OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;

5) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

6) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

7) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;

8) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;

9) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;

11) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;

14) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;

15) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;

16) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu;

18) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Trzciance;

20) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach;

21) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołominie;

23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.