OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim;

4) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu;

5) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;

9) dwa stanowiska sędziego rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach;

12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.