OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 sierpnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

5) osiem stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Choszcznie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gryficach;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lęborku;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Muszynie;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu;

16) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

17) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

18) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.