OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2007 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 44, poz. 288) obwieszcza się, co następuje:

Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.