OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 października 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191) obwieszcza się, co następuje:

Do obsadzenia pozostają:

1) stanowisko komornika sądowego rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

2) stanowisko komornika sądowego rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

3) stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie, w rewirze komorniczym obejmującym obszar właściwości tego sądu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.