OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie;

2) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju;

4) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Końskich;

10) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Obornikach;

12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;

16) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rawiczu;

18) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sławnie;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach;

20) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałczu;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu;

23) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni;

24) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze;

25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Złotowie;

26) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu;

27) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.

Minister Sprawiedliwości: A Czuma


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 9, poz. 57.