek 2 691;

27) LAPRUS Elżbieta 537;

28) TOŁWIŃSKI Krzysztof 5 704.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 9 616 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) TYLENDA Karol 2 378;

2) NARUSZEWICZ Janusz 1 022;

3) ZALEWSKI Zenon 309;

4) BIERNACKA Marta 544;

5) KACZYŃSKI Jarosław 3 146;

6) ONISZCZUK Eliza Monika 131;

7) IGNACIUK Andrzej 198;

8) HRYNIEWICKA Edyta 163;

9) BARWIEJUK Sylwia 70;

10) PRZEŹDZIECKI Paweł 74;

11) GDOWSKI Andrzej 42;

12) KACZYŃSKA Hanna 117;

13) CHUDECKA Joanna 77;

14) JASIŃSKI Piotr Cezary 69;

15) WRONA Anna 98;

16) POLIŃSKA Beata Maria 79;

17) MANDROSZ Andrzej 31;

18) BIERNACKI Sławomir Maciej 57;

19) BONIECKI Adam Wojciech 32;

20) WYSZYŃSKA Łucja 100;

21) MARKIEWICZ-TROSKO Monika 72;

22) BURA Justyna 130;

23) KĘDRA-PAWLUCZYK Anna Magdalena 56;

24) ZAWADZKA Iwona 138;

25) DEPUTAT Halina 86;

26) CZARNECKI Tomasz Rafał 117;

27) KOWALCZYK Wanda 280.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 40 603 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MATWIEJUK Jarosław 13 711;

2) CZYKWIN Eugeniusz 14 286;

3) BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 3 041;

4) KIMERA Józef Dariusz 1 148;

5) NAZARUK-ZDANUCZYK Agnieszka 733;

6) KARPOWICZ Michał 1 144;

7) KRO KOS Agnieszka 411;

8) ŁOBODA Mirosław Henryk 365;

9) ZARĘBA Eliza 496;

10) TOPCZYŁKO Bożena 400;

11) MIKUCKI Leszek 190;

12) MADEJ Henryk 93;

13) SIENKIEWICZ Maria 392;

14) ANDRUSZKIEWICZ Grzegorz 215;

15) NETTERJan 636;

16) MONACH Anna 352;

17) LITWIŃCZUK Bolesław 105;

18) DEMBOWSKI Wiesław 205;

19) WAJSIEL Piotr Stanisław 103;

20) WOJCIUK Małgorzata 246;

21) KOLOS Aleutyna 573;

22) KONOPELKO-ŚLIŻEWSKA Ewa 230;

23) JANICKI Dariusz Jerzy 290;

24) JAKUBIUK Mirosław 181;

25) BANASIAK Anastazja Michalina 159;

26) JURKIN Marian 281;

27) PUCHALSKI Aleksander 617.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 34 397 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RYBAKOWICZ Adam 11792;

2) KOROL Michał 3 543;

3) STACHURSKA Teresa Stefania 1 990;

4) ANDRACKA Jolanta 1 278;

5) TYLENDA Marcin 1 939;

6) ZALEWSKA Beata 1 199;

7) ZAŁUSKA Marcin 811;

8) WARAKSA Wojciech 556;

9) NARZEWSKI Romuald 290;

10) KUKLIK Mirosław 508;

11) CHOCHA Andrzej 411;

12) CHOMCZYK Anna 591;

13) WRÓBEL Marcin Adam 1 084;

14) MACKIEWICZ Michał 618;

15) FIEDORUK Karol 739;

16) FILIMONOW Tomasz 188;

17) ZABORSKA Joanna 401;

18) SKORUPA Sandra 478;

19) SIEBIATYŃSKA Anna Maria 218;

20) BAJKOWSKI Dominik 347;

21) ŻEBROWSKI Kamil 1 074;

22) KISTELSKI Andrzej Leszek 113;

23) PIERZCHAŁO Justyna 370;

24) BRZOSTOWSKA Anna 456;

25) ADAMIUK Iwona 628;

26) JANKOWSKA Grażyna 488;

27) KOROLCZUK Ewa Elżbieta 618;

28) WOJNAROWSKA Barbara Agnieszka 1 669.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 47 338 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KAMIŃSKI Jan 6 195;

2) BASZKO Mieczysław Kazimierz 6 827;

3) BORAWSKI Edmund 11 759;

4) PURTA-WRÓBEL Janina 936;

5) LEWKO-NINKIEWICZ Dorota Stanisława 694;

6) DZIERZGOWSKI Wojciech 3 071;

7) LESZCZYŃSKI Jerzy 2 743;

8) ZALEWSKI Krzysztof 945;

9) DY JUK Bogdan 1 127;

10) KORYCKI Walenty 2 254;

11) ZALEWSKI Jan 1341;

12) JURKIEWICZ Arkadiusz 174;

13) KACZANOWSKA Joanna 358;

14) KULBACKA Anna 387;

15) MAGNUSZEWSKI Marian 1 092;

16) WYKOWSKI Adam 407;

17) SOKOŁOWSKI Franciszek 520;

18) ŁAPIŃSKI Jacek 859;

19) TRUSZKOWSKA Barbara 327;

20) KAMIŃSKA Teresa 573;

21) BIELAWSKA Barbara 499;

22) HOŁOWIENKO Dorota 219;

23) POGORZELSKI Paweł 390;

24) JANKOWSKA Krystyna 349;

25) GRZEŚ Anna 449;

26) ŁABIENIEC Wojciech 866;

27) ŁUKASIK Anetta Anna 255;

28) KRAJEWSKI Stefan 1 722.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 669 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) STAWECKA Kinga Katarzyna 423;

2) LASKOWSKI Józef 230;

3) KRASZEWSKI Ryszard 104;

4) POLSKA Urszula 174;

5) DOBRIJAŁOWSKI Sławomir 58;

6) WACHOWSKI Tomasz 59;

7) KOCHANOWSKI Andrzej 123;

8) CIECIÓRA Justyna 43;

9) SITKO Iwona Jadwiga 39;

10) JANISZEWSKI Konrad 38;

11) JANKOWSKA Angelika Sylwia 36;

12) MICHALCZYK Agnieszka Krystyna 29;

13) NOWOTKA Tomasz 25;

14) WRÓBLEWSKA Ilona 50;

15) WIERCHOWIEC Konrad Michał 8;

16) SIWAK Dorota Beata 33;

17) MIERZEJEWSKI Tomasz Wiesław 15;

18) KAMIŃSKI Przemysław 65;

19) WIŚNIEWSKA-PATYK Agnieszka 54;

20) GADAMER Mieczysław 63.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 127 224 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KUDRYCKA Barbara 41 047;

2) RACZKOWSKI Damian 10 271;

3) TYSZKIEWICZ Robert 10 465;

4) KAMIŃSKA Bożena 10 019;

5) BORYSEWICZ Maciej Andrzej 5 785;

6) KLIM Józef Piotr 4 992;

7) CIEŚLIK Leszek Stanisław 5 378;

8) PIOTROWSKA Hanna Karolina 1 356;

9) SOSNA Aleksander 7 645;

10) SAPIŃSKA Daria Krystyna 3 188;

11) N AZ ARKO Marek 2 636;

12) BASZKIEWICZ Emilia 309;

13) SUSZCZYŃSKA Monika 2 612;

14) GRAJEK Zbysław Wojciech 908;

15) ŚLEDZIEWSKA Edyta 651;

16) PYZOWSKI Mariusz Paweł 745;

17) JABŁOŃSKA Bożena 613;

18) DRAGUN Nadzieja Marzena 224;

19) SZEWKO Ilona Kinga 2 416;

20) NESTER Ksenia 325;

21) PUTKO Aneta 724;

22) GLIŃSKI Mieczysław Leszek 1 753;

23) PIETRUCZUK Izabela 770;

24) SIEWIERENIUK-MACIOROWSKA Agnieszka 203;

25) MIELKO Cezary Jan 246;

26) TYMIŃSKA Ewa Bożenna 590;

27) ŻALEK Jacek 8 103;

28) PILECKI Karol 3 250.

8. Na listę nr 8 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 1 205 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) CHMIELEWSKI Andrzej Eugeniusz 304;

2) FIERTEK Józef 83;

3) PERKOWSKI Jan 111;

4) MILEWSKA Grażyna 83;

5) KORYTKOWSKI Kazimierz 58;

6) KRYŃSKI Marek 33;

7) ANDRULEWICZ Edyta 35;

8) WIŚNIEWSKA Emilia 31;

9) MOICZEK Adam Piotr 34;

10) GODLEWSKA Sylwia 33;

11) JAGŁOWSKI Dariusz Stanisław 5;

12) ZINIEWICZ Marta 18;

13) ŚLEPOWROŃSKA Ewa 19;

14) SZERENOS Andrzej 24;

15) JAGŁOWSKA Anna 11;

16) TOKAJUK Janina Larysa 22;

17) SERAFIN Zbigniew 33;

18) KOMOROWSKA Danuta 49;

19) KONOPKA Ewa 35;

20) GRABOWSKA Anna 24;

21) JURCZUK Milena Elżbieta 38;

22) PIETRZAK Ewa 39;

23) JANUSZEWSKI Arkadiusz 14;

24) KRAJEWSKI Leszek 69.

9. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 6 820 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DANKOWSKI Jacek Witold 3 128;

2) MAKSIM Mateusz 413;

3) KOWALCZUK Tomasz 280;

4) WĄDOŁOWSKI Oskar 209;

5) SUJECKA Katarzyna Iwona 201;

6) SZABŁOWSKI Kamil 165;

7) KITLAS Romualda 80;

8) KORPACZ Kamil 138;

9) KUŹMICKI Dawid 569;

10) POLUBICKA Kinga 153;

11) NICEWICZ Stanisław 104;

12) CIERESZKO Małgorzata 125;

13) NIESTERUK Piotr 102;

14) WYSOCKA Marta 192;

15) KULENKO Adam 58;

16) KARCZEWSKA Klaudia Magdalena 97;

17) SZEREMETA Grzegorz 130;

18) CHMIELEWSKI Marek 144;

19) SIEDLECKA Aleksandra 64;

20) TYBOROWSKI Marcin 128;

21) SKALSKA Grażyna Bernarda 144;

22) TRYSKUĆ Piotr 196.

10. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 279 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RUTKOWSKI Lech 354;

2) BIAŁY Alicja 152;

3) DĄBROWSKA-SZMULIK Barbara 75;

4) ŻYŁOWSKI Grzegorz 24;

5) SZYMAŃSKA Halina 92;

6) JĘDRZEJEWSKI Andrzej Tomasz 27;

7) SŁOMA SADOWSKI Józef 13;

8) BARTNIK Stanisław 22;

9) PUŚCIAN Sławomir 69;

10) TYBOROWSKI Wojciech Paweł 54;

11) KOLINKO Piotr 27;

12) JABŁOŃSKI Robert 46;

13) WECHOWSKA Grażyna Lucyna 23;

14) KORYTKOWSKI Leszek 25;

15) KOZŁOWSKI Bogdan 26;

16) MORACZEWSKA Danuta Krystyna 9;

17) ŻEBROWSKI Stanisław 40;

18) CHILIŃSKI Tomasz 29;

19) SZT ARK Maryna 11;

20) BUŃKOWSKA Joanna 15;

21) NOWEL Wiesław 21;

22) LEŚNIAK Marianna 15;

23) CHAŃKO Joanna 110.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 158 572 głosy, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) JURGIEL Krzysztof 35 763,

b) KAMIŃSKI Mariusz 22 675,

c) ZIELIŃSKI Jarosław 21015,

d) PIONTKOWSKI Dariusz 14 439,

e) KOŁAKOWSKI Lech Antoni 13 502,

f) BOGUCKI Jacek 10 927.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 40 603 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) CZYKWIN Eugeniusz 14 286.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 34 397 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) RYBAKOWICZ Adam 11 792.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 47 338 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) BORAWSKI Edmund 11 759.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 127 224 głosy, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KUDRYCKA Barbara 41 047,

b) TYSZKIEWICZ Robert 10 465,

c) RACZKOWSKI Damian 10 271,

d) KAMIŃSKA Bożena 10 019,

e) ŻALEK Jacek 8 103.

Rozdział 25. Okręg wyborczy nr 25 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 postów.

2. Zarejestrowano 8 list z 160 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 829 936; pakiety wyborcze wysłano 32 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 434 051 osobom, w tym 337 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 433 835 kart do głosowania, w tym 21 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 198.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 433 637.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,25%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 18 311, co stanowi 4,22% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 415 326, co stanowi 95,78% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 102 131 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) FOTYGA Anna Elżbieta 24 662;

2) ŁOPIŃSKI Maciej Jan 15 794;

3) JAWORSKI Andrzej 22 770;

4) JANKOWSKA Aleksandra Helena 3 398;

5) SMOLIŃSKI Kazimierz 6 881;

6) CHRAPKIEWICZ Daniela Jadwiga 3 956;

7) LISS Andrzej Marcelin 1 518;

8) GWIAZDA Anna Teresa 5 738;

9) GUZIKIEWICZ Karol Roman 2 419;

10) KOŁAKOWSKA Anna Maria 2 063;

11) STECKIEWICZ Krzysztof 1258;

12) KAŁUŻNY Andrzej 591;

13) STROCIAK Marek Roman 1 388;

14) KILIAN Jan 1 976;

15) DRELICH Dariusz 666;

16) GRAJOSZEK Zbigniew Mariusz 948;

17) POSMYK Joanna Grażyna 342;

18) OBIEDZIŃSKA Sylwia Iwona 465;

19) TUZ Ewa Maria 996;

20) DUDEK Dorota 1 524;

21) ŻUK Andrzej 532;

22) RZYMSKI Zygmunt 587;

23) DEMSKI Patryk Jerzy 1 659.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 8 584 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DUDZIŃSKI Tomasz Mirosław 2 793;

2) OWCZAREK Katarzyna Agnieszka 1 419;

3) GODYCKI-ĆWIRKO Lech 502;

4) URBAN Zbigniew Antoni 480;

5) PIOTROWSKI Zbigniew Bogdan 346;

6) JAŚKIEWICZ Stefan 211;

7) SZULC Żaneta Maria 524;

8) WOŁEK Iwona Żaneta 248;

9) ITRICH Roman Wawrzyniec 117;

10) KIEDROWSKI Andrzej Stanisław 225;

11) SULKOWSKI Bronisław 187;

12) FRYZA Stanisław Łukasz 76;

13) WILKICKI Paweł Damian 106;

14) LICA Małgorzata Jadwiga 191;

15) BLACHNIEREK Lidia Anna 83;

16) RELSKA Patrycja 171;

17) GRABARCZYK Aleksandra Maria 231;

18) WOLIŃSKI Grzegorz Mateusz 127;

19) KUCHTA Wojciech Zdzisław 148;

20) HEŚ Krystyna Ewa 399.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 25 542 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ANDRUSZKIEWICZ Krzysztof Włodzimierz 5 314;

2) MACIEJEWSKA Beata Monika 2 974;

3) ŚNIEG Jerzy Paweł 5 254;

4) POTULSKI Franciszek Józef 4 108;

5) MEYER Barbara Małgorzata 659;

6) RUTKOWSKI Wiesław Jan 1 207;

7) WOJNOWSKA Maria 546;

8) PIŁAT Adam Sławomir 620;

9) RUSINOWICZ Tomasz Krzysztof 297;

10) JABŁOŃSKA-MAZUREK Dorota Bernadeta 433;

11) BOREJKO Kordian Józef 250;

12) BUCIOR Piotr Stanisław 139;

13) CZERNIS Mirosław 300;

14) JURCZYK Jolanta Stanisława 305;

15) PRABUCKI Janusz Marcin 309;

16) SEYDA Danuta Wanda 201;

17) ZAGŁOBA Ryszard Andrzej 347;

18) LEŚKÓW Agnieszka Anna 133;

19) MROZOWICZ Magdalena Marta 267;

20) ZAWISZA Marzena 547;

21) GAJDELJan 112;

22) LIPIŃSKI Tomasz Mikołaj 236;

23) LANDZIANOWSKI Marcin 153;

24) WILIŃSKA Joanna 831.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 37 615 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BAUĆ Piotr Paweł 13 398;

2) GADEK Agnieszka Anna 7 014;

3) KORZENIOWSKI Leszek Zbigniew 2 742;

4) GUSS Wanda 1 398;

5) PRĘDA Marcin Andrzej 643;

6) PINIECKI Piotr 849;

7) KOWALSKI Maciej Tomasz 2 380;

8) SADOWSKA Brygida 1 102;

9) KWAŚNIEWSKI Łukasz Mateusz 1 307;

10) BEROWSKA Paulina 901;

11) MAŁECKA Magdalena 1362;

12) LESZCZYŃSKA Elwira Maria 639;

13) DERESZ Maria Barbara 1 844;

14) GOŁĘBIOWSKA Beata Mariola 2 036.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 19 313 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) TRAWICKI Krzysztof Gabriel 4 376;

2) ODYA Zenon Jerzy 3 565;

3) DOMBROWSKI Bogdan 1373;

4) PRZYBYLSKI Wojciech Wiesław 321;

5) MIELEWCZYK Bożena Grażyna 806;

6) SEROCKA Anna 888;

7) TOMCZYK Stanisław 459;

8) BUTKIEWICZ Ludwik 285;

9) HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 930;

10) LIS Tomasz Sebastian 451;

11) BORKOWSKA Aneta Maria 309;

12) KOSTECKI Marek Stanisław 243;

13) KOSEWSKA Danuta Jolanta 360;

14) PAWLINA Jan 586;

15) KŁOS Małgorzata Maria 276;

16) POCHROŃ-FRANKOWSKI Leszek Michał 319;

17) SAWICKI Łukasz Marek 518;

18) CYMERYS Wojciech 455;

19) SEROCKA-CHRZANOWSKA Katarzyna Maria 415;

20) STUDZIŃSKI Tadeusz Józef 752;

21) WIECZOREK Marta 584;

22) WOLANIN Izabela 132;

23) ZDYB Edyta Izabela 234;

24) DASZKIEWICZ Maria Jolanta 676.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 009 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ZIELONKA Lech Stefan 551;

2) GO SZ Kamila Lidia 251;

3) WAŁASZEWSKI Grzegorz Dawid 95;

4) DOMAŃSKA-HOŁUB Jadwiga Barbara 98;

5) KURPIK-POPEK Joanna 83;

6) KOWALSKA Lucyna Anna 148;

7) KAPCIŃSKI Andrzej 72;

8) LATOSZEWSKI Waldemar Marek 60;

9) ROMANOWSKI Tomasz 83;

10) WUNSZ Grzegorz Adam 26;

11) MEYER Janina 80;

12) LATOSZEWSKA Krystyna Iwona 57;

13) SMOLAREK Jolanta Katarzyna 101;

14) PYKA Iwona 94;

15) NELKE Izabela Eugenia 38;

16) ADAMSKI Tomasz Edward 172.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 219 106 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NOWAK Sławomir Ryszard 65 629;

2) ARABSKI Tomasz 7 384;

3) HALL Katarzyna 9 898;

4) POMASKA Agnieszka Dominika 16 117;

5) KOZDROŃ Jerzy 9 913;

6) NEUMANN Sławomir Arkadiusz 14 346;

7) GUZOWSKA Iwona Kamila 22 616;

8) BOROWCZAK Jerzy Stanisław 10 504;

9) OŁOWSKI Piotr Paweł 7 571;

10) ORŁOWSKI Paweł 8 891;

11) KULAS Jan Edward 7 072;

12) MORZYŃSKA Dobrawa 1 177;

13) TYBURSKA Iwona Joanna 1 755;

14) MROCZKOWSKA Magdalena Justyna 1 460;

15) KORALEWSKA Irena Danuta 617;

16) HAMERSKA Patrycja Magdalena 961;

17) CICHON Marian 3 205;

18) PAWŁOWSKA Dorota Ewa 1 343;

19) KOTLEWSKA Joanna 798;

20) CHMIEL Małgorzata 6 666;

21) KOT Ewa Kamila 2 623;

22) KARCZMARZYK Marek Aureliusz 1 589;

23) PRUS Sylwester Zbigniew 1 940;

24) BLANIK Leszek Robert 15 031.

8. Na listę nr 8 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 1 026 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KAMIŃSKI Kazimierz 356;

2) GAWEŁ Elżbieta 66;

3) ZBLEWSKI Marek 61;

4) LEWKOWICZ Iwona Ewa 44;

5) TREDER Waldemar Kazimierz 35;

6) DRAWC Mieczysław Józef 21;

7) KĄKOL Radosław Tadeusz 50;

8) BĄK Robert Krzysztof 52;

9) DUWA Maria Anna 27;

10) CZARNECKA Magdalena Monika 63;

11) BORKOWSKA Aneta 58;

12) FIGURA Mariusz Jan 25;

13) NILEK Barbara 22;

14) BROWARCZYK Dorota Joanna 33;

15) SUDOŁ Maria 113.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 102 131 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) FOTYGA Anna Elżbieta 24 662,

b) JAWORSKI Andrzej 22 770,

c) ŁOPIŃSKI Maciej Jan 15 794.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 37 615 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) BAUĆ Piotr Paweł 13 398.

3) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 219 106 głosów, przypadło 8 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) NOWAK Sławomir Ryszard 65 629,

b) GUZOWSKA Iwona Kamila 22 616,

c) POMASKA Agnieszka Dominika 16 117,

d) BLANIK Leszek Robert 15 031,

e) NEUMANN Sławomir Arkadiusz 14 346,

f) BOROWCZAK Jerzy Stanisław 10 504,

g) KOZDROŃ Jerzy 9 913, h) HALL Katarzyna 9 898.

Rozdział 26. Okręg wyborczy nr 26 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 14 posłów.

2. Zarejestrowano 7 list z 188 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 929 393; pakiety wyborcze wysłano 29 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 476 715 osobom, w tym 390 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 476 483 karty do głosowania, w tym 23 karty z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 450.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 476 033.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,22%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 22 205, co stanowi 4,66% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 453 828, co stanowi 95,34% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 113 647 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 19 819;

2) ŚNI ADEK Janusz Józef 26 440;

3) ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota Irvina 18 088;

4) SELLIN Jarosław Daniel 9 932;

5) KOZAK Zbigniew Ryszard 8 437;

6) ST ANKĘ Piotr Jerzy 8 764;

7) BONKOWSKI Waldemar 4 410;

8) HERBOWSKA Grażyna 1 130;

9) BARZOWSKI Jerzy 1 437;

10) ŁUCZYK Mariusz Wojciech 857;

11) HORAŁA Marcin Michał 756;

12) STRÓŻYK Michał Bartłomiej 261;

13) ŚLIWICKI Adam Wojciech 765;

14) NACZK Jan 859;

15) CHAJNOWSKA-WŁODARSKA Krystyna 362;

16) KOWALEWSKI Grzegorz Mieczysław 340;

17) KIŃCZYK Krzysztof Maria 142;

18) WETTA Krzysztof Adam 298;

19) KLEPACKA Iwona Anna 431;

20) MACKIEWICZ-SASIAK Violetta Lilianna 353;

21) KĘPKA Teresa 2 043;

22) MACIEJEWSKI Dariusz Krzysztof 608;

23) SAULSKI Arkady Franciszek 234;

24) WENDT Kinga Stefania 328;

25) SZULIST Grażyna Irena 465;

26) KACZYŃSKA Mirosława Anna 3 537;

27) ŁAWRUKAJTIS Beata Agnieszka 496;

28) KUJAWSKI Robert 2 055.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 12 423 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JAKUBIAK Elżbieta Renata 6 268;

2) MAKOWSKI Marek 628;

3) ADAMCZYK Bogdan Włodzimierz 376;

4) KUCZMARSKI Dariusz Stanisław 198;

5) NOWAK Włodzimierz Zbigniew 247;

6) FIKUS Piotr Mirosław 620;

7) URLA Zdzisław Józef 155;

8) KUJAWSKA Wiesława Maria 213;

9) WÓJCIK Józef Franciszek 259;

10) NOWAK Piotr Józef 223;

11) POŁOŃSKI Marek 214;

12) KWAŚNIEWSKI Adam Dawid 199;

13) MARKOWSKI Paweł 127;

14) DERA Zofia Janina 231;

15) ĆWIK Jolanta 159;

16) LIS Anna Krystyna 224;

17) SEREMA Wiesława Jadwiga 73;

18) SCHRODER Michał Aleksander 106;

19) LABUDA Maria Barbara 311;

20) MICHNAL Krzysztof 77;

21) BIELICKI Wojciech Krzysztof 325;

22) GRYGIEL-BAGIŃSKA Gabriela Józefa 94;

23) KORUS Czesław Romuald 59;

24) KWAŚNIEWSKA Agnieszka Anna 303;

25) LOOK Lilianna Maria 151;

26) KRASZEWSKA Aleksandra Joanna 167;

27) CEGŁOWSKA Kazimiera Anna 121;

28) CEMPEL Bernadeta Maria 295.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 36 190 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MILLER Leszek Cezary 18 038;

2) GARDIAS Dorota 6 126;

3) KOWALIK Jacek Jakub 1 854;

4) FALKOWSKI Mariusz Jacek 797;

5) GONT AREK Piotr Paweł 1 340;

6) MAJ Marta Magdalena 746;

7) RÓŻAŃSKI Andrzej Wawrzyniec 853;

8) MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 419;

9) SOKOŁOWSKI Krzysztof Andrzej 280;

10) WOŹNIAK Teresa 527;

11) KASZUBA Bronisław 352;

12) PISKORSKI Zdzisław 471;

13) KIEZA Iwona 374;

14) SENGER Ryszard Stanisław 408;

15) ZALAS Krystian Tomasz 81;

16) KUCHTA Anna Aleksandra 260;

17) BLINDOW Dagmara Katarzyna 84;

18) KOZŁOWSKI Wacław Aleksander 582;

19) KONARSKA Kinga Łucja 198;

20) BOWSZYS Jarosława 48;

21) GAJOWY Michał Grzegorz 291;

22) BYSEWSKA Teresa Jadwiga 381;

23) BOCHRA Maciej Jakub 121;

24) PINGOT Agnieszka Ewa 139;

25) WOJNOWSKI Arkadiusz 250;

26) SKOWRON Karolina Marta 262;

27) JAWORSKI Jerzy Mieczysław 180;

28) TAUBE Stanisław Kazimierz 728.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 43 264 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BIEDROŃ Robert 16 919;

2) GROMADZKI Jarosław 3 221;

3) GOLONEK Agnieszka Barbara 2 988;

4) NOWAK Sławomir Piotr 2 199;

5) MILEWCZYK Jarosław Andrzej 1 533;

6) POPIELSKI Andrzej 1 115;

7) KRUK Tomasz 1771;

8) GRODZISKI Artur Maciej 712;

9) DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 463;

10) KRZEMIŃSKI Michał Krzysztof 640;

11) TERKIEWICZ Daria Anna 647;

12) KOMAR Barbara Karolina 813;

13) DARNOWSKA Monika Katarzyna 601;

14) PARDYKA Justyna 645;

15) MARKS Mateusz Łukasz 357;

16) OLSZEWSKA Marta 911;

17) JANOWICZ Katarzyna Maria 290;

18) SUSS Anna Maria 582;

19) SZYMCZAK Sławomir Marian 263;

20) WIRKUS Marcin Szymon 722;

21) RICHERT Tomasz Grzegorz 1211;

22) WIŚNIEWSKA Barbara 1 048;

23) POPIELSKA-KOZIEŁ Alina Aniela 502;

24) MILEWCZYK Grzegorz Janusz 620;

25) JABŁOŃSKI Tomasz 645;

26) SUSS Lidia Anna 614;

27) BUJKO Ziemowit Jerzy 1 232.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 25 485 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BUJANOWICZ Stanisława Helena 5 105;

2) KUPCEWICZ Janusz Bogdan 1 255;

3) LEWNA Hubert Alfons 4 737;

4) DOERING Henryk Władysław 1319;

5) WĄSIKOWSKI Leszek Jan 2 136;

6) ELZANOWSKI Czesław Andrzej 282;

7) SZATKOWSKI Radosław Jan 460;

8) BATRUCH Mirosław 699;

9) PAJURA Krystyna Ewa 924;

10) PRUSZAK Krzysztof Ludwik 705;

11) KOŁODZIEJSKI Zdzisław 942;

12) BŁAWAT Jerzy Franciszek 367;

13) ZAWADZKI Leszek Andrzej 344;

14) CHYŁEK Alina Barbara 241;

15) DAŃCZAK Eugeniusz Antoni 332;

16) RADUŃSKI Andrzej Edward 232;

17) KONCZANIN Bogusława 266;

18) KURECKI Bogdan Jan 249;

19) LESNER Janusz Czesław 278;

20) SZPAKOWSKI Jerzy 582;

21) WIKTOROWICZ-CZAPLA Elżbieta Marianna 241;

22) WIRKUS Katarzyna Gabriela 884;

23) BABIŃSKA Hanna Antonina 757;

24) HO LAK Ewa 401;

25) GNIAZDOWSKA Elżbieta 275;

26) DORNIAK Tomasz 420;

27) STENCEL Janusz 390;

28) SAHAJDAK Jadwiga 662.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 574 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MEYER Mieczysław Jan 635;

2) KAMIŃSKA Elżbieta 411;

3) EWIAK Sławomir Adam 57;

4) HORDYNIEC Waldemar 74;

5) KOWALKO Małgorzata 83;

6) GAŁECKA Beata Bogumiła 113;

7) CIEŚLIK Krzysztof 131;

8) SAJNA Mariola 88;

9) LEŚNIAK Agata Agnieszka 114;

10) DADUŃ Kamila Zofia 60;

11) KOŚCIELNA Regina Józefa 62;

12) DADUŃ Franciszek 40;

13) KAZIMIERCZAK Jerzy 72;

14) ŁUNIESKI Piotr 42;

15) GABRYCH Edyta 54;

16) KRYSZAŁOWICZ Tomasz 55;

17) OSSOWSKI Andrzej Zbigniew 52;

18) DRĄŻKOWSKI Wojciech Tomasz 39;

19) DUBIEL Irena 62;

20) BRUSKA Beata Elżbieta 119;

21) BONAT Mateusz Waldemar 211.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 220 245 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BIERNACKI Marek 66 019;

2) AZIEWICZ Tadeusz 14 013;

3) KŁOSIN Krystyna Maria 16 187;

4) PLOCKE Kazimierz Florian 18 452;

5) HOPPE Teresa Jadwiga 7 552;

6) KONWIŃSKI Zbigniew Marek 18 548;

7) LAMCZYK Stanisław Józef 12 664;

8) BUDNIK Jerzy Feliks 8 546;

9) ZAJĄCZKOWSKA Alicja Zenobia 6 252;

10) LISOWSKA Bożenna 4 642;

11) LEIK Adam Zygmunt 6 163;

12) MIKULSKA Nathalie Nina 1473;

13) REDZIMSKI Leszek Andrzej 7 480;

14) KARDAŚ Jadwiga 975;

15) GRZESZCZUK Halina 1 720;

16) SZCZEPAŃSKI Marek 3 562;

17) NOWAK Adam 2 913;

18) KAMIŃSKA Joanna Katarzyna 2 647;

19) PIASKOWSKA Hanna Anna 962;

20) ZABROCKI Dariusz Robert 3 032;

21) KAŹMIERSKI Mirosław 823;

22) HOLC Anna Elżbieta 1 168;

23) AFTANASIUK-BIEDRZYCKA Alicja Barbara 817;

24) KALINOWSKA Jolanta Maria 2 218;

25) DADUŃ Mirosława Janina 620;

26) KREFT Janusz 2 273;

27) SINGER Elżbieta 1 868;

28) SZUMEŁDA Radomir 6 656.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano

113 647 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) ŚNIADEK Janusz Józef 26 440,

b) SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 19 819,

c) ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota Irvina 18 088,

d) SELLIN Jarosław Daniel 9 932.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 36 190 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) MILLER Leszek Cezary 18 038.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 43 264 głosy,

przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) BIEDROŃ Robert 16 919.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 220 245 głosów, przypadło 8 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) BIERNACKI Marek 66 019,

b) KONWIŃSKI Zbigniew Marek 18 548,

c) PLOCKE Kazimierz Florian 18 452,

d) KŁOSIN Krystyna Maria 16 187,

e) AZIEWICZ Tadeusz 14 013,

f) LAMCZYK Stanisław Józef 12 664,

g) BUDNIK Jerzy Feliks 8 546, h) HOPPE Teresa Jadwiga 7 552.

Rozdział 27. Okręg wyborczy nr 27 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 134 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 610 963; pakiety wyborcze wysłano 19 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 326 199 osobom, w tym 289 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 326 059 kart do głosowania, w tym 19 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 269.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 325 790.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 53,32%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 14 335, co stanowi 4,40% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 311 455, co stanowi 95,60% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 98 152 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZWED Stanisław 32 416;

2) CZABAŃSKI Krzysztof 8 885;

3) FALFUS Jacek Eugeniusz 11391;

4) MATUSZNY Kazimierz Władysław 8 372;

5) PIĘTA Stanisław Jan 12 708;

6) WICI AK Magdalena Maria 3 660;

7) GAŻA Grzegorz Krzysztof 5 731;

8) WAŁACH Monika Irena 1 899;

9) DZIERŻAWSKI Witold Marek 1 132;

10) BINDA Andrzej Marcin 1 096;

11) JĘDRASZEWSKA Alicja Maria 1270;

12) SADLIK Anna Barbara 1016;

13) MALCHER Aleksander Franciszek 2 410;

14) POKUSA Marcin Jan 1651;

15) BALCEREK Grażyna 1 226;

16) ZIPSER Monika Helena 371;

17) MAZUR Katarzyna Ewa 1 156;

18) KRAUS Urszula 1 762.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 6 822 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) STACHURA Maciej Jurand 2 589;

2) ZATORSKI Wojciech Tomasz 758;

3) LITWIN Marcin Karol 486;

4) KOKOLUS Anna Justyna 475;

5) FELIŃSKI Jan Grzegorz 162;

6) KUFEL Magdalena Teresa 638;

7) STWORA Krzysztof 231;

8) ZABIEGLIŃSKA Gabriela Maria 219;

9) LASZCZAK Ewelina 330;

10) MICHALEC Karolina Anna 291;

11) KANIK Ireneusz Piotr 307;

12) JADWISZCZOK Sonia Teresa 336.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 19 881 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MARSZAŁEK Andrzej 6 341;

2) KOTKOWSKA Bożena Teresa 4 897;

3) BRUDNY Alfred 2 827;

4) SEREDYŃSKA-TARGOSZ Janina Wanda 604;

5) RUSIN Agata Katarzyna 869;

6) REPETA Paweł Jacek 352;

7) KOCHUTEK Grażyna Irena 399;

8) BANOT Aleksandra Ewa 455;

9) GĘGA Lidia Maria 370;

10) PAPIERNI AK Anna Małgorzata 177;

11) NIEDZWIEDZKI Łukasz Andrzej 292;

12) DURTAN Tomasz 117;

13) BRANDYS-CHWASTEK Katarzyna Ewa 413;

14) KLIŚ Henryka Anna 389;

15) SZWEDA Zygmunt Jan 536;

16) PASIK Mariusz Jerzy 134;

17) MRÓZ Krystian 224;

18) JONKISZ Jarosław Andrzej 485.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 29 338 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GORCZYŃSKI Artur Robert 9 980;

2) WIŚNIOWSKI Krzysztof Dariusz 3 078;

3) PŁOSZCZYCA Kamila Magdalena 2 519;

4) KUBICKA Iwona 3 879;

5) TOBIASIEWICZ Stefan Stanisław 864;

6) MAREK Sylwia Jadwiga 928;

7) CHMURA Anna Zofia 1 332;

8) JANKOWSKI Piotr Krzysztof 854;

9) KUBICKA-MACULEWICZ Jolanta Anna 593;

10) CIEŚLAR Izabela Anna 1 376;

11) BOCZARSKI Artur Stanisław 847;

12) KOSTRZEWA Anna Janina 392;

13) BAJOR Ryszard Stanisław 613;

14) LEKKI Irena Teresa 794;

15) CZAJKOWSKI Michał Władysław 549;

16) CIENI AK Janusz Bronisław 740.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 21 143 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ORMANIEC Marian Albin 5 675;

2) BADOWSKA Joanna Teresa 3 467;

3) SZEMLA Mirosław Stanisław 1 857;

4) KOŻUSZNIK Danuta Maria 1 038;

5) DUCIN Ryszard 1 074;

6) BRANDYS Marian Piotr 958;

7) PILARZ Izabela Anna 521;

8) LUKASEK Lidia Anna 410;

9) GRZYB Andrzej Bernard 463;

10) KUCHARCZYK Stanisław Wojciech 578;

11) GAZUR Jan Franciszek 461;

12) BIENIEK Maciej 714;

13) WIERZBINKA Katarzyna Zofia 376;

14) LEGIERSKA Aleksandra 1 110;

15) WENGLORZ Halina Stefania 452;

16) ZACHRAJ Jan Jerzy 825;

17) STASZEK Jacek Stanisław 486;

18) KLIŚ Jerzy Roman 678.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 913 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RAJBA Mariusz Jarosław 422;

2) SMOLNY Monika 165;

3) PRZEWOŹNIK Tomasz Dariusz 133;

4) BISTYGA Aleksandra Dorota 68;

5) DZIADKOWIEC Paweł Andrzej 45;

6) KWAŚNIK Anna Patrycja 75;

7) BYLOK Bogdan Piotr 54;

8) LUTER Justyna Teresa 70;

9) TLAŁKA Marcin Sebastian 38;

10) NOWAK Elżbieta Maria 74;

11) LEMAŃSKI Tadeusz 49;

12) BAUR Marlena Ilona 18;

13) WIĘCŁAWEK Stanisław Marian 20;

14) CZARNECKA Monika 89;

15) JASIŃSKI Robert Przemysław 32;

16) TLAŁKA Rozalia Małgorzata 45;

17) ZAWADA Franciszek 60;

18) MAŁYSZ Iwona Izabela 456.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 131 471 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NYKIEL Mirosława 43 329;

2) KOWALSKI Sławomir Stanisław 13 389;

3) TRYBUŚ Aleksandra Barbara 10 061;

4) WYKRĘT Adam 9 069;

5) PĘPEK Małgorzata Anna 12 723;

6) GLUZA Czesław Tadeusz 13 334;

7) KRĘCICHWOST Lucyna Maria 4 261;

8) ŁACIAK Stanisław 2 027;

9) KOMOR Klaudiusz Stanisław 6 337;

10) BŁASZCZYK Bernard 1 482;

11) KĘDRACKA Karolina Klaudia 3 280;

12) MASNY Sławomir 1 190;

13) CZAPIGA Cezary Józef 912;

14) KANIA Anetta Maria 1803;

15) RYPLEWICZ Rafał Paweł 885;

16) KIERPIEC Anna 1263;

17) HERMA Jerzy Andrzej 1 459;

18) PILCH Klaudia Monika 4 667.

8. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 2 735 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MOTYKA Władysław 895;

2) ZAJĄC Henryk 240;

3) WNĘTRZAK Grzegorz Piotr 140;

4) MLECZKO Katarzyna 302;

5) DEMSKI Jan Władysław 71;

6) PISZCZEK Bogumiła Magdalena 88;

7) BENECIK Ewa Anna 76;

8) MIODOŃSKI Mirosław Jerzy 103;

9) KASTELIK Rafał Franciszek 98;

10) ŚCIESZKA Urszula Maria 97;

11) LELEK Ewa Anna 96;

12) PEŁKA Paweł 83;

13) MYNARSKI Marek Franciszek 42;

14) STASINOWSKA Małgorzata 79;

15) DOBOSZ Ryszard 96;

16) POLLAK Rajmund Henryk 229.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 98 152 głosy, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SZWED Stanisław 32 416,

b) PIĘTA Stanisław Jan 12 708,

c) FALFUS Jacek Eugeniusz 11391.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 29 338 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) GORCZYŃSKI Artur Robert 9 980.

3) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 131 471 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) NYKIEL Mirosława 43 329,

b) KOWALSKI Sławomir Stanisław 13 389,

c) GLUZA Czesław Tadeusz 13 334,

d) PĘPEK Małgorzata Anna 12 723,

e) TRYBUŚ Aleksandra Barbara 10 061.

