OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Augustowie;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach;

5) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;

6) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;

7) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim;

8) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;

9) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kraśniku;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lipnie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie;

16) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie;

17) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mławie;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mrągowie;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nidzicy;

20) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olecku;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim;

22) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piszu;

23) sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku;

24) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu;

25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przeworsku;

26) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim;

27) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rykach;

28) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie;

29) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sokółce;

30) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;

31) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie;

32) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku;

33) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włodawie;

34) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Złotoryi;

35) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57 i Nr 26, poz. 156 i 157.