OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 czerwca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

3) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

4) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce;

8) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Raciborzu;

9) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej;

10) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.