OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;

2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Podlaskim;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku;

6) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nysie;

7) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57 i Nr 26, poz. 156 i 157.