Rozdział 28. Okręg wyborczy nr 28 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 7 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 111 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 495 295; pakiety wyborcze wysłano 18 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 235 550 osobom, w tym 160 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 235 485 kart do głosowania, w tym 18 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 142.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 235 343.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,52%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 10 846, co stanowi 4,61% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 224 497, co stanowi 95,39% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 61 429 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 34 491;

2) GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 9 146;

3) SĄDEL Jerzy Bogdan 3 068;

4) BURZYŃSKA Lidia Ewa 2 637;

5) WÓJCIK Grzegorz Marek 2 839;

6) JANUS Krzysztof Józef 1501;

7) POHORECKA Monika Sylwia 805;

8) ŁUCZAK Agnieszka Małgorzata 650;

9) TREPKA Mariusz Wiesław 579;

10) DŁUŻNIAK Adam Tomasz 364;

11) KORZONEK Dorota Ewa 1104;

12) ŚWIERC Krystian Franciszek 840;

13) JANISZEWSKA Anna Maria 2 106;

14) KLIMEK Ryszard Wincenty 1 299.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 4 795 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RUKSZA Paweł Jan 1727;

2) MADEJ Ludwik 391;

3) MACHNIK Bartłomiej Paweł 391;

4) BARC Beata Agnieszka 395;

5) WROŃSKA Ewelina Barbara 358;

6) ŚLEMP Sebastian Dariusz 180;

7) PAJOR Krzysztof Tadeusz 165;

8) CONTUCCI Ewa Aleksandra 111;

9) KOŁODZIEJCZYK Katarzyna Anna 271;

10) BINKIEWICZ Jan 58;

11) KASPRZYK Irmina Jadwiga 178;

12) HYLA Teresa Maria 144;

13) RADZIOCH Krzysztof Paweł 125;

14) ZBROJKIEWICZ Paweł 301.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 23 547 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ADAMKIEWICZ Janusz Stefan 3 773;

2) BALT Marek Paweł 5 378;

3) KALL Zdzisława 2 784;

4) KASPRZYK Jacek Franciszek 3 668;

5) SIKORSKI Grzegorz Mieczysław 876;

6) OGOŃCZYK Mariusz Dominik 392;

7) BĄK Joanna Cecylia 1 506;

8) JUSZCZYK-ROZLACH Marzena Beata 238;

9) MIZERA Barbara Maria 1 014;

10) WŁODAREK Radosław Stanisław 1 135;

11) SZEWCZYK Karina Izabela 846;

12) WABNIC Łukasz Piotr 525;

13) SKOREK Agnieszka Wioletta 717;

14) KORSAK Jan 695.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 30 049 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BRAMORA Artur Franciszek 10 610;

2) ZACIERA-KACZMARCZYK Beata Katarzyna 2 355;

3) KARKOWSKA Dagna Anna 5 616;

4) WIECZOREK Sylwia Bożena 1 652;

5) WIŚNIEWSKA-GĘBKA Agata 1213;

6) ZDYBOWICZ Magdalena Barbara 405;

7) ZABAWA Marek Jan 1 431;

8) OLEJNIK Agnieszka Anna 1615;

9) GUTOWSKI Janusz Krzysztof 889;

10) ZIELIŃSKA Mariola Barbara 1001;

11) TOMASZEWSKA Dorota Maria 402;

12) NIEDOSTATKIEWICZ Marek Euzebiusz 344;

13) BORECKA-BRZÓZKA Elżbieta Krystyna 1 064;

14) PALKA Robert Piotr 1 452.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 19 688 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SERAFIN Władysław 6 140;

2) SMELA Krzysztof 3 214;

3) BANASIAK Aleksandra 1 292;

4) SOCHA-KORENDO Anna Marta 1 050;

5) ANIOŁ Michał Ludwik 663;

6) LECH Andrzej Krzysztof 816;

7) NOWAK Robert Tomasz 1 104;

8) MIGALSKA Małgorzata Zofia 586;

9) GAŁUSZKA Małgorzata Ewa 481;

10) KIEPURA Henryk 2 044;

11) WINNICKA-KOWALIK Zuzanna Barbara 385;

12) KLIMZA Witold Paweł 279;

13) PEŁKA Zbigniew Adam 362;

14) BOSKI Grzegorz 1 272.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 875 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZCZERBAK Marian Stanisław 682;

2) MAŃKA Lidia Maria 226;

3) BOROŃ Tadeusz Władysław 125;

4) ŚWIĄTEK Agnieszka Katarzyna 210;

5) CIERPIAŁ Łukasz Stanisław 116;

6) CHMIELARZ Damian Piotr 87;

7) CAŁUSIŃSKI Konrad Przemysław 46;

8) SOBEK Sławomir Jan 32;

9) ZANIEWSKA Laura Ewelina 70;

10) MANDAT Iwona Jolanta 78;

11) OBRUŚNIK Barbara Ewa 26;

12) MISZTELA Katarzyna Jadwiga 64;

13) GARBELA Andrzej Jerzy 72.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 78 500 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ROZPONDEK Halina Leokadia 23 722;

2) LESZCZYNA Izabela Dorota 18 737;

3) SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 8 926;

4) JAKUBIEC Janusz Stefan 5 112;

5) SABAT Bartłomiej Daniel 4 544;

6) SADEK Iwona Józefa 1 239;

7) JANIC Iwona Joanna 2 682;

8) KACZUGA Adam Bogdan 1 433;

9) NOWAKOWSKA Marzena Gabriela 1 160;

10) JASIŃSKA Barbara Izabela 1 350;

11) KOMOROWSKI Wojciech Jan 1910;

12) BIERNAT Marcin 2 413;

13) SERWIAK Krzysztof Jacek 514;

14) KURPIOS Piotr Marian 4 758.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 4 614 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KOKOT Sławomir Jan 2 346;

2) FICENES Przemysław Paweł 295;

3) MIKLOWICZ Iwona Dorota 386;

4) PAWELEC Tomasz Marcin 177;

5) KORZENIEC Rafał Jarosław 100;

6) GOLIBRODA Piotr Tomasz 181;

7) CZUCHNOWSKI Jakub Jędrzej 75;

8) DOMAGAŁA Marta Krzysztofa 226;

9) PORCZ Maciej Szymon 76;

10) TATAREK Ewa Magdalena 102;

11) STĘPIEŃ Aleksandra Magdalena 137;

12) WYDMUCH Grzegorz Andrzej 132;

13) SZCZYGIEŁ Małgorzata Janina 120;

14) MUSIAŁ Daniel Paweł 261.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 61 429 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 34 491,

b) GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 9 146.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 23 547 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) BALT Marek Paweł 5 378.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 30 049 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) BRAMORA Artur Franciszek 10 610.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 78 500 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) ROZPONDEK Halina Leokadia 23 722,

b) LESZCZYNA Izabela Dorota 18 737,

c) SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 8 926.

Rozdział 29. Okręg wyborczy nr 29 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

2. Zarejestrowano 7 list z 119 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 634 111; pakiety wyborcze wysłano 21 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 293 224 osobom, w tym 208 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 293 160 kart do głosowania, w tym 16 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 255.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 292 905.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,19%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 11 717, co stanowi 4,00% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 281 188, co stanowi 96,00% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 65 724 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PYZIK Piotr Mieczysław 12 039;

2) POLACZEK Jerzy Jan 22 310;

3) CHŁOPEK Aleksander Antoni 5 596;

4) WITA Tadeusz Antoni 4 505;

5) PYRK Alfred Andrzej 1 704;

6) KRUPKA Anna Maria 3 044;

7) BURDZIAK Józef 1 948;

8) WIECZOREK Jarosław Wiesław 2 195;

9) ZNYK Bogusław 659;

10) DZIUK Barbara Anna 2 053;

11) GOLISZEWSKI Zdzisław 1909;

12) RUDZKI Stanisław Józef 608;

13) ISKRA Izabela Anna 1021;

14) ROKOSZ Krystyna Maria 757;

15) SUCHANEK Krystyna Maria 1823;

16) BADURCZYK Małgorzata Roma 281;

17) PATOŃ Piotr Jerzy 918;

18) SARRÉ Joanna 2 354.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 6 527 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SKOWRON Adam Janusz 2 440;

2) PER Wiesława Marianna 570;

3) HRYNCZENKO Eugeniusz Ryszard 188;

4) STCHLEROWSKI Tomasz Kazimierz 410;

5) SKOWRON Małgorzata Teresa 621;

6) BARLIK Jolanta Katarzyna 367;

7) MAZUR Radosław 392;

8) SĘKOWSKI Robert Stanisław 140;

9) IDZIAK Małgorzata Krystyna 375;

10) BOTTOR Krzysztof Jerzy 113;

11) WANDRASZ Agata Ewa 311;

12) ŚWIETLIK Jacek Zbigniew 141;

13) LEWICKI Paweł Władysław 459.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 21 932 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KWAŚNICKA Ela Wanda 6 267;

2) WIDUCH Marek Damian 5 699;

3) WOJCIESZEK Andrzej Henryk 2 397;

4) KRÓL Adrian Marian 976;

5) MRACHACZ Paweł Józef 2 045;

6) WINECKA Ewa Lidia 705;

7) FIC Bernard Jan 575;

8) SUCHOCKA Joanna Jolanta 718;

9) ZACHTEJ Katarzyna Teresa 166;

10) MATUSIAK Rafał Krzysztof 342;

11) KLIŚ Filip Krzysztof 201;

12) KUPSKI Błażej 256;

13) HOFMAN-DYNER Jolanta Maria 276;

14) RYNKIEWICZ Magdalena Janina 171;

15) KRZYSZTOFIK Dariusz Daniel 170;

16) MOLL Łukasz Jan 171;

17) KATOLIK Anna Ewa 357;

18) TRZEBA Tomasz Piotr 440.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 30 320 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) STOLARSKI Marek Janusz 12 739;

2) STEFANIAK Tomasz Grzegorz 2 204;

3) SERAFINOWSKA Katarzyna Marta 3 450;

4) MALADYN Barbara 1151;

5) MEISNER-GAJOS Iwona 1 665;

6) STEFANIK Stanisław 714;

7) KORYCKI Adam Janusz 1 092;

8) RURAŃSKI Andrzej Jacek 551;

9) MYRCIK Lucyna Justyna 896;

10) KURGAN-BUJDASZ Beata 434;

11) REMISZ Kornelia Wanda 416;

12) SAMOTYJ Patryk Marian 410;

13) GÓRECKA-JARZOMBEK Jolanta Ewa 879;

14) BARTNIK Krzysztof 847;

15) BRODZIAK Marcin Michał 542;

16) STOLPE Barbara Genowefa 307;

17) WASZKIELEWICZ Agnieszka Monika 2 023.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 14 028 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PILOT Andrzej Antoni 3 148;

2) WALTER Roman Waldemar 2 180;

3) BARTKOWIAK Kazimierz Andrzej 1 080;

4) JURCZYGA Ewa 1571;

5) KRĘGIEL Krystyna Anna 533;

6) DOMBEK Waldemar Józef 453;

7) KUBIAK Leszek 499;

8) KURKOWSKA Iwona 245;

9) ŚLIWOWSKA Maria Zofia 194;

10) CHRZĘSTEK-BAR Łucja Katarzyna 1 035;

11) CZAPELKA Agnieszka Zofia 235;

12) LEWANDOWSKI Marek Witold 266;

13) SKWIRA Zygmunt Jerzy 114;

14) SWOBODA Grażyna Małgorzata 299;

15) FREJNO Andrzej Marcin 452;

16) BĘBEN Ryszard 422;

17) ROGOCZ Maria Augustyna 419;

18) POLOCZEK Mariusz Krzysztof 883.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 385 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NOWAK Ewa Józefa 615;

2) BENTKOWSKI Henryk Ignacy 183;

3) WYSOCKA Krystyna Teresa 196;

4) MIKOS Jan Józef 152;

5) PODSIADŁO Ewa Antonina 139;

6) BURZYŃSKI Jan 119;

7) BREDLAK Iwona Maria 67;

8) GALBAS Roman 73;

9) CIERPIK Grażyna Maria 60;

10) URBANIK Piotr Marcin 101;

11) LANGER Izabela Joanna 72;

12) JASTRZĘBSKI Adam Radosław 63;

13) BUJAK Katarzyna 108;

14) GARBARZ Jarosław Marian 37;

15) JA GIĘŁA Joanna 67;

16) CHROMIŃSKI Andrzej Jan 36;

17) KEMPA Grażyna Bożena 297.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 140 272 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZUMILAS Krystyna Maria 42 200;

2) GAŁAŻEWSKI Andrzej Józef 11 746;

3) BRZEZINKA Jacek Piotr 10 775;

4) GŁOGOWSKI Tomasz Marian 15 649;

5) STĘPIEŃ Joanna Krystyna 6 553;

6) KAŹMIERCZAK Jan Piotr 8 155;

7) MAREK Rafał Marian 5 664;

8) MATUSZEWSKI Łukasz Michał 3 845;

9) URBAŃCZYK Łukasz Wojciech 4 020;

10) DĄBROWSKA Jolanta Alicja 3 034;

11) BUDKA Borys Piotr 10 260;

12) DRAGON Dominik Tadeusz 5 061;

13) WOJAK Katarzyna Hanna 1 464;

14) DZIUK Jolanta Zdzisława 1 287;

15) KORPAK Józef Aleksander 2 594;

16) KALITA Bogusława Anna 1 732;

17) GRUSZKA Piotr Jan 1 539;

18) BOROWIEC Katarzyna Maria 4 694.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 65 724 głosy, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) POLACZEK Jerzy Jan 22 310,

b) PYZIK Piotr Mieczysław 12 039.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 30 320 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) STOLARSKI Marek Janusz 12 739.

3) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 140 272 głosy, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SZUMILAS Krystyna Maria 42 200,

b) GŁOGOWSKI Tomasz Marian 15 649,

c) GAŁAŻEWSKI Andrzej Józef 11 746,

d) BRZEZINKA Jacek Piotr 10 775,

e) BUDKA Borys Piotr 10 260,

f) KAŹMIERCZAK Jan Piotr 8 155.

Rozdział 30. Okręg wyborczy nr 30 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 postów.

2. Zarejestrowano 9 list z 137 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 584 310; pakiety wyborcze wysłano 10 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 277 551 osobom, w tym 181 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 277 489 kart do głosowania, w tym 10 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 11.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 277 478.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,49%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 13 430, co stanowi 4,84% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 264 048, co stanowi 95,16% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 75 504 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PIECHA Bolesław Grzegorz 34 520;

2) KLOC Izabela Helena 12 833;

3) JANIK Grzegorz Piotr 5 236;

4) DROSIO Marian 1 844;

5) SOBIERAJSKI Czesław Stanisław 2 097;

6) MATUSIAK Grzegorz 6 889;

7) LENART Małgorzata 2 004;

8) WAWRZYCZEK Daniel Emilian 1 574;

9) KRASOWSKA-SALAMON Izabella Barbara 1841;

10) GLENC Teresa 1 835;

11) GRUSZKA Ewa Agnieszka 1763;

12) CHMIELEWSKI Mariusz 461;

13) MARCINIAK Zbigniew Józef 446;

14) RAIWA Monika Katarzyna 221;

15) WOŹNICA Regina 635;

16) GERUS Michał Adam 125;

17) PIKSA Urszula Barbara 540;

18) WITT Michał Paweł 640.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 8 448 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GAWĘDA Adam 4 801;

2) MICHAŁOWSKI Artur Elicjusz 282;

3) LUŹNI AK Karol Antoni 247;

4) KLIMA Piotr Paweł 474;

5) CIEMIĘGA Marian Jan 152;

6) GRUSZKA Marek Aleksander 353;

7) WACHTARCZYK Urszula Salomeą 372;

8) SULEWSKI Michał Piotr 92;

9) SALOMON Ewa Agnieszka 420;

10) GADOMSKI Adam 382;

11) KIEDROWSKA Romana 68;

12) PŁACHECKI Ireneusz 48;

13) LECHOWICZ Alicja Elżbieta 188;

14) FARYNA Agnieszka Joanna 134;

15) GROBORZ Józef 117;

16) CHRÓSZCZ Dorota Bogusława 318.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 20 908 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MOTOWIDŁO Tadeusz 10 516;

2) OGÓREK Magdalena Agnieszka 3 751;

3) JAROSZ Marian Franciszek 1315;

4) PIERCHAŁA Irena Bronisława 1 188;

5) GRAŚ Grażyna Bogusława 648;

6) KRZAK Zdzisław 313;

7) PRUSZKOWSKA Barbara 356;

8) PAJĄK Kornel Piotr 308;

9) KASZUBSKI Ryszard 306;

10) SPYRCZAK Jolanta Zofia 153;

11) SZCZEPANEK Przemysław Eugeniusz 128;

12) WITAŁA — SŁUGA Ilona Beata 356;

13) DOLATA Joanna Anna 382;

14) WYLEŻYCH Adam Grzegorz 207;

15) SULIKOWSKA Irena Zofia 166;

16) DĄBROWSKI Stefan Andrzej 97;

17) WÓJTACH Zuzanna 162;

18) MAZUR Krzysztof 556.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 23 804 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) CHMIELOWSKI Piotr Sylwester 9 925;

2) SKÓRA Eugeniusz Jerzy 1 865;

3) MASZEWSKA Lucyna Magdalena 1 820;

4) MORCIŃSKA Izabela Maria 1323;

5) BIELEWICZ Krzysztof Aleksander 795;

6) KASZA Jerzy Henryk 820;

7) KACZMARCZYK Mateusz Piotr 1 802;

8) BURZAK Katarzyna Anna 563;

9) KRZYKAŁA Barbara Anna 1 080;

10) KRUK Tadeusz 708;

11) BARAŃSKA — KAWAŁEK Aleksandra Maria 477;

12) GOLIAN Bożena 419;

13) JURCZYK Krystyna 942;

14) SOKOŁOWSKI Łukasz Stanisław 1 265.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 9 206 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KARASEK Bronisław 2 582;

2) SZEREDA Piotr Tomasz 1 340;

3) ZIELONKA Magdalena Beata 888;

4) KUCZERA Krystyna Irena 700;

5) GĄSIORCZYK Alojzy Stanisław 114;

6) SOBALA Tadeusz Stanisław 579;

7) KWADE Danuta Bożena 140;

8) ZABOROWSKA Elżbieta Maria 352;

9) KRETEK Gerard Franciszek 858;

10) DAMASZK Krystyna 121;

11) GIZDOŃ Jan Stanisław 397;

12) KOPEĆ Jerzy Stefan 162;

13) FAJKUS Roman Alojzy 122;

14) ZAJĄCZKOWSKA Ewa Justyna 163;

15) GWOŹDZIK Małgorzata 114;

16) GUZY Aleksandra Karolina 148;

17) BOBER Wioletta Anna 426.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1712 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PRUSZKOWSKI Tadeusz Antoni 441;

2) PIECHACZEK Joanna Ewa 280;

3) SŁAWEK Andrzej Aleksander 96;

4) LUBOWICKA Katarzyna Elżbieta 68;

5) NELKE Sebastian Franciszek 49;

6) PRZYGODA Justyna 138;

7) DEMBOWSKI Sławomir Piotr 44;

8) REMIARZ Małgorzata 61;

9) KĄKOL Zbigniew Grzegorz 99;

10) SKOWROŃSKA-BADURA Aldona Jadwiga 78;

11) SZULC Mateusz Jakub 70;

12) ROTKEGEL Stefania Bożena 27;

13) WODNIOK Sabina Jadwiga 39;

14) KISIAŁA Maria Inga 30;

15) BIERNATEK Patryk Arkadiusz 23;

16) SZCZYGIEŁ Patrycja Krystyna 59;

17) NIZIOŁEK Bronisława Teresa 110.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 118 524 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KLUZIK-ROSTKOWSKA Joanna Grażyna 22 418;

2) KRZĄKAŁA Marek Grzegorz 25 938;

3) GADOWSKI Krzysztof Jan 15 326;

4) SIEDLACZEK Henryk Piotr 20 019;

5) BOKUNIEWICZ Aneta Sabina 2 096;

6) ZAWADZKI Ryszard Józef 10 108;

7) RYBKA Krzysztof Józef 1797;

8) KACZYŃSKA Mirela Barbara 560;

9) ZIENC Piotr Robert 2 618;

10) CYROŃ Witold Krzysztof 1 422;

11) HALFAR Barbara 991;

12) BOMBIK Łukasz Grzegorz 537;

13) OLSZEWSKA Ewa Barbara 1 200;

14) BECH Aleksander 601;

15) FIJOŁEK Urszula 692;

16) KRAKOWCZYK — PIOTROWSKA Monika Joanna 1 252;

17) PIECHULA Stanisław Maksymilian 9 381;

18) KONAR Ilona Małgorzata 1 568.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 5 100 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KURPAS Adam Jerzy 2 616;

2) NOWAK Michał Damian 518;

3) CINCIO Anna Alicja 453;

4) SZECÓWKA Magdalena Jadwiga 260;

5) KRAWCZYK Iwona Maria 247;

6) KEMPNY Szymon Grzegorz 250;

7) GMEREK Marcin Lucjan 152;

8) PACEK Anna Edyta 170;

9) POJDĄ Krzysztof Grzegorz 434.

9. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 842 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) FRACZEK Ryszard Arkadiusz 333;

2) SUSKI Michał Czesław 69;

3) SOBCZAK Urszula Agnieszka 64;

4) CANIBOŁ Andrzej Franciszek 45;

5) KALICIŃSKI Stanisław 18;

6) ZAJĄC Gabriela 93;

7) GIERO Patrycja Agnieszka 26;

8) KOWALEWSKA Magdalena Maria 51;

9) ŁUKASIK Andrzej Stanisław 51;

10) JASZCZYSZYN Dawid Krystian 92.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 75 504 głosy, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) PIECHA Bolesław Grzegorz 34 520,

b) KLOC Izabela Helena 12 833,

c) MATUSIAK Grzegorz 6 889.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 23 804 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) CHMIELOWSKI Piotr Sylwester 9 925.

3) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 118 524 głosy, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KRZĄKAŁA Marek Grzegorz 25 938,

b) KLUZIK-ROSTKOWSKA Joanna Grażyna 22 418,

c) SIEDLACZEK Henryk Piotr 20 019,

d) GADOWSKI Krzysztof Jan 15 326,

e) ZAWADZKI Ryszard Józef 10 108.

