OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

Na podstawie art. 9 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) ogłasza się wykaz zarejestrowanych kancelarii notarialnych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Wykaz obejmuje kancelarie notarialne zarejestrowane według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.