OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r.

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) ogłasza się maksymalną wysokość opłat obowiązujących w 2014 r., określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w przypadku:

1)   usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego — 53 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania — 17 zł;

2)   usunięcia poduszkowca — 105 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania — 33 zł;

3)   usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m — 127 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania — 53 zł;

4)   usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m — 158 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania — 105 zł;

5)   usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m — 210 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania — 158 zł.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).