OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 września 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;

3) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brodnicy;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie;

7) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dębicy;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Końskich;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lublińcu;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łomży;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nysie;

17) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;

20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu;

23) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976.