OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 stycznia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;

5) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;

8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;

9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu;

11) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

12) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;

13) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

14) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;

17) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku;

20) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;

22) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;

23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;

24) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;

25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim;

26) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu;

27) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu;

28) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku;

29) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach;

30) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;

31) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;

32) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku;

33) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu;

34) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.