OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 grudnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie;

2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;

3) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim;

5) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.