OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 kwietnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;

2) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu;

5) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.