OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 listopada 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;

2) cztery stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

3) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;

4) trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;

5) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;

6) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;

7) cztery stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;

8) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;

9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;

10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

11) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;

12) dziewięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

13) sześć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

14) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

15) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;

16) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

17) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

18) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

19) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;

20) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;

21) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;

22) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;

23) osiem stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

24) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;

25) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach;

26) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;

27) dziewięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

28) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;

29) sześć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

30) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976 i Nr 204, poz. 1482.