OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 maja 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

3) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;

4) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Końskich;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim;

10) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pińczowie;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu;

13) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;

17) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;

18) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zamościu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.