OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 kwietnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

2) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnowie;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bochni;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brzesku;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łańcucie;

15) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łomży;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przeworsku;

18) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy;

20) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowie;

21) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem;

22) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zamościu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.