OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 października 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;

3) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;

4) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gdyni;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelinie;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołowie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;

16) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wroctawia-Krzyków we Wrocławiu;

17) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.