OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 maja 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;

2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;

7) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chodzieży;

8) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;

11) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;

12) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;

13) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;

15) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łomży;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach;

19) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie;

20) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;

22) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ropczycach;

24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;

25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;

26) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach;

27) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie;

28) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach;

29) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu;

30) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku;

31) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

32) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

33) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

34) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;

35) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie;

36) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu;

37) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.