OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;

3) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;

4) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

7) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

8) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

11) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu;

13) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lesznie;

16) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627 i Nr 126, poz. 714.