Rozdział 31. Okręg wyborczy nr 31 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 181 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 807 624; pakiety wyborcze wysłano 15 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 418 279 osobom, w tym 321 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 418 130 kart do głosowania, w tym 10 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 185.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 417 945.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,75%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 15 230, co stanowi 3,64% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 402 715, co stanowi 96,36% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 98 737 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZARAMA Wojciech Piotr 27 541;

2) TOBISZOWSKI Grzegorz Józef 13 268;

3) NOWAK Maria Teresa 10 820;

4) PIETRASZ Piotr Aleksander 3 941;

5) NOWICKA Zofia 3 342;

6) WÓJCIK Michał Marek 5 272;

7) PARUZEL Henryk Józef 4 067;

8) SOBCZYK Danuta Elżbieta 4 329;

9) PANEK Krystyna Zofia 1 545;

10) KOŁODZIEJCZYK Grzegorz Tadeusz 3 972;

11) ZIĘBA Janina Maria 1 162;

12) FIERLA Damian Tomasz 952;

13) KACZYŃSKI Leonard Zbigniew 4 485;

14) KURZAWA Jerzy 1 267;

15) JACENT Daniel Andrzej 1 542;

16) WERMIŃSKA Stanisława 2 046;

17) PIEROŃCZYK Marcin Tomasz 944;

18) DZIEDZIC Magdalena Anna 1 160;

19) PAWLIK Grażyna Ewa 1 057;

20) DZIUBANY Katarzyna 1 244;

21) OSIEJUK Krzysztof Roman 409;

22) GOSIEWSKI Maciej Zbigniew 2 683;

23) ZUZELSKA Grażyna 753;

24) POCZACHOWSKI Wojciech Jerzy 936.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 15 614 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SOŚNIERZ Andrzej Stanisław 11068;

2) BUSZKIEWICZ Aleksandra Helena 785;

3) SZYGA Krzysztof Michał 432;

4) SOBCZAK — SMOLKA Jolanta Kazimiera 299;

5) PARYLAK — JADWISZCZOK Katarzyna Ewa 202;

6) NOWAK Damian Antoni 264;

7) KISZEWSKI Bartosz Rafał 163;

8) RYBKA Władysław 196;

9) ZYGMUNTOWICZ Danuta 124;

10) ZDEBSKI Jerzy Michał 81;

11) FILIPCZAK Sylwia Monika 159;

12) ZIENTEK Teodor Sebastian 396;

13) RYDEL Damian Adam 152;

14) KOCUREK Artur Romuald 152;

15) KOKOLUS Urszula Maria 72;

16) BAŁAJEWICZ Sebastian 58;

17) MEŁECH Maciej 21;

18) NYCZ Jan Dominik 146;

19) WAJS Sebastian Artur 100;

20) SZCZEPAŃSKA — DZIUBEK Aleksandra 248;

21) BIALAS Anna Magdalena 267;

22) BAŁAJEWICZ Barbara Stanisława 92;

23) JANEDA Waldemar 137.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 25 704 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ZABOROWSKI Zbyszek 9 482;

2) BOŻYK Paweł 1 035;

3) KLEKOT Ewa 2 881;

4) MOSKWA Henryk Jan 737;

5) KWIATEK Włodzimierz Roman 557;

6) ZAPART Katarzyna Urszula 753;

7) STRYJ AK Cezary Andrzej 1 022;

8) DĄBROWSKI Łukasz Tomasz 414;

9) PACA Monika Maria 684;

10) KACZYŃSKA Barbara Urszula 380;

11) CUPIAŁ Paweł Andrzej 344;

12) ZIĘBA Marianna Anna 569;

13) CHMIELEWSKA Ewa Maria 708;

14) BRÓZDA Anna 213;

15) PEŁKA Irena Maria 413;

16) FIUTEK Łukasz Krzysztof 1773;

17) NAWARA Halina Bożena 402;

18) BROL-STACHOWSKA Ksenia Beata 170;

19) MACIAŚ Jarosław Krzysztof 169;

20) GANDYK Marcin Tomasz 170;

21) POKORSKI Zbigniew Jacek 323;

22) OCHALSKA Beata Gabriela 429;

23) CHMIEL Wojciech Stanisław 718;

24) POTYRAŁA Dariusz Mirosław 1 358.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 43 884 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ROZENEK Andrzej Tadeusz 15 793;

2) MIKA Monika Katarzyna 9 271;

3) URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 2 549;

4) PAJĄK Mieczysław Piotr 1881;

5) PISKORCZYK Krzysztof Jan 806;

6) KOTARSKI Konrad Marcin 1 516;

7) LECHOWSKA Bożena Barbara 1 208;

8) KANIA Andrzej Władysław 1 392;

9) SADOWSKI Michał Piotr 1 113;

10) TOPOLSKI Rafał Jan 445;

11) RUDNICKI Grzegorz Piotr 370;

12) STYSZ Aleksandra Jadwiga 633;

13) BEREŚ Przemysław Wojciech 368;

14) OZOREK Agnieszka Małgorzata 617;

15) GAWLAK Elżbieta Sylwia 384;

16) JELEŃ Kazimierz Jerzy 772;

17) CZECH Ewa Halina 743;

18) OSTASZEWSKI Przemysław Paweł 316;

19) ŁAPUSZEK Kinga Maria 369;

20) PETEREK Magdalena Maria 783;

21) WAJDMAN Wioleta Beata 1077;

22) LEKKI Dariusz Bogusław 1 478.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 11 237 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KURAK Krzysztof 3 164;

2) SZYMBORSKA Grażyna Danuta 1761;

3) WAWRZYNIAK Sławomir Wojciech 803;

4) BONIEWSKI Leszek Stanisław 213;

5) JUSZCZYK Małgorzata Anna 257;

6) SALWICZEK Marian Józef 695;

7) WOŁOSKA Karina Beata 185;

8) ŻABIŃSKI Tomasz Jan 261;

9) LACH Andrzej Michał 171;

10) RADOMSKI Ryszard Władysław 134;

11) BOCHENEK Władysław Bartłomiej 868;

12) MOLKA Ewa Antonina 144;

13) REDEŁKIEWICZ Janusz 78;

14) MAGDZIORZ Gabriela Maria 275;

15) NOWAK Jacek Andrzej 92;

16) ROGULA Ewa Iwona 92;

17) KOT Grzegorz Benedykt 118;

18) DANIELCZYK Edyta Małgorzata 189;

19) FLASZA Jan 79;

20) KOTULSKA Barbara Teresa 166;

21) DOBROWOLSKI Mirosław Zenon 164;

22) OLEJNIK Iwona Barbara 414;

23) SZMAJDA Jerzy Michał 210;

24) DEPTA Adam Szczepan 704.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 3 442 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) FORNALCZYK Elżbieta 1123;

2) ŁUGOWSKI Łukasz Marcin 311;

3) KASIŃSKA Barbara Małgorzata 171;

4) KOTOWSKI Dariusz Kazimierz 165;

5) MICHALIK Tatiana Elżbieta 143;

6) JURECKI Jacek Wiktor 108;

7) MAZURKOWSKA Karolina Marta 95;

8) ZALEGA Dariusz Marek 83;

9) FABISIAK Grażyna Anna 84;

10) ZIEMBORAK Przemysław Artur 56;

11) JEDWABNA Aldona Cecylia 53;

12) KOWALSKI Zygmunt 85;

13) HOLUJ Magdalena 69;

14) KALINOWSKI Sebastian Artur 47;

15) ZIEMBORAK Diana Daniela 23;

16) KOMAROWSKI Bogdan Piotr 57;

17) KALINOWSKA Beata Agnieszka 77;

18) GABRYŚ Bogusław 133;

19) KOMAROWSKA Grażyna Beata 59;

20) BURCZY Adam Robert 93;

21) ANDRZEJEWSKA Barbara 148;

22) NIEWRZOŁ Jacek Ireneusz 52;

23) FABISIAK Grzegorz Ryszard 62;

24) BASAK Robert Artur 145.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 195 018 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) TOMCZYKIEWICZ Tomasz Kazimierz 57 323;

2) PIETRASZEWSKA Danuta Róża 25 496;

3) PIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia 14 557;

4) PLURA Marek Mirosław 22 795;

5) WÓJCIK Marek Krzysztof 10 753;

6) ZIĘTEK Jerzy Marek 8 960;

7) RZYMEŁKA Jan Antoni 7 821;

8) KŁOSA Zygmunt Konrad 4 478;

9) SZULC Mariola Barbara 2 732;

10) KOŁODZIEJ Ewa Edyta 14 149;

11) CHARCHUŁA Jolanta Beata 3 819;

12) SPIOŁEK Łukasz Andrzej 712;

13) KLIMEK Sabina Magdalena 7 641;

14) IDZIK Magdalena Sylwia 1 604;

15) PRZYBYLSKI Krzysztof 3 213;

16) BOCHNIA Tomasz Piotr 973;

17) SZCZEPANIOK Piotr Ludwik 1219;

18) GĘBICKA — MATUSZ Ewa Anna 684;

19) HANDERMANDER — LEWICKA Małgorzata Anna 745;

20) WOJTOWICZ Krzysztof 1 165;

21) MATWIN Agnieszka Maria 1358;

22) WĘGLIŃSKI Rafał Grzegorz 559;

23) MACHURA Mariusz Mieczysław 672;

24) ŁATAŚ Rafał Adrian 1 590.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 9 079 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JANOWSKI Paweł Jakub 4 735;

2) BANASIEWICZ Beata Anna 926;

3) KROPISZ Sławomir Jan 244;

4) PILISZCZUK Marcin Szymon 243;

5) KARAŚ Jacek Andrzej 343;

6) TOMASZKIEWICZ Joanna Maria 264;

7) JAWORSKI Adrian Andrzej 247;

8) GIBASZEWSKA Katarzyna Anna 151;

9) WIERZBICKI Witosław Dorian 219;

10) JACEK Grzegorz Piotr 300;

11) DZIUBEK Paulina 329;

12) JANOWSKA Emilia Aleksandra 135;

13) KACZMARCZYK Mateusz Dominik 175;

14) MUSIOŁ-KARAŚ Maria 125;

15) BARAŃSKA Barbara Ewa 236;

16) PAPIS Filip Marek 407.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 98 737 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SZ ARAM A Wojciech Piotr 27 541,

b) TOBISZOWSKI Grzegorz Józef 13 268,

c) NOWAK Maria Teresa 10 820.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 25 704 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) ZABOROWSKI Zbyszek 9 482.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 43 884 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) ROZENEK Andrzej Tadeusz 15 793.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 195 018 głosów, przypadło 7 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) TOMCZYKIEWICZ Tomasz Kazimierz 57 323,

b) PIETRASZEWSKA Danuta Róża 25 496,

c) PLURA Marek Mirosław 22 795,

d) PIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia 14 557,

e) KOŁODZIEJ Ewa Edyta 14 149,

f) WÓJCIK Marek Krzysztof 10 753,

g) ZIĘTEK Jerzy Marek 8 960.

Rozdział 32. Okręg wyborczy nr 32 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 135 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 585 638; pakiety wyborcze wysłano 11 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 291 388 osobom, w tym 177 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 291 315 kart do głosowania, w tym 11 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 94.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 291 221.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 49,73%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 10 901, co stanowi 3,74% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 280 320, co stanowi 96,26% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 59 453 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MALIK Ewa Danuta 25 214;

2) ANDZEL Waldemar Franciszek 10 328;

3) WASZCZUK Marcin 2 531;

4) SOKÓŁ Paweł Jan 2 164;

5) GŁOWACKA Halina Józefa 2 049;

6) SROKA Andrzej Wiesław 1961;

7) GRUDZIŃSKA-KUBIK Bożena Władysława 1 746;

8) WARWAS Robert Piotr 4 535;

9) MATERLA Maria 1 305;

10) WYDRA Przemysław Aleksander 1 176;

11) ROM ANI AK Monika Maria 686;

12) SZYDLIK Bożena Grażyna 782;

13) SKARBIŃSKA-POZNAŃSKA Alicja Ewa 622;

14) GRUCA Michał Roman 635;

15) PAŚ Stanisław 580;

16) PIĄTEK Zbigniew Józef 930;

17) GUZDRAJ Maciej Piotr 506;

18) ŻARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta 1703.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 5 856 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 1726;

2) WRÓBLEWSKI Zbigniew Józef 517;

3) ŚWIĄTEK Andrzej Stefan 411;

4) MĘCIK Krystyna Ewa 686;

5) NOCOŃ Jacek Sławomir 279;

6) WÓJCIK Wacław Jan 205;

7) BAGIŃSKI Tadeusz Wincenty 164;

8) PISAREK Anna Lidia 419;

9) PILECKI Mateusz Henryk 92;

10) WYBAŃSKA-WÓJCIK Ewa Teresa 141;

11) ŻAK Łukasz Stanisław 171;

12) WYJADŁOWSKA Agnieszka 144;

13) MIKOŁAJEK Monika Maria 162;

14) SNOPEK Andrzej Zdzisław 107;

15) PANDEL Sylwia Ewa 120;

16) CZERWIŃSKI Ryszard Tadeusz 117;

17) CYGAN Renata Aleksandra 395.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 36 460 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KAROLCZAK Kazimierz 6 498;

2) KLEPACZ Witold Janusz 6 817;

3) KONUS Magdalena Joanna 1 703;

4) CZARSKI Michał Adam 3 834;

5) GAJDA Marian 4101;

6) BARAŃSKI Marek Janusz 2 910;

7) GIERCZAK Mariusz Tomasz 769;

8) PIETRZYK Rafał Jan 1 006;

9) GAJDZIK-STĘPNIAK Ewa Aniela 1 402;

10) ŁAT AK Stefan Paweł 1 690;

11) FRANKOWSKA Bogusława 382;

12) PAWŁOWSKA Monika Anna 1093;

13) BIEROŃSKA Ewa Katarzyna 885;

14) CZEKAJSKI Marek Michał 357;

15) SIENICKI Edward Tadeusz 111;

16) PASAMONIK Przemysław Bartosz 511;

17) KOBUS Katarzyna Maria 454;

18) BOROWIEC Bożena Ewa 1 937.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 41 504 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BORKOWSKI Jerzy 20 292;

2) KORALEWSKA Jolanta Krystyna 4 519;

3) GOŁĘBIOWSKI Roman Paweł 1 585;

4) ZARZYCKA Monika Bożena 2 517;

5) LASSOK Sławomir Jacek 769;

6) HYCIEK Beata 986;

7) PŁUCIENNIK Rafał Grzegorz 1 130;

8) WRÓBLEWSKI Aureliusz Bernard 944;

9) KOWALSKI Jan Marcin 1 199;

10) STROŃSKI Mirosław Jerzy 588;

11) CEBO Jolanta Joanna 1859;

12) KRAMER Renata Ewa 654;

13) DAJNOWSKI Marek Stanisław 436;

14) CHEJCZYK Agnieszka 755;

15) BAWER Beata Barbara 349;

16) BEDNARCZYK Maria Ewa 1 328;

17) ŻUCHOWICZ Adam 1 594.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 12 281 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DĄBROWA Stanisław 5 043;

2) PAWELEC Mariusz 776;

3) BOBER Edward Józef 2 061;

4) ŚLUSARCZYK Joanna Jadwiga 694;

5) KRÓL Ewa Teresa 650;

6) KOŁTON Mariusz Jan 255;

7) PAKS Stanisław Marek 597;

8) BINKO Zbigniew Zenon 235;

9) HANC-KUCZKOWSKA Aneta Grażyna 114;

10) JANIK Ewa Barbara 272;

11) MAJKA Tomasz Krzysztof 178;

12) GÓRNY Tomasz Marcin 138;

13) MACHURA Danuta Stanisława 177;

14) JANECZEK Dariusz Piotr 141;

15) CZEKAJ Sławomir Adam 328;

16) BIELEC Katarzyna Karolina 138;

17) MASŁOWSKA Magdalena 234;

18) LATOŚ Marcin Mieczysław 250.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 185 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WAJDA-GAŁĄZKA Beata Irena 683;

2) PIĄTY Robert Marcin 180;

3) KOCUR Stefan 113;

4) KOŁODZIEJCZYK Izabela Katarzyna 170;

5) GAŁĄZKA Rafał Wojciech 97;

6) GAZY Iwona Katarzyna 87;

7) TARASKA Agnieszka Katarzyna 113;

8) JADCZAK Łukasz Andrzej 39;

9) IW ANEK Agata Elżbieta 112;

10) GRODZKI Lech Czesław 48;

11) BARAN Przemysław Krzysztof 102;

12) RZEWNICKA Dorota Aleksandra 64;

13) SZCZĘCH Małgorzata 58;

14) KOCOT Marcin Grzegorz 141;

15) KOTNIS Dobromir 178.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 120 530 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SAŁUGA Wojciech Paweł 26 368;

2) MAŁECKA-LIBERA Beata Maria 23 822;

3) PISALSKI Grzegorz Ottokar 8 702;

4) PIĘTA Jarosław 9 309;

5) ŚLIWIŃSKA Anna Elżbieta 3 911;

6) SZALENIEC Zbigniew Marian 8 302;

7) VAN DER COGHEN Piotr Artur 12 171;

8) NEMŚ Anna Ewa 9 086;

9) MATYBA Natalia Sylwia 1 042;

10) POTĘPA Maria Barbara 3 050;

11) PASEK Tomasz Dariusz 2 860;

12) SENDOBRY Marta Teresa 459;

13) ŚLIWA Monika Teresa 2 679;

14) ZAJĄC Michał Łukasz 2 306;

15) PRZYBYLAK Bogusława Henryka 704;

16) KUCIA Renata 794;

17) HERMANOWICZ Zbigniew Stefan 702;

18) STACHOWICZ Katarzyna Karolina 4 263.

8. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 2 051 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SYNOWIEC Jarosław Ryszard 734;

2) ROM ANEK Bartosz Przemysław 131;

3) GWIAZDA Zdzisława 131;

4) KOKOSZKA Jerzy Włodzimierz 85;

5) NOWAK Zyta Lucyna 116;

6) WY CHOWANIEC Jacek Jerzy 84;

7) JAROSZEWSKA Czesława 71;

8) OKARMA Jan Józef 40;

9) ROM ANEK Ewa Małgorzata 118;

10) KWIECIEŃ Grzegorz Leszek 77;

11) KEMPA Jolanta Wiesława 106;

12) DUBIEL Andrzej Marcin 92;

13) KOZA Patryk Janusz 61;

14) KOWALSKI Konrad Henryk 205.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 59 453 głosy, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) MALIK Ewa Danuta 25 214,

b) ANDZEL Waldemar Franciszek 10 328.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 36 460 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KLEPACZ Witold Janusz 6 817.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 41 504 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) BORKOWSKI Jerzy 20 292.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 120 530 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SAŁUGA Wojciech Paweł 26 368,

b) MAŁECKA-LIBERA Beata Maria 23 822,

c) VAN DER COGHEN Piotr Artur 12 171,

d) PIĘTA Jarosław 9 309,

e) NEMŚ Anna Ewa 9 086.

Rozdział 33. Okręg wyborczy nr 33 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 16 posłów.

