OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na terytorium Republiki Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. Nr 110, poz. 1257, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że od dnia 1 kwietnia 2008 r. rejon działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej znajduje się w strefie działań wojennych.

Data ustania tego stanu zostanie podana w odrębnym obwieszczeniu.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 31, poz. 282, z 2003 r. Nr 204, poz. 1977, z 2004 r. Nr 202, poz. 2068 i Nr 285, poz. 2848 oraz z 2007 r. Nr 41, poz. 259.