OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 sierpnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;

3) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;

4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

5) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;

7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

9) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu;

14) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.