OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 września 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;

2) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;

4) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kozienicach;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Limanowej;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu;

11) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku;

13) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu;

14) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie;

15) sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinie;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim;

17) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;

19) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;

20) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zamościu;

21) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044.