2. Zarejestrowano 10 list z 292 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1 045 948; pakiety wyborcze wysłano 12 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 458 201 osobom, w tym 420 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 458 069 kart do głosowania, w tym 11 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 540.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 457 529.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,74%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 24 625, co stanowi 5,38% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 432 904, co stanowi 94,62% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 138 039 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KEMPA Beata Agnieszka 70 127;

2) RUSIECKIJarosław 7 323;

3) ZUBA Maria 6 222;

4) BĘTKOWSKI Andrzej Krzysztof 4 591;

5) LIPIEC Krzysztof Bogdan 6 774;

6) KWITEK Marek 3 726;

7) OLENDZKA Halina Bronisława 2 331;

8) LATOSIŃSKI Bogdan Jan 2 481;

9) SOŁTYSIAK Małgorzata Krystyna 1 886;

10) PIĄTEK Zbigniew Jacek 3 295;

11) NASSALSKI Paweł Adam 396;

12) JANISZEWSKI Lech Tadeusz 1 269;

13) FORKASIEWICZ Grzegorz Paweł 3 836;

14) OLEJNIK Małgorzata Dorota 1 659;

15) GAWLIK Stanisława Marianna 1 122;

16) FARYNA Paweł Adam 1 884;

17) LEŚNIEWICZ Danuta 1 008;

18) KOWALCZYK Bogusław Sławomir 1013;

19) GRZĄDZIEL Andrzej 838;

20) WICHA Renata Elżbieta 540;

21) NAWROT Janusz 1 556;

22) GĘBSKI Mieczysław 1 039;

23) NOWAK Stanisław Eustachy 2 030;

24) ZGRZYWA Romuald Leon 576;

25) BARWINEK Beata Jadwiga 543;

26) WIŚNIEWSKA Anna 1 218;

27) LENART Andrzej Marek 1 228;

28) DZWONEK Michał Jan 621;

29) KOWALCZYK Anna 624;

30) RAMUS Tomasz 990;

31) DUDA Jadwiga 961;

32) KACZMAREK Tomasz Krzysztof 4 332.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 6 982 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PILCH Jacek Grzegorz 2 212;

2) SKUZA Grażyna 853;

3) KLAMCZYŃSKI Jan Tadeusz 525;

4) KUBICKI Kamil 245;

5) GRZYBOWSKI Jacek Ksawery 141;

6) OGONOWSKI Przemysław 139;

7) STASZEK Grażyna Teresa 160;

8) PRZYGODZKI Krzysztof Karol 112;

9) BANDROWSKA Eliza Jolanta 108;

10) TOMASZEWSKI Marek Jarosław 110;

11) PISARCZYK Agnieszka Beata 144;

12) FIJAŁKOWSKI Tomasz 106;

13) KOŚCIELNIAK Ireneusz Jan 65;

14) CHUDZIK Krzysztof Janusz 121;

15) LACH Andrzej 163;

16) JAKUBOWSKA Agnieszka Sylwia 267;

17) CIERPIAŁ Anna Dorota 79;

18) KACZMARCZYK Urszula Justyna 117;

19) POLANOWSKA-POŁETEK Agnieszka Ewa 48;

20) ZYK Urszula Katarzyna 44;

21) MES Jolanta Iwona 72;

22) DUDZIK Damian Tadeusz 98;

23) ZDZIEBŁO Katarzyna Małgorzata 56;

24) JAWORSKA Monika Ewa 124;

25) DOMAGAŁA Dariusz Tomasz 134;

26) BŁASZCZYK Karolina 101;

27) ZNOJEK Daniel Józef 68;

28) STRZELEC Edyta Helena 94;

29) WITEK Łukasz Czesław 46;

30) CHMIELEWSKA Monika Elżbieta 111;

31) NOWIŃSKA Anita Maria 88;

32) SKUZA Zdzisław Piotr 231.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 42 096 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 7 003;

2) MILCARZ Henryk Mieczysław 6 675;

3) WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata Dorota 2 940;

4) KIZIŃSKA Bożena Maria 1 119;

5) JASKIERNIA Jerzy Andrzej 5 714;

6) NO W ACZEK Piotr Rafał 1313;

7) GIERADA Jan 4 141;

8) ROMANOWSKA Irena Anna 779;

9) GAJDA Jan 2 172;

10) MALINOWSKI Krzysztof Andrzej 824;

11) GRABOWSKI Józef 1788;

12) MAGIEROWSKA Jolanta 353;

13) MARCZEWSKI Sławomir Szczepan 1 567;

14) ZYGAN Marek Józef 734;

15) GORCZYCA Janusz Wiesław 185;

16) WITKOWSKA Grażyna Maria 455;

17) KARPIŃSKA Halina 464;

18) LIBUDA Józef 490;

19) GLIWA Bogusław Franciszek 91;

20) GUGULSKI Jacek Mariusz 366;

21) KRUPA Katarzyna Izabela 665;

22) CURYŁO Marian Władysław 102;

23) KOWALSKI Tomasz Norbert 224;

24) ZAWARCZYŃSKA Maria Jolanta 174;

25) DZIAMA Teresa Maria 201;

26) BĘBEN Małgorzata Barbara 133;

27) OSMOLĄ Dorota 107;

28) MACIEJSKI Stanisław 86;

29) WASIŃSKA Urszula 197;

30) WYSOCKA Wioletta Elżbieta 174;

31) MALESZA Agnieszka 226;

32) SARNECKA Magdalena Maria 634.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 38 331 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) CEDZYŃSKI Jan 14 796;

2) SOJKA-GŁUSZAK Dobrosława Hanna 2 485;

3) STRZELEC Ewa 4 525;

4) KALKA Robert Szczepan 1 297;

5) BOROWIECKI Aleksander Paweł 1 204;

6) SŁOMKA Karolina 2 429;

7) KAMIZELA Krzysztof Jerzy 875;

8) BAĆKOWSKI Marek Wojciech 470;

9) GÓRECKA-MAMEŁA Aleksandra Hanna 463;

10) ZDANOWSKA Maria Władysława 289;

11) SITO Sylwia 1209;

12) MORAWIAK Anna Teresa 245;

13) WINNICKA Sylwia Magdalena 660;

14) WOŚ Daniel 934;

15) GAWŁOWSKA Anna Maria 355;

16) JASZCZYK Bożena Krystyna 261;

17) BUREK Aleksandra Katarzyna 484;

18) BRONIŚ Jan Janusz 296;

19) OLIWKIEWICZ Ewa Anna 336;

20) STĘPIEŃ Bogumił 643;

21) JAŁOCHA Tomasz Grzegorz 742;

22) OMIOTEK Sylwia Gabriela 421;

23) OLIWKIEWICZ Kamil Łukasz 284;

24) BARDZKI Tomasz 291;

25) TARNOPOLSKI Marek Krzysztof 442;

26) ZDANOWSKI Michał Paweł 333;

27) MOSKWA Mirosław Józef 1 562.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 85 590 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JARUBAS Adam Sebastian 28 750;

2) PAWLAK Mirosław Antoni 6 317;

3) GORCZYŃSKI Jarosław Jacek 4 814;

4) GOS Marek 4 131;

5) ŻOŁĄDEK Piotr Bogusław 2 563;

6) KOTOWSKI Kazimierz Jerzy 4 022;

7) MUZOŁ Małgorzata 2 208;

8) GARCZEWSKI Romuald Zygmunt 2 870;

9) NA GÓRNY Ryszard 961;

10) SOBOŃ Bogdan Marian 1883;

11) KRĘĆKA Jolanta 2 022;

12) GIERADA Bogdan Kazimierz 2 451;

13) DZIUBEK Grzegorz Artur 2 504;

14) KOBIERSKI Zdzisław 681;

15) KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 1 166;

16) STOKSIK Adam Ludwik 2 616;

17) MOSKWA Jan 1023;

18) GAJEWSKI Krzysztof Marian 1257;

19) ADAMCZYK Maria Janina 1023;

20) PRZYBYLSKI Wojciech Antoni 1 588;

21) SKOTNICKI Michał Tomasz 1499;

22) SŁONINA Joanna Katarzyna 833;

23) RYBCZYK Jolanta Halina 696;

24) NIEDZIELSKA Iwona Mariola 242;

25) JAROS-URBANIAK Anna Teresa 299;

26) KOLARZ Jerzy Adam 1 696;

27) POPCZYK-FIECEK Wanda Anna 221;

28) STANIOCH Małgorzata Maria 999;

29) SZYMAŃSKA Małgorzata Ewa 675;

30) MASTERNAK Stanisław Kazimierz 1 952;

31) CY MERY S Kazimierz Tadeusz 809;

32) OCZKOWICZ Beata 819.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 528 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) OLSZEWSKI Mariusz Jacek 867;

2) DOMAGAŁA Zbigniew 207;

3) KĘSY Henryk Wiesław 34;

4) SUŁEK Wojciech Mateusz 114;

5) ŁUTCZYK Karol Jerzy 62;

6) BARYŁO Władysław 40;

7) KASIŃSKA Magdalena 103;

8) BITNER-KOWALSKA Marzena 84;

9) LIBERA Antoni Mieczysław 28;

10) JOŃCA Stanisław Szymon 42;

11) SIWIEC Joanna Katarzyna 45;

12) STUDNIARZ Waldemar 13;

13) NÓWEK Wiesław 49;

14) WALEROWICZ Wiesław Józef 9;

15) ROGAL Kasjan 20;

16) JURCZAK Sylwia Barbara 20;

17) BARAN Dorota 47;

18) ZAWISZA Magda Katarzyna 29;

19) SABAT Cezary Sebastian 44;

20) SIAREK Karol Łukasz 16;

21) GAJOS Bernardeta 80;

22) FIJAŁKOWSKI Dominik Robert 26;

23) MAKOWSKA Krystyna 55;

24) SKOWROŃSKA Agnieszka Emilia 45;

25) WÓJCIK Agnieszka Monika 56;

26) STACH Sylwia 49;

27) JAGIEŁO Maciej Zbigniew 43;

28) MASTERNAK Adrian Andrzej 85;

29) MOŻDŻEŃ Aneta Dorota 36;

30) PAŚCIAK Helena Urszula 41;

31) WROŃSKI Andrzej Albin 139.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 109 916 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) OKŁA4DREWNOWICZ Marzena 34 745;

2) MIODOWICZ Konstanty Bronisław 14 202;

3) PACELT Zbigniew 8 842;

4) GIERADA Artur Daniel 11 679;

5) IRLA Jadwiga Józefa 3 183;

6) PIETRZCZYK Lucjan Marek 6 057;

7) SUCHAŃSKI Jerzy Zdzisław 3 570;

8) CAPAŁA Tomasz Jarosław 2 260;

9) NIŻYŃSKI Krzysztof Andrzej 2 416;

10) JANIK Renata Urszula 3 621;

11) SCHWERZLER Karina Anna 2 921;

12) GOSEK Agnieszka Barbara 1 038;

13) BODZIOCH Adam Andrzej 1101;

14) BRYK Józef 1 058;

15) MODRAS Małgorzata Ewa 442;

16) JAROSZ Karolina Dominika 1311;

17) RADŁOWSKA-RABAN Małgorzata Ewa 1 036;

18) JEDLIŃSKI Marek Paweł 255;

19) RADLAK Sławomir 369;

20) ZIELONKA Jolanta Ewa 598;

21) KAŃSKI Artur Józef 510;

22) GRZESIAK-WITEK Danuta 605;

23) MICHALSKA Marzena Marta 800;

24) KIEJZIK-WEGENER Wanda 284;

25) SZCZYPIÓR Krzysztof Antoni 409;

26) STACIWA Sławomir Witold 1 593;

27) MIK Janusz Sylwester 389;

28) WOŹNIAK Michał Paweł 378;

29) PIERZ AK Ryszard 517;

30) PYTLAK Wiktor 268;

31) ZYCH Tomasz Władysław 1228;

32) MARCZEWSKA Marzena Anna 2 231.

8. Na listę nr 8 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 1 262 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ŚLĘZAK Zbigniew Andrzej 216;

2) SZLĘK Tomasz Roman 66;

3) BĄK Józef Stanisław 118;

4) CICHOŃ Monika Grażyna 71;

5) JABŁOŃSKI Stanisław Wiktor 71;

6) BAŁA Ryszard 40;

7) ŚLUSARCZYK Edyta Monika 56;

8) WIJAS Sławomir Andrzej 33;

9) JELONEK Jan Adam 43;

10) ŁUKOMSKA Grażyna Marta 24;

11) BOROWIEC Piotr Grzegorz 27;

12) KRAWCZYK Kazimierz Ignacy 46;

13) BURAS Janusz 39;

14) DAWGIERT Elżbieta Maria 14;

15) WOJSA Leszek Franciszek 20;

16) WILK Urszula Katarzyna 16;

17) ŁUCKIEWICZ Grzegorz 11;

18) PAWLIK Janina Henryka 44;

19) KOZIEŁ Andrzej Stanisław 28;

20) SYDOR Aleksandra Zofia 13;

21) BEDNARZ Jerzy Stanisław 40;

22) ZALEWSKA Jadwiga Danuta 33;

23) RAUS Wacław 24;

24) CZUPRYŃSKA Teresa Marianna 10;

25) MISZTAL Mieczysław Antoni 40;

26) DĄBROWSKA Elżbieta Helena 26;

27) CZERNIK Marek 93.

9. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 6 754 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ZARZYCKI Wojciech Józef 2 968;

2) ADAMCZYK Piotr Paweł 851;

3) WILK Jacek 422;

4) LEWICKI Dawid Marian 246;

5) BANASIK Agata Ewa 311;

6) ŁOSIAK Michał 128;

7) KASPRZYK Kornel Paweł 395;

8) BODO Łukasz 226;

9) BURCZYN Jakub Maciej 75;

10) SIUDAK Aleksandra Anna 101;

11) WILK-STAWARZ Justyna Magdalena 85;

12) MAZUR Paulina Teresa 105;

13) FOREMNIAK Justyna 164;

14) SIUDAK Michał Jan 47;

15) OGONOWSKA Paulina Kinga 100;

16) BILNICKA Katarzyna Agnieszka 66;

17) URBANOWICZ Adam 54;

18) TYRKA Bartosz Michał 105;

19) DUDEK Czesław 305.

10. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 406 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GRANDYS Elżbieta 273;

2) KRYSA Grzegorz Andrzej 63;

3) RYK Jan 65;

4) GOLIAT Władysława Marianna 121;

5) AMERYK Paweł Walenty 38;

6) SYSKA Bożena 31;

7) GRUDZIEŃ Cezary 59;

8) BANASIŃSKA Ewa Maria 37;

9) SZOSTAK Łukasz 85;

10) KLUSEK Aleksandra Urszula 20;

11) ORLIKOWSKI Michał Wiktor 36;

12) KOBYŁECKA Anna 31;

13) LEKSYCKA Justyna Dorota 12;

14) SZCZĘSNA Aneta Karolina 55;

15) PIWOWARCZYK Bogdan Paweł 22;

16) CHATYS Wanda 34;

17) IŁOWSKI Andrzej Stanisław 18;

18) KOLASA Bożena 22;

19) KUBIK Daniel Stanisław 21;

20) SALWA Teresa 27;

21) ZEMSTA Ryszard Piotr 46;

22) KOWALCZYK Małgorzata Kamila 34;

23) BOCHENEK Jan Bolesław 55;

24) KANAFA Helena 9;

25) CHRZANOWSKA Zofia Maria 38;

26) ZDYB Jarosław 30;

27) KOBUS Joanna 22;

28) JASZCZYK Zbigniew Józef 102.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano

138 039 głosów, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KEMPA Beata Agnieszka 70 127,

b) RUSIECKI Jarosław 7 323,

c) LIPIEC Krzysztof Bogdan 6 774,

d) ZUBA Maria 6 222,

e) BĘTKOWSKI Andrzej Krzysztof 4 591,

f) KACZMAREK Tomasz Krzysztof 4 332.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 42 096 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 7 003.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 38 331 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) CEDZYŃSKI Jan 14 796.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 85 590 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) JARUBAS Adam Sebastian 28 750,

b) PAWLAK Mirosław Antoni 6 317,

c) GORCZYŃSKI Jarosław Jacek 4 814.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 109 916 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) OKŁA-DREWNOWICZ Marzena 34 745,

b) MIODOWICZ Konstanty Bronisław 14 202,

c) GIERADA Artur Daniel 11 679,

d) PACELT Zbigniew 8 842,

e) PIETRZCZYK Lucjan Marek 6 057.

Rozdział 34. Okręg wyborczy nr 34 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 117 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 508 898; pakiety wyborcze wysłano 14 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 210 325 osobom, w tym 161 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 210 279 kart do głosowania, w tym 13 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 413.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 209 866.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 41,24%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 14 206, co stanowi 6,77% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 195 660, co stanowi 93,23% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 45 403 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KRASULSKI Leonard Seweryn 12 790;

2) KULCZYK Joanna 5 329;

3) BABALSKI Zbigniew 7 217;

4) NECIO Jerzy 1 063;

5) KOBRYŃ-SZCZEPAŃSKA Dorota 1 298;

6) POLAŃSKI Marek Józef 2 631;

7) KONIECKO Adam 1 468;

8) NAWROCKI Przemysław Aleksander 926;

9) OŁDAKOWSKI Adam 3 487;

10) KIELAK Danuta 1 725;

11) STRAUS Adam 796;

12) MOTYKA-KOZIOŁ Karolina 592;

13) WASZCZAK Renata Magdalena 986;

14) ULEWICZ Andrzej 325;

15) WROŃSKA Anna Weronika 1 748;

16) SADOWSKI Jan Adam 3 022.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 3 430 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PUKIN Edward 932;

2) ŚWIERGOLSKI Adam Roman 240;

3) KOŚCIUK Tadeusz 158;

4) KRYSTOCHOWICZ Tomasz 237;

5) SOBIESKA ZU SCHWARZENBERG Małgorzata Maria 287;

6) WARCABA Kamila Teresa 284;

7) BONDAR Robert Tadeusz 100;

8) PLUS SA Lidia Marta 161;

9) KŁOSOWSKI Arkadiusz Piotr 156;

10) GULA Elżbieta 206;

11) DĘBOWSKA Sylwia 191;

12) JASTRZĘBSKA Sylwia Beata 247;

13) MIKOŁAJCZYK Dariusz Olaf 231.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 15 091

głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MAŃKUT Władysław 4 838;

2) JANCZUK Danuta Anna 1 659;

3) BOJKO Edward 2 003;

4) SOWICKA Małgorzata Dorota 1 538;

5) PRZYBOROWSKI Wincenty Marian 633;

6) GALIKOWSKA Anna Justyna 420;

7) BUBEŁA Jerzy 419;

8) NADARZEWSKA Ludmiła Małgorzata 386;

9) JÓŹWIAK Grażyna 340;

10) WIERZBOWSKA Magdalena 441;

11) GŁOWACKI Zbigniew Alojzy 346;

12) WIŚNIEWSKI Adam Zygmunt 338;

13) MAZURKIEWICZ Edwarda Michalina 289;

14) JÓZEFIAK Jerzy Marian 103;

15) ESDEN-TEMPSKA Katarzyna Daria 241;

16) DZIEWAŁTOWSKI-GINTOWT Juliusz 1 097.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 22 659 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PENKALSKI Wojciech Adam 9 255;

2) KAMASZ Marian 1 567;

3) BIAŁKOWSKA Ewa Urszula 2 020;

4) ŻYCZKOWSKA Beata Wioletta 783;

5) JAŚKIEWICZ Michał 1221;

6) KLUBA Bartosz Grzegorz 613;

7) NAŁĘCZ Stanisław Romuald 2 110;

8) ROBACZEWSKA Marta Katarzyna 702;

9) ULATOWSKI Bogdan Kazimierz 631;

10) DEKARCZYK Marek Jan 303;

11) OGRYZEK Joanna Urszula 716;

12) KAPLA Paweł Tomasz 222;

13) JUNKER Marcin 330;

14) KUSZ Nikoletta Maria 328;

15) BRZÓZKA Marcin 488;

16) SMOLIŃSKA Jolanta Maria 1 370.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 23 870 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ŻELICHOWSKI Stanisław 6 458;

2) SZULC Jolanta Elżbieta 2 261;

3) BRZEZIN Gustaw Marek 2 656;

4) WRÓBLEWSKI Witold Marek 846;

5) KUNICKA Danuta 3 724;

6) MROZIŃSKI Henryk 1 644;

7) PRZEWŁOCKA Beata Maria 160;

8) ZIELIŃSKI Artur 343;

9) KASPROWICZ Zygmunt 542;

10) ZIEJEWSKI Zbigniew 2 067;

11) KOZIOŁ Małgorzata Krystyna 278;

12) PIECHOTA Irena 357;

13) ZABŁOCKI Wojciech 573;

14) GŁOWACZ Bogdan Jan 866;

15) CHROŚCICKA Beata Lidia 252;

16) NOWAKOWSKA Teresa 843.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 340 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ĆWIKIEŁ Zofia 462;

2) RATKA Zbigniew Bolesław 95;

3) ORYSIAK Aleksandra Barbara 34;

4) ZIELIŃSKA Katarzyna 139;

5) GRABOWSKA Marta Katarzyna 79;

6) KOWALSKA Joanna 87;

7) STEFANOWICZ Anna Maria 63;

8) DUDZIAK Tomasz Tadeusz 50;

9) GRABOWSKI Stanisław Zbigniew 53;

10) POCZOBUT Tomasz 52;

11) ZAJDZIŃSKA Anna Elżbieta 32;

12) KLUCZYŃSKI Arkadiusz Jacek 33;

13) SOĆKO Sylwester 21;

14) KAMROWSKI Jarosław 62;

15) ZAŁUSKI Jan Włodzimierz 78.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 82 904 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RYBICKI Sławomir Piotr 13 644;

2) CIEŚLIŃSKI Piotr 15 547;

3) GELERT Elżbieta Kazimiera 15 901;

4) HARMACIŃSKI Krzysztof 4 402;

5) RYMARSKA-PSZENNA Maria Bernadeta 1 433;

6) SYCZ Miron 8 884;

7) NAGUSZEWSKI Tadeusz 3 850;

8) ŻYLIŃSKI Adam Jacek 6 588;

9) DEMBEK Ewa Barbara 2 875;

10) DZIĄG Leszek Jan 1361;

11) KORZENIEWSKA-LASOTA Anna 1312;

12) WILCZAK Małgorzata Magdalena 1 066;

13) HOCH Henryk Paweł 1541;

14) GRODOWSKA Alicja 1351;

15) ROMANOWSKI Jerzy 1 220;

16) OSTROWSKI Witold 1 929.

8. Na listę nr 8 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera oddano 963 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ROCHNOWSKA Renata Maria 414;

2) SADOWSKI Józef 188;

3) STAF1EJ Wiesław Aleksander 25;

4) KŁOSOWSKI Andrzej 86;

5) GĄGALSKI Henryk Franciszek 23;

6) WOŁYNKO Iwona Maria 26;

7) RÓŻYCKA Anna Katarzyna 62;

8) WOJNOWSKA Katarzyna Marta 41;

9) DUDEK Jacek Bartłomiej 98.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 45 403 głosy, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) KRASULSKI Leonard Seweryn 12 790,

b) BABALSKI Zbigniew 7 217.

2) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 22 659 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) PENKALSKI Wojciech Adam 9 255.

3) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 23 870 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) ŻELICHOWSKI Stanisław 6 458.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 82 904 głosy, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) GELERT Elżbieta Kazimiera 15 901,

b) CIEŚLIŃSKI Piotr 15 547,

c) RYBICKI Sławomir Piotr 13 644,

d) SYCZ Miron 8 884.

Rozdział 35. Okręg wyborczy nr 35 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 10 postów.

