OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Braniewie;

2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytowie;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach;

4) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Goleniowie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie;

6) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Iławie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim;

8) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lęborku;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łobzie;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Miastku;

11) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku;

14) siedem stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku;

15) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim;

16) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie;

17) sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;

18) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowie.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 9, poz. 57.