OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) ustala się na rok 2006 liczbę wolnych stanowisk sędziowskich, w ramach limitu zatrudnienia dla sądownictwa powszechnego: