OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 1)

1) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (M. P. Nr 62, poz. 652).