OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

2) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;

5) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;

6) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Braniewie;

7) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Goleniowie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim;

10) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gryficach;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jarocinie;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koninie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim;

16) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opocznie;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;

19) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;

20) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;

21) pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomsku;

23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach;

24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich;

25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej;

26) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;

27) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie;

28) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Śremie;

29) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu;

30) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie;

31) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Węgrowie;

32) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie;

33) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Złotowie;

34) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żywcu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571.