OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 czerwca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koninie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

3) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głubczycach;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorlicach;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lesznie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rawiczu;

11) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.