OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759 i 1544) obwieszcza się, co następuje:

Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie po odwołanym komorniku Krzysztofie Stepie prowadzącym kancelarię w Warszawie przy ul. Karolkowej 58A. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.