OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;

4) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

5) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju;

6) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;

7) osiem stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gryficach;

10) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze;

14) dziesięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Końskich;

16) sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;

17) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;

18) pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;

19) szesnaście stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;

20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łasku;

21) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myślenicach;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu;

23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu;

24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opatowie;

25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim;

26) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu;

27) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile;

28) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pińczowie;

29) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przysusze;

30) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Raciborzu;

31) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu;

32) sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej;

33) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku;

34) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu;

35) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej;

36) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Staszowie;

37) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelinie;

38) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej;

39) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;

40) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach;

41) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach;

42) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieliczce;

43) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu;

44) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wtoszczowie;

45) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim;

46) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie;

47) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu;

48) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu;

49) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żorach.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57 i Nr 26, poz. 156 i 157.