2. Zarejestrowano 8 list z 151 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 637 830; pakiety wyborcze wysłano 20 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 276 289 osobom, w tym 202 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 276 241 kart do głosowania, w tym 18 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 226.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 276 015.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,27%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 15 983, co stanowi 5,79% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 260 032, co stanowi 94,21% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 59 996 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZMIT Jerzy 17 234;

2) ARENT Iwona Ewa 11 955;

3) OPARA Jakub Marcin 5 730;

4) KOSSAKOWSKI Wojciech 5 548;

5) MAŁECKI Jerzy Wojciech 3 259;

6) OLBRYŚ Szczepan Tadeusz 1 998;

7) KRAJEWSKA Teresa 2 505;

8) PLAWGO Tadeusz 1115;

9) KUNDA Jerzy 1 424;

10) KRZYŻEWSKA Ewa 1 436;

11) KOCHANOWSKI Michał 1197;

12) SENDA Grażyna Barbara 1 016;

13) OŁYŃSKI Waldemar 261;

14) WISZÓWATY Zbigniew Grzegorz 1 172;

15) KRYSIUK Bożenna Halina 385;

16) RAGIN-MIC Danuta 217;

17) MACIEJEWSKI Andrzej 492;

18) RUSINOWSKI Grzegorz Józef 445;

19) ULEWICZ Bożenna 2 607.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 5 276 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PORĘBSKI Dariusz Krzysztof 1315;

2) MUSIAŁ Paweł 790;

3) KRAKOWIAK Urszula 653;

4) SOLIS Piotr 134;

5) WYPIJ Michał Piotr 254;

6) ADAMCZAK Ryszard Henryk 238;

7) PIEKLIK Agnieszka 233;

8) FABISIAK Anna 300;

9) MURAWSKI Janusz Jerzy 122;

10) FREJ Bogumiła Teresa 114;

11) KOSSAKOWSKI Marek Lech 184;

12) RUDZEWICZ Adam 98;

13) KSIĄŻEK Paweł 162;

14) KRAWCZYK Magdalena 200;

15) JERCHA-MILEWSKA Aleksandra 81;

16) STEMPNIEWSKI Andrzej Józef 28;

17) WITANOWSKA Adriana Alicja 115;

18) BURZA Marcin 255.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 23 020 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) IWIŃSKI Tadeusz 11025;

2) KIJOWSKI Janusz Józef 966;

3) ŁAPIŃSKA Krystyna Nina 1 324;

4) CZEPUŁKOWSKI Jerzy Mieczysław 1 739;

5) IWASZKIEWICZ Wojciech Karol 887;

6) KOZIŃSKI Janusz 616;

7) KACPRZYCKI Krzysztof 623;

8) CHROSTOWSKA Teresa Anna 627;

9) RUTKOWSKA Elżbieta 434;

10) ASZKIEŁOWICZ Mieczysław 414;

11) DAWCEWICZ Barbara 415;

12) SULEWSKI Andrzej Sylwester 160;

13) MOSZCZYŃSKA Izabela 247;

14) TOBOLSKA Katarzyna 164;

15) KONIECZKO Emilia Natalia 265;

16) WĄSOWICZ Anna 171;

17) WALEWSKI Bartosz Jan 165;

18) JURGIELEWICZ Magdalena 288;

19) STOSIO Zofia 192;

20) RYŃSKI Andrzej Wiesław 2 298.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 29 122 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MAKOWSKI Tomasz 7 980;

2) LESZCZYŃSKI Robert 5 304;

3) KAROLSKA Karolina 1 870;

4) JASIŃSKI Paweł 1 305;

5) STAWICKI Krzysztof Jerzy 647;

6) EJSYMONT Sandra 1 557;

7) ZAMARO Piotr 891;

8) DONICA Daniel Marcin 299;

9) DUDA Zbigniew Mirosław 672;

10) KWAŚNIEWSKA Jolanta 4 752;

11) MOSKALIK Artur Paweł 282;

12) BEJNAROWICZ Paula 385;

13) ORZEŁ Czesława 382;

14) TRZCIŃSKA Dorota Józefa 287;

15) ANDRULONIS Marek Andrzej 286;

16) SŁAWIŃSKA Bożena 257;

17) KACZMAREK Zbigniew Józef 268;

18) ZALEWSKA Iwona Julia 522;

19) ROSADA Dawid Zenon 105;

20) SZMIT Sławomir Andrzej 1071.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 30 713 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WŁODKOWSKI Zbigniew 8 131;

2) PODZIEWSKI Marian Tadeusz 5 329;

3) PASŁAWSKA Urszula Stefania 5 022;

4) SIEROŃSKI Andrzej Włodzimierz 794;

5) JASKULSKA Sylwia Monika 1 829;

6) FAJ Halina Irena 837;

7) OBARA Bożenna Maria 490;

8) TOKARZEWSKI Eugeniusz 279;

9) KAPLA Kazimierz 294;

10) DORACZYŃSKA Beata 1393;

11) BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 443;

12) ADAMCZYK Marcin Krzysztof 887;

13) MRÓZ Katarzyna 601;

14) SOBÓTKO Andrzej 569;

15) MALEC Teresa Czesława 230;

16) BIEGAŃSKA Bożena 576;

17) TRZASKOWSKI Stanisław Grzegorz 857;

18) JANKOWSKI Jacek 359;

19) POLKOWSKI Antoni 622;

20) STRAŻEWICZ Wacław Jan 1171.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 643 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WRÓBLEWSKI Kazimierz 489;

2) MAZUR Mateusz Andrzej 130;

3) MASIUL Krzysztof Franciszek 63;

4) ALEKSIEWICZ Małgorzata Dorota 93;

5) RENCEWICZ Ewelina 75;

6) JODKO Andrzej Zbigniew 63;

7) TUMOWSKI Krzysztof Lesław 110;

8) SMOLEŃSKA Sylwia 86;

9) MACIOROWSKA Karina Aleksandra 31;

10) KUDELSKA Katarzyna Hanna 44;

11) ROMANIUK Marcin 87;

12) STAWORKO Barbara Ewelina 27;

13) ROMANTOWSKI Zbigniew Krzysztof 38;

14) ZAGALSKI Bartłomiej 20;

15) ŚWIEŻYNA Magda 51;

16) RYDZEWSKI Mirosław 21;

17) KARPIŃSKA Maria Wiesława 50;

18) WOŹNIAK Agnieszka 95;

19) CIEŚLOWSKI Olgierd Marek 70.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 108 522 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BUBLEWICZ Beata Maria 23 262;

2) ORZECHOWSKI Andrzej 12 046;

3) STAROŃ Lidia Ewa 16 091;

4) CICHOŃ Janusz Władysław 13 902;

5) KOCH Eugeniusz Kazimierz 4 530;

6) CIUNEL Halina Teresa 2 722;

7) OSIECKI Julian 4 063;

8) PAMPUCH Mirosław Józef 3 554;

9) PIOTROWSKA Jolanta 5 669;

10) ZARZECKI Jacek 1 168;

11) BOGD ANO WICZ-KORD JAK Ewa 898;

12) GALIBARCZYK Marcin Grzegorz 450;

13) ANCHIM Władysław 1 104;

14) BOJARSKA Wiesława Alicja 2 469;

15) MINKO Leszek Jerzy 240;

16) ŁĘPICKA-GIJ Monika 1 378;

17) SIKORA Danuta Maria 753;

18) PAPKĘ Paweł 10 132;

19) MAKAREWICZ Grzegorz 1 486;

20) CIBOROWSKA Danuta 2 605.

8. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 740 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) LISIECKI Piotr Cezary 582;

2) URBANOWICZ Konrad 126;

3) WOJCIECHOWSKI Michał Jerzy 150;

4) JANKOWSKI Antoni 44;

5) NOWAK Barbara 96;

6) PABJAŃCZYK Artur Dominik 43;

7) PANASIEWICZ Cecylia Dorota 46;

8) MIELCZAREK Agata 67;

9) KARTASIŃSKA Łucja 108;

10) BIEDRZYCKA Elżbieta 57;

11) DŁUGIŃSKI Mariusz Zdzisław 72;

12) GRABOWSKA Danuta Małgorzata 55;

13) SOSIŃSKA Dominika 56;

14) KARKULOWSKA Magdalena Danuta 29;

15) PRUCNAL Janusz 181.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 59 996 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SZMIT Jerzy 17 234,

b) ARENT Iwona Ewa 11 955.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 23 020 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) IWIŃSKI Tadeusz 11 025.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 29 122 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) MAKOWSKI Tomasz 7 980.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 30 713 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) WŁODKOWSKI Zbigniew 8 131.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 108 522 głosy, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) BUBLEWICZ Beata Maria 23 262,

b) STAROŃ Lidia Ewa 16 091,

c) CICHOŃ Janusz Władysław 13 902,

d) ORZECHOWSKI Andrzej 12 046,

e) PAPKĘ Paweł 10 132.

Rozdział 36. Okręg wyborczy nr 36 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

2. Zarejestrowano 8 list z 186 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 797 470; pakiety wyborcze wysłano 20 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 361 620 osobom, w tym 220 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 361 516 kart do głosowania, w tym 15 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 497.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 361 019.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,27%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 22 220, co stanowi 6,15% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 338 799, co stanowi 93,85% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 82 114 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WAŚKO Andrzej Marian 7 677;

2) ROGACKI Adam Maksym 14 903;

3) DZIEDZICZAK Jan Michał 15 954;

4) DERA Andrzej Mikołaj 17 606;

5) CZECH AK Lidia 5 236;

6) PSIKUS Piotr Paweł 4 032;

7) SZYMONIAK Czesław Jan 3 559;

8) SKRZYPCZAK Andrzej Stanisław 1 228;

9) STANKIEWICZ Arkadiusz Andrzej 607;

10) GRZEBISZ Antoni Maciej 1 285;

11) MAŁECKI Damian 908;

12) LEHMANN Zdzisława 929;

13) HEMMERLING Stanisław Adam 572;

14) SOKALLA Grażyna Teresa 435;

15) WOSIŃSKA Joanna Elżbieta 830;

16) KIERES Aleksandra 850;

17) PIOTROWSKI Roman 518;

18) KORDOS Hubert Remigiusz 195;

19) HERCZAK-WOJTASZEK Małgorzata 281;

20) POKOJOWA Natalia Danuta 794;

21) OLSZAK Aneta Kazimiera 777;

22) RESZEL Renata Magdalena 887;

23) CEBULSKI Bogusław Janusz 2 051.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 5 836 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MICHNIEWICZ Iwona 2 055;

2) GÓRECKA Justyna Beata 520;

3) MICHALAK Justyna Anna 342;

4) CICHOCKA-NOWAK Halina 232;

5) CZUPRYŃSKA Anna Maria 116;

6) WESOŁOWSKA Anna Maria 386;

7) NOWAK Barbara 186;

8) MARCINKOWSKA Anna 147;

9) BIELAK Beata 138;

10) PIASTA Maria 80;

11) KULAS Łukasz 187;

12) PODEMSKI Piotr Arkadiusz 140;

13) ANDRZEJEWSKI Artur Dariusz 147;

14) KARPIŃSKI Edward 109;

15) OLEJNICZAK Grzegorz Adam 229;

16) WIELKOPOLAN Zenon 94;

17) PAWLAK Adam Stanisław 238;

18) SIONKOWSKI Stanisław 52;

19) SZEPLIK Krzysztof 34;

20) CIUPEK Tomasz 64;

21) JUSZCZAK Stanisław 153;

22) STANKIEWICZ Stanisław Kazimierz 187.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 40 250 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 9 941;

2) SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 8 250;

3) WITKOWSKA Zofia 4 373;

4) JĘDRZEJAK Włodzimierz Kazimierz 3 326;

5) PAWLICZAK Karolina Monika 1 380;

6) ŻABCZYŃSKA Teresa 669;

7) KWIATOŃ Krzysztof Michał 346;

8) MROZIŃSKI Andrzej Piotr 976;

9) MICHALAK-PIĘKNA Marzena 593;

10) CHOŁODY Artur 3 967;

11) MUELLER Mirosława Gabryela 390;

12) NOWACZYK Ryszard Stanisław 501;

13) STACHOWIAK Arkadiusz 383;

14) MAJEWSKA Kamila Manuela 1 146;

15) GRYGIER Tadeusz Józef 337;

16) JAKUBEK Daria Dorota 379;

17) OSIEJEWSKA Urszula 263;

18) HUMELT Bożena Maria 311;

19) MARCINIAK Krzysztof 355;

20) GROCHOWSKI Tomasz Andrzej 479;

21) DECKER Magdalena Maria 327;

22) JAŃCZAK Marian Józef 578;

23) BARON Katarzyna Beata 355;

24) CIERNIEWSKI Jacek Stanisław 625.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 34 367 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KŁOSOWSKI Krzysztof 13 080;

2) SOWA Małgorzata 4 246;

3) ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław 1 139;

4) KWAŚNIEWSKA Aneta Izabela 2 276;

5) GRZELAK Czesław 999;

6) CABAJ Radosław Sebastian 593;

7) WOŹNIAKIEWICZ Krzysztof Zbigniew 450;

8) KRUPIŃSKI Marek 1381;

9) STENCEL Krzysztof Jerzy 507;

10) PIEPRZYCKI Lechosław Wojciech 458;

11) WALKOWIAK Katarzyna Anna 798;

12) ZAJĄC Maciej Piotr 1 004;

13) WOŹNIAKIEWICZ Monika 450;

14) LASKOWSKI Marek 662;

15) ROGUSZCZAK Ewa 303;

16) RYNKOWSKI Henryk Antoni 292;

17) ŁACINA Julita 540;

18) WOŹNIAK Marek Andrzej 455;

19) IZMERT Anna 304;

20) ZAWIEJA Paweł Adam 802;

21) KOPRAS Beata Katarzyna 738;

22) SOWA Stanisław 603;

23) KARASIŃSKI Mateusz Wojciech 514;

24) CWOJDZIŃSKA Małgorzata Julita 1773.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 43 278 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) RACKI Józef 6 179;

2) WALKOWSKI Piotr 6 331;

3) PACIA Przemysław Jan 2 778;

4) GORCZYŃSKA Maria Jolanta 3 517;

5) SMEKTAŁA Magdalena Maria 872;

6) GRZESIEK Jan 4 100;

7) SZCZOTKA Stanisław 3 190;

8) MICKIEWICZ Adam 1 238;

9) BALIŃSKI Stanisław 1 200;

10) KINAL Dorota Katarzyna 734;

11) CHUDY Kazimierz 1684;

12) RÓŻALSKA Magdalena Danuta 462;

13) KUBIAK Andrzej 1 645;

14) WAWRZYNIAK Jarosław Maciej 456;

15) KIEŁBASA Renata Zofia 315;

16) ZDUNEK Marek 2 060;

17) WIZNER Katarzyna Elżbieta 439;

18) TURSKI Bernard 1051;

19) GŁUSZYŃSKA Małgorzata Natalia 334;

20) LUTY Eugeniusz Marian 497;

21) GRY GIER Natalia Karolina 539;

22) PTAK Maksymilian 1 529;

23) LIS Anna 1 152;

24) WOJCIECHOWSKI Michał Kazimierz 976.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 833 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) LASKOWSKA Teresa Maria 592;

2) BANASIAK Teresa Krystyna 122;

3) KAZIMIERCZAK Elżbieta Maria 125;

4) CHOJNICKI Mirosław Marian 93;

5) DUDZIAK Andrzej 130;

6) WIŃSKA Marlena Maria 56;

7) ŁAPA Grzegorz 74;

8) JEDWABNA Grażyna Stanisława 40;

9) GARBALA Jolanta 38;

10) ŁUKASZCZYK Roman Krzysztof 40;

11) SKOWROŃSKI Maciej Marian 52;

12) GÓRNA Marzena 69;

13) JEDWABNA-KŁOSOWSKA Daria Jadwiga 23;

14) KULCZYCKA Sławomira 32;

15) WINKLER Jerzy 18;

16) HENSCHEL Stanisław 7;

17) STASIAK Łukasz Paweł 48;

18) DEMBOWSKA Anna Aleksandra 34;

19) JEDWABNY Rafał 35;

20) SIATKOWSKA Agnieszka Elżbieta 69;

21) KASIŃSKI Szczepan 136.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 125 596 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WITCZAK Mariusz Sebastian 31263;

2) ADAMCZAK Małgorzata 18 119;

3) BOROWIAK Łukasz 11 545;

4) ORZECHOWSKI Maciej Bolesław 14 123;

5) HENCZYCA Bożena Katarzyna 3 199;

6) ZIEMNIAK Wojciech Stanisław 12 713;

7) KRYSZTOFIAK Przemysław Walenty 9 004;

8) FEDOROWICZ Sławomira Barbara 1 518;

9) SZATKOWSKA Hanna Jadwiga 2 016;

10) SUCHANECKI Mariusz Grzegorz 2 834;

11) SITNICKI Marcin Piotr 2 155;

12) ORSZULAK Tymoteusz 617;

13) KAMIŃSKA Iwona Helena 2 159;

14) LIST WOŃ Michał Eugeniusz 1 247;

15) CZARNOTA Mariola 1 067;

16) SACHOWSKA-BARAŃCZAK Honorata Agnieszka 736;

17) DUDA Grzegorz Józef 1 806;

18) WODZIŃSKA Marzena Renata 1 287;

19) WĘGLARZ Janina 720;

20) MAZUREK Maria Bronisława 825;

21) SOLECKI Michał 2 300;

22) SIKORA Paweł Marek 1 131;

23) MICHAŁKIEWICZ Honorata Maria 870;

24) DWORZYŃSKI Andrzej Jacek 2 342.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 5 525 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BIENIASZCZYK Paweł Mieczysław 2 313;

2) REIM Tomasz 322;

3) SZYMAŃSKI-NOWICKI Przemysław Witold 240;

4) KIERSTEIN-PIETRZAK Katarzyna Ewa 298;

5) JASIŃSKI Michał 131;

6) PILARCZYK Bartłomiej Marek 137;

7) KOSAKIEWICZ Ryszard Adam 95;

8) FENGLER Karol 149;

9) GOGOŁKIEWICZ Krzysztof Piotr 89;

10) KUJAWA Jacek Wojciech 107;

11) KASPERCZYK Marcin Andrzej 90;

12) JASIŃSKI Sylwester Krzysztof 50;

13) NOWICKA-SZYMAŃSKA Adrianna Jolanta 136;

14) DZIERGAS Joanna Agnieszka 93;

15) GOŁĄB Maciej Witold 106;

16) MAJCHRZAK Szymon Jan 81;

17) BARTOSZEK Maciej Władysław 49;

18) GÓRSKA Agnieszka Magdalena 120;

19) BANASZAK Marta Magdalena 105;

20) ZAJĄC Anna Maria 202;

21) ULICHNOWSKA Katarzyna 100;

22) JASIŃSKA Katarzyna 99;

23) FRĄTCZAK Teresa Weronika 98;

24) KĄKOL Mariusz Krzysztof 315.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 82 114 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) DERA Andrzej Mikołaj 17 606,

b) DZIEDZICZ AK Jan Michał 15 954,

c) ROGACKI Adam Maksym 14 903.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 40 250 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) ALEKS ANDRZAK Leszek Grzegorz 9 941.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 34 367 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KŁOSOWSKI Krzysztof 13 080.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 43 278 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) WALKOWSKI Piotr 6 331,

b) RACKI Józef 6 179.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 125 596 głosów, przypadło 5 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) WITCZAK Mariusz Sebastian 31263,

b) ADAMCZAK Małgorzata 18 119,

c) ORZECHOWSKI Maciej Bolesław 14 123,

d) ZIEMNIAK Wojciech Stanisław 12 713,

e) BOROWIAK Łukasz 11 545.

