OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;

3) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

5) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Choszcznie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;

11) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;

12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku;

20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sokółce;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tczewie;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałczu;

23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem;

24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627.