OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Miliczu;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelinie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 9, poz. 57.