Rozdział 37. Okręg wyborczy nr 37 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

2. Zarejestrowano 9 list z 152 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 616 690; pakiety wyborcze wysłano 21 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 280 725 osobom, w tym 186 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 280 629 kart do głosowania, w tym 17 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 391.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 280 238.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,44%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 18 318, co stanowi 6,54% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 261 920, co stanowi 93,46% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 71 795 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) CZARNECKI Witold Wojciech 10 201;

2) HOFMAN Adam Andrzej 24 047;

3) DOLATA Zbigniew 11 939;

4) BUDNER Alfred Józef 3 546;

5) ITMAN Zofia Mariola 1 208;

6) BARTOSIK Ryszard 4 274;

7) OSTROWSKI Krzysztof Jan 5 397;

8) DĄBROWSKA Teresa Jadwiga 1 373;

9) CICHOŃSKA Alicja Maria 960;

10) MATELSKI Michał 1 552;

11) MIERNIK Waldemar 569;

12) STĘPIŃSKI Jan 952;

13) KASIERSKA Mariola Teresa 401;

14) PSZCZÓŁKOWSKA Joanna 665;

15) KUBIAK Marek 1 420;

16) MARCINIAK Waldemar 803;

17) PIECZYKOLAN Alicja 352;

18) ZAJĄC Maria Sławomira 2 136.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 4 751 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 1 969;

2) DĘBICKI Tadeusz 382;

3) BANASZAK Marian 239;

4) OBARSKA Zofia Anna 268;

5) WYPYCH Wacław Mateusz 139;

6) PAWLAK Edward Mirosław 294;

7) MIJAS Bożena Aldona 121;

8) GÓRSKI Jerzy 124;

9) PAWELA Katarzyna Ewa 169;

10) ŁUKASIEWICZ Dariusz 98;

11) HYŻA Izabela Zofia 124;

12) BIELAWSKI Wiesław Tadeusz 55;

13) DUTKIEWICZ Małgorzata Barbara 128;

14) PIKUŁA Ryszard 71;

15) KRYCH Karolina Janina 94;

16) KROSZCZYŃSKA Wioleta Teresa 71;

17) CHOJNACKA Małgorzata Agnieszka 246;

18) KŁOPOTOWSKI Stanisław Franciszek 159.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 34 289 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NACZAS Łukasz Piotr 3 949;

2) STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta 6 566;

3) TOMASZEWSKI Tadeusz 11 267;

4) MARCZEWSKI Marian Mirosław 3 243;

5) TACIAK Maria 1616;

6) KUJAWA Karol 1 432;

7) MIELOCH Piotr Marek 1 170;

8) SICZYŃSKI Eugeniusz Ludwik 507;

9) KOZŁOWSKA Mariola Barbara 563;

10) KRUCZKOWSKA Agnieszka Marta 420;

11) DASZKIEWICZ Anna 379;

12) BARC Zbigniew 316;

13) IWIŃSKA Izabela Elżbieta 495;

14) SLANINA Jacek Mariusz 712;

15) SUROWIEC Czesław 302;

16) BEKAS Arieta Maria 280;

17) GRZELAK Łukasz Sławomir 508;

18) BORYCKI Roman 564.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 29 236 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KWIATKOWSKI Jacek 13 380;

2) BĄK Henryk Józef 1 994;

3) GRALCZYK Helena Wanda 1 697;

4) BARTEL Zuzanna Olga 1581;

5) WOLNICKI Waldemar Jacek 665;

6) SZYMCZAK Wiesław Eugeniusz 776;

7) KOWALSKI Edward 973;

8) CAJDLER Nina 858;

9) CIEŚLAK Łukasz Michał 878;

10) FRANKIEWICZ Włodzimierz Piotr 554;

11) SUSICKA Monika 1098;

12) TOMCZYK Magdalena Bogna 582;

13) KAŹMIERCZAK Magdalena Agnieszka 1 096;

14) MICHALAK Jacek Jan 443;

15) NOŻEWSKA Bożena 463;

16) PALACZ Marek 1317;

17) PO WAZKA Hieronim 881.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 33 590 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 9 648;

2) TOMICKI Marek Stanisław 2 592;

3) KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 1 869;

4) WRÓBEL Maria 1491;

5) CIEŚLAK Czesław 6 272;

6) ŁYKOWSKI Piotr 1 452;

7) TOBOŁA Paweł Tadeusz 1 647;

8) SEŃKO Mariusz Krzysztof 2 027;

9) BIELIK Stanisław Adam 1 144;

10) MACIEJEWSKA-OLEJNICZAK Emilia Katarzyna 621;

11) MACIEJEWSKI Stanisław 579;

12) GRYCHOWSKA Danuta Elżbieta 1016;

13) DĘBOWSKI Zdzisław Edward 197;

14) EICKE Anna Wanda 442;

15) JANICKI Andrzej 677;

16) MIZGALSKA Anna Maria 665;

17) JACKOWSKI Jacek 250;

18) OSIWALA Małgorzata 1001.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 242 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KORALEWSKI Henryk 380;

2) CICHOCKI Michał Robert 101;

3) ZASŁAWSKI Maciej 44;

4) KOTRYBAŁA Barbara Anna 79;

5) KNUT Tomasz Maksymilian 28;

6) WEJMAN Gertruda Zofia 64;

7) MARGALUS Nina Teresa 26;

8) NOWAK Róża Antonina 75;

9) JAGIEŁŁO-CHUDY Karina Bożena 44;

10) PATRZYKĄT Lidia 88;

11) LIPIŃSKA Jolanta Anna 72;

12) WOLANT Waldemar 11;

13) ROBAK Franciszek Stanisław 45;

14) TKACZ Emilia Katarzyna 45;

15) SARNOWSKI Krzysztof 36;

16) MIARECKA Patrycja Wiesława 37;

17) LUBOWICKI Kazimierz 67.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 80 857 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NOWAK Tomasz Piotr 24 346;

2) TOMASZAK-ZESIUK Irena Barbara 8 546;

3) ARNDT Paweł Antoni 12 627;

4) POŚLEDNIA Krystyna 8 714;

5) WACHOWIAK Szymon 4 633;

6) MISZCZAK Jadwiga 1 792;

7) ŚWIDURSKA Maria Mirosława 2 058;

8) LOREK Sławomir Józef 4 463;

9) WOJCIECHOWSKI Mateusz Sławomir 1 339;

10) ŻOK Krystyna Teresa 1 640;

11) JANKOWI AK Waldemar 565;

12) POPEK Rafał 893;

13) PILARSKI Ryszard 1 379;

14) RAŹNA Elżbieta Maria 1001;

15) TYLMAN Jakub 963;

16) MAZURKIEWICZ Krzysztof Marceli 1577;

17) JASIŃSKA Mariola 1 824;

18) WIELIŃSKI Bartosz Mateusz 2 497.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 5 117 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BAKUN Andrzej 2 268;

2) DOPIERAŁA Paweł 920;

3) JUNG Tomasz 259;

4) PUŁRÓL Tomasz Paweł 216;

5) BANAŚ Robert Krzysztof 137;

6) WOZIŃSKI Roman Józef 93;

7) SZKUDLAREK Daniel 305;

8) KUJAWIŃSKA Ewa 312;

9) CITAK Jolanta Stefania 77;

10) BANAŚ Izabela 160;

11) NOWAK Jolanta 370.

9. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 043 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ROMASZKIEWICZ Helena 202;

2) SZUFLAK Błażej 306;

3) GRUDZIŃSKI Edward 49;

4) JANASZAK Marian 102;

5) DĘBIEĆ Jan Stanisław 34;

6) RADZIEWICZ Roman 32;

7) MACIEJEWSKA Halina 47;

8) TŁOK Martyna Anna 37;

9) WIŚNIEWSKI Edward 37;

10) KONCKI Mariusz Janusz 14;

11) ANTKOWIAK Marta 27;

12) MERKIS Ewelina Anna 8;

13) DĄBROWSKA-ROGACKA Bogusława Teresa 16;

14) LICZBIŃSKA Agnieszka Maria 17;

15) WŁODARCZYK Przemysław 32;

16) MAJEWSKA Żaneta Anna 30;

17) MATUSZKIEWICZ Ewa Danuta 53.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 71 795 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) HOFMAN Adam Andrzej 24 047,

b) DOLATA Zbigniew 11 939,

c) CZARNECKI Witold Wojciech 10 201.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 34 289 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) TOMASZEWSKI Tadeusz 11 267.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 29 236 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KWIATKOWSKI Jacek 13 380.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 33 590 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 9 648.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 80 857 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) NOWAK Tomasz Piotr 24 346,

b) ARNDT Paweł Antoni 12 627,

c) POŚLEDNIA Krystyna 8 714.

Rozdział 38. Okręg wyborczy nr 38 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 9 posłów.

2. Zarejestrowano 7 list z 119 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 609 423; pakiety wyborcze wysłano 16 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 278 966 osobom, w tym 215 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 278 891 kart do głosowania, w tym 13 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 164.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 278 727.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,74%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 18 774, co stanowi 6,74% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 259 953, co stanowi 93,26% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 50 023 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZAŁAMACHA Paweł Włodzimierz 12 009;

2) KRACZKOWSKI Maks 10 389;

3) CZARNECKI Krzysztof Władysław 6 111;

4) PODMOKŁY Jerzy 4 510;

5) SOBOTA Halina Teresa 2 220;

6) USIDUS Paweł 788;

7) CHMIELEWSKA Agnieszka Ewa 1 900;

8) ŻÓŁĆ Witold 1 096;

9) MATEJA Natalia Weronika 2 196;

10) TADEJ Stanisław Piotr 917;

11) JAŚKOWI AK Dorota Justyna 1174;

12) BORSUKIEWICZ Piotr 961;

13) KOLOS Józef 536;

14) HERMANN Jadwiga Teresa 664;

15) KRZYWOSZYŃSKA-URBAN Dorota Maria 501;

16) KRÓLIK Michał Andrzej 792;

17) BOSAK Zdzisława Maria 1071;

18) KLIMKO Jan 2 188.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 5 440 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PIECHOWIAK Grzegorz 2 233;

2) DĄBROWSKA Lucyna 573;

3) PORUCZNIK Anna 342;

4) FILODA Beata Agnieszka 152;

5) BEMBNISTA Bogdan Franciszek 142;

6) PRZYSIECKA Maria 169;

7) ADLER Rafał 208;

8) ŻUROMSKI Antoni Bronisław 171;

9) CELKOWSKA Danuta 180;

10) KACZOROWSKA Małgorzata 293;

11) PAWŁOWSKI Mateusz Hubert 85;

12) BRUDŁO Elżbieta Katarzyna 119;

13) LESZCZEWICZ Adam 65;

14) ŻYŚKO Szymon Marian 86;

15) PODLECKI Jacek 84;

16) JANOWSKA Krystyna 140;

17) CHOLEWIŃSKA Natalia Anna 150;

18) WIELGOSZ Dominik 248.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 29 638 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) AJCHLER Romuald Kazimierz 9 362;

2) STEC Stanisław 5 740;

3) PARTYKA Leszek Wojciech 2 127;

4) JASKÓLSKI Mirosław Stanisław 2 663;

5) GULAREK Aleksandra 728;

6) NOWACZYK Wojciech Grzegorz 1 058;

7) MATCZYŃSKA-NOWAK Hanna Maria 557;

8) GROTT Wiesław Tadeusz 511;

9) ŁĘGOSZ Ewa 484;

10) JOPEK Józef 1021;

11) STOLL Dariusz Kazimierz 381;

12) PODGÓRNA-KLOCEK Małgorzata 375;

13) MUSIAŁ Janina 1051;

14) KOWALSKA Teresa Janina 262;

15) PERZ-KAŁUŻNY Karolina 220;

16) GRABIS Elżbieta 238;

17) LIPIŃSKA Grażyna Leokadia 506;

18) CUKIER Adam Roman 2 354.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 28 633 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NAJDER Jacek 11701;

2) DĄBROWSKI Krzysztof Józef 1896;

3) GALL Marcin 1 176;

4) KALINOWSKA Ewa Helena 2 525;

5) WĘGRZYN Maria 2 072;

6) HIBNER Włodzimierz Andrzej 1 485;

7) PIĘTKA Łukasz Jakub 1012;

8) WILK Adam Ignacy 999;

9) SZULC Paweł 1 200;

10) WILLA Beata Zdzisława 514;

11) RADOMSKA Marzena Zofia 702;

12) NOWICKI Marcin Robert 546;

13) KUŹNIAREK Katarzyna Iwona 533;

14) SZCZEPAŃSKI Marcin Paweł 349;

15) PRZYBYLSKA-SAWICKA Sylwia Małgorzata 1 284;

16) BRATUŚ-KANIUKA Sebastian Maciej 639.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 31 192 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KALEMBA Stanisław 10 597;

2) LEWANDOWSKI Józef 1 844;

3) SZALCZYK Zofia Barbara 2 450;

4) HARBUZIŃSKA-TUREK Jadwiga Teresa 1 120;

5) WITA Andrzej 2 237;

6) RYDZEWSKA Anna Stanisława 2 813;

7) KWAŚNIEWICZ Józef Kazimierz 1 498;

8) BIAŁOSKÓRSKI Janusz Antoni 1 023;

9) NOWICKA Anna 892;

10) KRANC Tomasz Bronisław 1443;

11) LOCHOWICZ Leszek Roman 1489;

12) MICHALSKA Anna 534;

13) KLIBER Elżbieta 355;

14) GRACZYK Jan Stefan 551;

15) GAWEŁ Anna 460;

16) KOSTERA-KANIECKA Maria 785;

17) DRZYMAŁA Mateusz 430;

18) PANKOWSKI Tadeusz 671.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1 801 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NOWAK Zbigniew 552;

2) JUSZKIEWICZ Józef Witold 177;

3) MARCINIAK Żaneta Karolina 164;

4) ANDRZEJEWSKI Piotr 143;

5) DUDZIAK Zofia Teresa 107;

6) GUGAŁA Waldemar Sławomir 86;

7) STATUCKI Henryk 60;

8) JANKOWI AK Marika 88;

9) CISZEWSKA Kazimiera Maria 70;

10) LISEWSKA Wanda Małgorzata 64;

11) KOZAK Witold Józef 68;

12) HOFFMANN Tadeusz Marian 97;

13) GRUPA Paweł 125.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 113 226 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SZEJNFELD Adam Stanisław 45 764;

2) RUTNICKI Jakub Adam 19 784;

3) JANYSKA Maria Małgorzata 12 132;

4) CHMIELEWSKI Stanisław Marcin 5 685;

5) WILKOSZARSKA Krystyna 2 333;

6) WAŚKO Piotr Roman 4 327;

7) POSZWA Krzysztof 3 929;

8) MUNYAMA Killion Munzele 7 925;

9) POSPIESZNA Anna Jadwiga 994;

10) ROSZYK Agnieszka 2 295;

11) SKROBISZ Marta Diana 654;

12) MIROWSKI Bartosz Dominik 674;

13) OTTO Romana Ewa 1 499;

14) TOMASZEWSKA-TOMALA Aleksandra Julianna 626;

15) ŁATKA Jarosław 1 368;

16) MASSEL Eugenia Franciszka 227;

17) MUSIAŁOWSKA Beata Magdalena 816;

18) KOWALSKI Jacek Sławomir 2 194.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 50 023 głosy, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SZAŁAMACHA Paweł Włodzimierz 12 009,

b) KRACZKOWSKI Maks 10 389.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 29 638 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) AJCHLER Romuald Kazimierz 9 362.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 28 633 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) NAJDER Jacek 11701.

4) liście nr 5 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 31 192 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) KALEMBA Stanisław 10 597.

5) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 113 226 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) SZEJNFELD Adam Stanisław 45 764,

b) RUTNICKI Jakub Adam 19 784,

c) JANYSKA Maria Małgorzata 12 132,

d) MUNYAMA Killion Munzele 7 925.

Rozdział 39. Okręg wyborczy nr 39 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 10 posłów.

2. Zarejestrowano 7 list z 137 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 686 866; pakiety wyborcze wysłano 25 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 414 309 osobom, w tym 272 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 413 982 karty do głosowania, w tym 18 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 480.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 413 502.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,20%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 13 505, co stanowi 3,27% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 399 997, co stanowi 96,73% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 76 772 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DZIUBA Tadeusz Antoni 28 508;

2) HOFFMANN Zbigniew Grzegorz 9 164;

3) SPYCHALSKI Błażej Henryk 2 997;

4) PRZYBYLSKA Renata Barbara 3 864;

5) ALEXANDROWICZ Przemysław Józef 5 908;

6) JARONIEC Aleksander Adam 799;

7) CZERWIŃSKI Zbigniew 3 477;

8) RDESIŃSKI Filip Michał 1 622;

9) NOWAK Barbara 1 856;

10) MAJCHRZAK Teresa Marianna 990;

11) GÓRSKI Tomasz Paweł 9 197;

12) KULECZKA-DRAUSOWSKA Ewa 818;

13) FOŁTYN Małgorzata Maria 1 044;

14) MUSIAŁ Grzegorz Roman 806;

15) JEMIELITY Ewa Anna 561;

16) NOWAK Izabela Monika 766;

17) SIENIAWSKI Marek Włodzimierz 263;

18) KORCZ Jolanta 1 404;

19) KUCHARSKI Dariusz Piotr 727;

20) TORZ Zenon 2 001.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 8 387 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PIASTA Przemysław 2 577;

2) LIS Marcin 1 442;

3) GRYSKA Beata 1 124;

4) SZCZĘŚNIAK Katarzyna 684;

5) MUSIAŁEK Krzysztof Grzegorz 191;

6) SIŃSKI Arkadiusz Wojciech 91;

7) KOŚMIDER Kinga 388;

8) GRZEŚKIEWICZ Małgorzata Wanda 181;

9) MEJER Paweł 151;

10) SKUBICH Helena 178;

11) GORCZYŃSKA Violetta Maria 153;

12) KORALEWSKI Krystian 88;

13) MICHNIEWICZ Romuald Michał 81;

14) LORENZ Piotr Mateusz 173;

15) PANKOWSKA Izabela 223;

16) CHRÓŚCIŃSKI Radosław Piotr 62;

17) PRZYBYŁA Rafał Jan 81;

18) KOPANIARZ Olga Maria 184;

19) ANDRASZYK Maciej Sławomir 88;

20) ZERBST Michał 247.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 33 764 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 3 928;

2) ŁYBACKA Krystyna Maria 16 616;

3) NIEDBAŁA Marek Leon 4 442;

4) AUMILLER Andrzej Kordian 1 163;

5) DYLEWSKA — ŚWIATOWIAK Izabela 663;

6) KRETKOWSKA Katarzyna Maria 1111;

7) DOBRO WOLSKIJarosław Stanisław 971;

8) ZAWADA Zbigniew Tomasz 330;

9) DUTKIEWICZ Lucjan Gerard 508;

10) URBAŃSKA Beata Kinga 384;

11) JANISZEWSKI Arkady Piotr 190;

12) STRADOWSKA-ADAMSKA Bożena 256;

13) SUŚ Filip Marian 430;

14) SZCZEPANIAK Paweł 235;

15) KĘDZIORA Tatiana Maria 300;

16) MAŁECKA Danuta 394;

17) KOSICKI Franciszek 315;

18) NOWAK Arkadiusz 158;

19) KO LEŚNIK Natalia Joanna 273;

20) LEWANDOWSKI Tomasz Jacek 1 097.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 46 750 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BANASZAK Maciej 18 837;

2) DĄBROWSKI Ryszard Marian 2 354;

3) TROJANOWICZ Natalia Agnieszka 6 062;

4) SIUDA Ewa Iwona 3 293;

5) DRZEWIECKI Tadeusz 2 261;

6) BIŁOZOR Przemysław 621;

7) SWIERNALIS Paweł 1 634;

8) OKONEK Hanna 1 683;

9) KACZANOWSKI Krzysztof Andrzej 701;

10) CHARŁAMPOWICZ-JABŁOŃSKI Michał 790;

11) STENCEL Małgorzata Maria 917;

12) LUBKA Tomasz Dariusz 594;

13) KACPRZAK Maria Magdalena 743;

14) ŚMIGLAK Marcin 722;

15) GRABOWSKI Sławomir Stanisław 765;

16) GRZEŚKIEWICZ Alicja 818;

17) SZCZEPANIAK Danuta Maria 683;

18) JARCZAK Roman 295;

19) KALICKA-KRÓLCZYK Mariola 776;

20) SZPARAG Przemysław Jan 2 201.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 11 960 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) JANKOWIAK Wojciech 4 204;

2) BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 903;

3) JAZIC Jolanta 715;

4) ŻUROWSKA Magdalena Aleksandra 632;

5) BAUMGART Marek Piotr 653;

6) KALEK Mirosław Włodzimierz 920;

7) TOMASZEWSKI Zbigniew Eugeniusz 548;

8) FRĄCKOWIAK Szymon 450;

9) JAWORSKI Ryszard Zbigniew 173;

10) TOMCZAK Przemysław Marek 620;

11) CZESZEWSKA Barbara Teresa 231;

12) KAŹMIERCZAK Beata Maria 265;

13) JANKOWSKI Krzysztof Mieczysław 155;

14) RATAJCZAK Małgorzata Barbara 246;

15) WESOŁOWSKI Artur Wiktor 110;

16) MICHALSKA Małgorzata Anna 269;

17) SOKALSKI Piotr Paweł 65;

18) POCZTA Eugeniusz 159;

19) WOJCIECHOWSKI Konrad 147;

20) LAZAR Sylwia Katarzyna 495.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 2 010 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SMEKTAŁA Stanisław Marek 538;

2) GABRYELEWICZ Anna Marta 244;

3) BOGDAN Marek Piotr 65;

4) KLÓSKA Monika Anna 137;

5) CIŚLAK Urszula 96;

6) KRUSZEWSKI-KOŚCIUSZENKO Bolesław Jerzy 49;

7) WIDEROWSKI Dariusz 55;

8) WÓJCIK Violetta 94;

9) PISKORZ Beata Marzena 66;

10) STACHOWIAK Marzanna 71;

11) PIEKUTA Wojciech Piotr 54;

12) WINIARSKA Małgorzata Aneta 84;

13) JAGŁA Adam Maciej 71;

14) STANIEWSKA Alina Barbara 46;

15) W ALKO WSKI Konrad Feliks 31;

16) MŁYŃCZAK Bernard Antoni 58;

17) ADAMCZYK Paulina Maria 251.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 220 354 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GRUPIŃSKI Rafał Szymon 40 510;

2) KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka 27 807;

3) DZIKOWSKI Waldy 54 647;

4) LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 8 895;

5) SZYDŁOWSKA Bożena Stanisława 14 352;

6) STULIGROSZ Michał 10 692;

7) SOKOŁOWSKA Tatiana Marta 4 528;

8) FIEDLER Arkady Elpidio 17 467;

9) NOWICKA Maria Bożena 2 716;

10) TOMCZAK Jacek Jerzy 14 547;

11) BALICKI Władysław Marian 2 033;

12) JANAS Marta 2 910;

13) KRÓL Dominika Urszula 2 564;

14) MIKUSIŃSKA Małgorzata Beata 1 109;

15) SMEKTAŁA Bartosz 853;

16) LA CHOR Justyna 2 016;

17) PODEMSKA Milena Anna 1 524;

18) KŁOSOWSKI Dawid Jerzy 507;

19) CZACHURA Barbara Henryka 4 222;

20) ZIELIŃSKI Marek Grzegorz 6 455.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 76 772 głosy, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) DZIUBA Tadeusz Antoni 28 508,

b) GÓRSKI Tomasz Paweł 9 197.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 33 764 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy została wybrana kandydatka, która otrzymała największą liczbę głosów:

a) ŁYBACKA Krystyna Maria 16 616.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 46 750 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) BANASZAK Maciej 18 837.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 220 354 głosy, przypadło 6 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) DZIKOWSKI Waldy 54 647,

b) GRUPIŃSKI Rafał Szymon 40 510,

c) KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka 27 807,

d) FIEDLER Arkady Elpidio 17 467,

e) TOMCZAK Jacek Jerzy 14 547,

f) SZYDŁOWSKA Bożena Stanisława 14 352.

