OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 kwietnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;

3) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;

5) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;

6) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

9) pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu;

11) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie;

12) jedenaście stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

13) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

14) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;

15) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.