Rozdział 40. Okręg wyborczy nr 40 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 8 posłów.

2. Zarejestrowano 7 list z 111 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 521 444; pakiety wyborcze wysłano 17 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 229 801 osobom, w tym 206 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 229 701 kart do głosowania, w tym 13 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 593.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 229 108.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,94%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 14 075, co stanowi 6,14% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 215 033, co stanowi 93,86% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 45 558 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) HOC Czesław 19 942;

2) STRZAŁKOWSKI Stefan Zdzisław 4 840;

3) SKÓRKA Mirosław Michał 4 698;

4) MĘTLEWICZ Anna Bożena 3 520;

5) MODRZEJEWSKI Andrzej Kazimierz 2 920;

6) BUDREWICZ Rafał 930;

7) PIETRAS Robert 1 708;

8) GROCHÓWALSKA Jadwiga Maria 1 092;

9) RYDER Zdzisław 1 600;

10) BOKUN Henryk Jerzy 891;

11) KULEC-KACZMARSKA Izabela Maria 504;

12) SZANEL Marek Zbigniew 329;

13) SZABLA Henryka 445;

14) OGORZAŁEK Bogusław Adam 727;

15) SZPULAK Irena 436;

16) KOSTUCH Urszula Helena 976.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 3 641 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KLUKOWSKI Wacław 934;

2) JAROSZEWICZ Kazimierz Franciszek 244;

3) ŁAUSZ Małgorzata 388;

4) PIKUŁA Robert 356;

5) SZABELSKI Cezary Józef 117;

6) GRABOWSKI Krzysztof 244;

7) MARKIEWICZ Grzegorz Włodzimierz 163;

8) LANDOWSKA Izabela Edyta 201;

9) PRZYBYLSKA Maria Barbara 224;

10) ROGACZEWSKA Anna Wanda 93;

11) FIBINGIER Karol Edmund 50;

12) KOŁOSOWSKA Ewa 179;

13) MARKOWSKI Klemens Stanisław 89;

14) SARNOWSKA Jowita Sylwia 108;

15) ZAWISTOWSKI Bartosz Michał 77;

16) MASTERNAK Bożena 174.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 24 474 głosy.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) WZIĄTEK Stanisław Czesław 8 838;

2) KOŚCIŃSKA Krystyna 3 914;

3) KOTLĘGA Jerzy Waldemar 1 784;

4) CYBULA Stanisław 1 386;

5) STRZYŻEWSKA Krystyna 1 090;

6) MACIEJASZ Grzegorz Roman 1 824;

7) CHAŁAT Dorota Róża 483;

8) POCZOBUT Grzegorz 733;

9) OSTASZEWSKI Adam 380;

10) NYKIEL Eugeniusz Marek 1 132;

11) WILKOSZ Anna Barbara 202;

12) FABIAŃCZYK Lech Antoni 518;

13) CZERWIŃSKA Joanna Marzena 915;

14) LONGA-SUCHARKIEWICZ Beata 119;

15) KOKOT Ewa Bożena 324;

16) LEPA Robert 832.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 26 582 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) LEWANDOWSKI Andrzej 11128;

2) OSTROWSKI Marcin 2 779;

3) PRZYJAZNY Marian 2 008;

4) JURKIEWICZ Agnieszka 2 505;

5) MARYNIAK-GULIK Irena 634;

6) LENARCZYK Bożena Alicja 574;

7) WALCZAK Iwona 1461;

8) NOGAJ Andrzej 733;

9) BŁASZCZEĆ Magdalena 455;

10) ZMUDZIŃSKI Zbigniew Jan 179;

11) BUJKO Jan 320;

12) JEŻYK Dagmara Łucja 379;

13) PAWELCZAK Marek Rafał 1 250;

14) WASYLÓW Zbigniew Adam 247;

15) MODZELEWSKA Aleksandra 1221;

16) DALSKI Tomasz 709.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 13 756 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DYCHA Stanisław Edward 3 699;

2) KRAWCZUK Jan 1 996;

3) LEŚNIEWICZ Andrzej Leszek 1 314;

4) KŁUSEWICZ Helena 938;

5) JARUSZEWSKA Monika Sylwia 642;

6) ANISZEWSKI Juliusz Henryk 337;

7) RYDER Stefan 470;

8) TURKACZ Teresa 596;

9) DRĄG Aneta Mariola 675;

10) BREJWO-KUŹMICZ Beata Ewa 534;

11) CHMIEL Monika Maria 290;

12) GOLINIA Anetta Justyna 220;

13) DANIELEWICZ Anna Jadwiga 235;

14) RUDZIS-GRUCHAŁA Helena Maria 760;

15) KACZMAREK Wojciech Władysław 527;

16) MATYJASZEK Andrzej Henryk 523.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1516 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KASPER Krystyna Ewa 404;

2) KIWERTZ Dorota 89;

3) MARCINKOWSKA Maria Zofia 197;

4) KLEPUSZEWSKA Beata 141;

5) JANICZAK Jakub Bogusław 80;

6) JABŁOŃSKA Małgorzata Florentyna 101;

7) DĘBSKA Aneta Wioleta 99;

8) RABSKA Regina Joanna 82;

9) KOŁASZEWSKI Karol 41;

10) ŚWIECHOWSKI Tomasz 45;

11) BLOCH Małgorzata Izabela 45;

12) TERECHOWICZ Władysław Henryk 27;

13) ŚLIPKO Andrzej 36;

14) BLOCH Robert 44;

15) KUZIOR Piotr Krzysztof 85.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 99 506 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) GAWŁOWSKI Stanisław 27 047;

2) HOK Marek Tomasz 16 364;

3) OLEJNICZAK Danuta Maria 7 303;

4) SUSKI Paweł 7 741;

5) GĄSECKA Magdalena Anna 6 634;

6) SUCHOWIEJKO Wiesław Jacek 8 724;

7) KURIATA Jan 3 070;

8) WASIAK Elżbieta Henryka 2 258;

9) KASZAK Wioletta 2 296;

10) MISKO Waldemar Włodzimierz 5 606;

11) WITEK Sebastian Stanisław 1052;

12) CZECHOWSKI Łukasz 1 399;

13) KOZŁOWSKI Jacek Jerzy 1 236;

14) GRYGORCEWICZ Barbara Anna 1 772;

15) NAWROCKA Anna Sylwiana 1781;

16) HUSEJKO Władysław 5 223.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 45 558 głosów, przypadły 2 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) HOC Czesław 19 942,

b) STRZAŁKOWSKI Stefan Zdzisław 4 840.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 24 474 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) WZIĄTEK Stanisław Czesław 8 838.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 26 582 głosy, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) LEWANDOWSKI Andrzej 11128.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 99 506 głosów, przypadły 4 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) GAWŁOWSKI Stanisław 27 047,

b) HOK Marek Tomasz 16 364,

c) SUCHOWIEJKO Wiesław Jacek 8 724,

d) SUSKI Paweł 7 741.

Rozdział 41. Okręg wyborczy nr 41 Oddział 1. Dane ogólne

1. W okręgu wyborczym wybierano 12 posłów.

2. Zarejestrowano 9 list z 208 kandydatami.

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 837 243; pakiety wyborcze wysłano 35 osobom.

4. Karty do głosowania wydano 399 939 osobom, w tym 334 karty wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

5. Z urn wyjęto 399 649 kart do głosowania, w tym 31 kart z kopert na karty do głosowania.

6. Liczba kart nieważnych wyniosła 332.

7. Liczba kart ważnych wyniosła 399 317.

8. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,69%.

9. Liczba głosów nieważnych wyniosła 18 297, co stanowi 4,58% ogólnej liczby głosów.

10. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 381 020, co stanowi 95,42% ogólnej liczby głosów.

Oddział 2. Wyniki głosowania na listy kandydatów i na poszczególnych kandydatów z tych list

1. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 82 529 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław 38 700;

2) DOBRZYŃSKI Leszek 6 107;

3) JACH Michał 4 383;

4) SZAŁABAWKA Artur Lesław 3 217;

5) BIERNAT Stefania Elżbieta 4 222;

6) DRZAZGA Kazimierz 2 695;

7) MUCHA Paweł Karol 2 915;

8) JAWOROWSKI Waldemar 1 435;

9) PRZYBYLSKA Agnieszka 2 356;

10) ZARĘBSKA — KULESZA Magdalena 1 225;

11) PATKOWSKA Danuta 1523;

12) DUKLANOWSKI Marek Zbigniew 2 702;

13) WOJTOWICZ Wojciech 703;

14) CHOJNACKI Józef 429;

15) KOPEĆ Maciej Stanisław 1 516;

16) NAMYŚLAK Aleksandra 885;

17) STĘPIEŃ Konrad 758;

18) KOPACKA Marzena Teresa 1 052;

19) ADAMSKA Grażyna Teresa 810;

20) STRZEBOŃSKI Andrzej Tadeusz 802;

21) KOSMAL Edward 1083;

22) BIELEWICZ Janusz 557;

23) PLAUGO Łucja Janina 353;

24) JUTRZENKA — TRZEBIATOWSKA Beata Maria 2 101.

2. Na listę nr 2 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza oddano 7 062 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) FRYDRYKIEWICZ Igor Daniel 2 485;

2) BOROWIECKI Bogusław Jacenty 366;

3) MICHALSKI Roman Jan 599;

4) KELLER Mirosław Jerzy 212;

5) GROBLEWSKI Grzegorz Zygmunt 106;

6) DURSKI Grzegorz 171;

7) SULŻYCKI Zbigniew Jerzy 187;

8) MOŚ Małgorzata Anna 537;

9) MAJKUT Marzena 194;

10) MILEWSKI Aleksander Stanisław 110;

11) PAWLIKOWSKI Roman Jan 136;

12) TRONT Tomasz 119;

13) SILKA — LIS Kornelia Izabela 128;

14) ŚWIST Władysław 66;

15) PIĄTKOWSKA Elżbieta Alina 231;

16) TARNIOWA Małgorzata Violetta 85;

17) KAWA Jolanta 270;

18) BŁAŻEJCZYK Piotr 84;

19) GRUCA Małgorzata Maria 122;

20) STACHURSKA Małgorzata 219;

21) KRAWCZYK Łukasz Ryszard 126;

22) PAPLICKI Paweł 125;

23) IDZIOR Helena 127;

24) CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 257.

3. Na listę nr 3 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej oddano 42 165 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 23 940;

2) AGATOWSKA Joanna Monika 3 933;

3) WIECZOREK Dariusz Krzysztof 1 782;

4) WIJAS Jędrzej Piotr 1 625;

5) RADZISZEWSKA Beata Magdalena 1 355;

6) SIARKIEWICZ Zygmunt 1 181;

7) SZCZYGIEŁ Andrzej Wacław 705;

8) BIELIDA Antoni 542;

9) KOŚ Ewa Izabela 321;

10) MAJKOWSKI Albin Krystian 166;

11) NYCZ Artur Adam 1 133;

12) STANISZ Patryk 450;

13) WAWROWSKI Henryk 427;

14) ZIBROWSKA Iwona 256;

15) BETKA Anna Jolanta 216;

16) BEDNARSKA Dionela Wioleta 159;

17) KORGUL Elżbieta 163;

18) FURMAN Olga Ewa 125;

19) CHORZELEWSKI Artur Rafał 179;

20) KLIMKO Sylwia 225;

21) JAKLEWICZ — WALEWICZ Ewa Jadwiga 298;

22) TROJANOWSKI Zbigniew 826;

23) CIACH Krzysztof 960;

24) KASZNIA Magdalena Anna 1 198.

4. Na listę nr 4 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota oddano 45 111 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) PIAT AK Andrzej 15 579;

2) PROKOP — PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 6 432;

3) ALEWRAS Stelios 6 378;

4) MIECZKOWSKA Magdalena 2 235;

5) STOLARSKA Marzena 1 508;

6) MACIEJEWSKI Lesław 813;

7) SAJEWICZ Ireneusz 562;

8) NAWROT Wiesław Florian 977;

9) SZYK Tadeusz 609;

10) PIERÓG Marek 1 099;

11) MAC Zygmunt Bronisław 310;

12) KLEIBER Iwona 501;

13) MARKIEWICZ Dorota 935;

14) GOCH Zbigniew 430;

15) WAWRZYSZKO Piotr 376;

16) MAZUR Bogdan 819;

17) ŚPIEWAK Adam 679;

18) KOZŁOWSKA Katarzyna Maria 810;

19) KOLASIŃSKA Dominika 910;

20) MOŚCIBRODA Krzysztof Stanisław 458;

21) WOJNICKA Danuta Ewa 848;

22) KRAJNIK Henryk 375;

23) REJCZYK — MATYSIAK Aneta Jolanta 1 468.

5. Na listę nr 5 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 16 545 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) DZIEWGUĆ Zygmunt 4 279;

2) ZIEMBA Kazimierz 2 803;

3) RUCIŃSKI Witold Florian 1 084;

4) BALCERZAK Krystyna 1 706;

5) GELDNER Jan Kazimierz 429;

6) ANIŚKO Mieczysław Tadeusz 210;

7) SOLA Mirosław Mieczysław 342;

8) LIPIŃSKI Kazimierz 892;

9) JAKUBOWICZ Justyna 431;

10) PŁONKA Leszek Albin 231;

11) MATYS Marek Grzegorz 358;

12) BIELECKA Anna 417;

13) ŁAPIN Agnieszka Magdalena 123;

14) SMOROWIŃSKA Anna Kamila 53;

15) KUŚ Małgorzata 334;

16) POPIELEWSKA Weronika 183;

17) KARASIŃSKA — FLUKS Bonawentura Janina — Żywia 51;

18) SZYCHULSKI Mirosław Krzysztof 223;

19) CHRAŁOWICZ Adam Wacław 235;

20) JUSZCZAK Ariel Łukasz 326;

21) OCIEPKA Rafał Andrzej 226;

22) IGNATOWICZ Bartosz Piotr 160;

23) EKIERT Dorota Ewa 373;

24) DURKA Andrzej Zdzisław 1 076.

6. Na listę nr 6 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 oddano 1815 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) STĘPIEŃ Robert Marcin 429;

2) WASILEWSKI Mariusz 111;

3) KWAŚNIEWSKA Paulina 213;

4) KOLANKO Zbigniew Zenon 51;

5) KRASUSKA Katarzyna Natalia 74;

6) SOLARZ Kazimierz Jan 78;

7) PAŚ Jolanta 85;

8) NARUSZEWICZ Bartosz 49;

9) KRZYWONOS Hanna Dąbrówka 142;

10) ZALEWSKA Aleksandra Janina 60;

11) ŚLEDŹ Paweł Marcin 44;

12) MAREK Grażyna Janina 27;

13) LEMBICZ Marek Władysław 23;

14) PASTERNAK Helena 34;

15) MEDYŃSKI Radosław 25;

16) BARANIAK Patrycja Olga 23;

17) FRANKOWSKA Janina 28;

18) CHAŁUBIEC Sylwia 22;

19) SZCZYBELSKA Agnieszka 32;

20) ORŁOWSKI Bartłomiej Stanisław 42;

21) OPOLSKI Maciej Ireneusz 41;

22) KUDEJ Krystyna 50;

23) SULECKA Justyna Katarzyna 132.

7. Na listę nr 7 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano 178 124 głosy. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) ARŁUKOWICZ Bartosz Adam 101746;

2) KOCHAN Magdalena Maria 14 198;

3) LITWIŃSKI Arkadiusz 9 396;

4) ZAREMBA Renata 6 355;

5) OŚWIĘCIMSKI Konstanty Tomasz 7 459;

6) URBAN Cezary 3 424;

7) ŁAWRYNOWICZ Zofia 5 057;

8) WÓJCIK Robert Dariusz 966;

9) ŻMUDA — TRZEBIATOWSKA Ewa Ilona 4 906;

10) LEMM Judyta 2 478;

11) DRZEWIŃSKA Wioletta 1105;

12) BOROWSKI Jan Marek 1 909;

13) PRZERWA Tomasz Henryk 868;

14) WRONA Elżbieta Grażyna 683;

15) SOLA Ryszard 898;

16) KUŹMIŃSKI Wojciech Andrzej 781;

17) RUDNICKI Andrzej Piotr 1 897;

18) SADOWSKA Teresa Halina 1 080;

19) KOŚCIUKIEWICZ Małgorzata Irena 1 064;

20) FEDEŃCZAK Marcin 2 764;

21) PANKA Urszula 3 051;

22) ŁUCKA Irena Agata 1 945;

23) BARAN Bazyli 4 094.

8. Na listę nr 9 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke oddano 6 290 głosów.

Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) KABACIŃSKI Dariusz Piotr 2 754;

2) WEBER Ludwik Szczepan 348;

3) KULEWSKA Agnieszka Anna 332;

4) DIARRA Nielle 233;

5) ZARZYCKI Piotr 314;

6) CHUDZIK Magda Agnieszka 190;

7) MAŁYSZKO Rafał Jarosław 85;

8) BUGAJSKA Adrianna 72;

9) LEWANDOWSKI Józef Romuald 128;

10) GROBELNY Bogdan Edward 154;

11) GAŁADYK Marcin Kamil 65;

12) SZAFARZ Jakub 39;

13) TARCZYŃSKI Marcin Władysław 117;

14) KLISOWSKA Teresa Ewa 68;

15) RYKAŁA Dominik Hubert 30;

16) JASIŃSKA Małgorzata Zofia 74;

17) WOJDAK Agnieszka Monika 48;

18) WOJDAK Edyta Sylwia 40;

19) ALEKSANDROWICZ Tomasz 94;

20) OTOCKA Alicja Julia 127;

21) PIK Adam Michał 135;

22) KOKOCIŃSKI Piotr Paweł 75;

23) SOKOŁOWSKI Krzysztof 142;

24) GŁADKOW Jan 626.

9. Na listę nr 10 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawica oddano 1 379 głosów. Kandydaci z tej listy otrzymali następujące liczby głosów:

1) SŁOMSKI Piotr 304;

2) WOŹNIAK Danuta 145;

3) BUKIEL Krzysztof 108;

4) BROŃSKI Łukasz Henryk 54;

5) TARNOWSKI Grzegorz 61;

6) ZAWORONEK Maria 31;

7) PETRI Stefan Jan 48;

8) GÓRSKI Andrzej Kazimierz 29;

9) KLAPCZYŃSKA Katarzyna Anna 48;

10) MAJZNER Zbigniew Piotr 31;

11) SITARSKA Monika Joanna 34;

12) ŁUBNIEWSKI Alfred Zdzisław 14;

13) JODKO Dominika Maria 30;

14) ZARANEK Paweł Tomasz 32;

15) STAWICKA Sandra Danuta 34;

16) NIEKURZAK Grzegorz 12;

17) SZAJKO Wiesław 40;

18) GRZEŚKOWIAK Iwona Sylwia 43;

19) KRZY STEK Maciej Piotr 281.

Oddział 3. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uczestniczyły następujące listy kandydatów:

1) lista nr 1 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

2) lista nr 3 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

3) lista nr 4 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota;

4) lista nr 5 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

5) lista nr 7 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. 2. Następujące listy kandydatów otrzymały w okręgu mandaty:

1) liście nr 1 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na którą oddano 82 529 głosów, przypadły 3 mandaty. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław 38 700,

b) DOBRZYŃSKI Leszek 6 107,

c) JACH Michał 4 383.

2) liście nr 3 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą oddano 42 165 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 23 940.

3) liście nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota, na którą oddano 45 111 głosów, przypadł 1 mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów:

a) PIAT AK Andrzej 15 579.

4) liście nr 7 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, na którą oddano 178 124 głosy, przypadło 7 mandatów. Posłami z tej listy zostali wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

a) ARŁUKOWICZ Bartosz Adam 101746,

b) KOCHAN Magdalena Maria 14 198,

c) LITWIŃSKI Arkadiusz 9 396,

d) OŚWIĘCIMSKI Konstanty Tomasz 7 459,

e) ZAREMBA Renata 6 355,

f) ŁAWRYNOWICZ Zofia 5 057,

g) ŻMUDA — TRZEBIATOWSKA Ewa Ilona 4 906.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan J. Jaworski

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Andrzej Kisielewicz Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

Bogusław Dauter Maria Grzelka

Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz Włodzimierz Ryms Stanisław Zabłocki


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.